Vägledning för IT-administratörer | Återkallande av certifikat från Adobe

4 oktober 2012 återkallades det digitala säkerhetscertifikatet för vissa Adobe-produkter. IT-administrationen som hanterar Adobes produkter på Windows-plattformen måste installera produktuppdateringar för att minimera inverkan för sina användare.

För en lista över de berörda produkterna och nödvändiga uppdateringar av certifikat, se uppdateringar av säkerhetscertifikat.

Obs! Adobe rekommenderar att du alltid distribuerar de senaste uppdateringarna när du har testat dem i din miljö. Om du förpackar Suite-baserade program ska du använda den uppdaterade AAMEE 3.1.

För produkter som är en del av IT-hanterad bild, måste de berörda Adobe komponenterna av bilden uppdateras. Specifik vägledning finns i följande avsnitt.

Se Vanliga frågor om återkallande av certifikat för mer information.

Adobe Application Manager Enterprise Edition (AAMEE)

Det finns en uppdaterad Windows-version av Adobe Application Manager Enterprise Edition (AAMEE) 3.1 med ett nytt digitalt säkerhetscertifikat här: Ladda ner uppdateringen

Anmärkning: Alla producerade MSI-paket för AAMEE 2.x eller 3.1 beta eller AAMEE 3.1-versionen som innehåller Adobe-uppdateringar måste tas bort från systemet eller servern. De uppdaterade certifikaten kan ha återkallats och direkt verifiering av certifikatet i MSI-paketet är inte möjligt.

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

Om du lagrar uppdateringar på en lokalt inhyst Adobe-uppdateringsserver ska du ersätta dem med uppdaterade versioner, så att de har de nya digitala säkerhetscertifikaten.

 1. Öppna en kommandotolk eller terminal och växla katalog till platsen för AUSST-verktyget.

  Windows 32-bitars <system drive>:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\Enterprise\utilities\AUSST

  Windows 64-bitars <system drive>:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\Enterprise\utilities\AUSST

  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp /Enterprise/utilities/AUSST

   

 2. Kör AUSST genom att ange

  AdobeUpdateServerSetupTool2.0 --root=

  Anmärkning: Rotmappen är filsystemplatsen på din interna uppdateringserver där uppdateringar från Adobes uppdateringserver lagras. Sökvägen i rotmappen måste mappas till en giltig HTTP-URL.

  Behåll föregående rot och samma namn så att du inte behöver informera kunderna om en ny adress till servern. .

  Skriv samma serverplats för att rensa. Exempelvis:

  AdobeUpdateServerSetupTool2.0 --C:\inetpub\wwwroot\Adobe root=

   

 3. Välj Fresh Directory Structure set up and update sync bland alternativen som visas och bekräfta med Y.

  Uppdateringar tar upp till två timmar beroende på anslutningen.

   

 4. Bekräfta att kunderna kan komma åt och se servern och att uppdateringar finns. Ange webbadressen till servern i en webbläsare för att kontrollera den.

Remote Update Manager (RUM)

Om du distribuerar RUM-klienten på Windows-system i din organisation ersätter du den med den uppdaterade versionen. RUM-uppdateringen ingår även i installationsprogrammet för AAMEE 3.1. Hämta uppdateringen.

Desktop-produkter

Du kan hitta uppdateringar för desktopprodukter bland uppdateringar av säkerhetscertifikat eller ladda ner och installera Adobe-kundsvarsverktyg för Windows (kommandoradsversion för enterprise). Verktyget avgör vilka produkter som har uppdaterade certifikat (inte tillgängligt för Creative Cloud). Uppdateringar finns även på licenswebbplatsen (LWS).

 

Flash Player

Se uppdateringar av säkerhetscertifikat för att hämta Flash Player-uppdateringen.

Reader

Om du lagrar en installation av Reader på en server, eller som en del av en bildsystemsmodul, ska du uppdatera den med den distribuerbara versionen eller hämta den senaste versionen.

Flash Media Server 4.5.3

Om du installerade Flash Media Server 4.5.3 före den 10 juli 2012 behöver du inte göra någonting. För installationer efter 10 juli 2012 krävs en uppdatering till Flash Media Server 4.5.4.

ColdFusion 10

Adobe rekommenderar att alla ColdFusion-användare installerar korrigeringen, inte bara de användare som installerade uppdateringar efter den 10 Juli 2012. Du kan installera uppdateringen från licenswebbplatsen (LWS) eller från tillgängliga hämtningar på Adobe.com.

Digital Marketing Suite -produkter

Du behöver du inte göra något för produkter som inte finns med här.

AppMeasurement

Kontakta Digital Marketing Suite-supporten för mer information.

Report Builder

Hämta hem uppdateringen från ditt Digital Marketing konto.

SiteCatalyst Real-Time Dashboard

Hämta hem uppdateringen från ditt Digital Marketing konto.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Uppdatera till den senaste Windows-versionen av Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition for CS6.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online