Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Pregled programa Acrobat Distiller

V aplikaciji Acrobat Distiller lahko izberete nastavitve za pretvorbo dokumentov v datoteke PDF, varnostne možnosti in informacije o pisavah. Okno programa Acrobat Distiller lahko uporabite za nadzor opravil, ki ste jih nanizali za pretvorbo v datoteke PDF.

Glavno okno programa Acrobat Distiller (Windows)
Glavno okno programa Acrobat Distiller (Windows)

A. Meniji B. Nastavitvene datoteke za Adobe PDF C. Datoteke v čakalni vrsti opravil D. Neuspelo opravilo E. Kontekstni meni F. Okno stanja 

Opomba:

Za samodejno pretvorbo datotek PostScript v programu Acrobat Pro nastavite spremljano mapo v programu Distiller.

Če želite v programu Acrobat Pro zagnati program Acrobat Distiller, izberite Orodja > Izdelava natisa > Acrobat Distiller.

Če želite Acrobat Distiller zagnati v programu Acrobat Standard, v meniju Start izberite Adobe Acrobat Distiller X.

Upravljanje čakalne vrste za pretvorbo

Distiller omogoča postavitev datotek PostScript, ki ste jih ustvarili v avtorskih programih, v čakalno vrsto in nadzor nad njimi med postopkom pretvorbe v datoteko PDF.

Postavitev datoteke PostScript v čakalno vrsto

 1. V pojavnem meniju Privzete nastavitve programa Distiller izberite datoteko z nastavitvami Adobe PDF.
 2. (Izbirno) Izberite Nastavitve > Varnost in izberite raven šifriranja.
 3. Odprite datoteko PostScript in začnite s postopkom pretvorbe z uporabo ene od metod:
  • Izberite Datoteka > Odpri, izberite datoteko PostScript in kliknite Odpri.

  • Eno ali več datotek PostScript povlecite z namizja v okno Acrobat Distiller.

Opomba:

Za pregled čakalne vrste pred pretvorbo kliknite Premor in šele nato izvedite 3. korak.

Sprememba čakalne vrste med obdelavo

Naredite nekaj od tega:

 • Za začasno prekinitev obdelave trenutnega opravila kliknite Premor.
 • Za nadaljevanje obdelave trenutnega opravila kliknite Nadaljuj.
 • Za brisanje datotek iz čakalne vrste kliknite Prekliči opravilo. Ukaz Prekliči opravilo iz čakalne vrste izbriše vse datoteke, ki se še niso uspešno dokončale. Ali (samo v sistemu Windows) izberite posamezne datoteke v čakalni vrsti opravila, jih kliknite z desno miškino tipko in izberite Prekliči opravila, da izbrišete samo izbrane datoteke.
 • (samo v operacijskem sistemu Windows) Za odpiranje mape izbranih datotek z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Razišči.
 • (samo v operacijskem sistemu Windows) Za odpiranje izbrane datoteke PDF v programu Acrobat, Reader ali v brskalniku z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Ogled. Ali dvokliknite datoteko PDF, da jo odprete v programu Acrobat.

Shranjevanje zgodovine čakalne vrste opravil (Windows)

 1. Z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Shrani seznam.

Distiller shrani zgodovino in jo odpre kot datoteko PDF.

Čiščenje čakalne vrste

Iz seznama odstranite vse začasno prekinjene in uspešno pretvorjene datoteke:

 • (Windows) Z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Počisti zgodovino.
 • (Mac OS) Nad čakalno vrsto kliknite gumb Počisti seznam.

Nastavitve programa Distiller

Nastavitve programa Distiller uravnavajo globalne nastavitve programa Distiller. Nastavitve programa Distiller nastavite tako, da izberete DatotekaNastavitve (Windows) ali Distiller > Preferences (Mac OS).

Opozori, kadar Spremljane mape niso na voljo (Acrobat Pro)

Vrne sporočilo, če spremljana mapa ni več na voljo ali je ni mogoče najti.

(Windows) Obvesti, ko je mapa TEMP v programu Windows skoraj polna

Opozori vas, če je razpoložljivi prostor na disku manjši od 1 MB. Zahtevani prostor na trdem disku je pogosto dvojne velikosti datoteke PostScript v obdelavi.

Vprašaj po cilju datoteke PDF

Omogoča določanje imena in mesta za datoteke pri uporabi funkcije povleci in spusti ali ukaza Natisni.

Zahtevaj zamenjavo obstoječe datoteke PDF

Opozori vas, preden prepišete obstoječo datoteko PDF.

Ogled datoteke PDF s pomočjo programa Distiller

Samodejno odpre pretvorjeno datoteko PDF.

Izbriši dnevniške datoteke za uspešna opravila

Ustvari dnevniško datoteko (z imenom messages.log) le, če se pri interpretaciji datoteke PostScript ustvarijo sporočila ali če pride do napake v orodju PostScript. (Ob neuspelih opravilih pa se dnevniške datoteke ustvarijo vedno).

Smernice za ustvarjanje datotek PostScript

Če želite natančno nastaviti ustvarjanje datoteke PDF s parametri programa Distiller ali operatorji Pdfmark, najprej ustvarite datoteko PostScript in jo nato pretvorite v datoteko PDF. Za več informacij o razvojnem kompletu Adobe Acrobat XI SDK obiščite spletno stran Razvojnega centra Acrobat www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_sl (samo angleščina)

V avtorskih programih, kot je Adobe InDesign, uporabite ukaz Natisni in tiskalnik Adobe PDF, da datoteko pretvorite v obliko PostScript. Pogovorna okna za tiskanje se lahko razlikujejo pri različnih programih. Za navodila za ustvarjanje datoteke PostScript iz določenega programa si oglejte njeno dokumentacijo.

Pri ustvarjanju datotek PostScript upoštevajte naslednje smernice:

 • Če je mogoče, uporabite jezik PostScript stopnje 3, da izkoristite napredne funkcije jezika PostScript.

 • Za tiskalnik PostScript uporabite tiskalnik Adobe PDF.

 • (Windows) Pošiljanje pisav, ki so uporabljene v dokumentu.

 • Datoteko PostScript poimenujte enako kot izvirni dokument, vendar s končnico .ps. (Nekateri programi uporabljajo končnico .prn.)

 • Uporabite barvo in velikosti strani po meri, ki so na voljo v datoteki PPD programa Acrobat Distiller. Ostale datoteke PPD lahko povzročijo nepravilne barve, pisave ali velikosti strani v datoteki PDF.

 • Pošljite datoteke PostScript kot 8-bitne dvojiške podatke, ko uporabljate FTP za prenos datotek med računalniki, zlasti če so platforme drugačne. To dejanje prepreči pretvarjanje pomikov v novo vrsto v prehode na začetek vrstice in obratno.

O spremljanih mapah (Acrobat Pro)

Program Distiller lahko konfigurirate za iskanje datotek v določenih mapah, ki so imenovane spremljane mape. Program Distiller lahko nadzoruje do 100 spremljanih map. Ko program Distiller v mapi ali spremljani mapi najde datoteko PostScript, jo pretvori v datoteko PDF in nato novo datoteko (in ponavadi tudi datoteko PostScript ter ustrezno dnevniško datoteko) premakne v izhodno mapo. Spremljana mapa ima lahko lastne nastavitve Adobe PDF in varnostne nastavitve, ki veljajo za vse datoteke, obdelane v tej mapi. Varnostne nastavitve spremljane mape imajo prednost pred varnostnimi nastavitvami programa Distiller. Na primer, programa Distiller ne pretvori datoteke PostScript v spremljani mapi, če ima datoteka dovoljenje samo za branje.

(Windows) Posamezni uporabniki imajo enolične nastavitve in lastnosti. V datotečnem sistemu, ki ni NTFS, imajo vsi uporabniki sistema dostop za branje in pisanje v datoteke z nastavitvami po meri, ki so shranjene v tej mapi z nastavitvami. V sistemu NTFS imajo dostop za branje in pisanje v datoteke samo uporabniki, ki so jih ustvarili. Datoteke z nastavitvami, ki jih ustvarijo drugi uporabniki, so na voljo samo za branje. (Privzete nastavitvene datoteke, ki so nameščene s programom Adobe Acrobat Distiller, so na voljo samo za branje in so skrite.)

(Mac OS) Uporabnikove nastavitve programa Distiller običajno niso na voljo ostalim uporabnikom. Ustvarjalec mape mora nastaviti ustrezna dovoljenja za vhodne in izhodne mape, če želi spremljano mapo dati v skupno rabo drugim uporabnikom. Skupna raba uporabnikom omogoča kopiranje datotek v vhodno mapo in iz izhodne mape. Ustvarjalec datoteke mora biti prijavljen v sistem in imeti mora zagnan program Distiller. Ostali uporabniki se morajo oddaljeno prijaviti za dostop do spremljane mape v živo, nato morajo dati svoje datoteke v obdelavo.

Opomba:

Spremljanih map ne morete nastaviti kot spletno storitev za druge uporabnike. Vsak uporabnik, ki ustvarja PDF-je, mora imeti licenco za Acrobat Pro.

Nastavitev spremljanih map (Acrobat Pro)

 1. V programu Acrobat Distiller izberite Nastavitve > Spremljane mape.
 2. Kliknite Dodaj mapo in izberite ciljno mapo. Distiller v ciljni mapi samodejno ustvari vhodno in izhodno mapo. Vhodne in izhodne mape lahko postavite na vse ravni diskovnega pogona.
 3. Če želite določiti varnostne možnosti za mapo, jo izberite in kliknite Urejanje varnosti. Kliknite V redu za vrnitev v pogovorno okno Spremljane mape.

  Opomba:

  Imenom map, za katere je nastavljena varnost, je pripeta ikona za varnost. Če želite vrniti izvirne možnosti za mapo, ki so izbrane v oknu programa Distiller, izberite mapo in kliknite Počisti varnost.

 4. Nastavitev pretvorbe v obliko Adobe PDF za mape:
  • Za urejanje nastavitev za Adobe PDF, ki bodo uporabljene za mapo, izberite mapo, kliknite Uredi nastavitve in uredite nastavitve Adobe PDF. Za shranjevanje nastavitev v spremljano mapo z imenom folder.joboptions kliknite V redu.

  • Za uporabo drugega nabora možnosti za Adobe PDF izberite mapo in kliknite Naloži nastavitve. Uporabite eno izmed nastavitev, ki ste jo določili, imenovali in shranili, in kliknite V redu.

 5. Nastavitev možnosti za upravljanje obdelave datotek:
  • Vnesite število sekund, da določite pogostost pregledovanja map. Vnesete lahko številko do 9999. (Na primer, 120 pomeni 2 minuti, 9999 pa pomeni približno 2 uri in 45 minut.)

  • Izberite, kaj naj se zgodi z datoteko PostScript po obdelavi. Datoteko je mogoče prenesti v izhodno mapo skupaj z datoteko PDF ali pa jo izbrisati. V izhodno mapo se samodejno kopira tudi dnevniška datoteka.

  • Za brisanje datotek PDF po določenem času vnesite število dni - do 999. S to možnostjo se izbrišejo tudi datoteke PostScript in dnevniške datoteke, če ste izbrali brisanje teh datotek.

 6. Če želite odstraniti mapo, jo izberite in kliknite Odstrani mapo. Preden odstranite mapo, zagotovite, da je program Distiller dokončal obdelavo datotek v njej.

  Opomba:

  Ko odstranite spremljano mapo, program Distiller ne izbriše vhodnih in izhodnih map, njihove vsebine ali datoteke folder.joboptions. Če je treba, te datoteke izbrišite ročno.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu