Hög CPU-användning

Vissa användare lägger märke till en hög CPU-användning efter start av Adobe-produkter. Kontrollera följande om du tror att du har drabbats av detta problem:

Mac OS – Starta Aktivitetskontroll, gå till fliken CPU och kontrollera om processen CEPHtmlEngine Helper orsakar hög CPU-användning.

Windows: Starta Aktivitetshanteraren, gå till fliken Processer och kontrollera om processen CEPHtmlEngine Helper orsakar hög CPU-användning.

Prova följande lösningar om du märker att processen CEPHtmlEngine Helper orsakar hög CPU-användning:

Obs!

Installera den senaste uppdateringen för att lösa detta problem i Dreamweaver CC 2015.

Lösning 1: Kontrollera mappen med loggfiler

Detta problem kan uppstå när Adobe-produkter inte har åtkomst till eller kan skriva till en mapp med loggfiler. Kontrollera mappen nedan för att se till att den finns och att ditt nuvarande användarkonto har skrivbehörighet för ändring av innehållet.

 1. Windows:

  • Gå till %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Logs via Startmenyns sökfält eller via Kör kommando
  • Bekräfta att mappen finns och att du har skrivbehörighet för den.  
 2. Mac OS:

  • Gå till ~/Library/Logs/Creative Cloud/Creative Cloud Libraries med kommandot Gå till mapp.
  • Bekräfta att mappen finns och att du har skrivbehörighet för den.

Lösning 2: Ändra följande mappinnehåll

 1. Stäng alla öppna Adobe-produkter som Photoshop, Illustrator, Dreamweaver och InDesign.

 2. Säkerhetskopiera innehållet i mappen nedan genom att flytta det till exempelvis en mapp på skrivbordet. Se sökvägen nedan som visar var du kan hitta mappen för respektive produkt.

  Obs!

  Du måste välja den körbara produkten direkt och Ctrl-klicka på den för att få åtkomst till produktkatalogerna nedan med kommandot Visa paketets innehåll.

  Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    

  Obs!

  Genom att hålla ner Alternativtangenten medan du drar i mappen, kan du skapa en kopia av mappinnehållet.

 3. Ta bort innehållet i den ursprungliga mappen efter att du har skapat en kopia.

 4. Hämta DL224.zip och extrahera innehållet till mappen nedan (samma innehåll som du säkerhetskopierade och tog bort i föregående steg).

  Obs!

  Du måste välja den körbara produkten direkt och Ctrl-klicka på den för att få åtkomst till produktkatalogerna nedan med kommandot Visa paketets innehåll.

  För Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  För Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    

Obs!

Adobes tekniker är medvetna om problemet och ska åtgärda det i en framtida uppdatering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy