Giltigt köpebevis

Giltigt köpebevis

Adobe godkänner följande som giltiga inköpsbevis:

 • Ett Adobe-ordernummer
 • Kopia på ett försäljningskvitto eller en fraktfaktura från en återförsäljare med följande information:
  • Återförsäljarens namn och adress
  • Adobe-produkt och version köpt
  • Inköpsdatum
  • Inköpspris
 • För Amazon ESD-beställningar (nedladdning) gäller e-postmeddelandet som bekräftar beställningen eller beställningsbekräftelsen på ditt konto

Obs: Om det finns ett kund- eller företagsnamn på inköpsbeviset, måste det stämma överens med ditt namn eller företagsnamnet i ditt konto. Återförsäljningskvitton utan företagsnamn eller individuella namn accepteras.

Om ditt inköpsbevis saknar nödvändig information kontaktar du återförsäljaren och ber om att få ett nytt inköpsbevis.

Ogiltiga inköpsbevis

Följande godkänns inte som giltiga inköpsbevis:

 • Betalningsorders, offerter eller leveransbekräftelser
 • Kvitton som är handskrivna, skrivna eller skapade med en ordbehandlare
 • Kvitton på köp gjorda på auktionssidor på Internet (t.ex. Amazon Marketplace) 
 • Kvitton på en OEM-version av en Adobe-produkt som sålts separat (inte som del i ett paket)
 • Kvitton som visar inköpspris som är rabatterat till mer än 25 % på fullt pris eller studentpriser, eller mer än 30 % på uppgraderingsprodukter (undantag görs för vissa produkter)
 • Kvitton på nedladdningar som inte köpts från auktoriserade återförsäljare
 • Ett serienummer

Skicka in giltigt inköpsbevis till Adobe

 1. Kontakta oss för att få ett ärendenummer om du inte redan har ett.

 2. Skanna ditt kvitto för att göra en elektronisk kopia.

 3. Hitta ditt ärendenummer och välj Visa information.

  Granska information i supporthistoriken

 4. Lägg till kvittona med hjälp av knapparna Bifoga fil och Skicka in. Du kan ange ytterligare information i textrutan om du vill. 

  Bifoga faktura till supporten

  Därefter visas dina bilagor och kommentarer för ditt supportärende.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?