I det här dokumentet hittar du en lösning på körningsfel för C++ som uppstår när du använder Adobe-produkter.

Återskapa inställningsfilerna

Återskapa Adobes programinställningsfil för att undvika problem som orsakas av en skadad inställningsfil.

Obs! När du använder denna lösning skapar Adobe-programmet en inställningsfil och du förlorar de anpassade inställningar som förknippas med din nuvarande inställningsfil. Filen du ändrar namn på i steg 2 är däremot din ursprungliga inställningsfil. Om det visar sig att det inte är inställningsfilen som orsakar problemet kan du återställa dina anpassade inställningar genom att följa anvisningarna nedan.

Så här återskapar du produktens inställningsfilen:

  1. Avsluta Adobe-programmet.
  2. Byt namn på inställningsfilen (till exempel till [PrefFilename].old). Inställningsfiler finns ofta i mappen \Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\[Produkt].
  3. Starta Adobe-programmet för att skapa en inställningsfil.

Om problemet kvarstår beror det inte på inställningsfilen. Återställ dina anpassade inställningar genom att ta bort den nya inställningsfilen och återställa det ursprungliga namnet på den tidigare inställningsfilen.

Återskapa inställningsmapparna

Återskapa Adobes programinställningsmapp för att undvika problem som orsakas av skadade inställningar.

Obs! Det kan få oväntade konsekvenser om du återskapar programmets inställningsmapp. Till exempel kan samarbete, JavaScript, Organizer, Färginställningar, AutoFill, Web Capture, Stamps, Updater och Färghanteringsinställningar påverkas eller inte gå att återställa.

Så här återskapar du programmets inställningsmapp:

  1. Avsluta Adobe-programmet.
  2. Öppna programmets inställningsmapp i Utforskaren. Programmens inställningsmappar finns ofta under \Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\[Produkt].
  3. Flytta inställningsmappen till en annan plats (t.ex. C:\Temp).
  4. Starta Adobe-programmet för att skapa en inställningsfil.

Om problemet kvarstår efter att du har återskapat programmets inställningsmapp beror det inte på inställningsmappen. Dra filen som du flyttade i steg 3 till den ursprungliga platsen för att återställa de anpassade inställningarna. Klicka sedan på Ja för att ersätta den nya inställningsmappen.

Öppna eller installera produkten från ett nytt användarkonto

Skapa ett nytt användarkonto med samma behörighet som det konto du använde när problemet inträffade. Om problemet inte inträffar på nytt kan det ursprungliga användarkontot vara skadat. Mer information om hur du skapar ett användarkonto finns i Windows-hjälpen. Du kan även kontakta systemadministratören och fråga.

 

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy