Läs om hur du installerar Library, mallarna och mallprojekten (funktionellt innehåll) för Adobe Premiere Pro, After Effects och Encore.

Funktionsinnehåll saknas för Adobe Premiere Pro och Encore

 • Titelmallarna saknas när du går till dem i Adobe Premiere Pro CC och CS6. 
 • Mallprojekten saknas när du går till dem i After Effects CC och CS6.
 • När du går till bibliotekspanelen i Adobe Encore CS6 finns det inget innehåll i panelen. Det finns inte heller någon undermapp med namnet Bibliotek i Adobe Encore-programmappen på hårddisken.

Lösning för Adobe Premiere Pro och Encore: Installera funktionsinnehållet för CS6

Adobe Premiere Pro CS6: Se installationsanvisningarna för information om att installera titelmallarna för Adobe Premiere Pro CS6.

Adobe Premiere Pro CC: Installera Adobe Premiere Pro CS6 om programmet inte redan är installerat. Gå sedan till installationsanvisningarna för att installera titelmallarna för Adobe Premiere Pro CS6. Efter installationen till CS6 kopierar du förinställningarna till Adobe Premiere Pro CC.

Obs!

Det finns inget specifikt funktionsinnehåll för Adobe Premiere Pro CC men CS6-mallar kan användas i Premiere Pro CC. Kopiera mallarna från Adobe Premiere Pro CS6 till Adobe Premiere Pro CC.

Installationsanvisningar

Hämta och installera funktionsinnehållet för Adobe Premiere Pro CS6 och Adobe Encore CS6:

macOS (1,1 GB)
Windows (734 MB)

macOS

 1. Om du vill montera en diskavbildning som innehåller installationsprogrammen dubbelklickar du på .dmg-filen.

 2. Välj att installera funktionsinnehåll för Encore eller Adobe Premiere Pro eller båda paketen beroende på dina behov. Öppna mappen för varje paket och sök efter installationsprogrammet.

 3. Kör Install.app när du vill påbörja installationen.

  När du har installerat det funktionsinnehåll som finns i det första paketet skjuter installationsprogrammet ut diskavbildningen. Montera sedan om diskavbildningen för att köra det andra installationsprogrammet.

 4. Om du använder Adobe Premiere Pro CC kopierar du mapparna från mappen Adobe Premiere Pro CS6 > Förinställningar och klistrar in dem i mappen Adobe Premiere Pro CC (version) > Förinställningar.

  1. Välj Finder > Premiere Pro CS6-program > mappen Förinställningar.

  2. Markera och kopiera följande mappar:

   Program/Premiere Pro CS6/Förinställningar/Styles

   Program/Premiere Pro CS6/Förinställningar/Templates

   Program/Premiere Pro CS6/Förinställningar/Textures

  3. Klistra in de tre mapparna i förinställningsmappen för Adobe Premiere Pro CC.

   Program/Adobe Premiere Pro CC/Förinställningar

Windows

Obs!

Om du har installerat de föregående funktionsinnehållspaketen kan mapparna Mallar och Texturer finnas i mappen Program > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 > Förinställningar. Ta bort dessa mappar före installationen.

 1. Extrahera innehållet i den hämtade zip-filen till en lämplig plats (t.ex. skrivbordet).

 2. Kör .exe-filen att skapa installationsmappar för Encore- och Adobe Premiere-installationsprogrammen med funktionsinnehåll.

 3. Navigera till mappen där det innehåll som du vill installera finns och kör installationsprogrammet.

 4. Om du använder Adobe Premiere Pro CC: Kopiera mapparna från mappen Adobe Premiere Pro CS6 > Förinställningar och klistra sedan in dem i mappen Adobe Premiere Pro CC > Förinställningar.

  1. Välj C:\Program\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Förinställningar.

  2. Markera och kopiera följande mappar:

   C:\Program\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Förinställningar\Styles

   C:\Program\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Förinställningar\Templates

   C:\Program\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Förinställningar\Textures

   1. Öppna mappen Adobe Premiere Pro CC och välj Visa paketinnehåll.
   2. Kopiera alla tre mappar som nämnts ovan till mapplatsen Adobe Premiere Pro CC > Förinställningar.
   3. Kontrollera att sökvägen är korrekt och hänvisar till den senaste versionen.

   C:\Program\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\Förinställningar\

   Visa mappens paketinnehåll

Lösning för After Effects: Hämta och installera innehåll från Adobe After Effects Exchange

After Effects-mallprojekt kan hämtas från platsen Tilläggsprogram för Adobe.

Lösning endast för kunder med elektronisk programvaruleverans

Hämta och installera funktionsinnehåll för Encore, After Effects och Adobe Premiere Pro. 

Obs! Hoppa över steg 1-6 om du redan har hämtat funktionsinnehållet för Encore, After Effects och Adobe Premiere Pro.

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto i en webbläsare.

 2. Logga in med ditt Adobe-ID och lösenord.
 3. Klicka på Visa orderhistorik.
 4. Sök efter raden som har ditt ordernummer och klicka på Hämta.
 5. Sök efter raden som har en beskrivning av funktionsinnehållet på den hämtade sidan. Sök exempelvis efter Adobe Premiere Pro CS5: Hämtat innehåller ytterligare Viktigt-filer samt innehåll (menyer, knappar och bakgrunder) för Adobe Encore CS5.
 6. Hämta detta innehåll med Akamais nedladdningshanterare eller någon annan hämtningsmetod.
 7. Stäng Encore och Adobe Premiere Pro.
 8. I macOS dubbelklickar du på den hämtade.dmg-filen.

  Välj mappen Adobe Premiere Pro CS5 Cintent-diskavbildning > Encore-funktionsinnehåll och dubbelklicka på Konfigurera. 

 9. I Windows gör du på följande sätt: 

  • Markera den mapp där du har sparat filerna från hämtningssidan. Exempelvis, Skrivbordet > Premiere.  
  • Dubbelklicka på PremierePro_5_Content_LS7.exe. Installationsfilerna extraheras till en mapp med namnet Adobe CS5. Exempelvis, Skrivbordet > Adobe CS5.
  • Välj mappen Adobe CS5\Premiere Pro Family Content Installers > Adobe Encore CS5-funktionsinnehåll
  • Om du vill starta installationen dubbelklickar du på Set-up.exe.
  • Följ instruktionerna för att slutföra installationen.

Ytterligare lösning: Installera biblioteksinnehållet i resurscentralen

Hämta det extra biblioteksinnehållet

Välj ditt språk för att påbörja hämtningen:

Extrahera biblioteksinnehållet till biblioteksmappen

 1. Extrahera zip-filen som du hämtade för att skapa en .7z-fil (t.ex. sv-SE.7z).

 2. Extrahera .7z-filen till önskad plats på datorn. Du kan se en mapp som skapas baserat på det valda språket.

 3. Kopiera innehållet i språkmappen (t.ex. sv-SE) till följande plats:

  • Windows: C:/Program/Adobe/Adobe Encore CS6/
  • macOS: Program/Adobe/Encore CS6
    
 4. Om du väljer en anpassad plats för biblioteksmappen i stället för standardplatsen startar du Adobe Encore och bläddrar till den anpassade platsen med biblioteksmappen:

  • Windows: Redigera > Inställningar > Media
  • macOS: Encore > inställningar > Media

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy