Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

O barvnih delovnih prostorih

Delovni prostor je vmesni barvni prostor, ki se uporablja za določanje in urejanje barv v Adobejevih programih. Vsak barvni model vsebuje svoj profil delovnega prostora. Profile delovnih prostorov lahko izberete v pogovornem oknu Nastavitve barv.

Če ima predmet vdelan barvni profil, ki se ne ujema s profilom delovnega prostora, program uporabi pravilnik za upravljanje barv, s katerim določi način ravnanja s podatki o barvah. V večini primerov skuša privzeti pravilnik ohraniti vdelan profil.

Možnosti delovnega prostora

Izberite kategorijo Upravljanje barv v pogovornem oknu Nastavitve.

Opomba:

Za ogled opisa poljubnega profila izberite profil in postavite miškin kazalec na ime profila. Na dnu pogovornega okna se prikaže opis.

RGB

Določa barvni prostor RGB programa. Na splošno velja, da je namesto profila za določeno napravo (kot je profil za monitor) najbolje izbrati profil Adobe RGB ali sRGB.

sRGB je priporočljiv pri pripravi slik za splet ali mobilne naprave, ker določa barvni prostor standardnega monitorja za ogledovanje slik na spletu. sRGB je dobra izbira tudi pri delu s slikami iz neprofesionalnih fotoaparatov, saj večina teh fotoaparatov za privzeti barvni prostor uporablja sRGB.

Adobe RGB je priporočljiv pri pripravljanju dokumentov za tiskanje, ker barvna lestvica profila Adobe RGB vključuje nekatere natisljive barve (še posebej svetlomodre in modre), ki jih ni mogoče določiti z lestvico sRGB. Adobe sRGB je dobra izbira tudi pri delu s slikami iz fotoaparatov za splošno uporabo, saj uporablja večina teh fotoaparatov za privzeti barvni prostor Adobe sRGB

CMYK

Določa barvni prostor CMYK programa. Vsi delovni prostori CMYK so odvisni od naprav, kar pomeni, da so odvisni od dejanskih kombinacij črnila in papirja. Delovni prostori CMYK podjetja Adobe so osnovani na standardnih komercialnih pogojih tiskanja.

Sivine

Določa sivinski barvni prostor programa.

Opomba:

Za ogledovanje in tiskanje lahko uporabite barvni prostor v vdelanem izhodnem barvnem prostoru. Za več informacij o izhodnih namenih si oglejte razdelek Pretvarjanje barv in ravnanje s črnilom (Acrobat Pro).

Adobejevi programi vsebujejo standardni nabor profilov delovnega prostora, ki jih priporoča in jih je podjetje Adobe Systems preizkusilo z večino potekov dela za upravljanje barv. Po privzeti nastavitvi so v menijih delovnega prostora prikazani samo ti profili.

O manjkajočih in neujemajočih se barvnih profilih

Če ni določeno drugače, dokument uporablja profil delovnega prostora, povezan s svojim barvnim načinom za ustvarjanje in urejanje barv. Vendar pa nekateri obstoječi dokumenti morda ne bodo uporabljali določenega delovnega prostora, medtem ko nekateri ne bodo uporabljali upravljanja barv. Naletite lahko na naslednje izjeme v zvezi s potekom dela za upravljanje barv:

  • Odprete lahko dokument ali uvozite podatke o barvah (na primer s kopiranjem in lepljenjem ali vlečenjem in spuščanjem) iz dokumenta, ki ni označen s profilom. Do tega pogosto pride pri odpiranju dokumenta, ki je bil ustvarjen v programu, ki ne podpira upravljanja barv oziroma v katerem je upravljanje barv izključeno.

  • Odprete lahko dokument ali uvozite podatke o barvah iz dokumenta, označenega s profilom, ki se razlikuje od trenutnega delovnega prostora. Do tega lahko pride pri odpiranju dokumenta, ustvarjenega z drugimi nastavitvami upravljanja barv ali skeniranega in označenega s profilom skenerja.

V obeh primerih program s pravilnikom za upravljanje barv določi način ravnanja s podatki o barvah v dokumentu.

Možnosti pretvorbe barve

Možnosti pretvorbe barv omogočajo nadzor nad načinom, na katerega program med premikanjem od enega do drugega barvnega prostora ravna z barvami v dokumentu. Spreminjanje teh možnosti je priporočljivo samo v primeru, če se spoznate na upravljanje barv in ste prepričani o spremembah, ki jih nameravate opraviti. Če želite prikazati možnosti pretvorb, izberite kategorijo Upravljanje barv v pogovornem oknu Nastavitve.

Mehanizem

Določa modul upravljanja barv (CMM) za preslikavo barvne lestvice enega barvnega prostora v barvno lestvico drugega. Večini uporabnikom privzeti mehanizem Adobe (ACE) za pretvorbe povsem zadošča.

Opomba:

Za ogled opisa mehanizma ali možnosti namena izberite možnost in postavite miškin kazalec na ime možnosti. Na dnu pogovornega okna se prikaže opis.

Uporabi poravnavo črne točke

Zagotavlja ohranitev podrobnosti senc v sliki, tako da simulira poln dinamičen razpon izhodne naprave. To možnost izberite, če nameravate med tiskanjem uporabiti poravnavo črne točke (ki je priporočljiva v večini primerov).

O namenih upodabljanja

Namen upodabljanja določa način, na katerega sistem upravljanja barv ravna s pretvorbami barv iz enega v drug barvni prostor. Različni nameni upodabljanja uporabljajo različna pravila za določanje načina prilagajanja izvirnih barv; na primer barve, ki so zajete v ciljno barvno lestvico, lahko med prevajanjem v manjšo ciljno barvno lestvico ostanejo nespremenjene ali pa so lahko prilagojene na ohranjanje izvirnega razpona razmerij. Rezultat izbiranja namena upodabljanja je odvisen od grafične vsebine dokumenta in profila, uporabljenega za določanje barvnih prostorov. Nekateri profili proizvajajo identične rezultate za različne namene upodabljanja.

Opomba:

Na splošno je za izbrano nastavitev barve priporočljivo uporabiti privzeti namen upodabljanja, ki ga je preizkusilo podjetje Adobe Systems in ustreza industrijskim standardom. Če na primer izberete nastavitev barve za Severno Ameriko ali Evropo, je privzeti namen upodabljanja relativna kolorimetrija. Če izberete nastavitev barve za Japonsko, je privzeti namen upodabljanja dojemljiv.

Namen upodabljanja lahko izberete med nastavljanjem možnosti pretvarjanja barv za sistem upravljanja barv, barv za mehko preverjanje in tiskanja grafičnih elementov:

Dojemljivo

Skuša ohraniti vizualno razmerje med barvami, zato velja za ustreznega človeškemu očesu, čeprav se lahko vrednosti barv spremenijo. Namen je primeren za fotografije z veliko barvami izven barvne lestvice. Je standardni namen upodabljanja za tiskalno industrijo na Japonskem.

Nasičenje

Skuša proizvesti žive barve v sliki na račun natančnosti barv. Ta namen upodabljanja je primeren za poslovno grafiko, kot so grafikoni ali diagrami, kjer so svetle nasičene barve pomembnejše od natančnega razmerja med barvami.

Relativna kolorimetričnost

Primerja mejne poudarke izvirnega barvnega prostora s poudarki ciljnega barvnega prostora in ustrezno premakne vse barve. Barve izven barvne lestvice se premaknejo na najbližje barve v ciljnem barvnem prostoru, ki jih je mogoče proizvesti. Relativna kolorimetrija ohrani več izvirnih barv v sliki od dojemljive. Je standardni namen upodabljanja pri tiskanju v Severni Ameriki in Evropi.

Absolutna kolorimetrija

Ne spreminja barv znotraj ciljne barvne lestvice. Barve izven barvne lestvice so odrezane. Spreminjanje merila barv v ciljne bele točke se ne izvaja. Ta namen skuša ohraniti natančnost barv na račun ohranjanja povezav med barvami in je primeren za preverjanje izpisa določene naprave. Ta namen je posebej primeren za predogled vpliva barve papirja na natisnjene barve.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu