Vanliga frågor om licensavtal för slutanvändare

Med en licens har du rätt att använda programvara, innehåll och tjänster i enlighet med vissa villkor som beskrivs i ett licensavtal för slutanvändare (EULA). Slutanvändaravtal är juridiskt bindande dokument. Utan att ingå ett slutanvändaravtal har du inte juridisk rätt att använda programvaran, innehållet eller tjänsten.

När du köper en programvara köper du rätten, eller får licensen, att använda programvaran i enlighet med slutanvändaravtalet.

Slutanvändaravtalet förklarar exakt hur du får använda programvaran du köper och definierar specifika begränsningar för din användning av programvaran. Om du bryter mot villkoren i slutanvändaravtalet riskerar du verkställighetsåtgärder och påföljder.

På den här sidan besvaras vanliga frågor om slutanvändaravtal.

Får jag installera separata komponenter ur en programsvit på olika enheter?

Nej. Programsviter så som Studio och Creative Suite säljs och prissätts som ett enskilt program. Du erhåller en betydande rabatt när du köper en programsvit istället för separata licenser för vart och ett av programmen. I slutanvändaravtalet står det uttryckligen att alla produkter som ingår i en programsvit måste installeras och användas på samma enhet.

Får jag använda min programvara på två datorer?

Om du äger eller är huvudanvändare av ett Adobe-program, med licens för enskilda användare eller volymlicens, som är installerat på en dator på jobbet får du även installera och använda programvaran på en annan dator med samma plattform hemma eller på en bärbar dator. Du får däremot inte använda programvaran samtidigt på både de primära och sekundära datorerna.

Enbart en användare får använda en Adobe-produkt med licens för enskilda användare.

Obs! AVL-kunder måste köpa två olika licenser för att använda båda operativsystemen, även om de har två olika datorer. De får endast använda samma licens på en annan dator (inte samtidigt) med samma plattform hemma.

Se Aktivera eller inaktivera Adobe-produkter för mer information kring Adobes aktiveringspolicy, inklusive de senaste ändringarna.

Får jag använda min programvara på båda partitionerna på ett system med flervalsstart?

Om du använder ett system med flervalsstart och du har installerat produkten på båda partitionerna måste du köpa en separat licens för varje installation. Skaffa en separat licens för varje produkt innan du installerar produkten både på Mac OS- och Windows-partitionerna på ett system med flervalsstart.

Varför får jag inte använda min programvara på olika plattformar?

Adobe utvecklar programvara för olika plattformar (t.ex. Mac OS, Windows och Linux) och säljer programvara som har utvecklats för separata plattformar som separata produkter. Om du vill använda produkterna på olika plattformar måste du köpa en licens för programvaran för varje plattform du använder. Ett serienummer för en produkt på en plattform går inte att använda för samma produkt på en annan plattform.

Kan jag använda, sälja eller överföra tidigare versioner av en programvara när jag har uppgraderat den?

Nej. Genom att köpa en uppgradering till din produkt utökas din befintliga licens för att täcka även den nya versionen av programvaran från Adobe. Den ger dig inte två separata licenser för både den äldre och den nya versionen. Om du exempelvis uppgraderar från Adobe Acrobat 6 till Acrobat 7 kan du inte sälja Acrobat 6 till någon annan.

Om du köper en ny licens, istället för att uppgradera din äldre programvara, har du rätt att överföra din äldre licens. Det gäller inte om du köpte den ursprungliga licensen genom ett volymlicensavtal.

Hur vet jag om jag är berättigad att använda utbildningsversionen av en programvara?

Gå till Adobe Education Store för att se kraven för att köpa utbildningsversioner av Adobe-programvara.

Till vem anmäler jag att ett företag använder programvaran felaktigt?

Anmäl överträdelser av slutanvändaravtalet, eller felaktig eller obehörig användning av Adobes programvara, till piracy@adobe.com, kontakta Adobes support eller ring 800-343-3325. Adobe anstränger sig för att skydda den personligt identifierbara information som Adobe samlar in om dig.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?