Problem

Du har använt Adobe Encore eller Adobe Premiere Elements för att bränna en DVD- eller Blu-ray-skiva, och programmet slutförde proceduren utan problem. När du sätter i skivan i en DVD- eller Blu-ray-spelare uppstår ett av följande problem:

 • Uppspelningen startar inte.
 • Uppspelningen är hackig, förvrängd eller på annat sätt dålig.

Lösning

Utför följande steg i ordning:

1. Kontrollera att spelaren kan spela upp andra DVD- eller Blu-ray-skivor på rätt sätt.

Spela upp en eller flera kommersiellt tillverkade (inte brända med en dator) DVD- eller Blu-ray-skivor för att kontrollera att DVD- eller Blu-ray-spelaren fungerar och är korrekt ansluten till din tv.

Om samma uppspelningsproblem uppstår med de kommersiellt tillverkade skivorna som med den brända skivan hittar du mer information om felsökningsanvisningar i spelarens handbok. Gå annars vidare till nästa steg.

2. Rengör de DVD- eller Blu-ray-skivor som du själv har bränt.

Kontrollera om det finns smuts, damm eller fingeravtryck på den DVD- eller Blu-ray-skiva som du har bränt. Gör rent skivan. Använd särskilt DVD-rengöringsmedel eller torka försiktigt av skivan från mitten och ut med en mjuk trasa som inte luddar.

3. Kontrollera att den DVD- eller Blu-ray-skiva som du har bränt är av rätt tv-standard.

Med Encore och Premiere Elements kan du skapa DVD- och Blu-ray-skivor i antingen formatet NTSC eller PAL. (Nordamerika, Japan, Sydkorea, Filippinerna och delar av Sydamerika använder NTSC. De flesta andra länder använder PAL.) Även om vissa DVD- och Blu-ray-spelare är kompatibla med både NTSC och PAL är många spelare bara kompatibla med en standard.

Bränn en ny skiva med rätt standard om du tror att du valde fel standard när du brände skivan.

Gör så här för att välja standard:

 • Encore: Välj NTSC eller PAL från popup-menyn Television Standard under fliken Basic i fönstret New Project.
 • Premiere Elements: När du har valt Share > Disc > DVD eller Share > Disc > Blu-ray väljer du förinställningen NTSC eller PAL från popup-menyn Presets.

4. Utför annan felsökning.

Om anvisningarna ovan inte löser ditt problem fortsätter du med felsökningen i avsnittet ur denna TechNote som överensstämmer med den typ av skiva som du har bränt:

Ytterligare felsökning för DVD-skivor

Utför någon av följande lösningar:

Lösning 1: Använd en annan DVD-spelare.

Vissa DVD-spelare, framförallt av äldre modeller, kan inte spela upp DVD-skivor som har bränts med en dator. Testa att spela upp din DVD-skiva i en DVD-spelare av annan modell.

Lösning 2: Använd en annan tom skiva.

Vissa DVD-spelare kan inte spela upp DVD-skivor som har bränts med en dator, men är kompatibla med vissa format av tomma DVD-skivor. Se din DVD-spelares användarhandbok för information om brända DVD-skivor som din spelare stöder.

Bränn en ny DVD-skiva på en tom skiva som skiljer sig från DVD-skivan som inte fungerar på ett eller flera av följande sätt:

 • Varumärkets namn.
 • Format (DVD+R, DVD-R, DVD-RW och så vidare, single-layer eller dual-layer).
 • Skrivhastighet (2x, 4x och så vidare).

Denna metod kräver att man testar sig fram. Du kan komma att behöva testa ett antal tomma skivor för att hitta den som passar dig bäst.

Adobe kan inte komma med några rekommendationer om tomma DVD-skivor. Gå till Adobes användarforum på www.adobeforums.com om du söker rekommendationer.

VideoHelp.com publicerar konsumentrapporter om kompatibiliteten för olika slags tomma DVD-skivor på www.videohelp.com/dvdmedia. Ansvarsfriskrivning: Denna länk går till en webbplats från tredje part. Informationen där har inte granskats eller bekräftats av Adobe. Länken tillhandahålls endast som upplysning.

Lösning 3: Bränn en DVD-skiva med startmeny om du har bränt en DVD-skiva med automatisk uppspelning.

En DVD-skiva som inte visar en meny för tittaren är en DVD-skiva med automatisk uppspelning. Vissa DVD-spelare, framförallt av äldre modeller, kan ha svårt för att läsa DVD-skivor med automatisk uppspelning. Bränn därför en DVD-skiva med startmeny om du har bränt en DVD-skiva med automatisk uppspelning.

Se avsnittet Skapa menyer i hjälpen för Encore eller Premiere Elements för information om hur du lägger till en startmeny.

Lösning 4 (endast Encore): Ersätt MPEG-2-filer med hög bithastighet.

Om ditt projekt innehåller MPEG-2-filer som har exporterats från ett digitalt videoredigeringsprogram kan en eller flera av filerna ha en högre bithastighet än 8 megabit per sekund (mbit/s). Även om DVD-specifikationen tillåter en bithastighet på upp till 9 mbit/s har vissa DVD-spelare svårt för att läsa DVD-skivor med bithastigheter som är högre än 8 mbit/s.

Öppna det videoredigeringsprogram som du skapade filerna med och exportera filerna igen med en bithastighet på högst 8 mbit/s om MPEG-2-filerna i ditt projekt har skapats med en bithastighet som är högre än 8 mbit/s. Bränn sedan en ny DVD-skiva med filerna med läge bithastighet.

Lösning 5 (endast Encore): Bränn en DVD-skiva med lägre skrivhastighet.

Vissa DVD-brännare kan skriva skadade data när bränningen sker med den högsta möjliga hastigheten. Bränn i så fall en ny DVD-skiva med lägre skrivhastighet.

För att sänka skrivhastigheten väljer du en hastighet från popup-menyn i avsnittet Destination i panelen Build.

Ytterligare felsökning för Blu-ray-skivor

Utför någon av följande lösningar:

Lösning 1: Uppdatera den inbyggda programvaran för din Blu-ray-spelare.

En uppdatering av den inbyggda programvaran kan förbättra din Blu-ray-spelares kompatibilitet med brända Blu-ray-skivor. Kontakta spelarens tillverkare för information om tillgängliga uppdateringar av den inbyggda programvaran.

Blu-ray.com publicerar information om tillgängliga uppdateringar av den inbyggda programvaran för många Blu-ray-spelare på www.blu-ray.com/firmware. Ansvarsfriskrivning: Denna länk går till en webbplats från tredje part. Informationen där har inte granskats eller bekräftats av Adobe. Länken tillhandahålls endast som upplysning.

Lösning 2: Använd en annan tom skiva.

Bränn en ny Blu-ray-skiva på en tom skiva som skiljer sig från Blu-ray-skivan som inte fungerar på ett eller flera av följande sätt:

 • Varumärkets namn.
 • Format (BD-R eller BD-RE, 25 GB single-layer eller 50 GB dual-layer).
 • Skrivhastighet (2x, 4x och så vidare).

Denna metod kräver att man testar sig fram. Du kan komma att behöva testa ett antal tomma skivor för att hitta den som passar dig bäst.

Adobe kan inte komma med några rekommendationer om tomma skivor. Gå till Adobes användarforum på www.adobeforums.com om du söker rekommendationer.

VideoHelp.com publicerar konsumentrapporter om kompatibiliteten för olika slags tomma Blu-ray-skivor på www.videohelp.com/dvdmedia. Ansvarsfriskrivning: Denna länk går till en webbplats från tredje part. Informationen där har inte granskats eller bekräftats av Adobe. Länken tillhandahålls endast som upplysning.

Lösning 3: Bränn en Blu-ray-skiva med formatet MPEG-2 om du har bränt en Blu-ray-skiva med formatet H.264.

Specifikationen för Blu-ray-skivan har stöd för kodning med MPEG-2-kodek, vilket också används på DVD-skivor, liksom med H.264-kodek. H.264 ger en bättre komprimering utan att det påverkar kvaliteten, men vissa spelare kan inte läsa H.264-kodade data på brända skivor på rätt sätt. Bränn en Blu-ray-skiva med formatet MPEG-2 om du har bränt en Blu-ray-skiva med formatet H.264.

Gör så här för att välja MPEG-2 som formatet för Blu-ray-skivan:

 • Encore: Välj File > Project Settings och sedan MPEG-2 från popup-menyn Codec under fliken Basic. Du kan även välja MPEG-2 från popup-menyn Codec under fliken Basic i fönstret New Project när du skapar ett projekt.

 • Premiere Elements: När du har valt Share > Disc > Blu-ray väljer du en av MPEG-2-förinställningarna från popup-menyn Presets.

Lösning 4: Använd en annan Blu-ray-spelare.

Vissa Blu-ray-spelare är inte kompatibla med brända skivor. Testa att spela upp din Blu-ray-skiva i en Blu-ray-spelare av annan modell.

Ytterligare information

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy