Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Ustvarjanje polj obrazca

V programu Acrobat ustvarite polje obrazca z enim od naslednjih orodij za obrazce. V pogovornem oknu Lastnosti polja obrazca lahko za vsako vrsto polja izberete številne možnosti.

Odpiranje načina za urejanje obrazcev

V načinu urejanja obrazcev je prikazano podokno opravil Obrazci. Z možnostmi v podoknu opravil Obrazci lahko dodajate nova polja, urejate obstoječa in izvajate druga opravila, povezana z obrazci.

 • Če ste ustvarili nov obrazec, se privzeto odpre v načinu urejanja obrazcev.
 • Za obstoječe obrazce izberite Orodja > Obrazci > Urejanje

Obrazec se prikaže v načinu za urejanje obrazcev in odpre se podokno opravil Obrazci.

Ustvarjanje polja obrazca

 1. Ko dokument pretvorite v obliko PDF, odprite podokno Obrazci, če še ni odprto).(Orodja > Obrazci > Urejanje).
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Kliknite Dodaj novo polje in izberite vrsto polja obrazca, ki ga želite dodati.

  • V orodni vrstici Hiter dostop izberite polje obrazca.

  • Z desno miškino tipko kliknite stran in izberite orodje.

  Kazalec se spremeni v tarčo in prikaže predogled polja.

 3. Kliknite mesto, kamor želite dodati polje in kjer želite ustvariti polje s privzeto velikostjo. Če želite ustvariti polje z velikostjo po meri, povlecite pravokotnik do želene velikosti polja.
 4. V polje Ime polja vnesite ime za polje in določite, ali naj bo zahtevano. Izberite ustrezno in opisno ime, ki olajša urejanje in zbiranje podatkov.
 5. Če želite prikazati pogovorno okno Lastnosti in spremeniti lastnosti polj, kliknite Vse lastnosti.

  Opomba:

  Če ste v orodni vrstici za obrazce (vidna v načinu za urejanje obrazcev) izbrali možnost Orodje naj bo izbrano, se polje z imenom polja ne bo pojavilo, ko boste dodali polje. Z vsakim klikom strani je obrazcu dodano novo polje. Če želite zapreti ta način, pritisnite tipko Esc ali kliknite gumb Orodje za izbiro predmeta . Če želite spremeniti lastnosti polja, ga dvokliknite.

 6. Če želite obrazec preizkusiti, kliknite gumb Predogled v orodni vrstici. Predogled obrazca omogoča ogled obrazca, kot je prikazan prejemnikom, in njegovo preverjanje. Če si predogledujete obrazec, kliknite gumb Uredi in se vrnite v način urejanja.
 7. Ko obrazec dokončate, kliknite Zapri urejanje obrazca.

Postavljanje polj obrazca po mreži

Mreže omogočajo natančnejše postavljanje polj obrazca na strani. Določite lahko gostoto, barvo in položaj mreže. Prav tako lahko izberete, ali naj se robovi polja obrazca med urejanjem pripnejo na mrežne črte. Mrežne črte se ne natisnejo.

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Mreža.
 2. Če želite, da se polja obrazca med ustvarjanjem ali premikanjem pripnejo na najbližje mrežne črte, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Pripni na mrežo.

Kopiranje polja obrazca

Lahko ustvarite kopije polja obrazca na eni strani obrazca PDF. Lahko tudi kopirate polje in ga prilepite na druge strani. Ko ustvarite podvojena polja, so dvojniki izvirnega polja dodani drugim stranem. Podvojena polja so vedno postavljena na enako mesto na strani kot v izvirniku. Položaj kopij in dvojnikov na strani lahko z vlečenjem spremenite, vendar jih ne morete povleči z ene na drugo stran. Uporaba

Kopije in dvojniki so ustvarjeni z enakim osnovnim imenom, kot ga ima izvirno polje obrazca. Kopije in dvojniki, prilepljeni z ukazom podvoji po straneh, imajo pripeto tudi številko. Vsa polja obrazca z enakim osnovnim imenom imajo tudi enake uporabniške podatke in lastnosti dejanj. Ko uporabnik torej doda ali uredi odziv na kopijo ali podvojeno polje, se odziv pojavi v vseh poljih z enakim osnovnim imenom.

Če spremenite lastnosti katere koli različice polja z enakim osnovnim imenom, spremembe vplivajo samo na to kopijo polja. To izjemoma ne velja, če spremenite seznam dejanj, ki niso povezana z miško.

Opomba:

Če želite preprečiti, da se podvojeno ali kopirano polje obrazca odzove enako kot izvirno polje, spremenite ime novega polja obrazca.

Ustvarjanje kopije polja obrazca

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Izberite polje obrazca in naredite nekaj od naslednjega:
  • Če želite polje obrazca kopirati v središče trenutnega pogleda, izberite Urejanje > Kopiraj, nato pa še Urejanje > Prilepi.

  • Če želite polje obrazca kopirati in premakniti na drugo stran, ga povlecite in hkrati držite tipko Ctrl.

   Namig: če želite med vlečenjem omejiti navpične ali prečne premike, pritisnite in držite tipko Shift.

 3. Če želite, da se v polje samodejno vnesejo podatki, ki jih uporabnik vtipka v izvirno polje, pustite ime, kot je. Če je kopirano polje namenjeno edinstvenim informacijam o uporabniku, ga preimenujte.

Ustvarjanje več kopij polja obrazca na strani

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Z desno miškino tipko kliknite polje obrazca in izberite Ustvari več kopij.

  • Izberite polje obrazca in nato še Opravila> Urejanje polj > Ustvari več kopij.

 3. V pogovornem oknu Ustvari več kopij polj izberite Predogled, pogovorno okno pa po potrebi premaknite, da lahko na strani obrazca vidite izvirno polje in njegove kopije.
 4. Opravite izbire, ki jih želite uporabiti:
  • Če želite spremeniti število ustvarjenih kopij, spremenite vrednosti v poljih Kopiraj izbrana polja navzdol in Kopiraj izbrana polja počez.

  • Če želite spremeniti mere izvirnega polja in vseh njegovih kopij, spremenite vrednosti v poljih Spremeni širino in Spremeni višino.

  • Če želite premakniti izvirno polje in vse njegove kopije, klikajte gumbe Gor, Dol, Levo in Desno.

 5. Če želite, da se v polja samodejno vnesejo podatki, ki jih uporabnik vtipka v izvirno polje, pustite imena, kot so. Če so kopirana polja namenjena edinstvenim informacijam o uporabniku, jih preimenujte.

Podvajanje polja obrazca po več straneh

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Z desno miškino tipko kliknite polje obrazca in izberite Podvoji po straneh.

  • Označite polje obrazca in izberite Obrazci > Opravila > Uredi polja > Podvoji po straneh.

   Opomba: za enostranske obrazce ukaz Podvoji ni na voljo.

 3. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite polje obrazca podvojiti na vsaki strani obrazca, izberite Vse in nato kliknite V redu.

  • Če želite polje obrazca podvojiti le v omejenem obsegu strani, kliknite gumb Od ter vtipkajte prvo in zadnjo stran, med katerima bi radi prikazati polje obrazca. Nato kliknite V redu.

   Opomba: za podvajanje ni pomembno, ali vključite stran z izvirnim poljem obrazca. Če boste to stran vključili, to ne pomeni, da boste poleg izvirnika ustvarili še kopijo. Če strani ne boste vključili, pa s tem tudi ne boste odstranili izvirnega polja obrazca.

 4. Če želite, da se v polja samodejno vnesejo podatki, ki jih uporabnik vtipka v izvirno polje, pustite imena, kot so. Če so kopirana polja namenjena edinstvenim informacijam o uporabniku, jih preimenujte.

Izbiranje več polj obrazca

Izbiranje več polj obrazca je prvi korak za mnoga opravila, na primer za ustvarjanje kopij, poravnavanje polj in nastavljanje razmika med njimi.

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite izbrati vsa polja obrazcev ne glede na vrsto, izberite Urejanje > Izberi vse.

  • Če želite izbrati polja obrazca v določenem razponu, kliknite začetno polje razpona, nato pa ob pritisnjeni tipki Shift kliknite še končno polje. Izbrana so vsa polja obrazca med začetnim in končnim poljem.

  • Če želite izbrati posamezna polja na različnih mestih strani PDF, kliknite polje in hkrati držite tipko Ctrl.

  • Če želite izbrati vsa polja obrazca na enem območju strani, z orodjem Izberi predmet povlecite izbirni okvir okoli območja.

  • Če želite preklicati izbiro polja, ga kliknite in hkrati držite tipko Ctrl.

  Temno modro polje, ki prikaže ročice obrobe, je sidro. Kadar s klikanjem izberete več polj obrazca, je sidro zadnje izbrano polje. Kadar uporabite izbirni okvir, je sidro polje obrazca, ki je bilo ustvarjeno prvo. Če s klikom in hkratnim pritiskom tipke Ctrl prekličete izbiro sidra, postane polje zgoraj levo v izboru novo sidrno polje obrazca.

Spreminjanje velikosti in urejanje polj obrazca

Po končanem ustvarjanju polj obrazca lahko polja prerazporedite, jim spremenite velikost ali jih premaknite, da bo stran preglednejša in bolj dovršena.

Postavitev polj obrazca lahko prilagodite v načinu urejanja obrazca (izberite Orodja  > Obrazci > Urejanje).

Spreminjanje velikosti polja obrazca

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Izberite polje obrazca, ki mu želite spremeniti velikost.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite velikost polja spremeniti ročno, povlecite ročico obrobe. Držite tipko Shift in povlecite središčno ročico, da ohranite trenutno razmerje višina/širina polja obrazca.

  • Če želite spremeniti velikost polja za eno slikovno piko, pritisnite Ctrl in puščično tipko, če pa želite spremeniti velikost za deset slikovnih pik, pritisnite Ctrl, Shift in puščično tipko.

  • Že želite določiti drugačno velikost, z desno miškino tipko kliknite polje in izberite možnost Lastnosti. Nato kliknite zavihek Položaj in prilagodite vrednosti Širina in Višina.

Spreminjanje velikosti več polj obrazca za uskladitev z izbranim poljem obrazca

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Izberite vsa polja obrazca, ki jim želite spremeniti velikost.
 3. Z desno miškino tipko izberite polje, ki naj se ujema z drugimi izbranimi polji obrazca. Izberite Poenoti velikost polj in nato izberite nekaj od tega:

  Višina

  Spremeni višino polj, vendar ne vpliva na njihovo širino.

  Širina

  Spremeni širino polj, vendar ne vpliva na njihovo višino.

  Oboje

  Uskladi širino in višino vseh polj.

Premikanje posameznih polj obrazca

Polja obrazca lahko premaknete tako, da jih preprosto povlečete. Če želite to storiti natančneje in hitreje, lahko uporabite posebne funkcije, ki polja med seboj poravnajo, prilagodijo razmik med njimi ali jih postavijo v središče strani.

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Izberite eno ali več polj obrazca, ki jih želite premakniti.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • Če polja obrazca ne želite premakniti na točno določeno mesto, izbrana polja obrazca povlecite na drugo mesto.

   Namig: če želite premikanje omejiti na vzdolžno ali navpično smer, med vlečenjem izbora pritisnite tipko Shift.

  • Že želite določiti drugo mesto predmeta, z desno miškino tipko kliknite polje in izberite možnost Lastnosti Nato kliknite zavihek Položaj in nastavite vrednosti za Položaj.

  • Če želite polje vzdolžno ali navpično premikati po majhnih korakih, pritiskajte puščične tipke, da izbrano polje obrazca postavite na pravo mesto.

  • Če želite polje obrazca premakniti v strogo središče strani, izberite Uredi > Izreži, nato se pomaknite na želeno stran in pritisnite Uredi > Prilepi.

   Opomba: polja se v središče strani postavijo le ob prvem lepljenju. Dodatna prilepljena polja so odmaknjena od predhodno prilepljenih.

Poravnavanje in postavljanje več polj obrazca v središče

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Izberite dve ali več polj obrazca, ki jih želite poravnati.
 3. Z desno miškino tipko izberite polje, na katerega želite poravnati druga polja. Izberite Poravnaj, Porazdeli ali Usredini in nato ukaz, kot je navedeno spodaj:
  • Če želite poravnati stolpec polj, izberite Poravnaj levo, Poravnaj desno ali Poravnaj navpično. Polja se poravnajo glede na levi ali desni rob ali na navpično os (sredina) sidra obrazca polja.

  • Če želite poravnati vrstico polj, izberite Poravnaj zgoraj, Poravnaj spodaj ali Poravnaj vodoravno. Polja se poravnajo glede na zgornji ali spodnji rob ali na vodoravno os (sredina) sidra polja obrazca.

  • Če želite polja usrediniti, izberite Usredini navpično, Usredini vodoravno ali Oboje.

  Opomba:

  Ko z desno miškino tipko kliknete eno od izbranih polj, se prikažejo ročice obrobe, ki pomenijo jedrno polje obrazca. Ukazi menija Poravnaj omogočajo, da se druga izbrana polja obrazca poravnajo z robovi sidrnega polja obrazca.

Spreminjanje razmika med polji obrazca

Pri postavljanju polj obrazca na strani izraz porazdeljevanje pomeni, da so polja obrazca v skupini med seboj enakomerno oddaljena, pri čemer se upošteva razmik med središči sosednjih polj. Ukazi za porazdeljevanje imajo prednost pred ukazom Pripni na mrežo.

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Izberite vsa polja obrazca, ki jih želite spremeniti.
 3. Eno od izbranih polj obrazca kliknite z desno tipko miške, nato pa naredite nekaj od naslednjega:
  • Če želite polja enakomerno porazdeliti med skrajnimi zgornjimi in skrajnimi spodnjimi polji, izberite Poravnaj, Porazdeli ali Usredini > Porazdeli navpično.

  • Če želite polja enakomerno porazdeliti med skrajnimi levimi in skrajnimi desnimi polji, izberite Poravnaj, Porazdeli ali Usredini > Porazdeli vodoravno.

   Opomba: ukaz Porazdeli v možnosti Orodja > Obrazci ima drugačno funkcijo. S tem ukazom obrazec pošljete drugim, ki ga izpolnijo in vam podatke vrnejo.

Brisanje polja obrazca

 1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
 2. Na plošči Polja ali v pogledu strani izberite polja obrazca, ki jih želite izbrisati.
 3. Pritisnite tipko Delete (Izbriši) ali izberite Uredi > Izbriši.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu