Skrivskyddsfel för mappen Inställningar

Lär dig att hantera skrivskyddsfelet i mappen Inställningar i Premiere Pro och After Effects.

Problem

Vid sällsynta tillfällen kan du stöta på något av följande problem:

 • Premiere Pro eller After Effects slutar svara.
 • Premiere Pro eller After Effects saktar ner emellanåt.
 • Ett felmeddelande visas om att mappen Inställningar är skrivskyddad.
 • Premiere Pro eller After Effects kraschar vid start eller när du öppnar det.
 • Premiere Pro eller After Effects kraschar när du försöker komma åt filer på datorn, så som vid import eller export.

Lösning

Ange manuellt att mappen Inställningar ska vara skrivbar. Följ instruktionerna för att ge läs- och skrivbehörigheter till Adobe-mappar.

På Windows

Utför denna procedur en gång för var och en av följande mappar:

 • C:\Program\Adobe
 • C:\Program (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Användare\<användare>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Användare\<användare>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<versionsnummer> – för Premiere Pro.
 • C:\Användare\<användare>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<versionsnummer> – för After Effects.
 1. Välj Visa i menyn längst upp i fönstret Utforskaren och välj sedan Dolda objekt.

  Alternativet Dolda objekt har valts i listrutan Visa.
  Visa de dolda objekten i mappen genom att välja alternativet Dolda objekt.

 2. Gå till mappen med hjälp av sökvägarna ovan.

 3. I fönstret Utforskaren högerklickar du på mappen och väljer Egenskaper.

 4. Välj fliken Säkerhet och välj sedan Redigera för att ange behörigheter.

 5. I dialogrutan Behörigheter väljer du ditt användarnamn. I området Behörigheter avmarkerar du kryssrutan Neka.

  Dialogrutan för Adobe Premiere Pro-behörigheter med Neka avmarkerat under avsnittet Behörigheter för användare.
  Ett exempel på hur du kan aktivera behörigheter för Premiere Pro genom att avmarkera kryssrutorna Neka.

 6. Välj OK.

 7. Öppna programmet.

På macOS

 1. Öppna ett nytt Finder-fönster.

 2. Håll ner tangenten Option, välj menyn i verktygsfältet högst upp på skärmen och välj sedan Bibliotek.

  Obs!

  Biblioteket är dolt om du inte håller ner Option-tangenten.

 3. Leta reda på och öppna mappen Programsupport/Adobe/Premiere Pro .

 4. Välj mappen <versionsnummer> och tryck på Command + I för att få upp fönstret Information.

 5. Verifiera att ditt användarkonto visas i avsnittet Delning och behörigheter längst ner i fönstret Information. Kontrollera att behörigheten Behörigheter är inställt på Läs och skriv.

  Användarkontot under Delning och behörigheter har Läsa och skriva specificerat under kolumnen Behörighet.
  Kontrollera om användarkontot under Delning och behörigheter har Läsa och skriva specificerat under kolumnen Behörighet.

 6. Om ditt användarkonto inte visas, följer du dessa steg:

  a. Välj Låsikonen längst ner i fönstret. 

  b. Ange inloggningsuppgifter vid uppmaning.

  c. Välj knappen + för att lägga till användarkonto.

  d. Välj användarkontot och därefter Markera.

  e. Ändra Behörigheter på användarkontot till Läsa och skriva genom att välja Endast läsa och ändra det till Läsa och skriva.

  f. Välj Låsikonen för att spara ändringarna.

 7. Om ditt användarkonto redan finns i listan, men endast som skrivskyddat, följer du anvisningarna i steg 6, förutom stegen c och d.

 8. För After Effects ska du upprepa stegen 17 för denna filväg - [drive]/Users/[user]/Library/Preferences/Adobe/.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online