Čarovniki za dejanja

Ko na datotekah uporabljate enega ali več rutinskih nizov ukazov, lahko prihranite čas in tipkanje z uporabo čarovnika za dejanja – določenega niza ukazov z določenimi nastavitvami in v določenem vrstnem redu, ki ga uporabite v enem samem koraku. Dejanje lahko uporabite za posamezen dokument, več dokumentov ali celotno zbirko dokumentov. Pred izvedbo dejanja lahko dokumente tudi skenirate in jih združite v en PDF.

Acrobat prinaša nekaj vnaprej določenih čarovnikov za dejanja. Ustvarite lahko tudi lastna dejanja. Do dejanj lahko dostopate in jih upravljate prek Orodja > Plošča čarovnika za dejanja.

Adobe Acrobat XI vam omogoča tudi izvažanje in uvažanje dejanj, da jih lahko delite z drugimi.

Opomba:

Vmesnik in zgradba dejanj nadomestita način paketnih skriptov, ki je bil na voljo v prejšnjih različicah programa Adobe Acrobat XI. Večino paketnih skriptov programa Acrobat 9 lahko uvozite kot dejanja; nekateri skripti zahtevajo manjše spremembe.

Zagon dejanja

Acrobat vključuje številna enostavna, vnaprej določena dejanja, ki jih lahko uporabite za optimiranje dela. Ta dejanja predstavljajo običajna opravila, ki jih potrebujete za izvedbo priprave datotek za porazdelitev. Datotek PDF vam pred zagonom dejanj ni treba odpreti.

Opomba:

Lahko se izognete pozivom po geslu, ko zaženete več zaporednih dokumentov PDF, ki zahtevajo geslo. Izberite samodejni vnos gesla ali pa v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Čarovnik za dejanja določite način varnosti za te datoteke. Če izberete Ne vprašaj za geslo, z geslom zaščitene datoteke PDF niso obdelane.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > [Ime dejanja].
 2. Plošča Orodja se spremeni, da prikaže vsako nalogo, ki je vključena v dejanje, ter vsa navodila avtorja dejanja.
 3. V možnosti Datoteke za obdelavo kliknite Dodaj datoteke, da izberete datoteke, na katerih želite izvesti dejanje. Dodate lahko datoteke, mape, e-poštne priloge ali odprte datoteke.
 4. Ko so navedene vse datoteke, ki jih želite obdelati, kliknite Začni.
 5. Če vas Acrobat pozove, navedite dodatne informacije, na primer mesto izhoda in nastavitve.

Indikator napredovanja prikaže stanje postopka ali naloge v teku. Kljukica pomeni, da je dejanje ali naloga zaključena. Ko so izvedene vse naloge, se na dnu plošče se prikaže "Dejanje je zaključeno".

Opomba:

Za zaustavitev obdelave lahko na plošči kliknete Ustavi. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite Končaj. Acrobat shrani datoteke, ki so že bile obdelane, kot je določeno v dejanju. Za nadaljevanje dejanja lahko kliknete Nadaljuj ali Zapri, da ga končate.

Ustvarjanje dejanja po meri

Svojemu dejanju boste lažje sledili, če boste združili korake v plošče, dodali razdelilne črte in vključili navodila. Dejanje lahko omejite na določene datoteke ali določeno mapo ali pustite, da uporabnik izbere datoteko.

 1. Če želite dejanje pripeti določeni datoteki ali vsem datotekam znotraj mape, kliknite Datoteka ali Mapa pod možnostjo Datoteka za obdelavo (na desni). Premaknite se do datoteke ali mape in kliknite Odpri.

 2. Na plošči Izberite orodja za dodajanje razširite plošče in dvokliknite opravilo, ki ga želite dodati. Dodate lahko več nalog. Naloge se izvajajo po vrstnem redu, po katerem so prikazane na seznamu Koraki dejanja za prikaz na desni strani.

 3. Če želite predhodno določiti možnosti za nalogo, kliknite Določitev nastavitev .

 4. Če želite, da dejanje pozove uporabnika k izbiri možnosti, kliknite potrditveno polje Pozovi uporabnika.

 5. Če je treba, dodajte druga opravila.

 6. Natančno nastavite dejanje z gumbi na desni strani. Dodajte novo združevanje v skupine plošče, navodila ali razdelilno črto oziroma premaknite ali izbrišite elemente na seznamu.

  Ustvari novo združevanje plošče na dnu trenutno nastavljenih nalog. Ob pozivu vnesite ime plošče in kliknite Shrani.

  Dodaj navodila pod trenutno izbrano nalogo. Ob pozivu vnesite navodila in kliknite Shrani.

  Doda ločilno črto pod trenutno izbrano nalogo.

  Premakne trenutno izbran element navzgor po seznamu. Nalogo, navodila, razdelilno črto ali celotno združevanje plošče je mogoče premakniti.

  Premakne trenutno izbran element navzdol po seznamu. Nalogo, navodila, razdelilno črto ali celotno združevanje plošče je mogoče premakniti.

  Izbriše trenutni izbran element. Pazite pri izbiri. Lahko izbrišete celotno združevanje plošče.

 7. Kliknite Shrani.

 8. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite ime in opis dejanja ter kliknite Shrani.

Upravljanje dejanj po meri

V pogovornem oknu Urejanje dejanj lahko dejanja urejate, preimenujete, kopirate, brišete, jim spreminjate plasti, uvažate ali izvažate.

Urejanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Urejanje, če želite spremenite opravila ali nastavitve. V pogovornem oknu Urejanje dejanj lahko dejanje tudi pregledate in okno zaprete, ne da bi shranili spremembe.

 3. Če želite dodati opravilo, razširite plošče in kliknite opravilo.

 4. Kliknite Shrani.

 5. Če želite, uredite opis v pogovornem oknu Shrani dejanje in kliknite Shrani.

Preimenovanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Preimenuj.

 3. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite novo ime in opis.

Kopiranje dejanja

Dejanje lahko podvojite in pred shranjevanjem kopije spremenite opravila dejanja.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Kopiraj.

 3. Preglejte možnosti izvornega ter ciljnega mesta, opravila in nastavitve ter jih spremenite, če je treba.

 4. Kliknite Shrani.

 5. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite ime in opis.

Brisanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Izbriši.

 3. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite Izbriši.

Izvažanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Izvozi.

 3. V pogovornem oknu Shrani kot navedite ime in mesto datoteke, v katero želite shraniti dejanje. Datoteke dejanj imajo pripono .sequ.

 4. Kliknite Shrani.

Uvažanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj kliknite Uvozi.

  Opomba:

  Za začetek uvoza lahko tudi dvokliknete datoteko .sequ.

 3. V pogovornem oknu Odpri navedite ime in mesto datoteke dejanja, ki jo želite uvoziti. Datoteke dejanj imajo pripono .sequ. Kliknite Odpri.

 4. Če dejanje z enakim imenom že obstaja, se prikaže opozorilo. Če želite obstoječe dejanje prepisati, kliknite Zamenjaj.

Samodejno vnašanje gesel za dejanja

Pred zagonom dejanj za PDF-je, ki so šifrirani ali zaščiteni z geslom, lahko elektronski ID nastavite tako, da bo samodejno vnesel zahtevano geslo.

Opomba:

 Na plošči Čarovnik za dejanja v pogovornem oknu Nastavitve navedite varnostni način za te datoteke. Če izberete Ne vprašaj za geslo, z geslom zaščitene datoteke PDF niso obdelane.

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
 2. Izberite Podpisi v možnosti Kategorije na desni.
 3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
 4. Na levi odprite možnost Elektronski ID-ji in izberite Datoteke elektronskih ID-jev.
 5. Na seznamu na desni izberite ID in te ukaze v zgornji vrstici:

Prijava

Izvede prijavo z izbranim elektronskim ID-jem. Vnesite geslo in kliknite V redu.

Odjava

Po končanem dejanju se odjavi z navedenim elektronskim ID-jem.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu