Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Sestavne datoteke portfelja PDF lahko razvrščate in pregledujete. Lahko pa jih tudi odpirate, urejate in shranjujete v njihovih izvirnih programih. Nekatere vrste datotek zahtevajo namestitev izvirnega programa v računalniku.

Ogled datotek na seznamu

V načinu predogleda kliknite gumb Datoteke v orodni vrstici portfelja PDF. Če želite podrobnosti o datotekah razvrstiti v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, kliknite ime stolpca. Kliknite ga še enkrat, da obrnete vrstni red.

Urejanje podrobnosti o datotekah na seznamu (Acrobat Pro)

 1. V načinu urejanja kliknite podokno Podrobnosti.
 2. Pod Stolpci za prikaz naredite nekaj od tega:
  • Če želite stolpec na seznamu prikazati ali skriti, kliknite potrditvena polja.

  • Stolpec dodate tako, da v polje Dodaj stolpec vnesete ime, v meniju izberete vrsto podatkov in kliknete gumb Dodaj .

  • Izbirne stolpce izbrišete tako, da kazalec postavite nad ime stolpca, dokler se ne prikaže gumb Izbriši , nato pa ta gumb kliknite. Zahtevanih stolpcev, na primer Ime, Opis in Velikost, ne morete izbrisati.

  • Če želite spremeniti vrstni red stolpcev, izberite stolpec in kliknite puščico navzgor ali navzdol. Povlečete lahko tudi stolpec na seznamu datotek na levi.

  • Če želite spremeniti vrstni red datotek, si oglejte Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map.

  • Če želite informacije v stolpcu spremeniti ali dodati nove, prikažite stolpec in vnesite informacije v pogled datotek na levi. Če želite na primer dodati informacije z opisom datoteke, prikažite stolpec Opis in informacije vnesite v polje.


  Opomba:

  Če stolpec, ki ga želite urediti, ni viden na levi, spremenite njegov vrstni red. Izberite stolpec na desni in kliknite puščico navzgor.

Dodajanje datotek in map v portfelj PDF

Datoteke in mape lahko obstoječemu portfelju PDF dodajate v načinu postavitve (predogleda) ali datotek.

 1. Z desno miškino tipko kliknite okno portfelja PDF in izberite Uredi portfelj.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati mapo, kliknite z desno miškino tipko in izberite Ustvari mapo.

  • Če želite dodati datoteke iz računalnika, datoteke ali mape povlecite v delovni prostor portfelja PDF ali v mapo.

  • Če želite datoteke premakniti v drugo mapo, jih povlecite.

Opomba:

Za najboljšo učinkovitost delovanja naj bo sestavnih datotek 15 ali manj, skupna velikost sestavnih datotek pa naj bo manjša od 50 MB.

Odstranjevanje datotek in map iz portfelja PDF (Acrobat Standard)

Če izbrišete mapo, se iz portfelja PDF izbrišejo vse datoteke iz te mape.

 1. V načinu urejanja izberite eno ali več datotek ali map v portfelju PDF in pritisnite tipko Delete. Ali pa na kartici kliknite ikono Izbriši datoteko, če je na voljo.

Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map (Acrobat Pro)

Privzeto se sestavne datoteke uredijo in razvrstijo po abecednem vrstnem redu njihovih imen. Datoteke so prikazane in se natisnejo v tem vrstnem redu.

Vrstni red prikaza datotek lahko spremenite ali prilagodite, vendar pa bodo vedno natisnjene v abecednem vrstnem redu.

Opomba:

Razvrščanje v načinu predogleda spremeni samo vrstni red za trenutno sejo. Pri naslednjem odpiranju portfelja PDF bo spet prikazan v določenem prvotnem vrstnem redu.

 1. V načinu urejanja naredite nekaj od tega:
  • Če želite v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu razvrstiti zahtevane stolpce, kliknite naslov stolpca. Če želite v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu razvrstiti izbirne stolpce, kliknite zunaj polja z naslovom stolpca. Kliknite še enkrat, da obrnete vrstni red. (Za več informacij o izbirnih stolpcih si oglejte razdelek Urejanje podrobnosti o datotekah na seznamu.)

  • Če želite prikazati razvrstitev glede na vrednosti v določenem stolpcu, stolpec izberite v meniju Začetna razvrstitev v podoknu Podrobnosti na desni.

  • Če želite vrstni red stolpcev spremeniti v seznamu na levi, povlecite ime stolpca na drugo mesto. Ime stolpca lahko povlečete na drugo mesto tudi s kategorijo Stolpci za prikaz v podoknu Podrobnosti na desni. Ali pa uporabite puščično tipko za gor ali dol.

  • Za določanje vrstnega reda prikaza datotek ob odpiranju portfelja PDF v meniju Začetna razvrstitev izberite ime stolpca na desni. Če želite datoteke na primer prikazati glede na datum spremembe, označite Spremenjeno pod možnostjo Stolpci za prikaz, nato pa v meniju Začetna razvrstitev izberite Spremenjeno. Možnost Začetna razvrstitev vpliva na pogleda postavitve in podrobnosti.

  • Če želite datoteke ponovno razvrstiti na poljuben način, jih povlecite po seznamu na levi. Ponovno razvrščanje datotek ustvari stolpec Vrstni red v meniju Začetna razvrstitev in ga samodejno izbere za začetni vrstni red.

  Opomba:

  V mini krmarju ali postavitvi mreže kliknite podokno Postavitev, nato pa želeni vrstni red ustvarite tako, da povlečete datoteke in mape. Mini krmar je prikazan v postavitvah Klikanje, Linearno in Val.

 2. Shranite portfelj PDF.

  Če portfelj PDF vsebuje datoteke odzivov na obrazec ali Outlookova sporočila, lahko vsebino filtrirate glede na različne kriterije. Za več informacij si oglejte ta videoposnetka:

Odpiranje, urejanje in shranjevanje sestavnih datotek

Sestavno datoteko lahko odprete, urejate in shranite v izvirnem programu, če je le-ta nameščen v računalniku. Vse spremembe, ki jih izvedete v sestavni datoteki, ne vplivajo na izvirne datoteke izven portfelja PDF.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • V načinu predogleda z desno miškino tipko kliknite ali držite Control in kliknite datoteko ter izberite Odpri datoteko v izvornem programu (za datoteke, ki niso v obliki PDF) ali Odpri datoteko (za datoteke PDF).

  • V načinu urejanja dvokliknite datoteko.

  Opomba:

  Datoteka komponente se odpre v ločenem oknu. Pri ogledu portfelja PDF v brskalniku se datoteka odpre izven brskalnika v samostojnem izdelku Acrobat.

 2. Če se prikaže potrditveno pogovorno okno, izberite Odpri to datoteko ali Vedno dovoli odpiranje datotek te vrste, če zaupate obliki, in kliknite V redu.
 3. Uredite in shranite datoteko.

Urejanje imen datotek komponent in opisov v portfelju PDF

 1. V načinu urejanja naredite nekaj od tega:
  • Če želite urediti prikazano ime sestavne datoteke, jo izberite, Nato pa kliknite besedilno polje Prikazano ime, da prikažete mesto vstavljanja. Če želite prikazano ime urediti na hrbtni strani kartice, lahko kliknete tudi ikono Pokaži pogled z informacijami . (V pogledu Podrobnosti je Prikazano ime stolpec.)

  • Če želite urediti opis sestavne datoteke, kliknite ikono Pokaži pogled z informacijami. nato pa kliknite besedilno polje Opis, da prikažete mesto vstavljanja. (V pogledu Podrobnosti je Opis stolpec.)

  • (Acrobat Pro) Če želite spremeniti ali vdelati drugo pisavo za besedilo, uporabite ploščo Lastnosti portfelja na dnu podokna postavitve. Lastnosti pisave besedila se spremenijo po celotnem portfelju PDF.

Ekstrahiranje sestavnih datotek v portfelju PDF

Datoteke lahko iz pogovornega okna portfelja PDF ekstrahirate ali povlečete v računalnik. Z ekstrahiranjem datoteke ne izbrišete iz portfelja PDF.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • V pogledu postavitve kliknite ikono Ekstrahiraj datoteko v sestavni datoteki.

  • Izberite eno ali več datotek in jih povlecite v računalnik.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu