Ersätta AIR SDK i Flex SDK | Flash Builder

Anvisningarna under referensspecifika versioner av Flex och AIR SDK: Flex SDK 4.6.0 och AIR SDK 3.4. Anvisningarna är dock allmänna. Följ dessa anvisningar för att ersätta en version av AIR SDK i Flex SDK.

Obs!

Om Flex SDK är nyare än AIR SDK, kan den förlita sig på AIR-funktionalitet som inte finns, vilket resulterar i kompileringstid- eller runtime-fel.

 1. Avsluta Adobe Flash Builder.

 2. (Valfritt) Säkerhetskopiera Flex SDK genom att kopiera hela katalogen.

  I exempelvis Flash Builder, kopiera katalogen i:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Ladda ner lämplig AIR SDK-fil för aktuellt operativsystem från http://www.adobe.com/products/air/sdk/ och spara den till rotkatalogen för Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Extrahera innehållet i AIR SDK-arkivet och skriv över de befintliga SDK-filerna.

  • Windows: Högerklicka på ZIP-filen och välj Extrahera alla eller använd valfritt dekomprimeringsverktyg.

  • Mac OS: Kör dessa kommandon i Terminal:

   • hdiutil bifoga AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • Om du har problem med att skriva över filer på grund av filrättigheter, prova med dessa kommandon:

   • sudo hdiutil bifoga AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Valfritt) För att komma åt de nya API:erna i AIR 3.4 ska du uppdatera programbeskrivningsfilen till namnutrymmet för 3.4.

  För att uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns=”http://ns.adobe.com/air/application/3.4” >

 6. (Valfritt) För att se till att SWF-utdatafilen har SWF version 17 som mål, ska du skicka ett extra kompilatorargument: -swf-version=17.

  Detaljerade anvisningar finns i den här artikeln.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?