Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Če želite preveriti, ali datoteka Adobe® PDF vsebuje samo funkcije, tipografije in oblikovanje, ki ste jih navedli, uporabite orodje Preverjanje pred tiskom, da pregledate in v določenih primerih popravite vsebino dokumenta.

O pregledih pred tiskom

Orodje Preverjanje pred tiskom analizira vsebino datoteke PDF, da ugotovi njeno veljavnost za tiskanje in več drugih pogojev, ki jih lahko podate. Preverjanje pred tiskom pregleda datoteko glede na nabor uporabniško definiranih vrednosti, ki se imenujejo profili preverjanja pred tiskom. Odvisno od profila lahko preverjanje pred tiskom tudi popravi določene napake. Preverjanje pred tiskom izvede tudi preverjanja in popravke vidnih področij ali določenih predmetov in usklajevanje dokumentov PDF z različnimi standardi.

Preverjanje pred tiskom prav tako ugotovi težave z barvami, pisavami, prosojnostjo, ločljivostjo slik, združljivostjo različic PDF in še več. Preverjanje pred tiskom vključuje tudi orodja za pregledovanje sintakse PDF in dejanske strukture dokumenta PDF.

Preden uporabite orodje za preverjanje pred tiskom ali ustvarite datoteko PDF za tiskanje, upoštevajte te nasvete:

 • Če ste dokumente PDF ustvarili s programom Acrobat Distiller, InDesign ali Illustrator, jih optimizirajte za tiskanje ali za tiskarno. Uporabite prednastavljene nastavitve v programu Distiller ali sloge PDF programa InDesign ali nastavitve, ki vam jih pošlje ponudnik tiskanja.

 • Vdelajte vse pisave v programu, s katerim ste ustvarili dokument. Vdelava zagotavlja, da pisave niso zamenjane.

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom

Uporabite pogovorno okno Preverjanje pred tiskom, če želite nadzorovati vse vidike pregleda pred tiskom. Če plošča Izdelava natisa v podoknu Orodja ni vidna, izberite Pogled > Orodja > Izdelava natisa. Nato izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom
Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom

A. Pogledi B. Profili preverjanja in odpravljanja napak v preverjanju pred tiskom C. Prikaži opozorilo za nastavitve (privzeto izklopljeno) D. Skupine E. Opis profila 

Zagon preverjanja pred tiskom

Obstoječi profil lahko uporabite ali spremenite, ustvarite pa lahko tudi lastnega.

 1. Odprite PDF in izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če si želite ogledati seznam razpoložljivih profilov, kliknite gumb Izberi profile .

  • Če si želite ogledati seznam razpoložljivih preverjanj, kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .

  • Če si želite ogledate seznam razpoložljivih popravkov, kliknite gumb Izberi posamezne popravke .

 3. V meniju določite, če si želite ogledati vse, priljubljene, nedavno uporabljene, najpogosteje uporabljene ali eno od razpoložljivih kategorij.
 4. Na seznamu izberite profil, preverjanje ali popravke in si oglejte njihov opis.

  Profili so organizirani v skupinah, ki jih lahko razširite ali skrčite. Profili z ikono sivega ključa vključujejo popravke, ki lahko popravijo napake v datoteki.

  Opomba:

  Lahko pa uporabite tudi polje Najdi in poiščete profil, preverjanje ali popravek.

 5. (Izbirno) Izberite profil ali eno preverjanje, razširite Dodatne možnosti in po potrebi naredite nekaj od tega:
  • Podajte, ali naj se pregled omeji na vidne plasti. Izbira te možnosti onemogoči popravke.

  • Podajte obseg strani za pregled.

 6. Če ste izbrali profil, kliknite Analiziraj in zaženite preverjanje, ne da bi odpravili napake, ali Analiziraj in popravi za iskanje in odpravljanje težav. Če ste izbrali eno preverjanje, je na voljo samo možnost Analiziraj. Če ste izbrali en popravek, kliknite Popravi za začetek popravljanja.

  Opomba:

  Lahko tudi dvokliknete profil na seznamu, če želite pognati pregled pred tiskom. Če dvokliknete datoteko, profili, ki vsebujejo popravke, uporabijo te popravke.

Nastavitve preverjanja pred tiskanjem

Uporabite pogovorno okno Nastavitve preverjanja pred tiskom, če želite nadzorovati, kako se poroča o rezultatih, in če želite podati izhodni namen, kadar ustvarjate datoteke PDF/X, PDF/A ali PDF/E. Dokument PDF ima lahko vdelan izhodni namen, ki vključuje profil ICC.

Pogovorno okno Nastavitve preverjanja pred tiskom odprete tako, da v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberete Možnosti > Nastavitve preverjanja pred tiskom.

Zavihek Splošno

Na zavihku Splošno so možnosti za določanje, kako se prikazujejo elementi pogovornega okna in rezultati preverjanja pred tiskom:

Največje število rezultatov, ki naj se prikaže na tip preverjanja

Poda, koliko primerkov neujemanja naj se pojavi na seznamu Rezultati. Uporabite možnost Na stran (pod "Več zadetkov"), če želite ugnezditi dodatne rezultate v odseku Več zadetkov na seznamu Rezultati. Največje število rezultatov za dokument je 25.000.

Stopnja podrobnosti pri prikazu rezultatov

Poda, koliko podrobnosti se pojavi na seznamu Rezultati preverjanja pred tiskom. Podate lahko brez podrobnosti, samo pomembne podrobnosti ali vse podrobnosti.

Prikaži opozorilo za nastavitve zaslona, če zaslon ni nastavljen na najvišjo kakovost

Prikaže ikono z Opozorilom na vrhu pogovornega okna Preverjanje pred tiskom, če zaslon ni nastavljen na najvišjo kakovost. Za ogled seznama opozoril kliknite ikono Opozorilo. Kliknite Prilagodi za samodejno prilagoditev nastavitve za največjo zanesljivost zaslona izbranega dokumenta PDF.

Možnosti izhodnega namena

V pogovornem oknu Nastavitve preverjanja pred tiskom lahko na zavihku Izhodni namen nastavite naslednje možnosti. Če želite več informacij o izhodnih namenih, glejte Izhodni nameni.

Ime

Ime izhodnega namena.

Profil izhodnega namena (profil ICC)

Profil ICC, ki opisuje karakterizirane pogoje tiskanja, za katere je bil pripravljen dokument, ki je zahtevan za združljivost s PDF/X, PDF/A ali PDF/E. Kliknite Prebrskaj, če želite izbrati profil iz privzete mape Profili.

Identifikator izhodnega stanja

Referenčno ime, ki ga je podal ICC register registriranih standardnih pogojev tiskanja. Izberite pogoje s seznama izhodnih pogojev – opis se prikaže v polju Izhodni pogoji – ali pa izberite Po meri in ustvarite lastne.

Register

URL, ki podaja več informacij o imenu profila izhodnega namena. Za standardne pogoje tiskanja, ki so registrirani pri ICC, mora biti ta vnos http://www.color.org/.

Pogoji izhoda

Opis namenjenih pogojev tiskanja za opravilo, vključno s tipom tiskanja (na primer komercialni odmik), tipom papirja in frekvenco zaslona. Ta opis za izhodne pogoje lahko spremenite tako, da ga uredite ali pa ustvarite novega.

Naslov URL profila ICC za PDF/X-4p

Naslov URL, ki podaja informacije o izhodnem namenu za vrste datotek PDF/X-4p.

Zaklenjeno

Ta možnost je varovalo pred nenamernimi spremembami izhodnega namena. Vsa besedilna polja so zatemnjena.

Zavihek Označevanje

Na zavihku Označevanje so možnosti za določanje predmetov na strani datoteke PDF, s katerimi so težave. Nastavitve označevanja omogočajo nadzor nad videzom mask in poročil mask. Omogočajo tudi nadzor nad videzom črt na zaslonu, ko v oknu Rezultati preverjanja pred tiskom dvokliknete Označevanje. Lastnosti označevanja nastavite za vsak tip opozorila: Napaka, opozorilo in informacija.

Težave, označene s prozornimi maskami

Odkrije težave tako, da jih označi. Če ta možnost ni izbrana, je označena normalna vsebina. Vsebina s težavami pa ni označena.

Barva/prosojnost

Kliknite Barva, če želite izbrati barve iz barvnega spektra. Podajte prosojnost barve.

Nariši obrobo za okvir

V poročilu maske nariše enake črte, kot jih vidite na zaslonu, ko dvokliknete rezultat v oknu Rezultati preverjanja pred tiskom. Ta možnost je uporabna za identifikacijo predmetov v poročilu maske, kadar slika zavzema celo stran. V tem primeru ne boste videli maske, videli pa boste črte okrog predmetov.

Barva/slog črte/efektivna debelina črte

Kliknite Barva, če želite izbrati barve iz barvnega spektra. Kliknite Slog črte, če želite izbrati vzorec črte (črte, pikice ali črtice). Podajte širino (debelino) črte.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu