Installera Java (JRE) | Mac OS 10.7 och senare

Problem

Ett fel "du måste installera den tidigare Java SE 6-versionen" påträffas när du öppnar ett Adobe-program.

Lösning

Java runtime installeras inte längre automatiskt med Mac OS 10.7 (Lion) och senare som en del av OS-installationen. Följ någon av metoderna nedan för att installera Java runtime.

Metod 1

Du kan hämta och installera den senaste Java runtime-versionen från Java-webbplatsen – Hämta kostnadsfri Java-programvara.

Obs!

När du startar någon Adobe-produkt i Mac OS 10.10 (Yosemite), kan du få varningen "Programmet har flyttats och sökvägen har ändrats...".

Klicka på Reparera nu eller Uppdatera för att uppdatera platsen och lösa problemet. När du blir uppmanad att ange lösenord , anger du systemlösenordet för att slutföra åtgärden.

Varningsmeddelande om flyttat program

Metod 2

Om Java runtime inte har installerats, ombeds du att installera första gången du startar en Adobe-produkt. Följ anvisningarna på skärmen i meddelandedialogrutan för Java för att installera.

Metod 3 (Mac OS 10.7 och 10.8)

Använd följande metod för att initiera Java runtime-installationen eller bekräfta att det har installerats.

  1. Gå till Program > Verktyg > Java-inställningar.
  2. Öppna Java-inställningar.
  3. Om Java inte har installerats får du följande meddelande: "Du måste ha Java runtime för att öppna Java-inställningar. Vill du installera det nu?"

  4. Klicka på Installera och godkänn licensavtalet. Java runtime hämtas och installeras.

Ytterligare information

Många Adobe-program är beroende av Oracle Java Runtime Environment (JRE) för att vissa funktioner ska fungera. Apple ändrade nyligen sättet som de inkluderar Java i Mac OS och från och med Lion, är Java inte längre förinstallerat. Det är nu en valfri installation som du måste välja. 

Eftersom aktuella Adobe-installationsprogram är skapade före dessa ändringar från Apple, antar Adobe-programmet att Java är installerat. Adobe och Apple har samarbetat för att se till att du kan installera Java samtidigt med OS-installationen. Eller så kan det installeras senare, före du installerar Adobe-programmen. Vid körning, när du startar ett Adobe-program, ombeds du att installera Java om det inte redan har installerats. Om du inte installerar Java före körningen av ett Adobe -program, kan funktioner saknas eller inte fungera som förväntat. Om du upplever dessa problem, ska du installera Java för att åtgärda detta. Adobe rekommenderar att IT-organisationer i företag förinstallerar Java (eller ser till att Java kan installeras via deras brandväggar/säkerhet) för att undvika konflikter med Adobe-program.

Om Java runtime inte installeras, kan vissa kända problem inträffa, bland annat –

  • Det går inte att starta.
  • Uppmaningar om att installera Java runtime visas när du försöker använda programmen.
  • Program hänger sig eller stängs.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online