Skrivskyddsfel för mappen Inställningar

Så här hanterar du skrivskyddsfelet i mappen Inställningar i DVA-applikationer

Problem

Vid sällsynta tillfällen kan du stöta på något av följande problem:

 • Premiere Pro eller After Effects slutar svara.
 • Premiere Pro eller After Effects saktar ner emellanåt.
 • Ett felmeddelande visas om att mappen Inställningar är skrivskyddad.
 • Premiere Pro eller After Effects kraschar vid start eller när du öppnar det.
 • Premiere Pro eller After Effects kraschar när du försöker komma åt filer på datorn, så som vid import eller export.

Lösning

Ange manuellt att mappen Inställningar ska vara skrivbar. Följ instruktionerna för att ge läs- och skrivbehörigheter till Adobe-mappar.

På Windows

Utför denna procedur, en gång var för följande mappar:

 • C:\Program\Adobe
 • C:\Program (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Användare\<användare>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Användare\<användare>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<versionsnummer> – för Premiere Pro.
 • C:\Användare\<användare>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<versionsnummer> – för After Effects.
 1. Öppna fönstret Utforskaren. Klicka på fliken Visa och välj sedan Dolda objekt.

  Visar dolda objekt
  Visar dolda objekt

 2. Gå till mappen med hjälp av sökvägarna ovan.

 3. I Utforskaren, högerklicka på mappen och välj Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på Redigera för att ange behörighet.

 5. Välj ditt användarnamn i dialogrutan Behörighet. Avmarkera kryssrutan Neka i området Behörigheter. Till exempel, för Premiere Pro: 

  Aktivera behörigheter
  Aktivera behörigheter

 6. Klicka på OK två gånger.

 7. Öppna programmet.

På macOS

 1. Öppna ett nytt Finder-fönster.

 2. Håll ned tangenten Alt, klicka på menyn i verktygsfältet högst upp på skärmen och välj sedan Bibliotek. (Bibliotek är dolt om du inte håller ned tangenten Alt.)

 3. Leta reda på och öppna mappen Programsupport/Adobe/Premiere Pro .

 4. Klicka på mappen <versionsnummer> och tryck på Kommando + I för att få upp fönstret Information.

 5. Verifiera att ditt användarkonto visas i avsnittet Delning och behörigheter längst ner i fönstret Information. Kontrollera att behörigheten Behörigheter är inställt på Läs och skriv.

  Kontrollera behörigheter
  Kontrollera behörigheter

 6. Om ditt användarkonto inte visas, följer du dessa steg:

  1. Klicka på Låsikonen längst ned i fönstret. 
  2. Ange inloggningsuppgifter vid uppmaning.
  3. Klicka på knappen + för att lägga till användarkonto.
  4. Klicka på användarkontot och välj Markera.
  5. Ändra Behörigheter på användarkontot till Läs och skriv genom att klicka på Endast läs, och ändra det till Läs och skriv.
  6. Klicka på Låsikonen för att spara ändringarna.
 7. Om ditt användarkonto redan finns i listan, men endast som skrivskyddat, följer du anvisningarna i steg 6, förutom stegen c och d.

 8. För After Effects, upprepa steg 1–7 för denna sökväg – [drive]/Användare/[användare]/Bibliotek/Inställningar/Adobe/.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto