”Max antal aktiveringar överskridna” visas vid start av abonnemangs- eller Creative Cloud-produkter

Problem

Start av abonnemangs- eller Creative Cloud-produkter resulterar i felet ”Max antal aktiveringar överskridna.”

Lösningar

Lösning 1: Inaktivera tidigare datorer.

Felet anger att du har redan aktiverat medlemskapet på två datorer och att du försöker att aktivera det på en tredje.Inaktivera en av de andra datorerna innan du fortsätter.Om du har tillgång till de tidigare aktiverade datorerna, ska du välja Hjälp > Inaktivera i programmet.Alternativt kan du inaktivera alla tidigare datorer genom att följa stegen nedan. 

  1. Starta Adobe-produkten.

  2. På skärmen Max antal aktiveringar överskridna, klicka på Fortsätt.

  3. På den obligatoriska inloggningsskärmen klickar du på Logga in.

  4. Skriv in ditt Adobe ID som hör ihop med ditt medlemskap och klicka på Logga in.

En Tack-skärm visas efter aktiveringen.Om något av följande fel uppstår ska du följa de listade stegen.

  • Försök igen. Adobe ID överensstämmer inte - Adobe ID har inget abonnemang för produkten som startas.  För att ändra Adobe ID ska du klicka på Logga in. För att ordna abonnemang ska du gå till sidan Mitt Adobe.
  • Abonnemang inaktiverat - Din systemklocka skiljer sig mer än tre dagar från det tidområde som är valt för ditt abonnemang.Justera din systemklocka.
  • Abonnemanget har gått ut - Ditt abonnemang har löpt ut. För att förnya ditt abonnemang ska du gå till sidan Mitt Adobe.
  • Aktivering misslyckades 194:110 - Du har redan påbörjat processen ”inaktivera allt” under de senaste 72 timmarna.  Du kan försöka på nytt i slutet av 72-timmarsperioden.Alternativt kan du kontakta Adobe Support för att få hjälp.
  • Aktivering misslyckades - Kontakta Adobe Support för att få hjälp.

Lösning 2: Kontakta Adobe Support.

Kontakta Adobe Support för att få hjälp. Ha ditt Adobe ID tillgängligt så att du kan hjälpa representanten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online