Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

O črtnih kodah

Polja s črtno kodo pretvorijo uporabnikove vnose v obrazec v vizualni vzorec, ki ga je mogoče skenirati, interpretirati in vključiti v zbirko podatkov. Črtne kode so koristne, kadar uporabniki obrazce oddajajo na papirju ali po faksu.

Prednosti uporabe črtne kode so prihranek časa, odpravljanje potrebe po ročnem branju in zapisovanju odgovorov in morebitnih napak obhoda vnosa podatkov.

Delo s črtnimi kodami navadno poteka po naslednjih fazah:

 • Avtor obrazca poskrbi, da je v nastavitvah obrazca izbrana možnost Samodejno izračunaj vrednosti polj, nato pa v programu Acrobat ustvari obrazec, pri čemer vsa druga polja nastavi kot po navadi.

 • Avtor v obrazec doda polje s črtno kodo, ki jo nastavi tako, da zajema potrebne podatke.

 • Avtor omogoči, da lahko obrazec uporabljajo uporabniki programa Reader (če jim želi dovoliti, da shranijo izpolnjeno kopijo obrazca, ali če ima obrazec določena polja s črtno kodo).

 • Avtor razpošlje obrazec drugim uporabnikom.

 • Uporabniki obrazec računalniško izpolnijo, ga elektronsko oddajo ali natisnejo kopijo in jo dostavijo pošiljatelju obrazca.

 • Prejeti podatki črtne kode se interpretirajo na enega od spodaj navedenih načinov, prejemnik pa jih lahko nato pregleduje, razvršča in uporablja.

  Obrazci, poslani v faksni strežnik

  Prejemnik obrazca lahko s programom Adobe Acrobat Capture® zbere slike TIFF, ki so shranjene v faksnem strežniku za fakse, in jih namesti v spremljano mapo programa Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, če ima omenjena programa.

  Obrazci, dostavljeni na papirju

  Prejemnik obrazca lahko skenira papirnate obrazce in nato s programom, kot je na primer LiveCycle Barcoded Forms Decoder, dekodira črtne kode v teh obrazcih.

Opomba:

Programa Acrobat Capture in LiveCycle Barcoded Forms Decoder sta samostojna izdelka, ki sta primerna za delo v podjetjih. Naprodaj sta ločeno od programa Acrobat.

Nasveti za oblikovanje črtnih kod

Med dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in postavitev črtnih kod, spadata tudi uporabnost in prostor. Količina podatkov, ki jo je mogoče kodirati, pa je lahko na primer odvisna od velikosti črtne kode. Najboljše rezultate boste dobili, če boste upoštevali naslednje smernice.

 • Črtno kodo postavite tako, da se med vstavljanjem v kuverto zelo verjetno ne bo preganila. Prav tako naj bo od robov strani toliko odmaknjena, da bo med tiskanjem ali pošiljanjem po faksu ostala nedotaknjena.

 • Črtno kodo postavite tako, da jo bo mogoče preprosto videti in skenirati. Če bo za odčitavanje črtne kode uporabljen ročni čitalnik, se izogibajte uporabi črtnih kod, ki so širše od 4 palcev (10,3 cm). Za take primere so navadno najprimernejše višje in ozke črtne kode. Če bo uporabljen ročni čitalnik, se izogibajte tudi stiskanju vsebine črtne kode.

 • Poskrbite, da velikost črtne kode ustreza količini podatkov, ki jih želite kodirati. Če je območje črtne kode premajhno, se obarva sivo. Dokončan obrazec pred razpošiljanjem preizkusite, da preverite, ali je območje črtne kode dovolj veliko.

Ustvarjanje, preizkušanje in urejanje polj s črtno kodo

Črtno kodo v obrazcu PDF lahko med drugim izboljšate s skripti po meri. Za pisanje takih skriptov morate obvladati osnove JavaScripta, seznanjeni pa morate biti tudi s posebnostmi JavaScripta, ki veljajo za program Acrobat. Za več informacij si oglejte razdelek Razvijanje aplikacij programa Acrobat® s pomočjo javanskega skripta JavaScript™ na spletni strani www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_si (PDF, samo v angleščini). Več informacij o osnovah javanskega skripta najdete v mnogih virih, ki so na voljo na to temo.

Opomba:

Če vstavite črtno kodo največje velikosti, lahko črtna koda pri spreminjanju velikosti celice ali stanja dekodiranja preseže robove strani. Temu se izognete, če za črtno kodo izberete primerno velikost celice in stanje dekodiranja.

Dodajanje polja s črtno kodo

 1. Odprite obrazec v programu Acrobat, nato pa odprite pogovorno okno Nastavitve in na levi izberite Obrazci. Potem izberite Samodejno izračunaj vrednosti polj.
 2. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 3. V vrstici za hiter dostop kliknite orodje za črtno kodo  ali pa izberite Obrazci > Opravila > Dodaj novo polje > Črtna koda.
 4. Povlecite pravokotnik in določite območje črtne kode, nato dvokliknite polje črtne kode in odpre se pogovorno okno Lastnosti.
 5. Na zavihku Vrednost naredite nekaj od tega:
  • Izberite Kodiranje z uporabo in nato izberite obliko (XML ali Ločeno s tabulatorji). Kliknite gumb Izberi in izberite polja, ki jih želite kodirati v polju s črtno kodo. Če v podatke črtne kode ne želite vključiti imen polj, počistite možnost Vključi imena polj.

  • Izberite Skript za preračunavanje po meri, kliknite Urejanje, nato pa v pogovornem oknu Urejevalnik javanskih skriptov vnesite svojo kodo javanskega skripta po meri.

 6. Na zavihku Možnosti naredite to:
  • Izberite možnost simbologije: PDF417, Koda QR ali Podatkovna matrika.

  • Izberite Pred kodiranjem v črtno kodo stisni podatke, če želite uporabiti to vrsto stiskanja. Če bo za zajemanje podatkov iz vrnjenih obrazcev uporabljen ročni skener, ne izberite te možnosti.

  • V meniju Stanje dekodiranja izberite vrsto strojne opreme za obdelavo vrnjenih obrazcev: ročni skener črtnih kod, faksni strežnik, skener dokumentov ali po meri.

  • Po potrebi kliknite Po meri in vnesite vrednosti za Dimenzijo X, Razmerje Y/X in Raven popravljanja napak.

 7. Na zavihkih Splošno in Dejanja lahko naredite druge spremembe. Nato zaprite pogovorno okno Lastnosti polja s črtno kodo.

  Samodejno se ustvari koda javanskega skripta za kodiranje izbranih polj v obliki XML ali tabulatorsko ločenih vrednostih; pogovorno okno Lastnosti polja s črtno kodo se zapre, v obrazcu pa se pojavi črtna koda, za katero ste navedli vrednosti.

  Opomba:

  Če v obrazec dodate novo polje, potem ko ustvarite črtno kodo, polje ni samodejno vključeno v podatke za obstoječe črtne kode. Vendar lahko dodatna podatkovna polja ročno vključite v črtno kodo.

Preizkušanje polja s črtno kodo

 1. Izberite Obrazci > Opravila > Zapri urejanje obrazca ali v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Predogled.
 2. Izpolnite obrazec. Uporabite vzorčne podatke, ki predstavljajo največjo količino podatkov za posamezno polje ali ki naj bi jih vnesli uporabniki.
 3. Če je polje črtne kode zatemnjeno, uporabite postopek za spreminjanje velikosti polja ali za prilagajanje vsebine. (Oglejte si naslednja opravila.)
 4. Polje črtne kode naj bo dovolj veliko, da bo lahko sprejelo vnesene podatke. Če želite odstraniti vzorčne podatke, izberite Obrazci > Počisti obrazec.
 5. Izberite Datoteka > Shrani.

Polje obrazca s črtno kodo lahko zdaj začnete razpošiljati.

Vključevanje dodatnih podatkovnih polj v črtno kodo

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Dvokliknite polje črtne kode.
 3. Na zavihku Vrednost naredite nekaj od tega:
  • Če je izbrana možnost Kodiranje z uporabo, kliknite Izberi in izberite dodatna polja obrazca, ki jih želite kodirati.

  • Če je izbrana možnost Skript za preračunavanje po meri, kliknite Urejanje in vnesite dodaten javanski skript za vključitev novih polj.

Ko v črtno kodo vključite nova podatkovna polja, s preizkusnimi podatki zagotovite, da je območje črtne kode dovolj veliko. Če je območje črtne kode zatemnjeno, prilagodite njeno velikost ali lastnosti besedilnega polja količini vsebine.

Prilagajanje podatkovne vsebine polju s črtno kodo

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Če želite urediti lastnosti črtne kode, da bo podpirala več podatkov, dvokliknite polje črtne kode in naredite nekaj od tega:
  • Na kartici Možnosti kliknite gumb Po meri ter za možnosti Raven popravljanja napak in Razmerje Y/X določite nižje vrednosti.

  • Na zavihku Možnosti izberite Pred kodiranjem v črtno kodo stisni podatke, vendar samo če boste uporabljali programski dekoder Adobe (ni priložen).

  • Na zavihku Vrednost izberite kodiranje podatkov v obliki Ločeno s tabulatorji namesto XML. Pri obliki XML je za kodiranje podatkov potrebno večje območje črtne kode kot pri obliki Ločeno s tabulatorji.

  • Na zavihku Možnosti izberite drugo možnost simbologije.

  • Na zavihku Vrednost kliknite gumb Izberi in prekličite izbor vseh polj, ki jih ni treba kodirati. Ni vam na primer treba vključiti polj z odvečnimi informacijami.

  • V zavihek Vrednost vnesite skript po meri, s katerim besedilo, ki ga vnese uporabnik, med kodiranjem pretvorite v izključno male ali velike črke.

  Opomba:

  V skladu s smernicami združenja National Association of Computerized Tax Processors (NACTP), ki so jih izdale United States Internal Revenue Service in državne davčne službe, je za podatke dvodimenzionalnih črtnih kod priporočljivo uporabljati izključno velike črke.

 3. Če želite minimizirati področje črtne kode za podatke, dvokliknite polje črtne kode in na zavihek Vrednost napišite lastni skript, ki podatke omejuje na alfanumerične znake in samo na velike ali male črke. (Za besedilo, ki je v celoti vneseno bodisi z velikimi bodisi malimi črkami, je potrebno manjše območje črtne kode kot za enako besedilo, ki je zapisano s kombinacijo velikih in malih črk).

Opomba:

Možno je tudi, da v obrazcu ustvarite dodatna polja s črtno kodo in z vsakim od njih povežete različne podatke.

Nastavljanje krmarjenja po poljih obrazca

Če v dokumentu PDF ni posebnega zaporedja premikanja, privzeto zaporedje temelji na zgradbi dokumenta, če uporabnik ni preklical možnosti Zaporedje premikanja v nastavitvah Dostopnost.

Zaporedje premikanja lahko spremenite, potem ko ustvarite polja. Če ste v načinu urejanja obrazca, lahko določite zaporedje premikanja po zgradbi dokumenta (privzeto), vrsticah ali stolpcih. Zaporedje lahko izberete tudi ročno, tako da na plošči Polja povlečete in spustite polja. Če niste v načinu urejanja, lahko spremenite lastnosti strani za zaporedje premikanja po vrsticah ali stolpcih. Zaporedja ne morete določiti ročno.

Nastavljanje vrstnega reda preklapljanja v načinu urejanja

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. Odpre se podokno Obrazci.
 2. Prepričajte se, da je na desni strani plošče Polja izbrano Razvrsti > Zaporedje premikanja.
 3. (Izbirno) Za ogled zaporedja preklapljanja po poljih izberite Obrazci > Opravila > Uredi polja > Prikaži številke zavihkov.
 4. Izberite možnost Zaporedje premikanja:

  Premikanje po strukturi

  Premikanje glede na strukturo dokumenta in sledi zaporedju, ki je nastavljeno v označevanju.

  Premikanje po vrsticah

  Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti desni in nato navzdol, vrstico po vrstico.

  Premikanje po stolpcih

  Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti dnu in nato z leve proti desni, stolpec po stolpec.

  Ročno zaporedje premikanja

  Polje lahko povlečete in spustite kjer koli na plošči Polja. Ne morete prestaviti polja na drugo stran, izbirnega gumba v drugo skupino ali polja na izbirni gumb.

  Nedoločeno premikanje

  Navaja, da vrstni red premikanja ni določen. Vrstni red premikanja določajo nastavitve v lastnostih strani.

Nastavljanje vrstnega reda preklapljanja v polju Lastnosti strani

 1. Če ste v načinu urejanja obrazca, kliknite Zapri urejanje obrazca.
 2. Če želite odpreti ploščo Sličice strani, kliknite gumb Sličice strani ali izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Sličice strani.
 3. Izberite eno ali več ikon strani, nato pa v meniju z možnostmi plošče Sličice strani izberite Lastnosti strani.
 4. Izberite možnost Zaporedje premikanja:

  Uporaba vrstičnega vrstnega reda

  Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti desni in nato navzdol, vrstico po vrstico.

  Uporaba stolpčnega vrstnega reda

  Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti dnu in nato z leve proti desni, stolpec po stolpec.

  Uporaba strukture dokumenta

  V obrazcih, ki imajo polja z oznakami, preklapljanje poteka po vrstnem redu, določenem v oznakah.

  Nedoločeno

  Preklapljanje poteka po obstoječem vrstnem redu.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu