På hur många datorer kan jag installera, aktivera och använda Creative Cloud-program?

Installera

Du kan hämta och installera Creative Cloud-datorprogram på flera datorer, oberoende av operativsystemet.

Aktivera

Du kan aktivera Creative Cloud på högst två datorer. 

Använd

Du kan använda programmet på en dator i taget. 

Mer information finns i användarvillkoren

Creative Cloud - antal datorer
Installera: på en eller flera datorer eller enheter. Aktivera: på högst två datorer eller enheter. Använda: på en dator eller enhet i taget

Jag har aktiverat Creative Cloud på två datorer. Hur gör jag för att aktivera det på en annan dator?

Du kan aktivera och använda ditt enskilda Creative Cloud-abonnemang på högst två datorer åt gången. Därför ska du göra så här för att aktivera Creative Cloud på en ny dator:

  1. Logga ut för att avaktivera Creative Cloud på en av de två datorerna.
  2. Logga för att aktivera Creative Cloud på den nya datorn.

Dessa steg beskrivs i de efterföljande avsnitten.

Logga ut för att avaktivera Creative Cloud på en av de två datorerna

Du kan inaktivera Creative Cloud på en dator på något av följande sätt:

  • Logga ut från Creative Cloud-skrivbordsprogrammet eller något Creative Cloud-program.För information om hur man loggar ut, seLogga ut från Creative Cloud.
  • Logga ut från Creative Cloud genom att avaktivera en enhet från din kontosida på adobe.com. Detta är ett bra alternativ om du inte kommer åt din tidigare dator.
    Information om hur du inaktiverar en enhet från din kontosida på Adobe.com finns på Logga ut från kontosida.

Logga in för att aktivera Creative Cloud på den nya datorn

Hämta och installera först Creative Cloud-datorprogrammet på den nya datorn, som förklaras i nästa avsnitt. Logga sedan helt enkelt in på Creative Cloud från den datorn.

För information om hur man loggar in på Creative Cloud, se Logga in på Creative Cloud.

Hur installerar och använder jag Creative Cloud-program på en ny dator?

För information om installering och användning av Creative Cloud-program på en ny dator, se Hur installerar och använder jag Creative Cloud-program på en ny dator?

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy