Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Ustvarjanje obrazca iz obstoječega dokumenta

Obstoječ elektronski dokument (na primer Wordov ali Excelov dokument ali PDF) lahko pretvorite v obrazec PDF ali pa vanj skenirate papirnat dokument. Acrobat obrazcu samodejno doda interaktivna polja obrazca. Obrazec lahko nato uredite, da mu dodate spustne sezname, polja s seznami ali gumbe.

Vrste polj obrazca, ki jih lahko dodate v PDF
Vrste polj obrazca, ki jih lahko dodate v PDF

A. Polje za podpis s potrdilom B. Polje s spustnim seznamom C. Polja z besedilom D. Vrstica s samodejnimi sporočili E. Potrditvena polja F. Izbirni gumbi G. Polje s seznamom H. Gumbi 
 1. V meniju Ustvari v orodni vrstici kliknite Ustvari obrazec.

 2. Izberite Iz obstoječega dokumenta in kliknite Naprej.

 3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

  Uporabi trenutni dokument

  Pretvori trenutno odprt PDF v interaktiven obrazec.

  Izberite drugo datoteko

  Pretvori obstoječ elektronski dokument (na primer Wordov ali Excelov dokument ali PDF) v interaktiven obrazec PDF. Če želite poiskati datoteko, kliknite Prebrskaj.

  Skeniraj papirnati obrazec

  Skenira papirnat obrazec in ga pretvori v interaktiven obrazec PDF.

 4. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom na zaslonu.

  Acrobat ustvari obrazec in ga odpre v načinu za urejanje obrazcev. V podoknu opravil Obrazci so prikazane možnosti za urejanje obrazca. V orodni vrstici so orodja za polja obrazca, s katerimi lahko dodajate polja.

 5. Preglejte polja obrazca, ki jih je ustvaril program Acrobat. Dodajte polja z orodji v orodni vrstici. Izbrišite, spremenite velikost ali preuredite polja kot želite. Dodate lahko te vrste polj obrazca:

  Črtne kode

  Kodirajo vnose iz izbranih polj in jih prikažejo kot vizualni vzorec, ki ga je mogoče interpretirati s programsko ali strojno opremo za dekodiranje (ni priložena).

  Gumbi

  Sprožijo spremembo v uporabnikovem računalniku, kot je odpiranje datoteke, predvajanje zvoka ali oddaja podatkov v spletni strežnik. Te gumbe lahko dopolnite s slikami, besedilom in vizualnimi spremembami, ki jih sprožijo dejanja miške.

  Potrditvena polja

  Predstavljajo izbiro med možnostma da ali ne, ki sta na voljo pri posameznih elementih. Če ima obrazec več potrditvenih polj, lahko uporabnik po navadi izbere poljubno število teh polj.

  Polje z elektronskim podpisom

  Uporabniku omogoča, da dokument PDF elektronsko podpiše z elektronskim podpisom.

  Spustni seznam

  Uporabniku omogočajo, da element izbere iz pojavnega menija ali vnašanje vrednosti. Lastnost polja obrazca lahko nastavite tako, da uporabniku omogočajo vnos poljubne vrednosti.

  Polja s seznamom

  Prikazujejo seznam možnosti, ki jih uporabnik lahko izbere. Za polje obrazca lahko nastavite lastnost, ki uporabniku omogoča izbiro več elementov na seznamu, če jih klikne in hkrati drži tipko Shift.

  Izbirni gumbi

  Predstavljajo skupino izbir, med katerimi lahko uporabnik izbere samo en element. Vsi izbirni gumbi z enakim imenom delujejo kot skupina.

  Polja z besedilom

  Uporabniku omogočajo vnašanje besedila, na primer imena, naslova ali telefonske številke.

  Za več informacij si oglejte razdelek Osnove polj obrazcev.

 6. Ko ste z obrazcem zadovoljni, kliknite Zapri urejanje obrazca.

Videovadnico Ustvarjanje obrazcev iz obstoječih dokumentov si oglejte tukaj: http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Ustvarjanje obrazcev Adobe Sign

Obstoječ obrazec lahko pretvorite v obrazec Adobe Sign ali polja Adobe Sign preprosto povlečete in spustite v PDF. Obrazec lahko v izpolnjevanje in podpisovanje pošljete s storitvijo Adobe Sign. V polja Adobe Sign se ne pretvorijo vsa polja, na primer polje s seznamom, spustni seznam ali polja z gumbi. Dodatna polja Adobe Sign lahko dodate z orodno vrstico.

 1. Odprite PDF, ki ga želite pretvoriti v obrazec Adobe Sign.

 2. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje

 3. Če ste vprašani, ali želite, da Acrobat namesto vas zazna polja obrazca, kliknite Da.

 4. Ob opozorilu, da vstopate v način urejanja obrazca, kliknite V redu.

 5. V podoknu Obrazci, ki se odpre, izberite Opravila > Pretvori v obrazec Adobe Sign.

 6. Ob opozorilu, da bo program Acrobat odstranil polja obrazca, ki jih storitev Adobe Sign ne podpira, kliknite Naprej, nato pa v naslednjem opozorilu še V redu.

 7. Če želite obrazcu dodati polje, izberite njegovo ikono v opravilni vrstici. Kazalec postavite na mesto, kamor želite postaviti polje, in kliknite, da ga vstavite.

 8. Poimenujte polje in določite, kdo ga lahko izpolni ali podpiše. Če želite nastaviti lastnosti polja, na primer barvo obrobe, polnilo, pisavo in velikost tipografije, ga dvokliknite.

  Lastnosti polja obrazca
  Ko polje Adobe Sign postavite prvič, ga lahko poimenujete in navedete, kdo ga lahko podpiše ali izpolni.

 9. Ko je obrazec končan, kliknite Zapri urejanje obrazca v opravilni vrstici.

 10. Če želite obrazec prenesti v Adobe Sign, izberite Podpiši > Naj podpišejo drugi > Pošlji v podpis.

 11. Ko se prikaže sporočilo "Dokument je bil prenesen v Adobe Sign", kliknite Naprej v Adobe Sign za nadaljevanje. Ko se odpre spletno mesto Adobe Sign, sledite navodilom na zaslonu.

Dodajanje posebnih polj Adobe Sign

Ustvarite lahko posebna polja Adobe Sign, na primer spustne sezname ali polja, ki preverijo podatke ali jih omejijo na določene vrednosti. Polje poimenujete s posebno besedilno oznako. Sintaksa oznake vključuje vse informacije, ki so potrebne za ustvarjanje polja. Funkcij polja v Acrobatu ne vidite. Adobe Sign uporabi besedilno oznako, da ustvari polje, ko obrazec prenesete na spletno mesto Adobe Sign.

Besedilno oznako vnesete v polje Ime, ko prvič postavite polje. Njegovo ime lahko uredite tudi na zavihku Splošno pogovornega okna Lastnosti (dvokliknite polje, da odprete njegove lastnosti). Za seznam besedilnih oznak programa Adobe Sign si oglejte razdelek Ustvarjanje obrazcev Adobe Sign z oznakami besedila. Če besedilno oznako vnašate v Acrobatu, izpustite zavite oklepaje, ki obkrožajo oznako: {{tag}}.

Omogočanje shranjevanja podatkov obrazca uporabnikom programa Reader

Običajno uporabniki programa Reader X in starejših različic ne morejo shraniti kopij obrazcev, ki jih izpolnijo. Lahko pa razširite pravice PDF-ja in tako tem uporabnikom omogočite, da shranijo podatke v obrazcu. Če imate Acrobat Pro, lahko vključite dodatne možnosti za uporabnike Readerja, na primer dodajanje besedila v neinteraktivne obrazce.

Opomba:

Reader XI drugače kot prejšnje različice Readerja vključuje orodje za dodajanje besedila in možnost shranjevanja podatkov obrazca. Uporabniki Acrobata lahko besedilo vnašajo tudi v obrazce, ki niso namenjeni izpolnjevanju, dodajajo komentarje in digitalno podpisujejo PDF-je, ne da bi za to potrebovali posebne pravice.

 1. Odprite dokument PDF ali si predoglejte komponento dokumenta PDF v portfelju PDF.

 2. Če urejate obrazec, v podoknu opravila Obrazci kliknite Zapri urejanje obrazca.

 3. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader in izberite eno od teh možnosti:

  Omogoči dodajanje besedila v PDF-je (ki niso obrazci PDF)

  (Acrobat Pro) Uporabnikom omogoča, da dodajajo besedilo v PDF-je ali statične obrazce, ki jih ni mogoče izpolnjevati (za starejše različice Readerja)

  Komentiranje in merjenje

  (Acrobat Pro) Omogoča uporabnikom, da dodajajo komentarje ali dostopajo do orodij za podatke predmeta, merjenje in geoprostorske postopke.

  Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev)

  Omogoča uporabnikom, da shranjujejo podatke, ki so jih vnesli v interaktivne obrazce ali obrazce, ki jih je mogoče izpolnjevati.

Omejitve pri lokalnem shranjevanju izpolnjenih obrazcev

Acrobat Standard in Acrobat Pro omogočata uporabnikom programa Adobe Reader 8 ali novejšega, da obrazce PDF izpolnijo in shranijo lokalno. Uporaba razširitev programa Reader za lokalno shranjevanje obrazcev PDF (ki se imenujejo razširjeni dokumenti) je omejena na dva načina:

Število poslanih razširjenih dokumentov

Uporabnik programa Acrobat Standard ali Acrobat Pro lahko razširjen dokument v izpolnjevanje pošlje neomejenemu številu prejemnikov. Uporabnik programa Acrobat lahko na primer na spletnem mestu objavi prazno predlogo obrazca, ki uporabnikom omogoča, da obrazce PDF izpolnijo in shranijo lokalno. Dostop do predloge ima neomejeno število ljudi, vendar pa lahko uporabnik programa Acrobat iz izpolnjenega obrazca zbere le 500 odgovorov. Omejitev vključuje papirnato (oddaja obrazca v papirnati obliki) in elektronsko različico izpolnjenega obrazca.

Število prejemnikov razširjenega dokumenta

Uporabnik programa Acrobat Standard ali Acrobat Pro lahko razširjen dokument pošlje največ 500 različnim prejemnikom. Uporabnik programa Acrobat je na primer zaposlen v organizaciji z največ 500 zaposlenimi. Uporabnik programa lahko tem 500 prejemnikom pošlje neomejeno število kopij razširjenega dokumenta in iz izpolnjenih obrazcev zbere neomejeno število odgovorov.

Obe omejitvi veljata za pravno osebo ali podjetje, zato več uporabnikov v podjetju ne more zlorabiti te funkcije. Pridobitev dodatnih licenc za uporabo Acrobata zgornjih omejitev ne poveča. Tako na primer pet uporabnikov programa Acrobat Standard 9 v podjetju ne more poslati istega razširjenega dokumenta in nato podatke skupaj prejeti in zbrati več kot 500-krat.

Acrobat Standard in Acrobat Pro vključujeta tehnologijo, ki z elektronsko poverilnico omogoči uporabo nekaterih funkcij v dokumentih PDF. Ta poverilnica je v programski opremi ("ključ"). Strinjate se, da ne boste izvršili ali poskušali izvršiti dostop do ključa, ga nadzorovali, onemogočili, odstranili ali razposlali v kakršen koli namen.

Dodajanje javanskega skripta obrazcem

Jezik JavaScript omogoča ustvarjanje interaktivnih spletnih strani. Družba Adobe je JavaScript izboljšala, tako da lahko interaktivnost preprosto vključite v obrazce PDF. V obrazcih Acrobat se JavaScript najpogosteje uporablja za oblikovanje, izračunavanje in preverjanje podatkov ter za dodeljevanje dejanj. V operacijskem sistemu Windows lahko obrazce Adobe PDF nastavite tudi tako, da se s povezavo ODBC (Open Database Connection) neposredno povezujejo z zbirkami podatkov.

Opomba:

Pri ustvarjanju dinamičnih obrazcev upoštevajte, da program Reader ne podpira nekaterih javanskih skriptov, narejenih po meri. Zato obrazec v programu Reader morda ne bo pravilno deloval, če ne boste za tak dokument PDF omogočili dodatnih pravic za uporabo.

Dodatni viri

Za več informacij o Acrobatovih skriptih JavaScript si oglejte te vire:

Razpošiljanje (pošiljanje) obrazcev prejemnikom

Razpošiljanje obrazcev PDF ali spletnih obrazcev

Ko ustvarite obrazec, izberite način za pošiljanje prejemnikom.

 1. Izberite Orodja > Obrazci > Porazdeli.

 2. Pojavi se lahko vrsta sporočil, vendar je to odvisno od pogojev, ki jih program Acrobat zazna v obrazcu. Po potrebi se odzovite na navodila na zaslonu in shranite obrazec.
 3. Izberite način razpošiljanja in zbiranja:

  E-pošta

  Zbirajte odzive v e-poštnem nabiralniku.

  Notranji strežnik

  Distribuirajte in zbirajte odzive v notranjem strežniku, kot je SharePoint, ali v omrežni mapi. Če želite več informacij, si oglejte Navajanje strežnika.

  Za več informacij si oglejte razdelek Izbira možnosti razdeljevanja za preglede in obrazce .

 4. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom za razpošiljanje obrazca na zaslonu.

 5. Če želite zbrati odzive v e-poštnem nabiralniku, naredite naslednje:

Opomba:

Če ne poznate e-poštnih naslovov prejemnikov, vnesite svoj e-poštni naslov. Sistem vam pošlje povezavo do obrazca, ki ga lahko, če želite, pošljete po e-pošti prejemnikom.

Razpošiljanje obrazcev Adobe Sign

Ko ustvarite obrazec Adobe Sign, ga lahko s storitvijo Adobe Sign pošljete prejemnikom v izpolnjevanje in podpisovanje.

 1. Če je obrazec v načinu urejanja obrazcev, kliknite Zapri urejanje obrazcev v opravilni vrstici.

 2. Shranite obrazec, če ga še niste.

 3. Če želite obrazec prenesti v Adobe Sign, izberite Podpiši> Naj podpišejo drugi > Pošlji v podpis.

 4. Ko se prikaže sporočilo "Dokument je bil prenesen v Adobe Sign", kliknite Naprej v Adobe Sign za nadaljevanje.

 5. Ko se odpre spletno mesto Adobe Sign, sledite navodilom na zaslonu.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu