Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Je ta obrazec mogoče izpolniti?

Vseh obrazcev ni mogoče izpolniti. Včasih avtorji obrazca svojih datotek PDF ne spremenijo v interaktivne obrazce za izpolnjevanje. Včasih pa namerno oblikujejo obrazec, ki ga lahko izpolnite le ročno ali z orodjem za dodajanje besedila. Ti obrazci se imenujejo neinteraktivni obrazci.

Interaktivni obrazci v programu Reader XI
Interaktivni obrazci v programu Reader XI

A. V interaktivnih obrazcih je označeno, kam vnesite besedilo B. V obrazcih z orodjem za dodajanje besedilnih komentarjev lahko besedilo dodajate kamor koli v obrazec 

Izpolnjevanje interaktivnih obrazcev

Interaktiven obrazec vsebuje polja, ki jih lahko izberete ali izpolnite.

Interaktivni obrazec za izpolnjevanje
Interaktivni obrazec za izpolnjevanje

A. Vijolična vrstica s sporočili označuje prisotnost polj za izpolnjevanje. B. Ko jo kliknete, prikaže, kje se nahajajo polja za izpolnjevanje. 
 1. Če je potrebno, z desno tipko miške kliknite dokument in v pojavnem meniju izberite Ročno orodje ali Orodje za izbiro.

  Ko kazalec premaknete čez polje, se spremeni v drugo ikono. Ročno orodje se na primer spremeni v I-kazalko , ko lahko v polje obrazca vnesete besedilo. Nekatera besedilna polja so dinamična, kar pomeni, da se njihova velikost samodejno prilagaja količini vnesenih podatkov, raztezajo pa se lahko čez več strani.

 2. (izbirno) Če želite, da bi bila polja obrazca bolj opazna, v vrstici s sporočili dokumenta kliknite gumb Označi polja . Ozadje polj obrazca se obarva (privzeto s svetlo modro barvo), vsa obvezna polja obrazca pa se obrobijo z drugo barvo (privzeto z rdečo).

 3. Kliknite, da izberete možnosti, kot so izbirni gumbi. Za vnos besedila kliknite v besedilno polje.
 4. Da se pomaknete naprej pritisnite tabulator, za pomik nazaj pa Shift+Tabulator.
 5. Ko končate, kliknite gumb za pošiljanje, da bodisi pošljete podatke v strežnik ali ustvarite e-pošto, s katero boste poslali podatke. Gumb za pošiljanje se lahko pojavi v vijolični vrstici s sporočili na vrhu obrazca ali v vsebini obrazca.

Več namigov za odpravljanje napak, povezanih z izpolnjevanjem obrazcev, si lahko ogledate na naslovu Odpravljanje napak obrazcev.

Neinteraktivne obrazce izpolnite z orodjem za dodajanje besedila

Neinteraktiven obrazec ne vsebuje interaktivnih polj. Lahko pa podatke v prazna polja obrazca vnašate z orodjem za dodajanje besedila. Acrobat in Reader XI vključujeta orodje za dodajanje besedila. V programu Reader X ali starejšem lahko besedilo dodajate le, če je ustvarjalec obrazca omogočil orodje za dodajanje besedila (ali pisalni stroj).

Opomba:

Besedilo, ki ga dodate z orodjem za dodajanje besedila, je vrsta komentiranja in se prikaže na seznamu komentarjev (Komentar > Seznam komentarjev).

Neinteraktivni obrazci za izpolnjevanje (tri variacije) z orodjem za dodajanje besedila
Neinteraktivni obrazci za izpolnjevanje (tri variacije). Orodje za dodajanje besedila vam omogoča tipkanje v neinteraktivne obrazce.

A. Orodje za dodajanje besedila v plavajoči orodni vrstici brskalnika. B. Orodje za dodajanje besedila v vijolični vrstici s sporočili. C. Orodje za dodajanje besedila, izbrano na plošči Podpiši, ki prikaže plavajočo orodno vrstico. 
 1. Odvisno od tega, kako je obrazec prikazan v oknu, storite naslednje:

  • Kliknite gumb za dodajanje besedila v vijolični vrstici s sporočili ali v plavajoči orodni vrstici.

  • V programu Acrobat (ne v brskalniku) izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

  Izberite Dodaj besedilo in začnite tipkati v obrazec
  Izberite Dodaj besedilo in začnite tipkati v obrazec.

  Če se obrazec pojavi v oknu brskalnika, kazalec pomaknite proti dnu obrazca in kliknite ikono Shrani v polprosojni plavajoči orodni vrstici. Obrazec PDF odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

  Odprite ga v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.
  Orodna vrstica za dodajanje besedila ni prikazana. Shranite obrazec, ga odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

 2. Kliknite prazno polje obrazca in vnesite besedilo.

 3. (Izbirno) Prilagodite možnosti v vijolični vrstici za obvestila ali plavajoči orodni vrstici, če želite spremeniti velikost besedila, položaj ali pisavo. Za več informacij o orodju in orodni vrstici za dodajanje besedila si oglejte razdelek Dodajanje besedila z orodjem za dodajanje besedila.

 4. Ko zaključite, natisnite dokončan obrazec.

  Opomba:

  Obrazca, ki je bil izpolnjen z orodjem za dodajanje besedila, ni mogoče poslati elektronsko. Dokončan obrazec morate natisniti. Prepričajte se, da ste izbrali Dokument in oznake v pogovornem oknu Natisni.

Neinteraktivne obrazce izpolnite v brskalniku

Običajen način za ogled obrazcev PDF je v brskalniku, na primer kadar kliknete povezavo na spletnem mestu. Če obrazec ne vsebuje interaktivnih polj, lahko za izpolnjevanje obrazca uporabite orodje za dodajanje besedila. Nekateri obrazci se odprejo s prikazanim orodjem za dodajanje besedila. Druge pa morate najprej shraniti in nato odpreti v Acrobatu. Reader XI vključuje orodje za dodajanje besedila. V prejšnjih različicah Readerja je na voljo le, če ga je omogočil ustvarjalec obrazca.

Če je orodna vrstica za dodajanje besedila prikazana, kliknite Dodaj besedilo. Nato kliknite stran in začnite vnašati besedilo. Za več informacij si oglejte razdelek Neinteraktivne obrazce izpolnite z orodjem za dodajanje besedila.

Orodje za dodajanje besedila, ki je na voljo v plavajoči orodni vrstici
Orodje za dodajanje besedila, ki je na voljo v plavajoči orodni vrstici

Če orodne vrstice za dodajanje besedila ne vidite in ne morete izbrati polj ali vanje vnašati besedila, shranite datoteko PDF v računalnik (pomaknite kazalec proti dnu obrazca in kliknite ikono Shrani v polprosojni plavajoči orodni vrstici). Obrazec PDF odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo. Nato kliknite stran in začnite vnašati besedilo.

Shranite obrazec, ga odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.
Orodna vrstica za dodajanje besedila ni prikazana. Shranite obrazec, ga odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

Opomba:

Če zaprete orodje za dodajanje besedila, pomaknite kazalec proti dnu obrazca in v polprosojni plavajoči orodni vrstici kliknite Acrobatovo ikono . Orodje za dodajanje besedila se prikaže znova. Če znova zaprete orodno vrstico za dodajanje besedila, se pomaknite navzdol do plavajoče orodne vrstice in kliknite gumb Način branja . Nato znova kliknite Acrobatovo ikono.

Možnosti za delo v obrazcih

Tipka

Rezultat

Tabulator ali Shift+Tabulator

Sprejme vneseno besedilo in se premakne v naslednje polje

Puščici gor/levo

V skupini izbere prejšnji izbirni gumb

Puščici navzdol/desno

Izbere naslednji izbirni gumb

Esc

Zavrne in prekliče izbiro polja obrazca.

Tipka Esc (pritisnite dvakrat)

Izhod iz celozaslonskega načina

Tipki Enter ali Return (enovrstično besedilno polje)

Sprejme vnos besedila in prekliče izbiro polja

Tipki Enter ali Return (večvrstično besedilno polje)

Ustvari odstavek v istem polju obrazca

Tipki Enter ali Return (potrditveno polje)

Vklopi ali izklopi potrditveno polje

Tipka Enter (tipkovnica)

Sprejme vnos besedila in prekliče izbiro trenutnega polja obrazca

(Windows) Ctrl+Tab Vstavi tabulator v besedilno polje
(Mac) Alt+Tab Vstavi tabulator v besedilno polje

Samodokončanje obrazcev (le interaktivni obrazci)

Funkcija samodokončanja shrani vse vnose, ki jih vnesete v interaktivno polje obrazca. Samodokončanje nato predlaga ali samodejno vnese odzive, ki ustrezajo vašim vnosom v drugih poljih obrazca. Predlogi se prikažejo v pojavnem meniju, iz katerega lahko izberete vnos, ki vam ustreza. Funkcija samodokončanja je privzeto izklopljena, zato jo morate pred morebitno uporabo omogočiti v nastavitvah obrazcev.

Če želite iz pomnilnika funkcije samodokončanja odstraniti vnos, na primer pravopisno napačen vnos, ki ste ga našli in popravili naknadno, lahko seznam uredite v nastavitvah.

Omogočanje samodokončanja v Acrobatu | lynda.com (video, 2:43)

Opomba:

Z nastavitvami določite, kako naj program med vašim delom ravna z obrazci. Nastavitve se ne shranjujejo z obrazci PDF.

Omogočanje možnosti samodokončanja

 1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Nastavitve) (Mac OS).

 2. Na levi izberite Obrazci.

 3. V razdelku Samodokončaj izberite možnost Osnovno ali Napredno v meniju.

 4. Če želite, da se v pomnilnik funkcije samodokončanja shranjujejo tudi številke, ki jih vnesete v obrazce, izberite Zapomni si številske podatke.

Opomba:

Ko v meniju Samodokončaj izberete eno od možnosti, se v besedilnem polju pod njim pojavi opis vpliva izbrane možnosti na delovanje funkcije samodokončanja.

Brisanje vnosa iz pomnilnika funkcije samodokončanja

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

 2. Na levi izberite Obrazci.

 3. Kliknite Uredi seznam vnosov.

 4. V pogovornem oknu seznama vnosov za samodokončanje naredite nekaj od tega, nato pa v potrditvenem pogovornem oknu kliknite Da.

  • Če želite odstraniti vse vnose, kliknite Odstrani vse.
  • Če želite odstraniti posamezne vnose, jih izberite in kliknite Odstrani (če želite izbrati več sosednjih vnosov, jih kliknite in hkrati držite tipko Shift; če želite izbrati več nesosednjih vnosov, jih kliknite in hkrati držite tipko Ctrl).

Spreminjanje neinteraktivnih obrazcev v obrazce za izpolnjevanje (Acrobat Pro)

Neinteraktiven obrazec lahko spremenite v obrazec za izpolnjevanje tako, da uporabite čarovnika za obrazce ali pa preprosto omogočite orodje za dodajanje besedila. Uporabniki programov Acrobat in Reader XI lahko neinteraktivne obrazce izpolnijo z orodjem za dodajanje besedila.  Vendar pa starejše različice Readerja ne vključujejo orodja za dodajanje besedila (ali orodja pisalnega stroja), če ga ne omogočite izrecno v PDF-ju.

Interaktivni obrazec

Če želite ustvariti interaktiven obrazec, uporabite čarovnika za obrazce. Oglejte si Ustvarjanje obrazcev s programom Acrobat.

Neinteraktiven obrazec

Če želite omogočiti orodje za dodajanje besedila, izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader > Omogoči dodajanje besedila v dokumente (ki niso obrazci za izpolnjevanje). Ta možnost prikaže orodno vrstico za dodajanje besedila v vijolični vrstici za sporočila, ko je obrazec odprt v Acrobatu ali Readerju. Če je obrazec odprt v brskalniku, se namesto nje prikaže orodna vrstica za dodajanje besedila.

Orodje za dodajanje besedila je omogočeno le za trenutni obrazec. Ko ustvarite drug obrazec, ponovite to opravilo, da omogočite Readerjevim uporabnikom, da uporabijo orodje za dodajanje besedila.

Shranjevanje obrazcev

 • Če želite shraniti izpolnjen obrazec, izberite Datoteka > Shrani kot in preimenujte datoteko.

 • Da odstranite dodatne Readerjeve funkcije, izberite Datoteka > Shrani kopijo.

 • Če želite Readerjevim uporabnikom omogočiti shranjevanje vnesenih podatkov, izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader > Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev).

 1. Kliknite gumb Natisni ali izberite Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik iz menija na vrhu pogovornega okna Natisni.

 3. V meniju Komentarji in obrazci v zgornjem desnem območju pogovornega okna Natisni izberite nekaj od tega in nato kliknite V redu:

  • (interaktiven ali neinteraktiven obrazec) Če želite natisniti obrazec in vnose, izberite možnost Dokument. Ta možnost natisne besedilo, ki ste ga vnesli z uporabo orodja za dodajanje besedila.

  • (interaktiven ali neinteraktiven obrazec) Če želite natisniti obrazec, vnose in komentarje v obrazcu, izberite Dokument in oznake. Ta možnost natisne besedilo, ki ste ga vnesli z uporabo orodja za dodajanje besedila.

  • (samo interaktiven obrazec) Če želite natisniti le vnose brez samega obrazca, izberite Samo polja obrazcev.

Čiščenje obrazcev

Čiščenje vsebine obrazca v brskalniku

 1. Naredite nekaj od naslednjega:
  • Kliknite gumb za ponastavitev obrazca, če ga ta vsebuje. Tega dejanja ne morete razveljaviti.
  • Zaprite brskalnik in ga znova zaženite.

  Opomba:

  Če v brskalniku kliknete gumb Ponovno naloži ali Osveži, gumb Nazaj ali Pojdi nazaj ali povezavo do druge strani, obrazca morda ne boste popolnoma počistili.

Čiščenje neshranjenih vnosov v obrazcu

 1. Izberite Orodja > Obrazci > Več možnosti obrazca > Počisti obrazec.

Primeri obrazcev

Patti Sokol iz svetovalne družbe Sokol Consulting je ustvarila dva vzorčna obrazca, s katerima je pokazala razliko med neinteraktivnim in interaktivnim obrazcem. Kliknite tukaj in si oglejte preprost obrazec. V polja preprostega obrazca ne morete tipkati. Kliknite tukaj in si oglejte interaktivni obrazec. Polja lahko označite in vanje tipkate.

V vsakem vzorčnem obrazcu morate prebrati informacije v zgornjem besedilnem polju. Nato se s kazalcem pomikajte po poljih in si oglejte, katera dejanja imate na voljo. Obrazca si lahko tudi natisnete in shranite v računalnik.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu