Preprosto popravljajte, posodabljajte in dodajajte besedilo v datoteke PDF. Ponovno postavite odstavke in popravite tipkarske napake ter se pri tem ne vračajte v izvorni dokument. Za izpolnjevanje neinteraktivnih obrazcev PDF ali podpisovanje uporabite orodje pisalnega stroja.

Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Urejanje besedila v dokumentu PDF

Orodje za urejanje besedila in slik omogoča zamenjavo, urejanje in dodajanje besedila v dokument PDF. Popravite lahko tipkarske napake, spremenite pisave in velikost tipografije, prilagodite poravnavo, dodate nadpisano ali podpisano besedilo ter spremenite velikost besedila ali odstavkov.

Kliknite Orodja v zgornjem desnem kotu okna programa
Kliknite Orodja v zgornjem desnem kotu okna programa, da poiščete ploščo Urejanje vsebine in orodje Urejanje besedila in slik.

Dokument PDF lahko urejate po eno stran naenkrat. Če želite bolj obsežno urediti ali globalno spremeniti obliko celotnega dokumenta, uredite izvirni dokument. Če izvirnik ni na voljo, lahko dokument PDF shranite kot Microsoft Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev (samo Acrobat Pro). Nato uredite in ponovno ustvarite dokument PDF.

Urejanje PDF-ja v programu Adobe Acrobat XI

Urejanje PDF-ja v programu Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Urejanje ali oblikovanje besedila v PDF-ju

Ko urejate besedilo, se besedilo odstavka ponovno razporedi po polju z besedilom, da se prilagodi spremembam. Vsako polje z besedilom je neodvisno in vstavljanje besedila v blok besedila ne pomakne navzdol sosednjega polja z besedilom ali ga ponovno razporedi na naslednjo stran.  

 1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

  Orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate
  Orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate.

 2. Izberite besedilo, ki ga želite urejati.
 3. Uredite besedilo tako, da naredite nekaj od naslednjega:
  • Vnesite novo besedilo, ki nadomesti izbrano, ali pritisnite možnost Izbriši, da ga odstranite.
  • Na plošči Urejanje vsebine pod možnostjo Oblika izberite pisavo, velikost pisave ali druge možnosti oblikovanja. Kliknite znak plus in razširite ploščo ter razkrijte napredne možnosti: razmik vrstic, razmik znakov, vodoravno spreminjanje merila, širina poteza in barva.
  Možnosti oblikovanja
  Možnosti oblikovanja na plošči <span class="uicontrol">Urejanje vsebine</span>. Znak plus razkrije napredne možnosti.

  Opomba:

  Zaradi pravnih razlogov morate pisavo kupiti in jo namestiti v sistem, da lahko besedilo pregledate s to pisavo.

  Besedilo lahko urejate le, če je v sistemu nameščena pisava, uporabljena za to besedilo. Če pisava ni nameščena v sistemu, je pa vdelana v PDF, lahko spreminjate le barvo ali velikost pisave. Če pisava ni niti nameščena niti vdelana, besedila ne morete urejati.

 4. Za preklic izbora in ponovitev postopka kliknite zunaj izbora.

Dodajanje oštevilčenega ali označenega seznama

Lahko dodajate elemente na oštevilčen ali označen seznam.

 1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

 2. Izberite element na oštevilčenem ali označenem seznamu nad mestom, kamor želite vstaviti novo besedilo.

 3. Z desno miškino tipko kliknite polje z besedilom in v meniju, ki se prikaže, izberite Dodaj element seznama.

  Dodajanje elementa seznama
  Doda element označenemu ali oštevilčenemu seznamu z orodjem Urejanje besedila in slik.

 4. Izberite besedilo v novem elementu seznama in vnesite nadomestno besedilo.
 5. Če želite spremeniti številko novo dodanega elementa seznama, izberite številko in vnesite novo.
 6. Če želite znova postaviti element seznama, postavite kazalec nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročici za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite ohraniti poravnavo z drugimi elementi seznama, med vlečenjem pritisnite Shift.

Dodajanje novega besedila v dokument PDF

Dokumentu PDF lahko novo besedilo dodate ali vstavite s katerokoli pisavo, ki je nameščena v sistem.

 1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj besedilo.

  Meni Orodja
  Meni Orodja je v zgornjem desnem kotu okna programa.

 2. Povlecite, da določite širino bloka besedila, ki ga želite dodati.
 3. Pri navpičnem besedilo z desno miškino tipko kliknite besedilno polje in izberite Naredi usmerjenost besedila navpično.

 4. Na plošči Urejanje vsebine pod možnostjo Oblika izberite pisavo, velikost pisave in možnosti oblikovanja za novo besedilo.

 5. Vnesite besedilo.
 6. Če želite spremeniti velikost polja z besedilom, povlecite ročico za izbiranje.
 7. Če želite premakniti polje z besedilom, postavite kazalec nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročici za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite ohraniti poravnavo z drugimi elementi seznama, med vlečenjem pritisnite Shift.

Dodajanje, urejanje ali premikanje besedila v neinteraktivnih obrazcih ali pri podpisovanju (orodje pisalnega stroja)

Organizacije včasih zagotovijo različice PDF papirnatih obrazcev brez interaktivnih polj obrazcev (ki se imenujejo "neinteraktivni obrazci"). Uporabite orodje Dodaj besedilo na plošči Podpiši, da izpolnite neinteraktivne obrazce ali dodate besedilo v dokumente, ki jih morate podpisati. Besedilo, ki ga dodate s tem orodjem, je dejansko komentar in ne spreminja izvirnega dokumenta PDF. (Orodje Dodaj besedilo je pogosto poimenovano kot orodje pisalnega stroja. Uporablja se za "pisanje" v obrazec in ne za spreminjanje obrazca.)

Premik, sukanje ali sprememba velikosti polja z besedilom

Polja z besedilom lahko premikate po strani ali sukate. Orodje Uredi besedilo in slike oriše vsako polje z besedilom, tako da je jasno, za katero besedilo gre. Urejanja so omejena na stran. Bloka besedila ne morete povleči na drugo stran. Prav tako ne morete premikati ali sukati posameznih znakov ali besed v polju z besedilom. Lahko pa kopirate polja z besedilom in jih prilepite na drugo stran.

Spreminjanje velikosti polja z besedilom ponovno razporedi besedilo znotraj novih meja polja z besedilom, ne spremeni pa velikosti besedila. Če želite spremeniti velikost pisave, si oglejte Uredi ali oblikuj besedilo v dokumentu PDF. Spreminjanje velikosti je tako kot druga urejanja besedila omejeno na trenutno stran. Besedilo ne teče na naslednjo stran.

 1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

 2. Kliknite polje z besedilom, ki ga želite premakniti, zasukati ali mu spremeniti velikost.
  Omejevalni okvir
  Polje z besedilom, ki ste ga kliknili, obkroža omejitveni okvir z ročicami za izbiranje.

 3. Naredite nekaj od tega:

  Premakni

  Kazalec postavite nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročic za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite premikanje omejiti na navpično ali vodoravno, med vlečenjem držite tipko Shift.

  Premakni

  Zasukaj

  Kazalec postavite malo izven ročice za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za sukanje , povlecite v želeno smer sukanja.

  Zasukaj

  Spremeni velikost

  Kazalec postavite nad ročico za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za spreminjanje velikosti , povlecite ročico, da spremenite velikost bloka besedila.

  Spremeni velikost

Opomba:

Pri programu Reader 10.1.1 ali starejši različici je orodje Dodaj besedilo na voljo samo, če je avtor dokumenta PDF to izrecno omogočil. Če želite vsem uporabnikom programa Reader omogočiti dodajanje besedila v dokument PDF (samo Acrobat Pro), odprite dokument PDF in izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader > Omogoči dodajanje besedila v dokumente.

Dodajanje besedila neinteraktivnemu obrazcu PDF

 1. Izberite Podpiši > Moram podpisati > Dodaj besedilo, da odprete orodno vrstico Dodaj besedilo.

  Plošča Podpiši
  Plošča Podpiši je v zgornjem desnem kotu okna programa.

 2. Kliknite mesto, kamor želite dodati besedilo.
 3. V orodni vrstici Dodaj besedilo izberite barvo, pisavo in velikost pisave za besedilo, ki ga želite dodati.
 4. Vnesite besedilo. Pritisnite tipko Enter, da dodate naslednjo vrstico.

Dodajanje besedila v neinteraktivnem obrazcu PDF

Če želite spremenite lastnosti besedila, izberite besedilo, ki ga želite urediti. Uporabite katero koli od naslednjih orodij v orodni vrstici Dodajanje besedila:

Orodna vrstica Dodajanje besedila
Lastnosti besedila lahko spreminjate v orodni vrstici Dodaj besedilo.

 • Če želite spremeniti velikost besedila, kliknite gumb Zmanjšaj velikost besedila ali gumb Povečaj velikost besedila. Ali pa v pojavnem meniju izberite velikost tipografije.
 • Če želite spremeniti (vodilni) razmik med vrsticami, kliknite gumb Zmanjšaj razmik med vrsticami ali Povečaj razmik med vrsticami.
 • V pojavnem meniju Barva besedila izberite barvo.
 • V pojavnem meniju tipografije izberite tipografijo.

Premikanje besedila ali spreminjanje njegove velikosti v neinteraktivnem obrazcu PDF

Če želite premakniti blok besedila ali spremeniti njegovo velikost, izberite Komentar > Seznam komentarjev. Na seznamu komentarjev kliknite komentar, ki vsebuje besedilo, ki ga želite premakniti ali spremeniti njegovo velikost. Ko se pojavi omejevalni okvir, povlecite blok besedila ali enega od njegovih kotov.

Izhod iz načina urejanja

Za izhod iz načina urejanja v Acrobatu kliknite orodje za izbiro ali orodje za premikanje.

exit_edit_mode

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu