Felmeddelande 131: Det gick inte att läsa in dokumentet | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problem

När du försöker öppna ett dokument i Adobe Reader eller Acrobat visas felmeddelande 131 om att det inte gick att läsa in dokumentet. Du använde Adobe Reader Extensions för att tillämpa användningsrättigheter på PDF-dokument med alternativet att spara fullständigt aktiverat.

Ibland visas följande meddelande före felmeddelandet ovan:

”Det finns fel på sidan. Acrobat kanske inte visar sidan korrekt. Kontakta den som har skapat PDF-dokumentet för att åtgärda problemet."

Lösning

Inaktivera alternativet att spara fullständigt i verktyget ReaderExtensions och tillämpa rättigheterna igen. Genom att inaktivera det alternativet aktiveras den inkrementella sparfunktionen i PDF-dokumentet. Den inkrementella sparfunktionen gör filen något större och får Acrobat eller Reader att spara snabbare utan att filen blir skadad. Om du inte använder webbgränssnittet, men använder API för att tillämpa rättigheter, kan du aktivera funktionen att spara inkrementellt med objektet PDFUtilitySaveMode. Mer information finns i

http://help.adobe.com/sv_SE/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

Ytterligare information

Adobe planerar att åtgärda problemet med att spara fullständigt i ReaderExtensions i en framtida uppgradering. Det finns en tillgänglig korrigeringsfil för LiveCycle ES2 SP2. Kontakta Enterprises support om du behöver den.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?