Hög CPU-användning på grund av CEPHtmlEngine

Vissa användare lägger märke till en hög CPU-användning efter start av Adobe-produkter. Hög CPU-användning kan orsaka långsamma markörrörelser, prestandafördröjning eller till och med längre laddningstider i appar.

Prova följande lösningar om du märker att processen CEPHtmlEngine Helper orsakar hög CPU-användning:

Lösning 1: Ta bort tilläggsmappen som orsakar hög CPU-användning

 1. Öppna Aktivitetskontroll.

 2. Leta efter CEPHtmlEngine-processen som orsakar hög CPU-användning på fliken Process.

 3. Välj processen och dubbelklicka på den. 

 4. Välj fliken Öppna filer och portar.

 5. Sök efter tilläggsnamnet i loggarna.

  Adobe Illustrator-tillägget kan till exempel se ut på följande sätt ~/com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 6. Gå till mappen Tillägg som finns på ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions eller ${PP}/CEP/extensions.

  Tilläggsmapp

 7. Skapa en säkerhetskopia av filen.

  Högerklicka på mappen och välj sedan Flytta till papperskorgen

 8. Starta om programmet.

Om problemet är löst kan du rapportera det till tilläggsutvecklaren för att säkerställa att det åtgärdas i framtida versioner.

 1. Öppna Aktivitetshanteraren.

 2. Gå till fliken Detaljer till vänster.

 3. Högerklicka på den översta kolumnen. Välj alternativet Välj kolumn.

 4. Markera alternativet Kommandorad och välj sedan OK.

  Kommandorad

 5. Leta efter CEPHtmlEngine-processen som orsakar hög CPU-användning.

 6. Välj ctrl+c på tangentbordet för att kopiera motsvarande loggar från kolumnen Kommandorad.

  Windows Aktivitetshanteraren

  Klistra in i en redigerare.

 7. Sök efter tilläggsnamnet i loggarna.

  Tillägget för Adobe Illustrator-programmet kan till exempel se ut på följande sätt

  ..\com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 8. Gå till tilläggsmappen som finns på C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions eller %AppData%\Roaming\Adobe\CEP\extensions eller ${PP}\CEP\extensions.

  Mapp för Windows-tillägg

 9. Skapa en säkerhetskopia av filen.

  Högerklicka på mappen och välj sedan Ta bort.

 10. Starta om programmet.

Om problemet är löst kan du rapportera det till tilläggsutvecklaren för att säkerställa att det åtgärdas i framtida versioner.

Lösning 2: Kontrollera mappen med loggfiler

Detta problem kan uppstå när Adobe-produkter inte har åtkomst till eller kan skriva till en mapp med loggfiler. Kontrollera mappen nedan för att se till att den finns och att ditt nuvarande användarkonto har skrivbehörighet för ändring av innehållet.

macOS

 • Kom åt ~/Library/Logs/CSXS Creative Cloud Libraries med hjälp av kommandot Gå till mapp.
 • Bekräfta att mappen finns och att du har skrivbehörighet för den.

Windows

 • Gå till %temp% från sökfältet i startmenyn.
 • Bekräfta att mappen finns och att du har skrivbehörighet för den.  

Lösning 3: Ändra mappinnehållet

 1. Stäng alla öppna Adobe-produkter som Photoshop, Illustrator, Dreamweaver och InDesign.

 2. Säkerhetskopiera innehållet i mappen nedan genom att flytta det till exempelvis en mapp på skrivbordet. Se sökvägen nedan som visar var du kan hitta mappen för respektive produkt.

  Obs!

  Du måste välja den körbara produkten direkt och Ctrl-klicka på den för att få åtkomst till produktkatalogerna nedan med kommandot Visa paketets innehåll.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Obs!

  Genom att hålla ner Alternativtangenten medan du drar i mappen, kan du skapa en kopia av mappinnehållet.

 3. Ta bort innehållet i den ursprungliga mappen efter att du har skapat en kopia.

 4. Hämta DL224.zip och extrahera innehållet till mappen nedan (samma innehåll som du säkerhetskopierade och tog bort i föregående steg).

  Obs!

  Välj den körbara produkten direkt och Ctrl+klicka på den för att få åtkomst till produktkatalogerna nedan med kommandot Visa paketets innehåll.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
Obs!

Adobes tekniker är medvetna om problemet och ska åtgärda det i en framtida uppdatering.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto