Export av flera filer i taget orsakar problem för maskinvaruprestanda.

Problem

När flera filer eller sekvenser väljs för export i Premiere Pro, och urvalet innehåller en kombination av filer där vissa är tillgängliga för maskinvaruacceleration medan andra inte, visas en varning när ändringar görs i menyn Performance.

Beskrivning

Vid export av flera filer i taget kanske inte rätt stöd för maskinvaruacceleration visas för varje utvald fil i menyn Performance under Video > Encoding Settings. Om menyn Performance är inställd på Software Only, och du försöker ändra till Hardware Accelerated, kan ett varningsmeddelande visas:

"Your system's hardware does not support hardware acceleration for the current settings” (systemets maskinvara har inte stöd för maskinvaruacceleration med de aktuella inställningarna).

Samma varning kan visas i Adobe Media Encoder när flera filer i kön redigeras, eller om förinställningar redigeras i förinställningsfönstret.

Tillfällig lösning

Alternativ 1

Exportera varje fil eller sekvens för sig. Genom att exportera varje fil säkerställs att menyn Performance korrekt visar om maskinvaruacceleration är tillgängligt för varje källa.

Alternativ 2

Justera inte menyn Performance vid export av flera filer i taget från Premiere Pro, och välj köalternativet för bearbetningen av filerna i Adobe Media Encoder. I Adobe Media Encoder visas stödet för maskinvaruacceleration för varje jobb genom att föra markören till förinställningens namn, eller genom att öppna exportinställningarna för varje enskilt jobb.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy