Felsök Windows-systemfel  

Symtom på systemfel för Windows är en tom eller flimrande dialogruta, frusen markör eller skärm, blå skärm, oväntade omstarter eller ett Windows-felmeddelande.

Obs!

Får du ett specifikt fel när du använder Adobe-programmet? Sök efter felet i Adobe Community Help eller gå till Adobe Forums för att få hjälp från community-experter.

Innan du börjar

Kontrollera systemkraven

Det kan hända att produkten inte kan köras korrekt om ditt operativsystem inte uppfyller Adobe-produktens minimikrav. Gå till webbsidan Adobe systemkrav och kontrollera att din dator uppfyller systemkraven för produkten.

Systemkrav

Säkerhetskopiera filer

Säkerhetskopiera alla personliga filer (t.ex. Photoshop- eller InDesign-filer som du har skapat).

Ange alternativ för filer och Kontrollpanelen

Felsökningsåtgärderna nedan speglar Windows standardgränssnitt och Kontrollpanelens klassiska vy. Vissa åtgärder kräver att du letar reda på filer, mappar och tillägg som är dolda som standard.

Visa kontrollpanelen med klassisk utseende

1. Öppna kontrollpanelen.

2. Klicka på något av följande:

 • (Windows Vista) Klassisk vy
 • (Windows 7, Windows 8 och Windows 10) Visa efter > Små ikoner

Visa dolda filer, mappar och ändelser

Se följande Windows-hjälpämnen:

 • (Windows Vista och Windows 7) ”Visa dolda filer” och ”Visa eller dölj filtillägg”
 • (Windows 8 och Windows 10) ”Visa dolda filer” och ”Visa eller dölj filtillägg”
Visa dolda filer, mappar och ändelser

Mappalternativ i Windows 7, Windows 8 och Windows 10

Grundläggande systemfelsökning

Uppdatera ditt Adobe-program

Den senaste versionen av Adobe-programmet kan vara mer kompatibel med operativsystemet och drivrutinerna. Innan du installerar en uppdatering bör du kontrollera att din dator uppfyller systemkraven.

Gå till sidan för Adobe produktuppdateringar för att se vilka uppdateringar som finns tillgängliga för din produkt.

Produktuppdateringssida

Uppdatera Windows

Uppdateringar av Windows-operativsystemet förbättrar dess prestanda och kompatibilitet med program.

Du får Windows service pack och uppdateringar genom att gå till www.windowsupdate.com. Kontakta Microsofts tekniska support för att få hjälp med att installera service pack och uppdateringar

Skärmen Windows Update

Återskapa Adobe-programinställningar

Återskapa Acrobat-programinställningsfilen för att eliminera problem som orsakas av en skadad inställningsfil.

Den huvudsakliga inställningsfilen heter ”Adobe [Produktnamn] [Produktversion] Perfs.psp”.

I Windows Vista, 7, 8 och 10 hittar du inställningsfilen under:

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [Produktnamn] [Produktversion]\Adobe [Produktnamn] [Produktversion] Settings\Adobe [Produktnamn] [Produktversion] Prefs.psp

Om du snabbt behöver återställa dina inställningar kan du i många Adobe-program använda ett kortkommando när du öppnar produkten. Håll ner Ctrl + Shift + Alt direkt efter att du har dubbelklickat på programikonen.

Se det här videoklippet för information om hur du återställer Photoshops inställningar: Hur du återställer inställningsfilen i Photoshop CS6

Sök efter ”återställ inställningar” i hjälpen för din produkt för mer information.

Sök efter information om hur du återställer inställningarna

Kör Adobe-programmet i förenklat läge

Vissa program eller tjänster orsakar systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe-program. Tjänster är specialiserade program som utför funktioner till stöd för andra program.

Innan du startar ditt Adobe-program ska du inaktivera andra program och tjänster med Selektiv start.

Sök efter dessa ämnen i Microsoft Windows hjälpsystem om du vill ha mer information:

 • Windows Vista "Så här gör du för att använda verktyget Systemkonfiguration för att felsöka konfigurationsfel i Windows Vista" (artikel-id: 950093)
 • Windows 7, 8 och 10 ”Kör Selektiv start med systemkonfiguration”

Gör följande för att avaktivera uppstartsobjekt och tjänster:

 1. Avsluta alla program.
 2. För Windows: Klicka på Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck sedan på Retur.

  För Windows 8 och 10: Högerklicka på knappen Start och klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Kör och tryck på Retur.

 3. Klicka på fliken Allmänt och välj Selektiv start.

  Välj Selektiv start
 4. För Windows 7: Klicka på fliken Start och markera Inaktivera alla.

  Klicka på Inaktivera alla

  För Windows 8 och 10:Öppna Aktivitetshanteraren genom att högerklicka på aktivitetsfältet, gå till fliken Autostart och klicka på knappen Inaktivera .

  Klicka på Inaktivera
 5. Markera de startobjekt som är nödvändiga för att undersöka problemet. Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så låt det vara avmarkerat (inaktiverat).
 6. Klicka på fliken Tjänster och välj Dölj alla Microsoft-tjänster.

  Markera ”Dölj alla Microsoft-tjänster"
 7. Markera Inaktivera alla och markera sedan FLEXnet Licensing Service och de tjänster som är nödvändiga för att undersöka problemet på nytt. Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så låt det vara avmarkerat (inaktiverat).

  Obs!

  Om du avmarkerar Läs in systemtjänster i Selektiv start tas alla återställningspunkter för systemkonfigurationsverktyget bort permanent. Om du inte vill ta bort återställningspunkterna kan du låta Läs in systemtjänster vara markerat.

 8. Klicka på Använd och starta om Windows.

 9. När Windows startas om får du ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Klicka på OK.

 10. När Systemkonfigurationsverktyget visas klickar du på Avbryt.

 11. Högerklicka på ikonerna i Meddelandefältet och stäng eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

 12. Starta Adobe-programmet och gör något av följande:

  • Om programmet fortfarande inte fungerar korrekt återaktiverar du startobjekten och tjänsterna:
  1. Välj Start > Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
  2. Välj Normal start på fliken Allmänt, klicka på OK och starta om datorn.
  • Om programmet fortfarande inte fungerar korrekt återaktiverar du startobjekten och tjänsterna en och en för att avgöra vilken som orsakar problemet:
  1. Välj Start > Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
  2. Markera startobjekt och tjänster igen selektivt och starta om datorn.
  3. Försök köra programmet igen. Om det uppstår problem beror det troligtvis på det nyligen återaktiverade startobjektet eller tjänsten.

Ominstallera Adobe-programmet

Installera om från skrivbordet

Vissa systemkomponenter - exempelvis enhetsdrivrutiner och virusprogram - kan orsaka konflikter med installationsprogrammet för och leda till att installationen misslyckas eller inte blir fullständig. Du kan undvika dessa konflikter genom att installera programmet från skrivbordet eller i förenklat läge.

 1. Kopiera Adobe-programmappen från skivan till skrivbordet.
 2. Öppna Adobe-programmappen på skrivbordet.
 3. Dubbelklicka på Setup.exe och följ anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om Windows. 

Installera om i förenklat läge

 1. Kopiera Adobe-programmappen från skivan till skrivbordet.
 2. Inaktivera startobjekt och starta om Windows. Se Kör Adobe-programmet i förenklat läge ovan.

 3. Dubbelklicka på Setup.exe och följ anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om Windows. 

 5. När Systemkonfigurationsverktyget visas väljer du Normal start.

Installera Adobe-programmet på en annan hårddisk

Om problemet inte åtgärdas av att du installerar om från skrivbordet eller i förenklat läge, kan du försöka att installera och köra Adobe-programmet på en annan hårddisk.

Produktspecifika lösningar

Produkter och lösningar

Lösning Produkter
Ta bort plugin-program från tredje part

 

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign |  Lightroom |  Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

Minska antalet aktiva teckensnitt

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

Uppdatera eller installera om QuickTime

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

Inaktivera eller ta bort tillägg

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks |Flash | Illustrator |  InDesign | Photoshop

 

Optimera virtuellt minne

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

Felsökningskodekar

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

 

Ta bort plugin-program från tredje part

 1. Ta bort plugin-program från tredje part från programmets mapp för plugin-program (Programfiler\Adobe\[programversion]\Plugin-program).

  Mappen för plugin-program för Photoshop CS6 i Windows 7

  Mappen för plugin-program för Photoshop CS6 i Windows 7

 2. Starta om programmet:

  • Om problemet återkommer, flyttar du tillbaka plugin-programmen till mappen för plugin-program och provar en annan lösning.
  • Om problemet inte återkommer går du vidare till nästa steg.
 3. Flytta tillbaka ett plugin-program från tredje part till mappen för plugin-program.

 4. Starta om programmet och försök att återskapa problemet.
 5. Gör något av följande:

  • Om problemet inte inträffar på nytt börjar du om från början med steg 2.
  • Om problemet återkommer, kontaktar du utvecklaren av det plugin-program som du senast flyttade för att få en uppdatering.

Minska antalet aktiva teckensnitt

Teckensnitt som installerats med Windows kan ibland orsaka problem med Adobe-program.

Se följande för anvisningar:

Teckensnittsmappen i Windows 7

Teckensnittsmappen i Windows 7


Uppdatera eller installera om QuickTime

En inaktuell eller skadad version av Apple QuickTime kan göra att Adobe-program för ljud och grafik inte startar eller fungerar felaktigt. 

Uppdatera QuickTime: Uppdatera QuickTime genom att installera den senaste versionen från www.apple.com/quicktime/download.

Installera om QuickTime: Ta bort QuickTime, ta bort alla QuickTime-filer eller -mappar som finns kvar på datorn och installera sedan om QuickTime. Gå till Ta bort och installera om iTunes och andra programvarukomponenter för Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 för att få hjälp.

Uppdatera eller installera om QuickTime

Inaktivera eller ta bort tillägg

Tillägg ökar funktionaliteten hos Adobe-programmen i listan ovan. Mer information om tillägg finns i Hjälp för Adobe Extension Manager

Inaktivera tilläggsmoduler för att undanröja problem som en skadad eller inkompatibel tilläggsmodul kan orsaka.

 1. Starta Adobe Extension Manager. (Om Extension Manager inte är installerad kan du ladda ner den här.)
 2. Välj Adobe-programmet som drabbats av problemet.

  Markera det berörda programmet
 3. Inaktivera alla tillägg.

  Avaktivera tillägg
 4. Om problemet upphör omaktiverar du ett tillägg i taget och försöker arbeta med Adobe-programmet som uppvisar problemet. Om du hittar ett tillägg som orsakar problem, ska du ta bort det.

  Gör så här för att ta bort en tilläggsmodul:

  1. Markera tillägget i Extension Manager.
  2. Välj Fil > Ta bort tillägg.


Optimera virtuellt minne

När det inte finns tillräckligt med RAM-minne för bildredigering använder dessa program en virtuell minnesfil. En virtuell minnesfil är ett temporärt diskutrymme avsett för att lagra data och utföra beräkningar.

Du kan lösa systemfel och låsningar genom att maximera prestandan för virtuella minnesfiler. Sök efter "virtuellt minne" i hjälpsystemet i ditt Adobe-program för mer information.

Virtuella minnesinställningar i Photoshop CS6

Virtuella minnesinställningar i Photoshop CS6


Felsök kodekar

Kodekar som är inkompatibla med operativsystemet eller programmen kan orsaka startproblem och programlåsningar. Felsök kodekproblem genom att ta bort de senast installerade kodekarna eller genom att tillfälligt inaktivera en kodek i taget och försöka återskapa problemet.

Obs! Om en kodek tas bort kan det leda till att ljud- och grafikfiler blir oläsliga eller att programmet slutar fungera. Var försiktig när du tar bort kodekar. Om du är osäker på vilka codecs som du bör behålla i ditt system, klicka på knappen Chatta nu nederst på den här sidan för att prata med en företrädare från Adobe.

Se följande för anvisningar:

Avancerad systemfelsökning

Uppdatera grafikkortets, skrivarens eller enhetens drivrutin

Uppdatera grafikkortets drivrutin

Du kan avgöra om grafikdrivrutinen är inaktuell genom att ändra grafikkortets färgdjup och upplösning.  Om Adobe-programmet fungerar som förväntat efter att färgdjup och upplösning har ändrats behöver du inte uppdatera grafikdrivrutinen.

Se dessa Windows-hjälpämnen för att ändra den färgdjup och upplösning som används till Adobe-programvara:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Få den bästa visningen på bildskärmen”

Notera: Adobe-programvara kräver en bildskärmsupplösning på minst 1024x768.

Ändra visningsinställningar

Om det behövs, kan du ladda ner den senaste drivrutinen från tillverkarens webbplats eller kontakta tillverkaren för en uppdaterad drivrutin. (Om du inte vet vem som har tillverkat grafikkortet öppnar du Enhetshanteraren, högerklickar på kortet och väljer Egenskaper.)

Uppdatera skrivardrivrutinen

Installera en skrivare som använder en PostScript-skrivardrivrutin och ange skrivaren som standard för att avgöra om det finns en konflikt mellan skrivardrivrutinen för standardskrivaren och Adobe-programvaran. (Du har möjlighet att installera "virtuella" skrivare.)

Om problemet inte inträffar igen, kommer den skrivardrivrutin som du tidigare använde i konflikt med Adobe-programmet. Kontakta skrivarens tillverkare för att få en uppdaterad drivrutin.

Sök efter "lägg till skrivare" i hjälpen för Windows för ytterligare instruktioner. Sök efter "ändra standardskrivare" i hjälpen för Windows för information om hur du anger en PostScript-skrivare som standard.

Uppdatera enhetsdrivrutiner

Drivrutiner är programvarufiler som gör att Windows kan kommunicera med enheter som skannrar, grafikkort, mus och tangentbord. Kontakta enhetens tillverkare för att kontrollera att du har de senaste enhetsdrivrutinerna.

För detaljer se dessa ämnen i hjälpen för Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Öppna Enhetshanteraren” och ”Få hjälp med enhetshanterarfel”
Fönstret Enhetshanteraren

Kör Adobe-programmet med ett nytt användarkonto

Du kan uppleva systemfel om ditt användarkonto är skadat, eller om ditt användarkonto saknar rättigheter till filer eller mappar som din Adobe-applikation behöver.

Starta Adobe-programmet med ett nytt användarkonto Skapa ett användarkonto med samma behörigheter som kontot du använde när problemet uppstod. Om problemet inte inträffar på nytt kan det ursprungliga användarkontot vara skadat.

Sök efter dessa ämnen i Microsoft Windows hjälpsystem för anvisningar:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Skapa ett användarkonto”

Starta Adobe-programmet i ett administratörskonto Skapa ett användarkonto och ändra kontotypen till administratör. (Om du inte har rättigheterna för att skapa ett administratörskonto, kontaktar du din systemadministratör.) Om problemet inte uppstår på nytt saknar ditt användarkonto behörighet för filer och mappar som krävs för Adobe-programmet. 

Sök efter dessa ämnen i Microsoft Windows hjälpsystem för anvisningar:

 • Windows Vista "Ändra en användares kontotyp"
 • Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Ändra en användares kontotyp”
 •  

(Windows 7 och Windows Vista) Inaktivera användaråtkomstkontroll eller Windows Aero

Användaråtkomstkontroll

Sök efter "Aktivera eller inaktivera användaråtkomstkontroll" i Microsoft Windows hjälpsystem för anvisningar:

Fönstret Inställningar för User Account Control

Windows Aero

Windows Aero påverkar skrivbordets utseende. Försök att inaktivera det och se om problemet återkommer när du startar Adobe-programmet.

Sök efter "Felsök problem med Windows Aero" i Microsoft Windows hjälpsystem om du vill se anvisningar:

Felsökning med Windows Aero

Utför systemunderhåll

Optimera hantering av tillfälliga filer

Windows och program som du kör lagrar arbetsdata i temporära tmp-filer på hårddisken. Om det finns för många tillfälliga filer eller föråldrade sådana kan Windows och programmen på datorn påverkas.

För detaljer sök efter dessa ämnen i Windows hjälpsystem:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Ta bort filer med diskrensning”
Förloppsfönstret Diskrensning

Ange standardstorleken på växlingsminnesfilen

För detaljer se dessa ämnen i hjälpen för Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Ändra storleken på virtuellt minne”
Inställningar för att ändra virtuellt minne

Reparera och defragmentera hårddiskarna

Se följande Windows-hjälpämnen för anvisningar:

 • Windows 7, Windows 8 och Windows 10 ”Förbättra prestandan genom att defragmentera hårddisken”
Fönstret Diskdefragmenteraren

Sök igenom datorn efter virus

Använd aktuella antivirusprogram (t.ex. Symantec Norton Antivirus eller McAfee Virus Scan) för att söka igenom datorn efter virus. Virus kan angripa programvara och leda till systemfel. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

Felsök ICC-profiler

Hantera systemets färgrymder med ICC-profiler. Ett systemfel kan uppstå om Adobe-programmet får åtkomst till en skadad ICC-profil. Felsök ICC-profiler för att avgöra om de orsakar problemet:

 1. Flytta alla profiler från följande mappar till skrivbordet:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program (x86)/Delade filer/Adobe/Färg/Profiler/
  • Program (x86)/Delade filer/Adobe/Färg/Profiler/Rekommenderade
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Färg/Drivrutiner/Färg
  Flytta profiler till skrivbordet
 2. Starta om Adobe-programmet och försök att återskapa problemet.
  • Om problemet återkommer flyttar du tillbaka profilerna till mappen.
  • Om problemet inte återkommer flyttar du en profil i taget tillbaka till mappen tills du identifierar den profil som orsakar problemet.

Ta reda på vilken fil som orsakar problemet

Om en fil är skadad kan en ominstallation av programmet som är kopplat till filen lösa problemet. Gör något av följande:

 • Om felet anger vilken fil som orsakar problemet kan du installera om programmet som filen tillhör.
 • Om felet anger en Windows-fil tar du kontakt med Microsoft för att få hjälp med att ersätta filen.

Kontrollera om expansionskorten eller RAM-modulerna är skadade

Skadade expansionskort

Skadade eller inkompatibla PCI- eller PCX-expansionskort kan orsaka systemfel. Du kan kontrollera dessa kort genom att stänga av datorn, ta bort processorns alla acceleratorkort, grafikkort eller andra installerade expansionskort och sedan starta om datorn.

RAM-moduler

Säkerställ att RAM-moduler är installerade på korrekt sätt och inte orsakar problemet genom att göra en eller båda av följande:

 • Ändra ordningen på installerade RAM-moduler.
 • Ta bort allt utom det minsta antalet RAM-minnesmoduler som krävs för att köra Windows och Adobe-programmet för att se om problemet återkommer:
  • Om det gör det ska du ersätta de borttagna RAM-modulerna och ta bort de andra. Testa sedan på nytt för att se om problemet återkommer.
  • Om problemet inte inträffar igen är det en eller flera av de borttagna RAM-modulerna som är orsaken. Kontakta RAM-tillverkaren för att få mer hjälp.Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy