Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Acrobatova orodja vam omogočajo ustvarjanje dostopnih PDF-jev in preverjanje, ali so obstoječi PDF-ji dostopni. Ustvarjate lahko PDF-je, ki ustrezajo običajnim standardom dostopnosti, na primer WCAG (smernice za dostopnost spletne vsebine) 2.0 in PDF/UA (splošni dostop ali ISO 14289). Preprost voden potek dela vam omogoča, da:

Naredite PDF-je dostopne: vnaprej definirano dejanje avtomatizira števila opravila, preveri dostopnost in podaja navodila za elemente, ki zahtevajo ročno popravljanje. Hitro najdite in popravite težavna območja.

Preverite dostopnost: orodje za popolno preverjanje preveri, ali dokument ustreza standardom dostopnosti, kot sta PDF/UA in WCAG 2.0.

Ustvarite poročilo o stanju dostopnosti: v poročilu o dostopnosti so povzeti izsledki preverjanja dostopnosti. Vsebuje povezave do orodij in dokumentacije, ki vam pomaga pri odpravljanju težav.

Ustvarjanje dostopnih PDF-jev (Acrobat Pro)

Dejanje Omogoči dostop vas vodi po korakih, s katerimi naredite PDF dostopen. Pozove vas, da odpravite težave z dostopnosti, kot je manjkajoč opis ali naslov dokumenta. Poišče elemente, ki običajno zahtevajo dodatno pozornost, na primer skenirano besedilo, polja obrazca, tabele in slike. Dejanje lahko zaženete na vseh PDF-jih, razen na dinamičnih obrazcih (dokumentih XFA) ali portfeljih.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Omogoči dostop.

 2. Izberite datoteke, na katerih želite uporabiti dejanje Omogoči dostop. Privzeto se dejanje uporabi na dokumentu, ki je trenutno odprt. Če želite dodati datoteke ali mapo, na kateri želite zagnati dejanje, izberite Dodaj datoteke.

  accessibility_checker
  Če želite za dodatne datoteke ali mape ustvariti poročilo, izberite Dodaj datoteke.

 3. Izberite Zaženi.

 4. Sledite pozivom za dokončanje dejanja Omogoči dostop.

Preverjanje dostopnosti PDF-jev (Acrobat Pro)

Dober način za preverjanje dostopnosti je uporaba orodij, ki jih bodo uporabljali bralci. Tudi če do teh orodij nimate dostopa, vam Adobe Acrobat nudi samodejni način preverjanje dostopnosti datoteke PDF. Funkcija Popolno preverjanje v Acrobatu preveri, ali je v PDF-ju veliko značilnosti dostopnih PDF-jev Izberete lahko, katere težave z dostopnostjo želite poiskati in kako naj bodo prikazani rezultati.

Izberite Zaženi preverjanje. Rezultati se prikažejo na plošči Preverjevalnik dostopnosti na levi, ki vsebuje tudi koristne povezave in namige za odpravljanje težav. Če ste ustvarili poročilo v 2. koraku, so rezultati na voljo v izbrani mapi.

Popolno preverjanje ne zaznava razlik med bistvenimi in nebistvenimi vrstami vsebine, zato včasih opozarja na težave, ki ne vplivajo na berljivost dokumenta. Priporočljivo je pregledati vse morebitne težave in določiti, katere je treba odpraviti.

V poročilu je za preverjanje vsakega pravila prikazano eno od teh stanj:

 • Uspešno: element je dostopen.
 • Uporabnik preskočil: pravilo ni bilo preverjeno, ker ni bilo izbrano v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika dostopnosti.
 • Potrebuje ročno preverjanje: s funkcijo popolnega preverjanja elementa ni bilo mogoče preveriti samodejno. Element preverite ročno.
 • Neuspešno: element ni prestal preverjanja dostopnosti.
 1. Izberite Orodja > Dostopnost > Popolno preverjanje.

  Opomba:

  Če možnost Dostopnost na plošči Orodja ni prikazana, izberite Pogled > Orodja > Dostopnost.

 2. V razdelku Možnosti poročila izberite možnosti za način ogleda rezultatov. Rezultate lahko shranite kot datoteko HTML ali kot komentarje, ki se nahajajo tam, kjer so zaznane težave z dostopnostjo.

 3. Izberite obseg strani, če želite izvesti preverjanje v posameznih razdelkih dokumenta.

  Opomba:

  Če imate daljši dokument, je bolj učinkovito, da izvajate popolno preverjanje en razdelek za drugim.

 4. Izberite eno od možnosti preverjanja.

 5. Izberite Zaženi preverjanje. Rezultati se prikažejo na plošči Preverjevalnik dostopnosti na levi, ki vsebuje tudi koristne povezave in namige za odpravljanje težav. Če ste ustvarili poročilo v 2. koraku, so rezultati na voljo v izbrani mapi.

  Popolno preverjanje ne zaznava razlik med bistvenimi in nebistvenimi vrstami vsebine, zato včasih opozarja na težave, ki ne vplivajo na berljivost dokumenta. Priporočljivo je pregledati vse morebitne težave in določiti, katere je treba odpraviti.

  V poročilu je za preverjanje vsakega pravila prikazano eno od teh stanj:

  • Uspešno: element je dostopen.
  • Uporabnik preskočil: pravilo ni bilo preverjeno, ker ni bilo izbrano v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika dostopnosti.
  • Potrebuje ročno preverjanje: s funkcijo popolnega preverjanja elementa ni bilo mogoče preveriti samodejno. Element preverite ročno.
  • Neuspešno: element ni prestal preverjanja dostopnosti.
  Stanja pravil preverjevalnika dostopnosti
  Stanja pravil preverjevalnika dostopnosti.

Opomba:

Poleg popolnega preverjanja vam Acrobat ponuja tudi druge načine preverjanja, ali je PDF dostopen:

 • Vrstni red branja lahko hitro preverite v pogledu ponovne postavitve.
 • Z možnostjo Branje naglas lahko dokument izkusite kot bralec, ki uporablja pretvorbo iz besedila v govor.
 • Dokument shranite kot dostopno besedilo, nato pa shranjeno besedilno datoteko preberite v programu za obdelavo besedila. S to vajo boste poustvarili izkušnjo končnega uporabnika, ki za branje dokumenta uporablja Braillov tiskalnik.
 • Če želite pregledati zgradbo, vrstni red branja in vsebino PDF-ja, uporabite orodje Popravi vrstni red branja ter plošče Vrstni red, Oznake in Vsebina.

Odpravljanje težav z dostopnostjo (Acrobat Pro)

Če želite popraviti neuspelo preverjanje popolnega preverjanja, z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element na plošči Preverjevalnik dostopnosti. V kontekstnem meniju izberite eno od teh možnosti:

Popravi:

Acrobat težavo odpravi samodejno ali pa prikaže pogovorno okno s pozivom, da težavo odpravite ročno.

Preskoči pravilo:

Prekliče izbiro možnosti v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika dostopnosti za nadaljnja preverjanja tega dokumenta in spremeni stanje elementa v Preskočeno.

Razloži:

Odpre spletno pomoč.

Preveri znova:

Preverjevalnik še enkrat preveri vse elemente. To možnost izberite po tem, ko spremenite enega ali več elementov.

Pokaži poročilo:

Prikaže poročilo s povezavami do namigov o tem, kako popravite neuspešna preverjanja.

Možnosti:

Odprite pogovorno okno Možnosti preverjevalnika dostopnosti, v katerem lahko izberete, katera preverjanja se izvedejo.

Težave z dostopnostjo

Dokument

Preprečevanje varnostnim nastavitvam, da ovirajo bralnike zaslona

Avtor dokumenta lahko določi, da ni nobenega dela dostopnega dokumenta PDF mogoče kopirati, ekstrahirati, komentirati ali urejati. Ta nastavitev lahko ovira bralnik zaslona pri branju dokumenta, ker morajo imeti bralniki možnost kopiranja ali ekstrahiranja besedila dokumenta, da ga lahko pretvorijo v govor.

Ta zastavica sporoča, ali je treba vklopiti varnostne nastavitve, ki omogočajo dostopnost.

Če želite pravilo popraviti samodejno, izberite Zastavica za dovoljenje dostopnosti na plošči Preverjevalnik dostopnosti. Nato pa izberite Popravi v meniju Možnosti .

Lahko pa dovoljenja dostopnosti popravite ročno:

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti > Varnost.

 2. V pojavnem meniju Varnostni način izberite Brez varnosti.

 3. Kliknite V redu in zaprite pogovorno okno Lastnosti dokumenta.

Če je vaš izdelek pomožne tehnologije registriran s programom Adobe kot zaupanja vreden agent, lahko berete dokumente PDF, ki so morda nedostopni drugim izdelkom pomožne tehnologije. Acrobat med bralniki zaslona in drugimi izdelki prepozna zaupanja vredne agente in preglasi varnostne nastavitve, ki bi običajno omejile dostop do vsebine. Varnostne nastavitve veljajo še naprej za vse druge namene, kot so preprečevanje tiskanja, kopiranja, ekstrahiranja, komentiranja ali urejanja besedila.

Opomba:

Oglejte si povezana razdelka standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

PDF-ji, v katerih so samo slike

Sporoči, ali je v dokumentu nebesedilna vsebina, ki ni dostopna. Če je videti, kot bi bilo v dokumentu besedilo, vendar ne vsebuje pisav, je morda PDF, v katerem so samo slike.

Če želite to preverjanje pravila popraviti samodejno, izberite možnost PDF, v katerem so samo slike na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju Možnosti .

Če pa želite preverjanje pravila popraviti ročno, z optičnim prepoznavanjem besedila prepoznajte besedilo v skeniranih slikah:

 1. Izberite Orodja > Prepoznavanje besedila > V tej datoteki.

 2. V pogovornem oknu Prepoznaj besedilo izberite Vse strani in nato še V redu.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.1.1. Nebesedilna vsebina (A)

Označen PDF

Če to pravilo preverjanja ne uspe, dokument ni označen tako, da navaja pravilen vrstni red branja.

Če želite element popraviti samodejno, izberite Označen PDF na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju Možnosti . Acrobat samodejno doda oznake v PDF.

Če želite oznake navesti ročno, naredite nekaj od tega:

 • V programu, v katerem je bil ustvarjen PDF, omogočite označevanje in ponovno ustvarite PDF.
 • V Acrobatu izberite Orodja > Dostopnost > Dodaj oznake v dokument. Če pride do težav, se v podoknu za krmarjenje prikaže možnost Dodaj poročilo o oznakah. Poročilo vsebuje seznam morebitnih težav po posameznih straneh, povezave do vsake težave v dokumentu in predloge za njihovo odpravljanje.
 • V Acrobatu izberite Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja in ustvarite drevo oznak. Za več informacij si oglejte pregled orodja Popravi vrstni red branja.
 • Odprite ploščo Oznake in ročno ustvarite drevo oznak. Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. Če želite več informacij, glejte Urejanje oznak na plošči Oznake.

Opomba:

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Logičen vrstni red branja

To pravilo preverjanja preverite ročno. Preverite, ali vrstni red branja, prikazan na plošči Oznake, ustreza logičnemu vrstnemu redu branja dokumenta.

Jezik dokumenta

Določanje jezika v dokumentu PDF omogoča nekaterim bralnikom zaslona, da preklopijo na ustrezen jezik. To preverjanje ugotovi, ali je naveden primarni jezik besedila v PDF-ju. Če preverjanje ne uspe, nastavite jezik.

Če želite jezik nastaviti samodejno, izberite Primarni jezik na zavihku Preverjevalnik dostopnosti, nato pa izberite Popravi v meniju Možnosti . V pogovornem oknu Nastavi jezik branja izberite jezik in kliknite V redu.

Če želite jezik nastaviti ročno, naredite nekaj od tega:

 • Izberite Datoteka > Lastnosti > Napredno, nato pa v prikaznem meniju razdelka Možnosti branja izberite jezik. (Če jezik v pojavnem meniju ni prikazan, lahko v polje Jezik vnesete kodo ISO 639 jezika.) S tem nastavite primarni jezik za celoten PDF.
 • Nastavitev jezik celotnega besedila v poddrevesu drevesa oznak. Odprite ploščo Oznake . Razširite korenski element Oznake in izberite element. V meniju Možnosti izberite Lastnosti. Izberite jezik v pojavnem meniju Jezik. (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )
 • Jezik bloka besedila nastavite tako, da na plošči Vsebina izberete besedilni ali vsebniški element. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite besedilo in v kontekstnem meniju izberite Lastnosti. (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.)

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: Jezik strani (raven A)

Naslov

Sporoči, ali je v naslovni vrstici programa Acrobat naslov.

Če želite naslov popraviti samodejno, izberite Naslov na zavihku Preverjevalnik dostopnosti, nato pa še Lastnosti v meniju Možnosti . V pogovornem oknu Opis vnesite naslov dokumenta (če je treba, prekličite izbiro možnosti Pusti, kot je).

Ali pa naslov popravite ročno.

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti > Opis.

 2. Vnesite naslov v polje z besedilom Naslov.

 3. Kliknite Začetni pogled, nato pa v pojavnem meniju Pokaži izberite Naslov dokumenta. Zaprite pogovorno okno Opis.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4 Stran z naslovom (raven A)

Zaznamki

To preverjanje ne uspe, če ima dokument 21 strani ali več, nima pa zaznamkov, ki bi odražali zgradbo dokumenta.

Če želite dokumentu dodati zaznamke, izberite Zaznamki na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju Možnosti . V pogovornem oknu Sestavni elementi izberite elemente, ki jih želite uporabiti kot zaznamke in kliknite V redu. (Pogovorno okno Sestavni elementi lahko odprete tudi tako, da na zavihku Zaznamek kliknete meni Možnosti.)

Opomba:

Oglejte si povezana razdelka standarda WCAG: 2.4.1 Obidi blokade (raven A), 2.4.5 Več načinov (raven AA)

Barvni kontrast

Če to preverjanje ne uspe, je mogoče, da je v dokumentu vsebina, ki ni dostopna ljudem z barvno slepoto.

Če želite težavo odpraviti, se prepričajte, da vsebina dokumenta ustreza smernicam, navedenim v razdelku 1.4.3. standarda WCAG. Lahko pa vključite priporočilo, da pregledovalnik PDF-jev uporabi visokokontrastne barve:

 1. Izberite Datoteka > Nastavitve (Windows) ali Acrobat > Preferences (Mac OS).

 2. Kliknite Dostopnost.

 3. Izberite Zamenjaj barve dokumenta in nato še Uporabi visokokontrastne barve. V pojavnem meniju izberite želeno barvno kombinacijo in kliknite V redu.

Vsebina strani

Označena vsebina

To preverjanje sporoči, ali je označena celotna vsebina dokumenta. Prepričajte se, da je celotna vsebina dokumenta vključena v drevo oznak ali označena kot artefakt.

Če želite popraviti to preverjanje pravila, naredite nekaj od tega:

 • Odprite ploščo Vsebina in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt (Zavihek Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina).
 • Označite vsebino tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja. Izberite vsebino, nato pa uporabite oznake, kot je potrebno.
 • Oznake dodelite s ploščo Oznake . Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element v drevesu Oznake in izberite Ustvari oznako iz izbora. Elementi, kot so komentarji, povezave in pripombe, niso vedno prikazani v drevesu Oznake. Poiščete jih tako, da v meniju Možnosti izberete Najdi. (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.)

Opomba:

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina (A), 1.3.1 Informacije in razmerja (raven A), 1.3.2 Pomemben niz (raven A), 2.4.4 Namen povezave (v kontekstu) (raven A), 3.1.2 Jezik delov (raven AA), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Označene pripombe

To pravilo preveri, ali so vse pripombe označene. Prepričajte se, da so pripombe, na primer komentarji in uredniške oznake (kot sta vstavljanje in označevanje), vključene v drevo oznak ali označene kot artefakti.

 • Odprite ploščo Vsebina in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.)
 • Označite vsebino tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja. Izberite vsebino, nato pa uporabite oznake, kot je potrebno.
 • Oznake dodelite s ploščo Oznake . (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )

Če želite, da Acrobat samodejno dodeli oznake pripombam takoj, ko se ustvarijo, izberite Beležke oznak v meniju Možnosti na plošči Oznake.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja (raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Zaporedje premikanja

Za premikanje po PDF-ju se pogosto uporablja tabulatorska tipka, zato je pomembno, da se zaporedje premikanja ujema z zgradbo dokumenta.

Če želite zaporedje premikanja popraviti samodejno, izberite Zaporedje premikanja na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju Možnosti .

Če želite zaporedje premikanja po povezavah, poljih obrazca, komentarjih in drugih pripombah popraviti ročno:

 1. Kliknite ploščo Strani v podoknu za krmarjenje.

 2. Kliknite sličico strani in v meniju Možnosti izberite Lastnosti strani.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti strani izberite Zaporedje premikanja. Nato pa izberite Uporabi strukturo dokumenta in kliknite V redu.

 4. Ponovite te korake za vse sličice v dokumentu.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4.3, Vrstni red fokusa (raven A)

Kodiranje znakov

Z navedbo kodiranja pomagate pregledovalnikom PDF-jev, da bralcem prikažejo berljivo besedilo. Vendar pa nekaterih težav s kodiranjem znakov ni mogoče odpraviti v Acrobatu.

Pravilno kodiranje zagotovite tako:

 • Preverite, ali so v računalniku nameščene zahtevane pisave.
 • V izvirnem dokumentu uporabite drugo pisavo (priporočamo OpenType), nato pa ponovno ustvarite PDF.
 • Datoteko PDF ponovno ustvarite z novejšo različico Acrobat Distillerja.
 • Datoteko PostScript ustvarite z najnovejšim gonilnikom Adobe Postscript, nato pa ponovno ustvarite PDF.

Opomba:

WCAG ne obravnava preslikavo znakov Unicode.

Označena večpredstavnost

To pravilo preveri, ali so označeni vsi večpredstavnostni predmeti. Prepričajte se, da je vsebina vključena v drevo oznak ali označena kot artefakt.

Odprite ploščo Vsebina in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.)

Označite vsebino tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja. Izberite vsebino, nato pa uporabite oznake, kot je potrebno.

Oznake dodelite s ploščo Oznake . Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element v drevesu Oznake in izberite Ustvari oznako iz izbora. (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )

Opomba:

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A), 1.2.1 Samo zvok in samo video (posneto vnaprej) (A), 1.2.2 Napisi (posneto vnaprej), (A), 1.2.3 Zvočni opis ali nadomestna predstavnost (posneto vnaprej) (A), 1.2.5 Zvočni opis (posneto vnaprej) (AA)

Migetanje zaslona

Elementi, ki povzročajo migetanje zaslona, na primer animacije in skripti, lahko pri posameznikih, ki trpijo za fotosenzitivno epilepsijo, povzročijo napade. Te elemente je lahko težko gledati tudi pri povečavi zaslona.

Če pravilo za migetanje zaslona ne uspe, ročno odstranite ali spremenite skript ali vsebino, ki povzroča migetanje zaslona.

Opomba:

Oglejte si te povezane razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A), 1.2.1 Samo zvok in samo video (posneto vnaprej) (A), 1.2.2 Napisi (posneto vnaprej), (A), 1.2.3 Zvočni opis ali nadomestna predstavnost (posneto vnaprej) (A), 2.3.1 Trije bliski ali pod pragom. (raven A)

Skripti

Vsebina ne sme biti odvisna od skriptov, razen če imajo pomožne tehnologije dostop do vsebine in funkcionalnosti. Prepričajte se, da skripti ne motijo krmarjenja s tipkovnico ali preprečujejo uporabo katere koli vhodne naprave.

Skripte preverite ročno. Odstranite ali spremenite vse skripte ali vsebino, ki ogrozi dostopnost.

Opomba:

Oglejte si te povezane razdelke WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A), 2.2.2 Premor, ustavi, skrij. (raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Časovni odzivi

To preverjanje pravila velja za dokumente, ki vsebujejo obrazce z javanskim skriptom. Če preverjanje pravila ne uspe, se prepričajte, da stran ne zahteva časovnih odzivov. Uredite ali odstranite skripte, ki zahtevajo časovno omejene odzive uporabnikov, da imajo ti dovolj časa, da preberejo ali uporabijo vsebino.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.2.1 Časovno prilagodljivo. (raven A)

Da bi bili URL-ji dostopni bralnikom zaslonov, morajo biti aktivne povezave, ki so v PDF-ju pravilno označene. (Najboljši način za ustvarjanje dostopnih povezav je z ukazom Ustvari povezavo, ki doda vse tri povezave, ki jih bralniki zaslona potrebujejo za prepoznavanje povezav.) Prepričajte se, da se povezave za krmarjenje ne ponavljajo in da lahko uporabniki preskočijo ponavljajoče se povezave.

Če preverjanje pravila ne uspe, ročno preverite povezave za krmarjenje in se prepričajte, da v vsebini ni preveč enakih povezavo. Zagotovite tudi način, na katerega lahko uporabniki preskočijo elemente, ki se pojavijo večkrat. Če se enaka povezava pojavi na vsaki strani dokumenta, vključite tudi povezavo "Preskoči krmarjenje".

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4.1 Obidi blokade. (raven A)

Obrazci

Označena polja obrazca

V dostopnem PDF-ju so vsa polja obrazca označena in del zgradbe dokumenta. Poleg tega lahko z navajanjem lastnosti polja uporabnikom sporočite informacije o polju ali navodila.

Če želite označiti polja obrazca, izberite Orodja > Dostopnost > Poljem obrazca dodaj oznake.

Opomba:

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Opisi polj

Če želite, da je dokument dostopen, morajo imeti vsa polja obrazca besedilni opis (opis orodja).

Besedilni opis polju obrazca dodate tako:

 1. Izberite eno od orodij obrazca in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite polje obrazca.
 2. V kontekstnem meniju izberite Lastnosti.
 3. Kliknite zavihek z lastnostmi Splošno.
 4. V polje Opis orodja vnesite opis polja obrazca.

Opomba:

Oglejte si povezane razdelke WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A), 3.3.2 Oznake ali navodila (raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Nadomestno besedilo

Nadomestno besedilo slik

Prepričajte se, da imajo slike v dokumentu nadomestno besedilo ali so označene kot artefakti.

Če preverjanje pravila ne uspe, naredite nekaj od tega:

 • Na plošči Preverjevalnik dostopnosti izberite Nadomestno besedilo slik in v meniju Možnosti izberite Popravi. Ob pozivu vnesite nadomestno besedilo v pogovorno okno Nastavi nadomestno besedilo.
 • Uporabite ploščo Oznake, da v PDF dodate nadomestno besedilo slik.
 • Odprite ploščo Vsebina in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt. (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.)

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Vgnezdeno nadomestno besedilo

Bralniki zaslona ne morejo brati nadomestnega besedila vgnezdenih elementov. Zato nadomestnega besedila ne dodajajte vgnezdenim elementom.

Če želite nadomestno besedilo odstraniti iz vgnezdenih elementov, naredite to:

 1. Izberite Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
 2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vgnezden element na plošči Oznake in v kontekstnem meniju izberite Lastnosti.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti predmeta odstranite nadomestno besedilo in besedilo, na katerem je uporabljeno in kliknite V redu.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: #1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Povezano z vsebino

Prepričajte se, da je nadomestno besedilo vedno nadomestna predstavitev vsebine na strani. Če ima element nadomestno besedilo, ne vsebuje pa vsebine strani, ni mogoče ugotoviti, na kateri strani je. Če možnost bralnika zaslona v nastavitvah branja ni nastavljena za branje celotnega dokumenta, nadomestnega besedila bralniki zaslona ne bodo nikoli prebrali.

 1. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element, ki ga želite preveriti.
 2. Odprite ga na plošči Oznake . (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )
 3. Na plošči Oznake odstranite nadomestno besedilo vseh vgnezdenih elementov, ki nimajo vsebine strani.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Skrije pripombo

Nadomestno besedilo ne more skriti pripombe. Če je pripomba vgnezdena pod nadrejenim elementom z nadomestnim besedilom, ga bralniki zaslona ne vidijo.

Nadomestno besedilo iz vgnezdenih elementov odstranite tako:

 1. Izberite Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
 2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vgnezden element na plošči Oznake in v kontekstnem meniju izberite Lastnosti.
 3. Odstranite nadomestno besedilo iz pogovornega okna Lastnosti predmeta in kliknite V redu.

Opomba:

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Nadomestno besedilo drugih elementov

Poročilo preveri, ali je v dokumentu poleg slik še druga vsebina, ki zahteva nadomestno besedilo (na primer večpredstavnost, pripombe ali 3D-model). Prepričajte se, da je nadomestno besedilo vedno nadomestna predstavitev vsebine na strani. Če ima element nadomestno besedilo, ne vsebuje pa vsebine strani, ni mogoče ugotoviti, na kateri strani je. Če možnosti bralnika zaslona v nastavitvah branja niso nastavljena za branje celotnega dokumenta, nadomestnega besedila bralniki zaslona ne bodo nikoli prebrali.

 1. Izberite Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
 2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vgnezden element na plošči Oznake in v kontekstnem meniju izberite Lastnosti.
 3. Odstranite nadomestno besedilo iz pogovornega okna Lastnosti predmeta in kliknite V redu.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Tabele

Zgradba tabel je lahko zapletena, zato je najbolje, da njihovo dostopnost preverite ročno.

Vrstice

To pravilo preveri, ali je vsak element TR v tabeli podrejen elementu Table, THead, TBody ali TFoot.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Opomba:

Povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

TH in TD

V pravilni zgradbi tabele sta elementa TH in TD podrejena elementu TR.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: #1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

Glave

Če želite, da je PDF dostopen, morajo imeti vse tabele v njem glavo.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

Pravilnost

Če želite, da je dokument dostopen, morajo tabele vsebovati enako število stolpcev v vsaki vrstici in vrstic v vsakem stolpcu.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

Povzetek

Povzetki tabel so izbirni, vendar lahko izboljšajo dostopnost.

 1. Izberite Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja.
 2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite tabelo.
 3. Kliknite Uredi povzetek tabel.
 4. Vnesite povzetek in kliknite V redu.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

Seznami

Elementi seznamov

Preverjanje sporoči, ali je vsak element LI podrejen elementu L. Če preverjanje tega pravila ne uspe, zgradba seznama ni pravilna. Seznami morajo imeti to zgradbo: element List mora vsebovati elemente List Item Elements. Elementi List Item Elements pa lahko vsebujejo le elemente Label Elements in List Item Body Elements.

Zgradbo seznama popravite tako:

 1. Poiščite seznam na plošči Preverjevalnik dostopnosti tako, da z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknete nepravilen element na plošči Oznake in izberete Pokaži.
 2. Ustvarite elemente, spremenite vrste elementov ali preuredite obstoječe elemente tako, da jih povlečete.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

Lbl in LBody

Seznami morajo imeti to zgradbo: element List mora vsebovati elemente List Item Elements. Elementi List Item Elements pa lahko vsebujejo le elemente Label Elements in List Item Body Elements. Če preverjanje tega pravila ne uspe, zgradba seznama ni pravilna.

Zgradbo seznama popravite tako:

 1. Poiščite seznam na plošči Preverjevalnik dostopnosti tako, da z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknete nepravilen element in izberete Pokaži na plošči Oznake.
 2. Ustvarite elemente, spremenite vrste elementov ali preuredite obstoječe elemente tako, da jih povlečete.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)

Naslovi

Pravilno gnezdenje

Pravilo preveri vgnezdene naslove. Če to preverjanje ne uspe, naslovi niso vgnezdeni pravilno.

Zgradbo seznama popravite tako:

 1. Poiščite seznam na plošči Preverjevalnik dostopnosti tako, da z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknete nepravilen element na plošči Oznake in izberete Pokaži.
 2. Ustvarite elemente, spremenite vrste elementov ali preuredite obstoječe elemente tako, da jih povlečete.

Opomba:

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4.6 Naslovi in oznake. (raven AA). Vrstni red naslovov v smernicah WCAG ni predpisan in je samo nasvet.

Preslikava standarda WCAG v PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (datoteka) Postopki
1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)
 • 7.3 obravnava vsebino, ki zahteva spreminjanje besedila.
 • 7.18.1, odstavek štiri obravnava opise kontrolnikov.
 • 7.18.6.2 obravnava časovna nadomestila predstavnosti. Preizkusni in čutni primeri ter primeri CAPTCHA so obravnavani z uporabljanimi tehničnimi sredstvi.
 • 7.1, odstavek 1, stavek 2 obravnava okraševanje.
1.2.1 Samo zvok in samo video (posneto vnaprej). (A)
 • 7.18.6.2 obravnava časovna nadomestila predstavnosti. Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
1.2.2 Napisi (posneto vnaprej). (A)
 • 7.18.6.2 obravnava časovna nadomestila predstavnosti. Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
1.2.3 Zvočni opis ali nadomestna predstavnost (posneto vnaprej) (A)
 • 7.18.6.2 obravnava časovna nadomestila predstavnosti. Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
1.2.4 Napisi (v živo). (AA)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
1.2.5 Zvočni opis (posneto vnaprej). (AA)
 • 7.18.6.2 obravnava časovna nadomestila predstavnosti. Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
1.2.6 Znakovni jezik (posneto vnaprej). (AAA)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
 
1.2.7 Razširjen zvočni opis (posneto vnaprej). (AAA)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
 
1.2.8 Nadomestna predstavnost (posneto vnaprej). (AAA)
 • 7.18.6.2 obravnava časovna nadomestila predstavnosti. Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
 
1.2.9 Samo zvok (v živo). (AAA)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
 
1.3.1 Informacije in razmerja. (raven A)
 • 7.1–7.10 in 7.20 obravnavajo zgradbo in razmerja v vsebini.
 • 7.17 in 7.18 obravnavata zgradbo in razmerja v vsebini.
1.3.2 Pomemben niz. (raven A)
 • 7.2, odstavek 2 obravnava pomemben niz vsebine.
 • 7.17 obravnava funkcije krmarjenja.
 • 7.18.3 obravnava vrstni red premikanja po pripombah.
1.3.3 Čutne značilnosti. (Raven A)
 • 7.1, odstavka 6 in 7
1.4.1 Uporaba barve. (raven A)
 • 7.1, odstavek 6
1.4.2 Zvočni nadzor. (Raven A)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
1.4.3 Kontrast (najmanjši). (Raven AA)
 • 7.1, odstavek 6 in opomba 4
1.4.4 Spreminjanje velikosti besedila. (Raven AA).
 • Ni na voljo
1.4.5 Slike z besedilom. (Raven AA).
 • 7.3, odstavek 6
1.4.6 Kontrast (izboljšan). (Raven AAA)
 • 7.1, odstavek 6
 
1.4.7 Nizka raven ali odsotnost zvoka v ozadju. (Raven AAA)
 • Čeprav ISO 14289 ne obravnava tega kriterija uspešnosti, pa skladnost PDF-ja zahteva datoteke in bralnike, skladne s standardom ISO 14289. Način, na katerega razvijalci podpirajo ta kriterij uspešnosti v PDF-ju, v standardu ISO 14289 ali ISO 32000 ni določen.
 
1.4.8 Vidna predstavitev. (Raven AAA)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
 
1.4.9 Slike z besedilom (brez izjem). (Raven AAA)
 • 7.3, odstavek 1
 
2.1.1 Tipkovnica. (Raven A)
 • Ni ustrezno
2.1.2 Ni prestrezanja tipkovnice. (Raven A)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
2.1.3 Tipkovnica (brez izjem). (Raven AAA)
 • 7.19, odstavek 3
 
2.2.1 Časovno prilagodljivo. (Raven A)
 • Velja 7.19, odstavek tri, vendar pa je v splošnem pravilo odvisno od zasnove. Pomembno je, da razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
2.2.2 Premor, ustavi, skrij. (raven A)
 • 7.19
2.2.3 Ni merjenja časa. (Raven AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Prekinitve. (Raven AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Ponovno preverjanje pristnosti. (Raven AAA)
 • Ni ustrezno
 
2.3.1 Trije bliski ali pod pragom. (raven A)
 • 7.1, odstavek 5
2.3.2 Trije bliski.(Raven AAA)
 • 7.1, odstavek 5
 
2.4.1 Obidi blokade. (Raven A)
 • Ni ustrezno, razen če PDF vsebuje ponavljajočo se resnično vsebino. Vsebina strani, na primer tekoče glave in noge, mora ustrezati členu 7.8.
2.4.2 Stran je naslovljena. (Raven A)
 • 7.1, odstavka 8 in 9
2.4.3 Vrstni red fokusa. (Raven A)
 • 7.1, odstavek 2, 7.18.1; odstavek 2, 7.18.3
2.4.4 Namen povezave (v kontekstu). (raven A)
 • 7.18.5
2.4.5 Več načinov. (Raven AA)
 • PDF-ji lahko tej določbi ustrezajo na več načinov, vključno z orisi (7.17), povezavami (7.18.5) in oznakami strani.
2.4.6 Naslovi in oznake. (Raven AA)
 • 7.4
2.4.7 Fokus je viden. (Raven AA)
 • Ni na voljo
2.4.8 Lokacija. (Raven AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Namen povezave (samo povezava). (Raven AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Naslovi razdelkov. (Raven AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Jezik strani. (raven A)
 • 7.2, odstavek 3.
3.1.2 Jezik delov. (Raven AA)
 • 7.2, odstavek 3.
3.1.3 Nenavadne besede. (Raven AAA)
 • Ni obravnavano v ISO 14289. Oglejte si ISO 32000-1, razdelek 14.9.5.
 
3.1.4 Okrajšave. (Raven AAA)
 • Ni obravnavano v ISO 14289. Oglejte si ISO 32000-1, razdelek 14.9.5.
 
3.1.5 Raven branja. (Raven AAA)
 • Ni vpliva na podporo dostopnosti. Pravilo je odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji programa ali dokumenta upoštevajo to določbo in zagotavljajo skladnost.
 
3.1.6 Izgovarjava. (Raven AAA)
 • PDF zagotavlja več mehanizmov za uvajanje predstavnosti in drugih možnosti za pomoč pri izgovarjavi. Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
 
3.2.1 O fokusu. (raven A)
 • 7.18, odstavek 2
3.2.2 O vnosu. (raven A)
 • 7.18, odstavek 2
3.2.3 Dosledno krmarjenje. (Raven AA)
 • 7.1, odstavek 1, 7.17
3.2.4 Dosledno prepoznavanje. (Raven AA)
 • 7.1, odstavek 1
3.2.5 Spreminjanje na zahtevo. (Raven AAA)
 • 7.19, odstavek 2
 
3.3.1 Prepoznavanje napak. (Raven A)
 • Odvisno od zasnove. Pomembno je, da avtorji in razvijalci upoštevajo to določbo in zagotovijo skladnost.
3.3.2 Oznake ali navodila (raven A)  
4.1.2 Ime, vloga, vrednost  

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu