Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

O portfeljih PDF

Portfelj PDF vključuje več datotek, združenih v integrirano enoto PDF. V portfelje PDF lahko vključite širok nabor različnih vrst datotek, ki so bile ustvarjene v različnih programih. Portfelj PDF lahko na primer vključuje besedilne dokumente, e-poštna sporočila, preglednice, risbe CAD in PowerPointove predstavitve. Izvirne datoteke obdržijo svojo lastno identiteto, vendar so še vedno združene v eno datoteko portfelja PDF. Vse sestavne datoteke lahko odpirate, berete, urejate in oblikujete neodvisno od drugih sestavnih datotek v portfelju PDF.

Opomba:

Uporabniki programa Acrobat Standard in Adobe Reader® ne morejo ustvariti portfeljev PDF ali urejati postavitve, barv, glav in tako dalje.

Odvisno od okoliščin lahko portfelji PDF nudijo več prednosti kot združevanje datotek v eno datoteko PDF:

Postavitve in teme (Acrobat Pro)

Prilagodite portfelje PDF z edinstvenimi postavitvami in vizualnimi temami. Z barvnimi paletami in ozadji boste naredili še boljši vtis.

Dodajanje in brisanje

Datoteke lahko hitro dodajate ali odstranjujete, ne da bi morali najti in izbrati vse strani, ki so izvirale iz te datoteke.

Predogled

Sestavne datoteke si lahko hitro ogledate, ne da bi jih morali odpirati v izvirnih programih.

Urejanje

Spreminjanje posameznih datotek znotraj portfelja PDF brez vpliva na druge datoteke. Strani v enem dokumentu lahko na primer ponovno oštevilčite brez ponovnega oštevilčenja ostalih dokumentov v portfelju PDF. Datoteke, ki niso PDF, lahko urejate v njihovih izvirnih programih znotraj portfelja PDF. Vse spremembe se shranijo v datoteko znotraj portfelja PDF.

Distribucija

Delite portfelj PDF z drugimi in bodite prepričani, da so dobili vse sestavne dele. Portfelj PDF lahko objavite na spletni strani, kjer si ga lahko ogledajo drugi.

Razvrščanje

Sestavne datoteke razvrščajte v kategorije, ki jih lahko dodate, izbrišete, skrijete in prilagodite. Za razvrščanje seznama enostavno kliknite ime stolpca.

Ponovno razvrščanje

Če želite spremeniti vrstni red datotek, jih povlecite. Novi vrstni red lahko določite kot začetnega – vrstni red, v katerem so datoteke prikazane, ko nekdo odpre portfelj PDF.

Tiskanje

Natisnite vse dokumente PDF v portfelju PDF ali samo izbrane komponente PDF.

Iskanje

Poiščite eno ali več datotek v portfelju PDF. Iščete lahko tudi sestavne datoteke, ki niso PDF.

Vključevanje drugih zapisov

Obstoječim portfeljem PDF lahko dodajate datoteke, ki niso PDF, ne da bi jih morali pretvarjati v ta zapis.

Neodvisnost od izvornih datotek

Izvorne datoteke portfelja PDF – celo obstoječe datoteke PDF, ki jih želite dodati portfelju PDF – se ne spremenijo, kadar ustvarite portfelj PDF. Spremembe, ki jih izvedete v sestavnih datotekah v portfelju PDF, ne spremenijo izvirnih datotek, iz katerih ste ustvarili portfelj PDF. Portfelj PDF lahko premaknete kamor koli v računalniku ali omrežju, ne da bi tvegali, da se komponente izgubijo ali izgubijo povezavo.

Ponovna uporaba

Isto datoteko vključite v več portfeljev PDF.

Dodatni viri

Za videoposnetke o portfeljih PDF si oglejte te vire:

Pregled okna portfelja PDF

Okno Portfelj PDF v programu Acrobat Pro

V programu Acrobat Pro portfelje PDF ustvarjate in urejate z različnimi elementi, na primer podoknom, orodnimi vrsticami in okni, s katerimi delate tudi z datotekami, ki so del portfeljev.

Okno Portfelj PDF v programu Acrobat Pro
<span class="uicontrol">Portfelj PDF</span> v postavitvi Klikanje v programu <span class="uicontrol">Acrobat Pro</span>

A. Orodna vrstica portfelja PDF B. Kartica, ki predstavlja sestavno datoteko C. Sestavne datoteke in mape v mini krmarju D. Podokno postavitve za prilagajanje videza 
 • Orodna vrstica Portfelji PDF je takoj pod menijem. Tukaj so vam na voljo možnosti za ogled portfeljev PDF, orodje za iskanje in gumbi za običajna opravila, kot sta tiskanje in shranjevanje.

 • Kartice predstavljajo sestavne datoteke portfelja PDF. Če si želite ogledati informacije o datoteki na hrbtni strani kartice, kliknite ikono Pokaži pogled z informacijami .

 • Mini krmar je vrstica kartica na dnu okna portfelja PDF v postavitvah Klikanje, Linearno in Val. Privzeto so kartice prikazane v abecednem vrstnem redu.

 • V podoknih Postavitev in Podrobnosti so možnosti za prilagajanje portfelja PDF, hitri pregled podrobnosti datoteke in skupno rabo portfelja PDF z drugimi. V pogledu Podrobnosti lahko tudi spremenite vrstni red razvrščanja in odprete datoteko v izvornem programu (če je nameščen v računalniku).

 • Postavitev (način predogleda) prikazuje portfelj PDF v enem od več pogledov, odvisno od zasnove ali vrste datoteke ali postavitve, ki jo je navedel avtor. Če je na desni odprto podokno Postavitev, kliknite gumb Predogled v orodni vrstici, če želite preklopiti med načinoma urejanja in predogleda. Za več informacij o vrstah predogleda si oglejte Načini predogleda.

 • Možnost Način datotek prikazuje podrobnosti o datotekah na seznamu. Če želite stolpec razvrstiti po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, kliknite njegovo ime. Za vrnitev v izvirni pogled kliknite gumb Postavitev.

  Portfelj PDF je dostopen, ko se odpre v načinu datotek. Ta način zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi motnjami, slepoto ali slabovidnostjo. Če želite vse portfelje PDF odpreti v načinu datotek, odprite pogovorno okno Nastavitve tako, da izberete Urejanje > Nastavitve (Windows). V programu Acrobat Pro izberite Acrobat > Preferences (Nastavitve) (Mac OS). Pod Kategorije izberite Dostopnost, nato pa še Pokaži portfelje v načinu datotek.

 • Način urejanja odpre podokno Postavitev, v katerem lahko prilagodite videz portfelja PDF in dodajate ali odstranjujete vsebino. Poleg tega lahko spreminjate informacije o datoteki, spreminjate vrstni red datotek, pretvarjate datoteke v obliko PDF, zmanjšate velikost datotek ter prikazujete, skrivate in razvrščate stolpce. Če podokno Postavitev ni vidno, kliknite gumb Urejanje, da iz načina predogleda preklopite v pogled urejanja.

Okno Portfelj PDF v programu Acrobat Standard

V programu Acrobat Standard z različnimi elementi, na primer orodnimi vrsticami in okni, si lahko predogledate portfelje PDF in delate z njihovimi sestavnimi datotekami.

Okno Portfelj PDF v programu Acrobat Standard
<span class="uicontrol">Portfelj PDF</span> v postavitvi Klikanje v programu <span class="uicontrol">Acrobat Standard</span>

A. Orodna vrstica portfelja PDF B. Kartica, ki predstavlja sestavno datoteko C. Sestavne datoteke in mape v predogledu mini krmarja D. Na orodni vrstici so vam na voljo gumbi za preklapljanje načinov 
 • Orodna vrstica Portfelji PDF je takoj pod menijem. Tukaj so vam na voljo možnosti za ogled portfeljev PDF, orodje za iskanje in gumbi za običajna opravila, kot sta tiskanje in shranjevanje.

 • Kartice predstavljajo sestavne datoteke portfelja PDF. Če si želite ogledati informacije o datoteki na hrbtni strani kartice, kliknite ikono Pokaži pogled z informacijami .

 • Mini krmar je vrstica kartica na dnu okna portfelja PDF v postavitvah Klikanje, Linearno in Val. Privzeto so kartice prikazane v abecednem vrstnem redu.

 • Postavitev (način predogleda) prikazuje portfelj PDF v enem od več pogledov, odvisno od zasnove ali vrste datoteke ali postavitve, ki jo je navedel avtor. Za več informacij o vrstah predogleda, si oglejte Načini predogleda.

 • Možnost Način datotek prikazuje podrobnosti o datotekah na seznamu. Če želite stolpec razvrstiti po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, kliknite njegovo ime. Za vrnitev v izvirni pogled kliknite gumb Postavitev.

  Portfelj PDF je dostopen, ko se odpre v načinu datotek. Ta način zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi motnjami, slepoto ali slabovidnostjo. Če želite vse portfelje PDF odpreti v načinu datotek, odprite pogovorno okno Nastavitve tako, da izberete Urejanje > Nastavitve (Windows). V programu Acrobat Pro izberite Acrobat > Preferences (Nastavitve) (Mac OS). Pod Kategorije izberite Dostopnost, nato pa še Pokaži portfelje v načinu datotek.

 • Način urejanja vam omogoča spreminjanje informacij o datoteki, spreminjanje vrstnega reda datotek, pretvarjanje datotek v obliko PDF, zmanjševanje velikost datoteke ter prikazovanje, skrivanje in razvrščanje stolpcev. Če želite odpreti način za urejanje, kliknite gumb Uredi.

Premikanje po sestavnih datotekah

Odvisno od postavitve se lahko po sestavnih datotekah premikate na različne načine. V nekaterih postavitvah so na voljo mini krmar, drsnik ali gumba Naslednja in Prejšnja .

Načini predogleda

Sestavne datoteke si lahko ogledate na več načinov. V načinu predogleda si lahko predogledate slike in strani, predvajate video in datoteke SWF ter si ogledate informacije o datoteki. Datoteko lahko ekstrahirate (premaknete) v računalnik. Lahko pa jo odprete v izvornem programu (če je nameščen v računalniku). Za vrnitev v izvirni pogled kliknite gumb Postavitev.

Ogled portfelja PDF v različnih načinih predogleda
Ogled <span class="uicontrol">portfelja PDF</span> v različnih načinih predogleda

A. Predogled v mini krmarju B. Predogled s karticami C. Celoten predogled D. Predogled na platformi 

Predogled v mini krmarju

Vrstica kartic na dnu okna portfelja PDF. Privzeto so kartice (sestavne datoteke) prikazane v abecednem vrstnem redu. Če želite skriti ali prikazati mini krmarja, kliknite dvojno puščico pod kartico. V načinu predogleda se mini krmar prikaže samo v načinu Klikanje. V načinu urejanje se mini krmar prikaže v postavitvah Val in Linearno.

Predogled s karticami

Vizualna predstavitev sestavnih datotek (delov vsebine), ki so dodane v portfelj PDF. Kjer je to mogoče, je na kartici prikazana sličica. Metapodatke ali podrobnosti o datoteki si lahko ogledate na zadnji strani sličice. Če si želite ogledati podrobnosti o datoteki, kliknite ikono za informacije na kartici. Za vrnitev na sličico kliknite gumb Zapri. Na karticah je prikazano tudi, ali je sestavna datoteka odprta v drugem programu ali se ureja.

Celoten predogled

Večja vizualna predstavitev datoteke, za katero je vidna tudi ostala vsebina. Če dvokliknete kartico, se v celotnem predogledu odprejo te datoteke: PDF-ji brez dodane varnosti, Wordovi dokumenti in slike. Datoteke FLV se v celotnem predogledu odprejo, ko dvokliknete kartico v mini krmarju. Če želite delati z datoteki, premaknite kazalec na dno datoteke v načinu celotnega predogleda, kjer se bo pojavila delno prosojna plavajoča orodna vrstica z gumbi. Na izvirni pogled se vrnete tako, da kliknete gumb za izhod v zgornjem desnem kotu predogleda.

Predogled na platformi

Predogled polne velikosti v oknu portfelja PDF. Pojavi se podokno za krmarjenje, iz katerega je mogoč dostop do sličic strani, zaznamkov, podpisov in plasti. Če dvokliknete kartico, se v predogledu na platformi odprejo te datoteke: SWF in HTML. Če želite v predogledu na platformi odpreti druge vrste datotek, na primer e-poštne portfelje, datoteke z odzivi v obrazcih in zaščitene PDF-je, izberite Pogled > Portfelj > Predogled datoteke. Predogled na platformi zaprete tako, da kliknete gumb za izhod v zgornjem levem kotu ali pritisnete Esc.

Preklapljanje med načinom predogleda in urejanja

V programu Acrobat Pro je gumb za preklapljanje med načinoma predogleda in urejanje preklopni gumb v orodni vrstici Portfelj PDF.

V programu Acrobat Standard z desno miškino tipko kliknite okno portfelja PDF in izberite Predogled portfelja ali Uredi portfelj.

Postavitve (Acrobat Pro)

Postavitve omogočajo poenotenje širokega nabora vsebin v portfelju PDF. Pri ustvarjanju portfelja PDF lahko izbirate med različnimi postavitvami, ki jih omogoča Acrobat. Če je na voljo, lahko uvozite in uporabite postavitev po meri, ki jo je ustvaril razvijalec ali oblikovalec.

Opomba:

Če imate več kot 15 sestavnih datotek, uporabite postavitev Klikanje ali Linearno, da zagotovitve najbolj učinkovito delovanje. Postavitve Mreža, Prosto oblikovanje in Val se nalagajo dlje, ker se vse sličice naložijo pred prikazom prve kartice.

Acrobat vključuje te postavitve:

Klikanje

Omogoča vam klikanje po nizu datotek. Datoteke lahko razvrstite znova, po njih krmarite linearno ali jih poiščete v mini krmarju na dnu okna.

Prosto oblikovanje

Datoteke razvrsti z razpršeno postavitvijo sličic. Vrstni red in konfiguracijo datotek lahko razvrstite znova.

Mreža

Datoteke razvrsti v urejeno mrežo, katere velikost se lahko spremeni glede na število datotek.

Linearno

Datoteke razvrsti v linearno pot, po kateri uporabnika vodi zaporedno. Opisno besedilo je prikazano na levi strani kartice.

Val

Datoteke razvrsti v krožno pot, ki vodi z zaslona.

Portfelji PDF, ustvarjeni v programu Acrobat 9 (Acrobat Pro)

Portfelje PDF, ki so bili ustvarjeni v programu Acrobat 9, je mogoče odpreti v programih Acrobat XI and Reader XI. Vendar pa se postavitve, barvne sheme in drugi elementi portfelja PDF med programoma Acrobat 9 in Acrobat XI bistveno razlikujejo. Ko portfelj PDF, ustvarjen v programu Acrobat 9, odprete v programu Acrobat XI, je videz iz programa Acrobat 9 tak, kot je pričakovano. Dovoljena so manjša urejanja, na primer dodajanje ali brisanje datotek, in urejanja imen ali opisov datotek. Spremembe lahko shranite v obliki programa Acrobat 9. Pred obsežnimi urejanji lahko portfelj PDF pretvorite v obliko Acrobat XI, če uporabljate Acrobat XI Pro. Postavitev in barve se pretvorijo v postavitev Klikanje in vizualno temo Čisto. Odstranijo se pozdravne strani, glave in barvne palete. Glave lahko v programu Acrobat XI obnovite, pozdravne strani pa niso podprte.

 1. Odprite portfelj PDF, ustvarjen v programu Acrobat 9.

  Portfelj PDF se odpre v načinu predogleda.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite imena datotek urejati v pogledu postavitve, kliknite ime in vrsto datoteke. Opisov ni mogoče urejati.

  • Če želite datoteke dodajati, jih povlecite v pogledu postavitve.

  • Če želite datoteke brisati, jih izberite v pogledu postavitve in pritisnite tipko Delete.

  • Če želite spremembe shraniti v obliki programa Acrobat 9, izberite Datoteka >Shrani portfelj.

Ostale funkcije, omogočene v portfeljih PDF

Ti ukazi so na voljo za sestavne datoteke portfeljev PDF:

Skrči velikost datoteke

Skrči velikost sestavnih datotek PDF. Za več informacij si oglejte Zmanjšanje velikosti datoteke s shranjevanjem.

Zaščiti portfelj z geslom

Portfelju PDF ali sestavnim dokumentom PDF portfelja PDF doda varnost dokumentov. Če želite sestavne PDF-je zavarovati, izberite Datoteka > Lastnosti portfelja in izberite zavihek Varnost. Za več informacij si oglejte Zaščitenje dokumentov z gesli. Če želite zaščititi celoten portfelj PDF, uporabite naslovnico (Pogled > Portfelj > Naslovnica). Na primer, naslovnico lahko uporabite za podpis nadrejene datoteke portfelja PDF datoteke, ali dodate geslo za odpiranje portfelja PDF.Funkcije, ki jih navedete na naslovnici, vplivajo na celotno zbirko sestavnih datotek portfelja PDF.

Opomba:

Za portfelje PDF in sestavne datoteke so na voljo tudi druge varnostne funkcije, na primer zaščita s potrdili. Za več podatkov si oglejte razdelek Izbiranje varnostne metode za dokumente PDF.

Pretvarjanje v PDF (Acrobat Pro)

Pretvarjanje večpredstavnostnih datotek v zapis PDF. Za več informacij si oglejte Pretvarjanje večpredstavnostnih datotek v portfelju PDF.

Tiskanje

Tiskanje sestavnih dokumentov. Za več informacij si oglejte Tiskanje dokumentov PDF v portfelju PDF.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu