Starta om Windows i modifierat läge | Windows 7, Vista

Starta om Windows i modifierat läge

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.
 3. Skriv ned alla avmarkerade objekt på flikarna Start och Tjänster.
 4. Klicka på fliken Allmänt och välj Selektiv start.
 5. Klicka på fliken Start och markera Inaktivera alla.
 6. Markera de startobjekt som är nödvändiga för att undersöka problemet (till exempel är acrotray.exe nödvändig om du undersöker problem som förknippas med att skapa PDF-filer med Acrobat). Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så kan du låta det vara avmarkerat (inaktiverat).

 7. Välj Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster.
 8. Markera Inaktivera alla och välj sedan på nytt tjänster som är nödvändiga för att undersöka problemet (till exempel acrotray.exe om du undersöker problem som förknippas med att skapa PDF-filer med Acrobat). Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så låt det vara avmarkerat (inaktiverat).

  Viktigt: Återaktivera tjänsten FLEXnet Licensing Service om du felsöker en Adobe-produkt. FlexNET Licensing Service behövs för de flesta Adobe-produkter. Om den inte är aktiverad går det inte att öppna Adobe-produkten.
   

 9. Klicka Använd och starta om Windows så att ändringarna verkställs.

  Obs! När du startar om datorn får du ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrats och Windows startar. Klicka på OK. När Systemkonfigurationsverktyget visas klickar du på Avbryt.
   

 10. Högerklicka på ikonerna i Meddelandefältet och stäng eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

Återaktivera startobjekt och tjänster

 1. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.
 2. Klicka på fliken Allmänt och välj Normal start.
 3. Avmarkera alla de objekt du noterade i steg 3 i föregående avsnitt.

 4. Klicka Använd och starta om Windows så att ändringarna verkställs.

Adobe Captivate-demonstrationen visar hur du startar om Windows i modifierat läge. Mer information om hur du spelar upp demonstrationen finns i Visa en Adobe Captivate-demo i kunskapsdatabasen (kb403894).

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?