Lär dig hur du kan dela din feedback om Adobe-program direkt med oss genom våra offentliga betaerbjudanden.

Översikt

Overview

Vår offentliga beta erbjuder betaversioner av Adobe-program till Creative Cloud-medlemmar. Mer information finns nedan.


Offentlig beta är för användare som vill dela sin feedback direkt med Adobe genom att testa nya korrigeringar och funktioner under produktutveckling.

Betaversioner är tillgängliga via Creative Cloud-datorprogram som separata installationer. Du kan köra betaversioner sida vid sida med existerande utgåvor av programmen.

För närvarande inkluderar offentlig beta Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, Character Animator, Adobe Media Encoder och Adobe Premiere Rush. 

Välj kategorin Betaprogram i det vänstra sidofältet i Creative Cloud-datorprogram. Installera och använd betaversionen för programmet du vill arbeta med. 

Införandet av avsnittet Betaprogram i Creative Cloud-datorprogram, tillsammans med betaversioner däri, kommer att ske i små, slumpmässiga steg och kommer i slutändan att vara tillgängligt för alla Creative Cloud-medlemmar inom några månader. Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas.  

Betaversioner uppdateras ofta, så ofta som dagligen. Installera betaversioner när du vill, eller aktivera alternativet automatisk uppdatering för programmet i inställningarna för Creative Cloud-datorprogram.

Obs! För vissa Enterprise-kunder kan det här alternativet inaktiveras av företagets IT-avdelning.

Offentliga betaversioner bjuder in intresserade användare att engagera sig direkt i produktutveckling. Offentliga betaversioner är en del av vårt åtagande att leverera program i världsklass som fungerar bra över ett brett spektrum av systemkonfigurationer. 

För att anpassa din upplevelse och förbättra våra produkter skickar betaprogram information till Adobe om hur du använder dem. Dina vanliga programinställningar gäller inte för betaprogram.  Mer information finns i Information om programanvändning.

Är offentliga betaversioner till för mig?

2why_you

Offentliga betaversioner är tillgängliga för alla Adobe Creative Cloud-medlemmar. Du kan gå med i programmet om du är villig att köra separata versioner och engagera dig i produktteamen.

 


Offentliga betaversioner är till för användare som vill testa versioner och dela feedback med Adobes produktteam. Betadeltagare vill engagera sig i utvecklingsprocessen, är villiga att köra separata versioner av programvaran och förstår att de kan stöta på oförutsedda problem på grund av unika systemkonfigurationer.  

Offentliga betaversioner är tillgängliga för alla Adobe Creative Cloud-medlemmar.

Obs! Införandet av avsnittet Betaprogram i Creative Cloud-datorprogram sker i små, slumpmässiga steg och är i slutändan tillgängligt för alla betalande Creative Cloud-medlemmar. Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas.

Nej. Alla användare kan dra nytta av den utökade basen av användarfeedback och -tester under produktutvecklingen via betaversionen – oavsett om de deltar eller inte. 

Betaversioner av Adobe Premiere Rush för mobil kan hämtas i Google Play Butik (Android) och Testflight (iOS).

Du kan avinstallera betaversioner när som helst med kommandot Avinstallera i Creative Cloud-datorprogram. Alla dokument som skapas med betaversionen kommer att finnas kvar på disken. 

Information om programanvändning

3app_usage_information

För att säkerställa optimal upplevelse och förbättra våra produkter kan Adobe samla in viss information om enheter, dokument och interaktionsmönster. Mer information finns nedan.


För att anpassa din upplevelse och förbättra våra produkter kan Adobe samla in följande information:

 • Systeminformation, till exempel enheter, operativsystem, installerat minne och skärmupplösning
 • Information om Adobe-produkter, så som versionsnummer
 • Information om dokument, t.ex. antal sidor och unika dokumentidentifierare, (men inte innehållet i dokumenten)
 • Information om dokumentanvändning, så som hur många gånger du öppnar ett dokument
 • Hur du interagerar med Adobe-programv och hur Adobe-program interagerar med ditt innehåll, inklusive funktionerna du använder och alternativen du väljer

Dina vanliga programinställningar gäller inte för betaprogram. Om du inte vill dela betaprogrammets användarinformation med Adobe bör du inte hämta eller installera betaversioner.

Installation och konfiguration

4setting_and_setup

Betaversioner är endast tillgängliga i vissa specifika operativsystem. Vi har också en lista med rekommenderade systemkrav. Läs vidare för mer information om installation och konfiguration.


För närvarande har betaversioner följande uppdaterade operativsystemkrav:

 • Windows 10 eller Windows Server; version 1809 eller senare
 • macOS 10.13 eller senare

Beta-systemkraven kompletterar de befintliga systemkraven för versionerna av dina program. Läs mer om de specifika kraven på processor, grafik, lagring och minne för dessa program här:

Betaprogram är tillgängliga från Creative Cloud-datorprogram. Logga in på Creative Cloud med ditt Adobe ID. Betaversionerna listas separat från existerande utgåvor av programmen och kan hittas i avsnittet Betaprogram. Betaversioner har en distinkt blå och vit ikon med (Beta) efter programmets namn. 

Välj Installera eller Uppdatera för att installera den senaste versionen av betaprogrammet. Nya betaversioner släpps ofta, så ofta som dagligen.

Du kan välja automatiska uppdateringar för varje betaprogram via inställningarna i Creative Cloud.

Obs! Det här alternativet kan vara inaktiverat för vissa företagskunder. Företagskunder ska kontakta kontohanteraren vid frågor. 

En betaversion är installerad i en egen mapp (till exempel Adobe Character Animator (Beta)), separat från den existerande programversionen. Detta gör att du kan utvärdera betaversionen utan att påverka det arbete du gör med den släppta versionen. Betaprogram har separata inställningar och standardmapp för användardokument som inte ändrar användarinställningarna i den befintliga installationen. 

Tredjepartstillägg som redan är installerade i existerande versioner bör vara tillgängliga i betaversioner. Om du inte ser ett tillägg i en betaversion kontaktar du leverantören för att bekräfta att de har stöd för betaversionen av Creative Cloud-programmen. 

Du kan avinstallera betaversioner när som helst med kommandot Avinstallera i Creative Cloud-datorprogram. Alla dokument som skapas med betaversionen kommer att finnas kvar på disken. 

Vad kan jag förvänta mig?

5what_to_expect

Vi är säkra på att du kommer att ha frågor om vad du kan förvänta dig när du använder betaversioner eller interagerar med våra team. Du kanske också vill veta hur feedbacken kommer att användas av oss.


Den offentliga betaversionen uppdateras ofta, ibland till och med dagligen, med nya varianter som korrigerar fel och lägger till förbättringar. Så snart vi har fastställt att en betatestad funktion eller felkorrigering är klar kommer den att läggas till nästa version av produkten. Uppdateringar för släppta programversioner sker ungefär en gång i månaden.   

Besök betaforumen med feedback och frågor om betaversioner.

beta_forum
Klicka på ikonen Ge feedback i det övre högra hörnet av betaprogrammen. Från listrutan väljer du Besök forumen för att direkt dirigeras till det programspecifika betaforumet.

Besök Adobes kundtjänst i Adobes forum, hjälpsidor eller Twitter för hjälp med släppta programversioner.  

Betaversionerna är stabila nog att arbeta med, men i sig mindre förutsägbara än existerande versioner. Om du använder betaversioner kan du testa nya versioner och felkorrigeringar och stödja produktutveckling med feedback. För arbete med kritiska projekt rekommenderar vi alltid att du använder släppta versioner av Adobe-program.

Vi prioriterar felkorrigeringar baserat på användarpåverkan – med tanke på både svårighetsgraden på problemet och antalet berörda kunder. 

Vi använder undersökningar i appen och datasignaler i betaversioner för att samla in feedback från användare och produkter om felkorrigeringar och funktionsberedskap. 

Versionsinformation ingår i panelen Nyheter i varje betaversion. Du kommer åt informationen genom att klicka på Erlenmeyer-ikonen i appens övre högra hörn. 

beta_whats_new
Leta efter Erlenmeyer-ikonen i appens övre högra hörn.

Vi strävar efter att göra varje betaversion mer stabil än den förra. Om du har problem uppdaterar du till den senaste betaversionen för att se om problemet är löst. Du kan byta till den släppta programversionen när som helst. 

På grund av frekvensen av betaversioner kan det hända att funktioner och felkorrigeringar, tillsammans med beskrivningar av dem i dialogrutan Nyheter, först visas på engelska. Översättningarna följer kort därefter.

För Dynamic Link-arbetsflöden fungerar en betaversion endast med betaversionen av ett annat program. Dynamic Link fungerar inte mellan betaversioner och existerande versioner.

Bästa praxis för betatestning

6beta_testing_bestpractises

Läs vidare för information om de bästa metoderna för att arbeta med betaversioner.


Betaversioner har egna inställningar som inte kommer att påverka de existerande programversionerna. I följande avsnitt beskrivs andra områden med potentiell påverkan från att arbeta med betaversioner:

 • Användardokument (projekt)

Som standard är mappen för dokument (projekt) som skapats med betaversionen separat från den som används för existerande programversioner. Till exempel kommer Character Animator-versionen (beta) att skapa projekt i en ”Character Animator-mapp (Beta)”. Du kan fortfarande öppna projekt från den existerande versionens dokumentmapp med betaversionen.

Vi rekommenderar att du skapar kopior av projekt och filer innan du använder dem i betaversioner.

 • Plugin-program och tillägg 

I de flesta fall fungerar plugin-program och tillägg som används i en existerande utgåva med betaversioner. Om du får problem kan du kontakta leverantören av plugin-programmet eller tillägget om kompatibilitet med Adobe Creative Cloud-program. 

 • Kompatibilitet med andra program

Dynamic Link fungerar bara mellan andra betaprogram, inte med släppta programversioner.

För Photoshop- och Illustrator-filer bör kommandot Redigera original fungera som det är med släppta utgåvor av Photoshop eller Illustrator.

 

Betaversioner är utformade för att bevara kompatibilitet med existerande versioner så att du kan flytta filer mellan de två. Om du flyttar projektfiler från en betaversion till en existerande version försvinner funktioner som endast är tillgängliga i betaversionen och ibland är det inte möjligt alls.  

Dela feedback

7feedback

Din feedback är viktig för oss. Du kan rapportera ett fel, begära en funktion eller kontakta oss genom att besöka forumen.


Klicka på ikonen Ge feedback i det övre högra hörnet av betaprogrammen.

 • Så här rapporterar du ett fel:

I listrutan väljer du Rapportera ett fel för att skicka ett problem via betaforumet. 

 • För att föreslå en ny funktion:

I listrutan väljer du Begär en funktion för att skicka in en idé via UserVoice. 

 • Diskutera funktioner i ett betaprogram:

I listrutan väljer du Besök forumet för att direkt dirigeras till det programspecifika betaforumet.