Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Povezave omogočajo skoke na druga mesta v istem dokumentu, na druge elektronske dokumente, vključno s prilogami, ali na spletna mesta. Povezave lahko uporabite za začetek dejanj ali da zagotovite takojšen dostop bralnika do sorodnih informacij. Prav tako lahko dodate dejanja za predvajanje datoteke z zvokom ali filmom.

 

 1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo.

  Kazalec postane križec in vse obstoječe povezave v dokumentu, vključno z nevidnimi povezavami, začasno postanejo vidne.

 2. Povlecite pravokotnik, kjer želite ustvariti povezavo. Povezava je aktivna v pravokotnem območju.

 3. V pogovornem oknu Ustvari povezavo izberite možnosti, ki jih želite za videz povezave.
 4. Izberite eno od naslednjih dejanj povezave:

  Pojdi na pogled strani

  Za nastavitev številke strani in povečave pogleda, ki ju želite v trenutnem dokumentu ali v drugem dokumentu (kot je datotečna priloga), kliknite Naprej in nato Nastavi povezavo.

  Odpri datoteko

  Izberite ciljno datoteko in kliknite Izberi. Če je datoteka PDF, določite način odpiranja dokumenta (na primer v novem oknu ali v obstoječem oknu) in nato kliknite V redu.

  Opomba:

  Če je ime datoteke predolgo za polje z besedilom, bo sredina imena prirezana.

  Odpiranje spletne strani

  Navedite URL ciljne spletne strani.

  Prilagojena povezava

  Kliknite Naprej, da odprete pogovorno okno Lastnosti povezav. V pogovornem oknu lahko nastavite katerokoli dejanje, kot je branje članka ali izvajanje menijskega ukaza, ki bo povezano s povezavo.

Več virov

Za tečaje o ustvarjanju povezav si oglejte te vire:

Povezavo lahko kadarkoli uredite. Lahko spremenite njeno občutljivo področje ali sorodno dejanje povezave, izbrišete ali spremenite velikost pravokotnika povezave ali spremenite cilj povezave. Spreminjanje lastnosti obstoječih učinkov povezave vpliva samo na trenutno izbrano povezavo. Če povezava ni izbrana, bodo lastnosti uporabljene za naslednjo ustvarjeno povezavo.

Opomba:

Lastnosti več povezav lahko hkrati spremenite, če z uporabo orodja povezave ali orodja za izbiro predmeta povlečete pravokotnik, da jih izberete.

 1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
 2. Kazalec premaknite prek pravokotnika povezave, tako da se pojavijo ročice.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite premakniti pravokotnik povezave, ga povlecite.

  • Za spreminjanje velikosti pravokotnika povezave povlecite katerokoli točko kota.

 1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
 2. Dvokliknite pravokotnik povezave.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti povezave na zavihku Videz izberite barvo, debelino črte in slog črte za povezavo.
 4. Izberite slog označevanja za primer, ko bo povezava izbrana:

  Brez

  Ne spremeni videza povezave.

  Preobrni

  Spremeni barvo povezave v nasprotno barvo od trenutne.

  Obris

  Spremeni barvo obrisa povezave v nasprotno barvo od trenutne.

  Vstavi

  Ustvari videz izbočenega pravokotnika.

  Opomba:

  Možnosti Vrsta povezave, Barva in Slog črte niso na voljo, če je za Videz izbrano Nevidno.

 5. Če ne želite, da uporabniki v dokumentu PDF vidijo povezavo, za možnost Vrsta povezave izberite Neviden pravokotnik. Nevidna povezava je uporabna, če povezava pokriva sliko.
 6. Če želite uporabnikom preprečiti nenamerno spreminjanje nastavitev, izberite možnost Zaklenjeno.
 7. Za preskus povezave izberite Ročno orodje.

  Opomba:

  Lastnosti povezave v pogovornem oknu Ustvari povezavo so uporabljene za vse nove povezave, ki jih ustvarite, dokler ne spremenite lastnosti. Če želite znova uporabiti nastavitve za videz povezave, z desno miškino tipko kliknite povezavo, katere lastnosti želite uporabiti kot privzeto nastavitev, in izberite Uporabi trenutni videz kot novo privzeto nastavitev.

 1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
 2. Dvokliknite pravokotnik povezave.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti povezave na zavihku Dejanja izberite navedeno dejanje, ki ga želite spremeniti, in kliknite Uredi.
 1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
 2. Izberite pravokotnik povezave, ki jo želite izbrisati.
 3. Izberite Uredi > Izbriši ali pritisnite tipko Delete.

V dokumentu PDF lahko samodejno ustvarite povezave iz vseh naslovov URL ali naslovov URL na izbranih straneh. Če v splošnih nastavitvah izberete nastavitev Ustvari povezave iz naslovov URL, bodo iz besedila ustvarjene aktivne povezave v vseh dokumentih PDF, ki jih odprete.

 1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Ustvari povezave iz naslovov URL.
 2. V pogovornem oknu Ustvari spletne povezave za ustvarjanje povezav iz vseh naslovov URL v dokumentu izberite Vse ali za ustvarjanje povezav na izbranih straneh izberite Od in vnesite obseg strani.
 1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Odstrani vse povezave.

Uporabnike lahko usmerite na prilogo PDF tako, da ustvarite povezavo v nadrejenem dokumentu PDF, ki skoči na prilogo.

Opomba:

Ne mešajte datotečnih prilog z datotekami, ki jih je mogoče odpreti s povezavo. Povezani dokumenti so shranjeni na različnih mestih; datotečne priloge so vedno shranjene z dokumentom PDF.

 1. Odprite PDF, ki vsebuje datotečno prilogo PDF.
 2. Pojdite na mesto, kjer želite ustvariti povezavo. Če je mesto v datotečni prilogi, v podoknu za krmarjenje kliknite gumb Priloge, izberite datotečno prilogo in kliknite Odpri.
 3. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo in izberite območje za povezavo.
 4. V pogovornem oknu Ustvari povezavo nastavite videz povezave, izberite Pojdi na pogled strani in nato kliknite Naprej.
 5. Nastavite želeno številko strani in povečavo pogleda v nadrejenem dokumentu PDF ali v datotečni prilogi in nato kliknite Nastavi povezavo.

Cilji

Cilj je končna točka povezave, ki jo predstavlja besedilo na plošči Cilji. Cilji omogočajo nastavitev poti za krmarjenje preko zbirke dokumentov PDF. Povezovanje s ciljem je priporočeno, ko povezujete različne dokumente, ker za razliko od povezave na stran, na povezavo na cilj dodajanje ali brisanje strani znotraj ciljnega dokumenta ne vpliva.

Ogled in upravljanje ciljev

Cilje lahko upravljate na plošči Cilji v podoknu za krmarjenje.

Ogled ciljev

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje >  Cilji. Vsi cilji so samodejno pregledani.

Razvrščanje seznama ciljev

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite razvrstiti imena ciljev po abecednem redu, kliknite oznako Ime na vrhu plošče Cilji.

  • Če jih želite razvrstiti po številki strani, kliknite oznako Stran na vrhu plošče Cilji.

Spreminjanje ali brisanje cilja

 1. Na plošči Cilji z desno miškino tipko kliknite mesto in izberite ukaz:
  • Za premikanje na ciljno mesto izberite Pojdi na cilj.

  • Za brisanje cilja izberite Izbriši.

  • Za ponastavitev cilja na prikazano stran izberite Nastavi cilj.

  • Za spreminjanje imena cilja izberite Preimenuj.

Povezavo do cilja lahko ustvarite v istem ali drugem dokumentu PDF.

 1. V ciljnem dokumentu (cilju) izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Cilji. Če dokument že vključuje cilj, na katerega želite usmeriti povezavo, preskočite 5. korak.
 2. Krmarite do mesta, kjer želite ustvariti cilj, in nastavite želeni pogled.
 3. V meniju z možnostmi  na plošči Cilji izberite Nov cilj in ga poimenujte.
 4. Shranite ciljni dokument.
 5. V izvornem dokumentu (kjer želite ustvariti povezavo) izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo in povlecite pravokotnik, da določite mesto za povezavo.
 6. V pogovornem oknu Ustvari povezavo nastavite videz povezave, izberite Pojdi na pogled strani in nato kliknite Naprej.
 7. V ciljnem dokumentu na plošči Cilji dvokliknite cilj.
 8. Shranite izvorni dokument.

Dodajanje priloge

Dokumentu PDF lahko priložite dokumente PDF ali druge vrste datotek. Če PDF premaknete na novo mesto, se priloge premaknejo skupaj z njim. Priloge vključujejo povezave v nadrejen dokument ali iz njega ali na druge priloge.

Ne mešajte priloženih komentarjev z datotečnimi prilogami. Datoteka, priložena kotkomentar, je  na strani prikazana z ikono Datotečna priloga ali Zvočna priloga in na seznamu komentarjev z drugimi komentarji. (Oglejte si Dodaj komentarje v datotečno prilogo.)

Plošča Priloge
Če želite dodati, izbrisati ali si ogledati priloge, uporabite ploščo Priloge.

 1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Prilaganje datoteke .
 2. V pogovornem oknu Dodaj datoteke izberite datoteko, ki jo želite priložiti, in kliknite Odpri.

  Opomba:

  Če priložite oblike zapisa datoteke EXE, VBS ali ZIP, vas Acrobat opozori, da priložene datoteke ne bo odprl, ker je oblika značilna za škodljive programe, makre in viruse, ki lahko škodujejo računalniku.

 3. Za omogočanje ogleda priloge v programu Acrobat 5.0 ali starejši različici naredite nekaj od tega:
  • Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge in v meniju z možnostmi izberite Privzeto prikaži predloge (privzeto je ta možnost izbrana).

  • Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite jeziček Začetni pogled, v meniju Zavihek krmarjenja izberite Plošča in stran prilog ter kliknite V redu.

 4. Shranite datoteko PDF.
 5. (Izbirno) Če želite prilogi dodati opis, s katerim jo boste ločili od podobnih datotek na plošči Priloge, izberite priloženo datoteko in v meniju z možnostmi izberite Uredi opis. Uredite besedilo opisa in nato shranite datoteko.

Odpiranje, shranjevanje ali brisanje priloge

Prilogo PDF lahko odprete in jo spremenite, če imate dovoljenja, in spremembe bodo uporabljene za prilogo dokumenta PDF.

Za druge vrste datotečnih prilog imate možnost odpiranja ali shranjevanja datoteke. Odpiranje datoteke zažene program, ki obravnava obliko datoteke za prilogo – za odpiranje priloge potrebujete ta program.

Opomba:

Acrobat ne odpira oblik zapisa datotek EXE, VBS in ZIP, ker so oblike značilne za škodljive programe, makre in viruse, ki lahko škodujejo računalniku.

 1. Če želite odpreti ploščo Priloge, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge.
 2. Na plošči s prilogami izberite prilogo.
 3. Če želite prilogo odpreti v izvornem programu, jo shranite, če pa jo želite izbrisati, kliknite ustrezno ikono.

  Plošča Priloge z možnostmi
  Plošča Priloge z možnostmi za odpiranje, shranjevanje, dodajanje, brisanje ali iskanje prilog. Miško postavite nad orodje, da se prikaže ime orodja.

Iskanje v prilogah

Pri iskanju posameznih besed ali besednih zvez lahko v iskanje vključite pripete dokumente PDF in več drugih vrst datotek. Uporabniki operacijskega sistema Windows lahko iščejo po dokumentih Microsoft Office (kot so .doc, .xls in .ppt), oblikah datotek za risanje (.dwg in .dwf), datotekah HTML in datotekah z obogatenim besedilom (.rtf). Uporabniki operacijskega sistema Mac OS lahko iščejo po datotekah Microsoft Word (.doc), HTML in .rtf. Rezultati iskanja v prilogah se pojavijo na seznamu Rezultati pod imenom in ikono datotečne priloge. Iskalni mehanizem prezre priloge v drugih oblikah.

Opomba:

Če želite omogočiti iskanje po datotekah Microsoft in AutoCAD, namestite filtre IFilter, ki se ujemajo z vrstami datotek. Filtri IFilter so običajno nameščeni skupaj z drugimi programi, vendar jih lahko prenesete tudi s spletnih strani izdelkov.

Iskanje prilog dokumenta iz podokna Priloge

 1. Če želite odpreti ploščo Priloge, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge.
 2. Na plošči Priloge kliknite Išči priloge .
 3. V okno za iskanje vnesite iskano besedo ali besedno zvezo, izberite želeno možnost rezultatov in nato kliknite Iskanje prilog.

Iskanje prilog iz okna za iskanje dokumentov

 1. Izberite Urejanje > Napredno iskanje.
 2. Vnesite iskano besedo ali besedno zvezo in izberite želeno možnost rezultatov.
 3. Na dnu okna kliknite Pokaži več možnosti in nato izberite Vključi priloge.

Delo s povezavami in prilogami v PDF-jih s programom Acrobat DC

Preberite članek: Povezave in priloge v PDF-jih

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu