Migreringsanvisningar för Adobe Stock Creative Cloud for teams-Pro

Lär dig använda CSV-metoden för att migrera Creative Cloud for teams-användare till Creative Cloud for teams-Pro Edition.

Migrera Creative Cloud for teams-användare till Creative Cloud for teams-Pro Edition

Använd CSV-metoden för att migrera teamanvändare av Creative Cloud for teams till Creative Cloud for teams-Pro Edition. Följ anvisningarna nedan:

 1. Gå till Adobe Admin Console och välj Användare

  Redigera användarinformation

 2. Markera rutan NAMN för att välja alla Creative Cloud for teams-användare. Välj ikonen Fler åtgärder  och välj sedan Redigera användarinformation med CSV på rullgardinsmenyn.

  Redigera användarinformation

 3. Välj Hämta CSV-mall > Aktuell användarlista för att hämta CSV-filen med varje Creative Cloud for teams-användares rättigheter.

  hämta lista med aktuella användare

 4. Öppna CSV-filen i Excel på din dator. 

  öppna CSV-fil i Excel

 5. Välj avsnittet under kolumnen Teamprodukter. Där visas de aktuella användartilldelningarna för hela organisationen.

  välj Teams-produkt

 6. Lägg till ”-Pro Edition” i slutet av produktnamnet och spara CSV-filen. Alla Pro Edition-tilldelningsnamn finns i listan nedan.

  Lägg till Pro Edition i slutet av produkterna

  Obs!

  För alla Creative Cloud-användare måste ”-Pro Edition” läggas till i slutet av produkttilldelningsnamnet. För tilldelningar som inte nämns i tabellen, t.ex. Adobe Acrobat och Adobe Stock for teams, ska du inte ha med ”-Pro Edition” i slutet av produktnamnet.

 7. Lägg upp den nya CSV-filen genom att återgå till Adobe Admin Console och välja antingen att dra och släppa eller Välj en fil

  CSV-fil med uppdaterade användartilldelningar

  Dra och släpp eller välj en fil att ladda upp

 8. Välj den nya CSV-filen från din dator.

  Välj den nya CSV-filen

 9. Välj Överför längst ned till höger för att slutföra överföringen av CSV-filen.

  Slutför överföringen av den nya CSV-filen

 10. Återgå till Adobe Admin Console och välj Användare för att se den nya produkttilldelningen för varje användare.

  verifiera en användares tilldelning

Obs!

När en produkt tas bort från en användare får användaren ett e-postmeddelande om att hen har förlorat åtkomst till sitt konto. När du uppgraderar till Creative Cloud for teams-Pro Edition förlorar användarna inte åtkomst till sina konton.

Vad händer när du har överfört CSV-filen?

Du får ett e-postmeddelande när du har överfört CSV-filen i Adobe Admin Console.

Meddelande om lyckad migrering

När alla användare har uppdaterats korrekt med sina nya tilldelningar får du nedanstående e-postavisering från Adobe.

Avisering om lyckad migrering till CCT-Pro Edition per e-post

Meddelande om ofullständig migrering

Om något går fel när du uppdaterar användartilldelningarna får du en avisering från Adobe per e-post. Gå tillbaka till CSV-filen och se till att alla användarnamn är korrekta. Överför CSV-filen igen till Adobe Admin Console när felet har åtgärdats.

E-post om felaktig CSV-överföring

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto