Problem

Obs!

Denna artikel kan användas för Creative Suite 5.5 och tidigare.

När du försöker starta ett Adobe-program på Mac OS, kan meddelandet "Licensieringen för den här produkten har slutat att fungera" visas.

Lösningar

Viktigt: Utför de olika lösningarna nedan i ordning. Fortsätt inte till nästa lösning om problemet kan åtgärdas av en tidigare lösning. Efter att ha utfört vissa av dessa lösningar uppmanas du att åter ange licensinformationen eller aktivera produkten. Dessutom kan det vara så att testversioner av Adobe-program ibland är förhindrade att starta.

Obs! I Adobe CS5.5- och CS5-produkter används en ny licensieringsteknik som har löst dessa licensproblem.

Lösning 1: Ta bort mappen för inställningar av FlexNet Publisher

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. Leta upp och ta bort följande mapp på din startenhet:
  [hårddisk]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Tänk på följande:

  • Viktigt: Sökvägen som anges ovan gäller mappen Bibliotek som ligger i din startenhet, inte hemmappens biblioteksmapp.
  • Viktigt: Apple har valt att dölja biblioteksmappen som standard i version 10.7. Följ anvisningarna i Få åtkomst till dolda biblioteksfiler | Mac OS 10.7 och senare för att göra biblioteksinnehållet synligt om åtkomst till dessa filer behövs för att utföra en Adobe-relaterad felsökning.
 3. Ange ditt lösenord om du uppmanas att göra det för att intyga mappborttagningen.
 4. Starta Adobe-programmen. 

Lösning 2: Kör licensens reparationsverktyg

 1. Stäng alla Adobe-program.

 2. Leta upp och ta bort följande mapp på din startenhet:

  [hårddisk]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Viktigt: Sökvägen som anges ovan gäller mappen Bibliotek som ligger i din startenhet, inte hemmappens biblioteksmapp.

 3. Ange ditt lösenord om du uppmanas att göra det för att intyga mappborttagningen.

 4. Kör uppdateringen av licenstjänsten.

  Mac OS X 10.7

  a. Dubbelklicka på LicenseRecovery111.dmg.

  Obs! Lämna det här fönstret öppet och fortsätt till nästa steg.

  b. Dubbelklicka på hårddisken.

  c. Dubbelklicka på Program.

  d. Dubbelklicka på Verktyg.

  e. Dubbelklicka på Terminal.

  f. Skriv ”sudo python

  Obs! Det ska vara ett mellanslag efter python. Tryck inte på Retur.

  g. Dra LicenseRecoveryLauncher.app från LicenseRecovery111.dmg-fönstret till terminalfönstret och tryck på Retur.

  Obs! Kontrollera att terminalfönstret har kommandot och sökvägen till APP-filen. Exempel: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py"

  h. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

  i. Följ anvisningarna på skärmen.

  Mac OS X 10.5 till 10.6

  a. Dubbelklicka på LicenseRecovery111.dmg.

  b. Dubbelklicka på LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

  d. Följ anvisningarna på skärmen.

 5. Starta Adobe-programmen.

Viktigt! Korrigeringen gäller CS4- och CS3-produkter, Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director och Adobe Technical Communication Suite. Om problemet inte kunde lösas vid första försöket kan du köra lagningen igen. Ange alternativ 0 när du uppmanas till det.

Lösning 3: Reparera diskbehörigheter

 1. Starta Apples skivverktyg:

  /Program/Verktyg/Skivverktyg.progr
 2. Välj startdisk.
 3. Klicka på reparera diskbehörigheter.

  Notera: Det kan ta lång tid att reparera diskbehörigheter. Mer information om att använda skivverktyg finns på Apples supportwebbplats.

 4. Starta Adobe-programmen.

Lösning 4: Återställ dina behörigheter för FlexNet Publishers licenstjänstmapp

Viktigt: Sökvägen som anges ovan gäller mappen Bibliotek som ligger i din startenhet, inte hemmappens biblioteksmapp.

Följ behörighetsinstruktionerna i lösning 5 för att ändra behörigheterna för följande mapp på din startdisk:
/Bibliotek/Application Support/FlexNet Publisher/

Lösning 5: Återställ dina behörigheter för Adobe PCD-mappen

Viktigt: Sökvägen som anges ovan gäller mappen Bibliotek som ligger i din startenhet, inte hemmappens biblioteksmapp.

Följ instruktionerna nedan för att ändra behörigheter för följande mapp på din startskiva:

/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Behörighetsinstruktioner

Stäng alla Adobe-program. Följ instruktionerna nedan för att ändra behörigheterna för mappen.

Notera: Denna lösning kräver administratörsrättigheter och administratörsuppgifter.

Mac OS X 10.7, 10.6, och 10.5

 1. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Finder.
 2. Control-klicka på mappen och välj Visa info.

 3. Expandera avsnittet Delning och behörigheter.
 4. Klicka på alternativet Detaljer för att visa de olika ägar- och gruppalternativen.
 5. Klicka på låsikonen nere i det högra hörnet. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

 6. Ändra ditt användarnamn för att få läs- och skrivbehörigheter.
 7. Ändra så att admin får läs- och skrivbehörigheter.
 8. Ändra så att alla får läs- och skrivbehörigheter.
 9. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för inkluderade objekt.

 10. Stäng dialogrutan Hämta information.
 11. Starta Adobe Acrobat 9 eller en Adobe Creative suite 4-produkt.

På Mac OS X 10.4

 1. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Finder.
 2. Control-klicka på mappen och välj Visa info.

 3. Expandera avsnitten ägarskap och behörigheter.
 4. Klicka på alternativet Detaljer för att visa de olika ägar- och gruppalternativen.
 5. Kontrollera att du har läs- och skrivbehörigheter.
 6. Klicka på låsikonen bredvid ägarfältet och välj dig själv som ägare. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

 7. Ändra ägaren till system.

 8. Ändra behörigheten till Läs och Skriv för ägare.
 9. Klicka på Använd för inkluderade objekt och klicka på OK i varningsdialogrutan.

 10. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

 11. Stäng dialogrutan Hämta information.
 12. Starta Adobe Acrobat 9 eller en Adobe Creative suite 4-produkt.

Lösning 6: Ta bort SQLite-journalfilen

Journalfilen finns endast när en klient går in i databasen med vissa alternativ aktiverade. Fortsätt till nästa lösning om filen inte finns.
Använd Finder och navigera till:

Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe PCD/cache

Viktigt: Sökvägen som anges ovan gäller mappen Bibliotek som ligger i din startenhet, inte hemmappens biblioteksmapp.

 1. Ta bort cache.db-journal om den finns.
 2. Starta Adobe Acrobat 9 eller en Adobe Creative suite 4-produkt.

Lösning 7: (endast Acrobat 9) Installera om i ett filsystem som inte är skiftlägeskänsligt

Adobe-program stöds inte på operativsystem som har formaterats med filsystem som är skiftlägeskänsliga. Om du försöker installera ett Adobe-program på en skiftlägeskänslig volym, får du felet att filsystemet inte stöds. (Skiftlägeskänsliga volymer innefattar UFS, HFS+ skiftlägeskänslig [HFSX] och SMB-formaterade enheter.) Acrobat 9 visar inte sådana felmeddelanden utan du kan installera programmet. När du försöker starta Acrobat 9 visas däremot felmeddelandet ”Licensieringen för den här produkten har slutat att fungera (felkod 130:9)”. Formatera om enheten till ett filsystem som inte är skiftlägeskänsligt.

Gör följande för att kontrollera om Mac OS X har formaterats med ett skiftlägeskänsligt filsystem:

 1. Klicka på Apple-menyn och välj Om den här datorn.

 2. Klicka på Mer info.

 3. Välj Serial-ATA under Maskinvara.

 4. Välj den enhet där Acrobat 9 är installerat och kontrollera filsystemet i listan. Notera om filsystemet är skiftlägeskänsligt.

Du kan även använda skivverktyget för att kontrollera filsystemet:

 1. Välj Program > Verktyg och dubbelklicka på Skivverktyg.

 2. Välj den disk där Acrobat är installerat och kontrollera formatet.

Lösning 8: Installera om

VARNING! Processen kräver att du avinstallerar och ominstallerar samtliga Adobe CS4- och CS3-program liksom Acrobat 9 och 8. Du behöver ha administratörsrättigheter för att installera Adobe-programvara. Logga in på ett administratörskonto för att utföra stegen nedan. Mer information finns i operativsystemets dokumentation.

Observera: Innan du avinstallerar programvaran ska du se till att du har sparat installationsfilerna så att du kan installera programmet igen. Det finns inte ersättningsmedia för tidigare versioner av Adobes programvara.

 1. Välj Gå > Verktyg från Finder.

 2. Navigera till mappen Adobe Installers.
 3. Dubbelklicka på genvägen till Adobe-produkten.
 4. Ta bort programvaran genom att följa anvisningarna på skärmen.
 5. Upprepa steg 4 och 3 för eventuella ytterligare Adobe CS3-, CS4-, Acrobat 9- eller Acrobat 8-produkter.

 6. Ta bort de följande mapparna:
  • [Startdisk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Startdisk]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Startdisk]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. Välj Starta om från Apple-menyn och klicka på OK för att bekräfta.

 8. Installera Adobe-produkterna från originalmedia när datorn startats om.

 9. Starta dina Adobe-produkter.

Ytterligare information

Felet kan ha flera orsaker, exempelvis:

 • Om felet uppkommer direkt efter installationen är det troligt att en komponent behöver uppdateras för att vara kompatibel med operativsystemet. Eller så kräver komponenten en något annorlunda konfiguration för ditt system.
 • Om programmet förut kunde starta minst en gång, eller om det har använts kraftigt, har problemet förmodligen att göra med en systemresurs. (Systemresursproblem innefattar ont om minne, ont om diskutrymme eller samtidig start av många program.) Det kan leda till ett tillfälligt fel i licenseringssystemet eller till att permanent licenseringsinformation skadas.
 • Om det blev ett avbrott i installationsprocessen kan det leda till att licenssystemet inte fungerar.
 • Om du deltagit i ett förutgivningsprogram, kan du ha ett tillfälligt serienummer som har gått ut. Se Fel "Licensieringen för den här produkten har gått ut" | CS4, CS5.

De Flexnet-mappar och -filer som krävs för att köra Adobe-program kan bli korrupta eller få behörighetsproblem om de flyttas från en dator till en annan. De kan också skadas genom en Time Machine-systemåterställning. Licensieringsfel på Flexnet-tjänster kan inte lösas genom att man installerar om programmet eller använder verktyget Adobe CS5 Cleaner. Om behörighetsproblem gör att du inte kan starta Flexnets licensieringstjänst, komma åt dess information eller kommunicera med Adobe-processer, inträffar ett licensieringsfel.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy