Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

O dejanjih

Lahko določite, da se dejanje izvede s klikom na zaznamek ali povezavo ali pri ogledu strani. Povezave in zaznamke lahko na primer uporabite za skok na različna mesta v dokumentu, izvajanje ukazov iz menija in izvajanje drugih dejanj. Dejanja nastavite v pogovornem oknu Lastnosti.

Za zaznamke ali povezave lahko določite dejanje, ki se izvede s klikom na zaznamek ali povezavo. Za druge elemente, kot so strani, predstavnostni posnetki in polja obrazcev lahko določite sprožilec, ki povzroči, da se dejanje izvede, in nato določite še samo dejanje. Enemu sprožilcu lahko dodate več dejanj.

Možnost Zaklenjeno preprečuje nenamerne spremembe videza in dejanj, sorodnih s predmetom.

Dodajanje dejanja zaznamkom, poljem obrazcev, gumbom ali posnetkom

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Uporabite ročno orodje in z desno miškino tipko kliknite zaznamek ter izberite Lastnosti.

  • Uporabite Orodje > Interaktivni predmeti > Orodje za izbiro predmeta in dvokliknite povezavo, predstavnostni posnetek ali polje obrazca in izberite Lastnosti.

 2. Kliknite zavihek Dejanja.
 3. V meniju Izberi dejanje izberite vrsto dejanja in nato kliknite Dodaj. Lahko dodate več dejanj; dejanja se izvedejo v vrstnem redu, v katerem so prikazana v polju s seznamom Dejanja.
 4. (Izbirno) Izberite dejanje na zavihku Dejanja in za preureditev, urejanje ali brisanje dejanja uporabite gumbe.
 5. Za sprejemanje dejanj zaprite okno.

Dodajanje dejanj sličicam strani

Za povečanje kakovosti vzajemnega delovanja dokumenta lahko določite dejanja, kot je spreminjanje vrednosti povečave, ki so bodo izvedla, ko boste odprli ali zaprli stran.

 1. Kliknite gumb Sličice strani na levi.
 2. Izberite sličico strani, ki ustreza strani, in v meniju z možnostmi izberite Lastnosti strani.
 3. Kliknite zavihek Dejanja.
 4. V meniju Izberi sprožilec izberite Odpiranje strani, da nastavite dejanje, ki se izvede pri odpiranju strani, ali izberite Zapiranje strani, da nastavite dejanje, ki se izvede pri zapiranju strani.
 5. V meniju Izberi dejanje izberite dejanje in kliknite Dodaj.
 6. Določite možnosti za dejanje in kliknite V redu. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od izbranega dejanja.
 7. Za ustvarjanje niza dejanj v meniju izberite drugo dejanje in kliknite Ponovno dodaj. Za razporeditev dejanj v želenem vrstnem redu uporabite gumba Navzgor in Navzdol.

  Opomba:

  Če nastavite dejanje, ki pri odpiranju ali zapiranju strani izvede preklop na celozaslonski pogled, je celozaslonski pogled pri naslednjem odpiranju ali zapiranju iste strani izklopljen.

Vrste dejanj

Povezavam, zaznamkom, stranem, predstavnostnim posnetkom in poljem obrazcev lahko dodelite naslednja dejanja:

Izvedi menijski element

Izvede določen menijski ukaz kot dejanje.

Pojdi na 3D-/večpredstavnostni pogled

Skoči na navedeni 3D pogled.

Pojdi na pogled strani

Skoči na določen cilj v trenutnem dokumentu ali v drugem dokumentu.

Uvozi podatke obrazcev

Uvozi podatke obrazcev iz druge datoteke in jih postavi v aktiven obrazec.

Večpredstavnostna operacija (Acrobat 9 in novejši)

Izvede določeno dejanje za večpredstavnostni predmet v datoteki (na primer predvajanje zvočne datoteke). Večpredstavnostni predmet mora biti dodan v datoteko, preden mu lahko določite dejanje.

Odpri datoteko

Zažene in odpre datoteko. Če posredujete datoteko PDF s povezavo na drugo datoteko, potrebuje bralec izvirno aplikacijo povezane datoteke, da jo lahko uspešno odpre (morda boste morali za ciljno datoteko dodati prednosti pri odpiranju.)

Odpri spletno povezavo

Skoči na določen cilj v internetu. Za določanje povezave lahko uporabite protokole http, ftp, in mailto.

Predvajaj zvok

Predvaja določeno zvočno datoteko. Zvok je vdelan v dokument PDF v obliki zapisa za različne platforme.

Predvajaj medij (združljiv z Acrobat 5)

Predvaja določen film QuickTime ali AVI, ki je bil ustvarjen tako, da je združljiv s programom Acrobat 5. Določeni film mora biti vdelan v dokument PDF.

Predvajaj medij (združljiv z Acrobat 6 in novejšim)

Predvaja naveden film, ki je bil ustvarjen tako, da je združljiv s programom Acrobat 6. Določeni film mora biti vdelan v dokument PDF.

Preberi članek

Sledi niti članka v aktivnem dokumentu ali v drugem dokumentu PDF.

Ponastavi obrazec

Počisti podatke, ki so bili vneseni v obrazec. Polja, ki so ponastavljena s pogovornim oknom Izberi polja, lahko nadzorujete.

Zaženi javanski skript

Zažene določen javanski skript.

Nastavi vidljivost plasti

Določi, katere nastavitve plasti so aktivne. Preden to dejanje dodate, določite ustrezne nastavitve plasti.

Pokaži/skrij polje

Preklaplja med prikazovanjem in skrivanjem polja v dokumentu PDF. Ta možnost je še posebej uporabna v poljih obrazcev. Če na primer želite, da se predmet pojavi kadarkoli greste s kazalcem čez gumb, lahko nastavite dejanje, ki polje na sprožilcu Vnos z miško prikaže in na Izhod z miško polje skrije.

Oddaj obrazec

Pošlje podatke obrazca na določen URL.

Vrste sprožilcev

Sprožilci določajo, kako so dejanja v predstavnostnih posnetkih, straneh in poljih obrazcev aktivirana. Lahko na primer določite filmski ali zvočni posnetek, ki se predvaja, ko odprete ali zaprete stran. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od izbranega elementa strani.

Za predstavnostne posnetke in polja obrazcev (ne povezave ali zaznamke) lahko uporabite naslednje sprožilce:

Miška navzgor (Acrobat Pro)

Ko po kliku spustite miškino tipko. To je najpogostejši sprožilec z gumbom, ker uporabniku omogoča, da povleče kazalec z gumba in ne aktivira dejanja.

Vidna stran (samo predstavnostni posnetki)

Ko je stran s predstavnostnim posnetkom vidna, ne glede na to, ali je to trenutna stran. Stran je lahko vidna tudi, če ni trenutna stran, ko na primer neprekinjena postavitev strani prikaže strani eno ob drugi.

Nevidna stran (samo predstavnostni posnetki)

Ko je stran s predstavnostnim posnetkom premaknjena iz pogleda.

Vstop na stran (samo predstavnostni posnetki)

Ko stran s predstavnostnim posnetkom postane trenutna stran.

Izhod s strani (samo predstavnostni posnetki)

Ko uporabnik zapusti stran, ki vsebuje predstavnostni posnetek.

Miška navzdol

Pri kliku miškine tipke (brez spuščanja miškine tipke). V večini primerov je želeni sprožilec miška navzgor.

Vnos z miško

Ko kazalec vstopi v polje ali področje predvajanja.

Izhod z miško

Ko kazalec izstopi iz polja ali področja predvajanja.

Pri fokusiranju (samo predstavnostni posnetki)

Ko z dejanjem miške ali preklapljanjem fokusirate področje povezave.

Pri prenehanju fokusiranja (samo predstavnostni posnetki)

Ko se fokus premakne v drugo področje povezave.

O javanskih skriptih v Acrobatu

Jezik javanskih skriptov je kot orodje za enostavnejše ustvarjanje vzajemno delujočih spletnih strani razvilo podjetje Netscape Communications. Adobe je izboljšal javanske skripte, tako da lahko to raven vzajemnega delovanja enostavno integrirate v dokumente PDF.

Kodo javanskih skriptov lahko pridobite z dejanji, ki so povezana z zaznamki, povezavami in stranmi. Ukaz Nastavi dejanja dokumenta vam omogoča ustvarjanje dejanj javanskih skriptov na ravni dokumenta, ki so uporabljena za celoten dokument. Na primer, če izberete Dokument se je shranil, se javanski skript zažene po tem, ko je dokument shranjen.

Za uporabo JavaScripta z obrazci in čarovniki za dejanja je zahtevan Acrobat Pro.

V programu Acrobat Pro lahko uporabljate JavaScript tudi z obrazci PDF in čarovnikom za dejanja. Najpogostejše uporabe JavaScripta v obrazcih so oblikovanje podatkov, izračunavanje podatkov, preverjanje podatkov in dodeljevanje dejanju. Skripti na ravni polja so povezani z določenim poljem oz. polji obrazca, na primer gumbi. Ta vrsta skripta se izvede v primeru dogodka, kot je dejanje sprostitve miškine tipke.

Za več informacij o ustvarjanju javanskih skriptov s spletnega mesta Adobe prenesite priročnike za javanske skripte. Developing Acrobat® Applications Using JavaScript™ vsebuje informacije o ozadju in priročnike, JavaScript™ for Acrobat® API Reference pa ponuja referenčne informacije. Ti in drugi viri za javanske skripte so na spletnem mestu Adobe.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu