Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Običajne bližnjice na tipkovnici, ki jih lahko uporabljate v operacijskem sistemu Windows, si lahko ogledate na http://support.microsoft.com/kb/126449.

Tipke za izbiro orodij

Če želite omogočiti bližnjice z enim pritiskom tipke, odprite pogovorno okno Lastnosti in pod možnostjo Splošno izberite možnost Uporabi hiter dostop do orodij z eno tipko.

Orodje

Dejanje za Windows/UNIX

Dejanje za Mac OS

Ročno orodje

H

H

Začasna izbira ročnega orodja

Preslednica

Preslednica

Orodje za izbiro

V

V

Orodje za povečavo označenega območja

Z

Z

Premikanje po orodjih za povečavo: orodje za povečavo označenega območja, dinamična povečava, lupa

Shift+Z

Shift+Z

Začasna izbira orodja za dinamično povečavo (ko je izbrano orodje za povečavo označenega območja)

Shift

Shift

Začasno pomanjšanje (ko je izbrano orodje za povečavo označenega območja)

Ctrl

Option

Začasna izbira orodja za povečavo

Ctrl+preslednica

Preslednica+Command

Orodje za za izbiro predmeta

R

R

Orodje za urejanje predmetov

O

O

Vstop/izstop iz načina urejanja obrazcev

A

A

Orodje za obrezovanje

C

C

Orodje povezave

L

L

Orodje za besedilno polje

F

F

Premikanje po orodjih v načinu ustvarjanja obrazcev: besedilno polje, potrditveno polje, izbirni gumb, polje s seznamom, spustno polje, gumb, elektronski podpis, črtna koda

Shift+F

Shift+F

Orodje za 3D

M

M

Oglejte si večpredstavnostna orodja: Flash, Video

Shift+M

Shift+M

Orodje za urejanje besedila v dokumentu

T

T

Redigiranje

T

T

Premikanje po orodjih za popravke: popravljanje besedila, popravljanje vrstnega reda branja, popravljanje predmetov

Shift+T

Shift+T

Odpravljanje težav z JavaScriptom

Ctrl+J

Command+J

Orodje za vstavljanje praznih strani

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Vstavljanje datotek

Ctrl+Shift+I

Brisanje strani

Ctrl+Shift+D

Odpiranje predogleda izhoda

~

~

Orodje za popravljanje vrstnega reda branja (če je že izbrano, vrnitev fokusa v pogovorno okno)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Tipke za delo s komentarji

Če želite omogočiti bližnjice z eno tipko, v razdelku Splošne nastavitve izberite Uporabi bližnjice z eno tipko za dostop do orodij.

Rezultat

Dejanje za Windows/UNIX

Dejanje za Mac OS

Orodje označevalne opombe

S

S

Orodje za urejanje besedila

E

E

Orodje žiga

K

K

Trenutno orodje za označevanje

U

U

Premikanje po orodjih za označevanje: označevanje, podčrtanje besedila, prečrtanje besedila

Shift+U (samo Windows)

Shift+U

Trenutno orodje za označevanje z risanjem

D

D

Premikanje med orodji za označevanje z risanjem: oblaček, puščica, črta, pravokotnik, oval, črta mnogokotnika, mnogokotnik, svinčnik, radirka

Shift+D (samo Windows)

Shift+D

Orodje oblaka

Q (samo Windows)

Q

Orodje polja z besedilom

X

X

Trenutno orodje žiga ali orodje za prilaganje

J

J

Premikanje po orodju žiga, orodju za prilagajanje datotek, orodju za snemanje zvočnih komentarjev

Shift+J

Shift+J

Premik fokusa na naslednji komentar ali polje obrazca

Tabulator

Tabulator

Premik fokusa na prejšnji komentar ali polje obrazca

Shift+Tabulator

Shift+Tabulator

Odpiranje pojavne opombe (ali polja z besedilom na seznamu komentarjev) za komentar, ki ima fokus

Enter

Return

Zapiranje pojavnega okna (ali polja z besedilom na seznamu komentarjev) za komentar, ki ima fokus

Esc

Esc

Tipke za krmarjenje po PDF-ju

Rezultat

Dejanje za Windows/UNIX

Dejanje za Mac OS

Prejšnji zaslon

Page Up ali Shift+Enter

Page Up ali Shift+Return

Naslednji zaslon

Page Down ali Enter

Page Down ali Return

Prva stran

Home ali Shift+Ctrl+Page Up ali Shift+Ctrl+Puščica gor

Home ali Shift+Command+Puščica gor

Zadnja stran

Konec ali Shift+Ctrl+Page Down ali Shift+Ctrl+Puščica dol

End ali Shift+Command+Puščica dol

Prejšnja stran

Puščica levo ali Ctrl+Page Up

Puščica levo ali Command+Page Up

Naslednja stran

Puščica desno ali Ctrl+Page Down

Puščica desno ali Command+Page Down

Nazadnje odprt dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Command+F6

Naslednji odprt dokument

Shift+Ctrl+F6 (UNIX)

Shift+Command+F6

Drsenje gor

Puščica gor

Puščica gor

Drsenje dol

Puščica dol

Puščica dol

Drsenje (ko je izbrano ročno orodje)

Preslednica

Preslednica

Povečaj

Ctrl+enačaj

Command+enačaj

Pomanjšaj

Ctrl+vezaj

Command+vezaj

Tipke za delo s portfelji PDF

Te tipke so na voljo na seznamu datotek v podoknu Podrobnosti.

Rezultat

Dejanje za Windows

Dejanje za Mac OS

Premik naprej ali nazaj med glavami stolpcev, ki so trenutno izbrani za razvrščanje, trenutnim stolpcev s fokusom in gumbom Nazaj, če ste v mapi

Tabulator ali Shift+Tabulator

Tabulator ali Shift+Tabulator

Premik fokusa na naslednjo ali prejšnjo vrstico, ko ste v telesu seznama datotek na levi

Puščica gor ali puščica dol

Puščica gor ali puščica dol

Izbere glavo naslednjega ali prejšnjega stolpca za razvrščanje

Puščica levo ali puščica desno

Puščica levo ali puščica desno

Če ga pritisnete v telesu seznama datotek, premik eno raven navzgor iz mape

Vračalka

Delete

Če je fokus na gumbu, pritisnite gumb Nazaj v mapi.

Enter ali preslednica

Enter ali preslednica

Če ga pritisnete, ko je fokus v vrstici seznama datotek, premik v podmapo ali odpiranje priloge v načinu predogleda.

Enter

Enter

Če ste v telesu seznama datotek, premik na prvo ali zadnjo vrstico

Home ali End

Home ali End

Če ste v telesu seznama datotek, premik na naslednji ali zadnji niz vrstic, ki ustreza velikosti zaslona

Page Down ali Page Up

Page Down ali Page Up

Izbira ali preklic izbire vseh datotek

Ctrl+A ali Shift+Ctrl+A

Command+A ali Shift+Command+A

Če ste na seznamu datotek, razširitev izbire z dodajanjem naslednje vrstice nad ali pod izbrano vrstico

Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol

Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol

Spremeni, ali je vrstica s fokusom v izbiri

Ctrl+preslednica

Command+preslednica

Premik fokusa eno vrstico navzgor ali navzdol brez spremembe izbire

Ctrl+puščica gor ali Ctrl+puščica dol

Command+puščica gor ali Command+puščica dol

Preobrnitev vrstnega reda razvrščanja, ko je fokus v glavi stolpca

Preslednica

Preslednica

Tipke za krmarjenje po podoknih opravil

Rezultat

Dejanje za Windows

Dejanje za Mac OS

Premik fokusa na naslednji element med podoknom dokumenta, podokni opravil, sporočilno vrstico in vrstico za krmarjenje

F6

F6

Premik fokusa na prejšnji element med podoknom dokumenta, podokni opravil, sporočilno vrstico in vrstico za krmarjenje

Shift+F6

Shift+F6

Premik fokusa na naslednjo ploščo v podoknu opravil

Ctrl+Tabulator

Command+Tabulator

Premik fokusa na prejšnjo ploščo v podoknu opravil

Ctrl+Shift+Tabulator

Command+ Shift+Tabulator

Premik in nadzor naslednje plošče v odprtem podoknu opravil

Tabulator

Tabulator

Premik in nadzor prejšnje plošče v odprtem podoknu opravil

Shift+Tabulator

Shift+Tabulator

Premik na naslednji gumb z ukazom na plošči

Puščica dol

Puščica dol

Premik na prejšnji gumb z ukazom na plošči

Puščica gor

Puščica gor

Razširjanje ali strnjevanje plošče v fokusu (pritisnite F6, da premaknete fokus v podokno Orodja, nato pa ga s tabulatorsko tipko premaknite na želeno ploščo)

Preslednica ali Enter

Puščica levo ali puščica desno

Preslednica ali Enter

Puščica levo ali puščica desno

Odpiranje ali zapiranje podokna Opravila

Shift+F4

Shift+F4

Zapiranje podokna s seznamom opravila za dejanje

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Odpiranje menija in premik fokusa na prvo možnost menija, ko je fokus na ukazu s podmenijem ali elementu podmenija s prikazno možnostjo

Preslednica ali Enter

Preslednica ali Enter

Premik fokusa nazaj na nadrejen gumb z ukazom s podmenijem ali elementom s prikazno možnostjo

Esc

Esc

Izvršitev ukaza s fokusom

Preslednica ali Enter

Preslednica ali Enter

Premik do naslednjega elementa na aktivni plošči v pogovornem oknu Ustvarjanje novega dejanja, Urejanje dejanja, Ustvari nov komplet orodja ali Uredi komplet orodja

Tabulator

Tabulator

Premik do prejšnjega elementa na aktivni plošči v pogovornem oknu Ustvarjanje novega dejanja, Urejanje dejanja, Ustvari nov komplet orodja ali Uredi komplet orodja

Shift+Tabulator

Shift+Tabulator

Tipke za splošno krmarjenje

Rezultat

Dejanje za Windows/UNIX

Dejanje za Mac OS

Premik fokusa na menije (Windows, UNIX); razširitev prvega elementa menija (UNIX)

F10

Control+F2

Premik fokusa v orodno vrstico brskalnika ali programa

Shift+F8

Shift+F8

Premik na naslednji odprti dokument (ko je fokus v podoknu dokumenta)

Ctrl+F6

Command+F6

Premik na prejšnji odprti dokument (ko je fokus v podoknu dokumenta)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Zapiranje trenutnega dokumenta

Ctrl+F4

Command+F4

Zapiranje vseh odprtih dokumentov

Ni na voljo

Command+Option+W

Premik na naslednji komentar, povezavo ali polje obrazca v podoknu dokumenta

Tabulator

Tabulator

Premik v podokno dokumenta

F5

F5

Premik na prejšnji komentar, povezavo ali polje obrazca v podoknu dokumenta

Shift+Tabulator

Shift+Tabulator

Aktiviranje izbranega orodja, elementa (na primer filmskega posnetka ali zaznamka) ali ukaza

Preslednica ali Enter

Preslednica ali Return

Odpiranje kontekstnega menija

Shift+F10

Control+klik

Zapiranje kontekstnega menija

F10

Esc

Nazaj na ročno orodje ali orodje za izbor

Esc

Esc

Premik na naslednji zavihek v pogovornem oknu z zavihki

Ctrl+Tabulator

Ni na voljo

Premik na prejšnji rezultat iskanja in označitev rezultata v dokumentu

Shift+F3

Ni na voljo

Premik na naslednji rezultat iskanja in označitev rezultata v dokumentu

F3

F3

Iskanje po prejšnjem dokumentu (rezultati iskanja prikazujejo več datotek)

Alt+Shift+puščica levo (samo Windows)

Command+Shift+puščica levo

Iskanje po naslednjem dokumentu (rezultati iskanja prikazujejo več datotek)

Alt+Shift+puščica desno (samo Windows)

Command+Shift+puščica desno

Izbiranje besedila (z izbranim orodjem za izbor)

Shift+puščične tipke

Shift+puščične tipke

Izbiranje naslednje besede ali preklic izbora prejšnje besede (z izbranim orodjem za izbor)

Shift+Ctrl+puščica desno ali puščica levo

Ni na voljo

Tipke za delo s ploščami za krmarjenje

Rezultat

Dejanje za Windows/UNIX

Dejanje za Mac OS

Odpiranje in premik fokusa v podokno za krmarjenje

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Pomikanje fokusa med dokumenti, vrstico s sporočili in ploščami za krmarjenje

F6

F6

Pomik v prejšnje podokno ali okno

Shift+F6

Shift+F6

Pomikanje med elementi na aktivni plošči za krmarjenje

Tabulator

Tabulator

Pomik na prejšnjo ali naslednjo ploščo za krmarjenje in njeno aktiviranje (ko je fokus na gumbu plošče)

Puščica gor ali puščica dol

Puščica gor ali puščica dol

Pomik na naslednjo ploščo za krmarjenje in njeno aktiviranje (ko je fokus kjerkoli na plošči)

Ctrl+Tabulator

Ni na voljo

Razširitev trenutnega zaznamka (fokus na plošči Zaznamki)

Puščica desno ali Shift+znak plus (+)

Puščica desno ali Shift+znak plus (+)

Strnjenje trenutnega zaznamka (fokus na plošči Zaznamki)

Puščica levo ali znak minus (-)

Puščica levo ali znak minus (-)

Razširitev vseh zaznamkov

Shift+*

Shift+*

Strnjenje izbranih zaznamkov

Poševnica naprej (/)

Poševnica naprej (/)

Pomik fokusa na naslednji element na plošči za krmarjenje

Puščica dol

Puščica dol

Pomik fokusa na predhodni element na plošči za krmarjenje

Puščica gor

Puščica gor

Tipke za krmarjenje po oknu pomoči

Rezultat

Dejanje za Windows/UNIX

Dejanje za Mac OS

Odpiranje okna pomoči

F1

F1 ali Command+?

Zapiranje okna pomoči

Ctrl+W (samo Windows) ali Alt+F4

Command+W

Pomik nazaj na prejšnjo odprto temo

Alt+puščica levo

Command+puščica levo

Pomik naprej na naslednjo temo

Alt+puščica desno

Command+puščica desno

Pomik v naslednje podokno

Ctrl+Tabulator

Glejte Pomoč za privzeti brskalnik

Pomik v prejšnje podokno

Shift+Ctrl+Tabulator

Glejte Pomoč za privzeti brskalnik

Premik fokusa na naslednjo povezavo v podoknu

Tabulator

Ni na voljo

Premik fokusa na prejšnjo povezavo v podoknu

Shift+Tabulator

Ni na voljo

Aktiviranje označene povezave

Enter

Ni na voljo

Natisni teme Pomoči

Ctrl+P

Command+P

Tipke za dostop

Rezultat

Dejanje za Windows

Dejanje za Mac OS

Spreminjanje nastavitev branja za trenutni dokument

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Nazaj skozi označen dokument PDF in vrnitev v nepregledan prikaz

Ctrl+4

Command+4

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije glasnega branja

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Glasno branje samo trenutne strani

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Glasno branje od trenutne strani do konca dokumenta

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Zaustavitev glasnega branja

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Ustavitev glasnega branja

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu