Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

O plasteh dokumenta PDF

V dokumentih PDF, ustvarjenih z aplikacijami, kot so InDesign, AutoCAD in Visio, si lahko ogledate, krmarite in tiskate vsebino v plasteh.

Prikaz plasti lahko upravljate s privzetimi nastavitvami in nastavitvami začetnega stanja. Plast, ki vsebuje obvestilo o avtorskih pravicah, lahko na primer skrijete kadar koli je dokument prikazan na zaslonu in obenem zagotovite, da se plast vedno natisne.

V programu Acrobat Pro lahko plasti preimenujete, izravnate in spojite, spremenite njihove lastnosti in jim dodate dejanja. Plasti lahko tudi preuredite, jih uvozite iz slikovnih datotek in drugih dokumentov PDF ter jih zaklenete in tako preprečite, da so skrite.

Acrobat Pro ne dovoli ustvariti plasti, ki spremenijo vidljivost glede na raven povečave. Lahko pa označite del pomembne plasti tako, da ustvarite zaznamek, ki z dejanji strani poveča ali skrije plast. Lahko tudi dodate povezave, ki uporabnikom omogočajo klik na vidne ali nevidne povezave za krmarjenje ali povečavo na plasti.

Če želite pri pretvorbi dokumentov InDesign CS v dokumente PDF v programu Acrobat Pro ohraniti plasti, zagotovite, da je združljivost nastavljena na Acrobat 6.0 (PDF 1.5) ali novejšo različico. Poleg tega se prepričajte tudi, da je v pogovornem oknu Izvozi Adobe PDF izbrana možnost Ustvari plasti Acrobat.

Prikaz ali skrivanje plasti

Informacije so lahko shranjene na različnih plasteh dokumenta PDF. Plasti v dokumentu PDF temeljijo na plasteh, ki so ustvarjene v izvirni aplikaciji. Ploščo Plasti uporabite za pregled plasti ter za prikaz in skrivanje vsebine, povezane s posamezno plastjo. Elementov na zaklenjenih plasteh ni mogoče skriti.

Nekatere plasti so organizirane v ugnezdene skupine z nadrejeno plastjo. Nekatere plasti so morda v skupinah brez nadrejene plasti.

Opomba:

Ikona Zaklenjeno na plošči Plasti nakazuje, da je plast namenjena samo informacijam. Zaklenjene plasti so lahko ustvarjene iz datotek AutoCAD in Visio. V programu Acrobat Standard ni mogoče spreminjati vidljivosti zaklenjene plasti. Za spreminjanje vidljivosti zaklenjene plasti v programu Acrobat Pro uporabite pogovorno okno Lastnosti plasti.

Plošča Plasti
Plošča Plasti

A. Ikona očesa nakazuje prikazano plast B. Zaklenjena plast C. Skrita plast 
 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.
 2. Če želite plast skriti, kliknite ikono oko. Za prikaz skrite plasti kliknite prazno polje. (Plast je vidna, ko je ikona oko prisotna in skrita, ko je ikona oko odsotna. Ta nastavitev začasno preglasi nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti plasti.)

  Opomba:

  Če je v skupini ugnezdene plasti nadrejena plast skrita, se samodejno skrijejo tudi ugnezdene plasti. Če je nadrejena plast vidna, lahko ugnezdene plasti naredite vidne ali skrite.

 3. V meniju z možnostmi  izberite nekaj od tega:

  Seznam plasti za vse strani

  Pokaže vsako plast preko vsake strani dokumenta.

  Seznam plasti za vidne strani

  Pokaže plasti samo na trenutno vidnih straneh.

  Ponastavi na začetno vidljivost

  Ponastavi plasti na njihovo privzeto stanje.

  Uporaba prepisovanja s tiskanjem

  Plasti prikaže glede na nastavitve tiskanja v pogovornem oknu Lastnosti plasti (Tiska, ko je vidno, Nikoli ne natisne, Vedno natisne).

  Uporabi preglasitve izvoza

  Plasti prikaže glede na nastavitve izvoza v pogovornem oknu Lastnosti plasti (Izvozi, ko je vidno, Nikoli ne izvozi, Vedno izvozi).

  Uporabi preglasitve plasti

  Prikaže vse plasti. Ta možnost vpliva na vso izbirno vsebino v dokumentu PDF, tudi na plasti, ki niso navedene na plošči Plasti. Ne glede na nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti plasti so vidne vse plasti. Vidljivosti plasti ne morete spremeniti z ikono očesa, dokler ne prekličete izbora tega ukaza. Ko v pogovornem oknu Lastnosti plasti urejate lastnosti plasti, spremembe niso uporabljene, dokler v meniju možnosti ne izberete Ponastavi na začetno vidljivost. (Izjema so spremembe imena plasti; te so uporabljene takoj.)

  Opomba:

  Pogleda dokumenta PDF s plastmi ne morete shraniti z ikono oko na plošči Plasti, s katero prikažete in skrijete plasti. Ko shranite datoteko, se vidljivost plasti samodejno povrne v začetno stanje vidljivosti.

  Za shranjevanje drugačnega pogleda dokumenta PDF v programu Acrobat Pro v plasteh morate v pogovornem oknu Lastnosti plasti spremeniti privzeto stanje plasti.

Urejanje lastnosti plasti (Acrobat Pro)

Lahko združite nastavitev privzetega stanja, nastavitev vidljivosti in nastavitev tiskanja, da lahko nadzorujete, kdaj je plast vidna in kdaj natisnjena. Če plast vsebuje vodni žig boste morda želeli, da se plast ne pokaže na zaslonu, a se vedno natisne in vedno izvozi v druge aplikacije. V tem primeru lahko nastavite privzeto stanje na vklopljeno, začetno vidljivost na nikoli vidno (slika se ne prikaže na zaslonu) in stanji začetnega tiskanja ter začetnega izvoza na vedno natisni in vedno izvozi. Plasti ni treba navesti na plošči Plasti, saj se vse spremembe stanj upravljajo samodejno.

Opomba:

Nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti plasti so uporabljene samo, če je v Nastavitvah dokumentov izbrano Dovoli nastavitev stanja plasti z uporabniškimi informacijami. Če ni izbrano, so vse nastavitve pogovornega okna Lastnosti plasti, razen Ime plasti in Privzeto stanje, prezrte.

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Plasti.
 2. Izberite plast in nato v meniju z možnostmi  še Lastnosti plasti.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti plasti uredite ime plasti ali katero od naslednjih lastnosti in nato kliknite V redu:

  Namen

  Za omogočanje izklapljanja in vklapljanja plasti izberite Pogled ali za trajno ohranjanje vklopa plasti in omogočanje urejanja lastnosti izberite Sklic. Ko je izbrana možnosti Namen sklica, je plast prikazana v ležeči pisavi.

  Privzeto stanje

  Določa začetno stanje vidljivosti plasti, ko je dokument prvič odprt ali ko je začetna vidljivost ponastavljena. Ikone oči so za plasti na začetku prikazane ali skrite glede na to vrednost. Če je vrednost nastavljena na izklopljeno, je ikona očesa skrita, ko je dokument prvič odprt ali ko je v meniju možnosti izbrano Ponastavi na začetno vidljivost.

  Vidljivost

  Določa vidljivost na zaslonu plasti dokumenta PDF. Ko je dokument odprt lahko plast prikažete ali skrijete ali pa pustite, da privzeto stanje določi, ali bo plast prikazana ali skrita.

  Tiskanje

  Določa, ali se bo stran natisnila.

  Izvozi

  Določa, ali se plast prikaže v ustreznem dokumentu, ko je datoteka PDF izvožena v aplikacijo ali obliko datoteke, ki podpira plasti.

  Vse dodatne lastnosti, ki jih avtor dokumenta PDF s plastmi poveže z določeno plastjo, so prikazane v polju na dnu pogovornega okna Lastnosti plasti.

Spreminjanje plasti

Na plošči s plastmi lahko preuredite posamezne plasti. To dejanje je uporabno, če želite spremeniti vrstni red plasti na seznamu ali premakniti plast iz ene skupine v drugo.

Opomba:

Zaklenjenih plasti ne morete preurejati, prav tako ne morete preurejati plasti v gnezdenih skupinah plasti.

 1. Na plošči za krmarjenje Plasti izberite plast.
 2. Kazalec postavite levo od imena plasti in pridržite tipko Alt ter povlecite plast na novo mesto.

Dodajanje krmarjenja plasti

Plastem lahko dodate povezave in cilje in s tem dovolite spreminjanje pogleda dokumenta, ko uporabnik klikne zaznamek ali povezavo.

Opomba:

Spremembe vidljivosti plasti, ki jih izvedete z ikono očesa na plošči Plasti, se ne zabeležijo v orodno vrstico Krmarjenje.

Povezava vidljivosti plasti z zaznamki

 1. Nastavite zahtevane lastnosti plasti, vidljivost in raven povečave za ciljno plast PDF v podoknu dokumenta.
 2. Kliknite gumb Zaznamki in v meniju z možnostmi izberite Nov zaznamek.
 3. Izberite nov zaznamek in v meniju z možnostmi izberite Lastnosti.
 4. V pogovornem oknu Lastnosti zaznamka kliknite zavihek Dejanja.
 5. Pod naslovom Izberi dejanje izberite Nastavi vidljivost plasti, kliknite Dodaj in nato V redu.
 6. Na plošči Zaznamki izberite oznako zaznamka in ga poimenujte.
 1. Nastavite zahtevane lastnosti plasti za cilj v podoknu dokumenta.
 2. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Cilji.

  Podokno Cilji se prikaže na plavajoči plošči. Dodate jo lahko drugim ploščam, tako da jo povlečete v podokno za krmarjenje. Če je plošča strnjena, jo razširite s klikom gumba Cilji.

 3. V meniju z možnostmi izberite Nov cilj in ga poimenujte.
 4. Izberite orodje povezave  in povlecite v podoknu dokumenta, da ustvarite povezavo. (Ker je vsebina dodana vsem plastem, ni pomembno, da ustvarjate povezavo na ciljni plasti.) Povezava deluje s katerekoli plasti.
 5. V pogovornem oknu Ustvari povezavo izberite Povezava po meri in kliknite Naprej.
 6. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite zavihek Videz in nastavite videz povezave.
 7. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite jeziček Dejanja, izberite Nastavi vidljivost plasti in kliknite Dodaj.
 8. Zaprite pogovorna okna.

  Povezavo lahko preskusite s spreminjanjem nastavitev plasti, izbiro ročnega orodja in klikom na povezavo.

Uvažanje plasti (Acrobat Pro)

Plasti lahko uvozite iz dokumenta PDF ali slikovne datoteke v ciljni PDF. Podprte oblike slikovnih datotek so BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG in TIFF.

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Plasti.
 2. V meniju z možnostmi  izberite Uvozi kot plast.
 3. V pogovornem oknu Uvozi kot plast kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko, ki jo želite uvoziti. Če je izvirna datoteka večstranski dokument, v Številka strani vnesite številko strani, ki jo želite uvoziti. Če je ciljna datoteka večstranski dokument, v odseku Predogled v pogovornem oknu določite Številka ciljne strani.
 4. Izberite eno od naslednjih možnosti uvoza:

  Ustvari novo plast

  Ustvari se nova plast iz izvirnega dokumenta. Vnesite ime za novo plast.

  Dodaj skupini

  Določi obstoječo skupino plasti, kamor dodate uvoženo stran. Ta možnost je na voljo samo, če ciljni dokument PDF vsebuje eno ali več obstoječih skupin plasti in če je izbrana možnost Ustvari novo plast.

  Dodaj na obstoječo plast

  Doda vsebino iz izvirnega dokumenta v obstoječo plast v ciljnem dokumentu. V ciljnem dokumentu izberite plast. Uvožena vsebina ima enake lastnosti plasti kot obstoječa plast v ciljnem dokumentu. Ta možnost je na voljo samo, če ciljni dokument vsebuje plasti.

  Kopiraj plasti iz vira

  Uvozi plasti iz izvirnega dokumenta. Ta možnost je na voljo samo, če izvirni dokument vsebuje plasti.

 5. Po potrebi prilagodite nastavitve Postavitev in videz in kliknite V redu.

Spajanje ali izravnava plasti (Acrobat Pro)

Spojene plasti zahtevajo lastnosti plasti, v katero so spojene (ciljna plast). Izravnava plasti PDF skrije vsebino, ki ni vidna, ko je izvedena operacija izravnave, in strne vse plasti.

Opomba:

Operacije spajanja ali izravnave ne morete razveljaviti.

Spajanje plasti

 1. Kliknite gumb Plasti in v meniju z možnostmi  izberite Spoji plasti.
 2. V podoknu Plasti za spajanje izberite eno ali več plasti in kliknite Dodaj.
 3. Če želite odstraniti plast iz središčne plošče, izberite eno ali več plasti in kliknite Odstrani.
 4. V podoknu Plast, v katero bo izvedeno spajanje izberite plast, v katero boste spojili izbrane plasti.

Izravnava plasti

 1. Kliknite gumb Plasti in v meniju z možnostmi  izberite Izravnaj plasti.

Urejanje vsebine v plasteh

Vsebino v dokumentu PDF s plastmi lahko izberete ali kopirate z orodjem za izbiro ali orodjem posnetka. (V programu Reader mora dokument PDF vsebovati uporabniške pravice). V programu Acrobat, lahko vsebino urejate z orodjem za urejanje besedila in slik. Ti orodji prepoznata in izbereta vidno vsebino ne glede na to, ali se vsebina nahaja na izbrani plasti.

Če je vsebina, ki jo urejate ali brišete, v programu Acrobat povezana z eno plastjo, vsebina plasti odraža spremembo. Če je vsebina, ki jo urejate ali brišete, povezana z več kot eno plastjo, vsebina v vseh plasteh odraža spremembo. Če želite na primer spremeniti naslov in spremno vrstico, ki sta prikazani v isti vrstici na prvi strani dokumenta, in sta naslov in spremna vrstica na dveh različnih vidnih plasteh, urejanje vsebine na eni plasti spremeni vsebino na obeh plasteh.

Dokumentu s plastmi lahko dodate vsebino, kot so komentarji pregleda, žigi ali polja obrazca, ravno tako, kot bi jih dodali kateremukoli drugemu dokumentu. Toda vsebina ni dodana določeni plasti, tudi če je ta raven izbrana, ko je vsebina dodana. Vsebina je dodana celotnemu dokumentu.

V programu Acrobat lahko uporabite ukaz Združi datoteke v eno datoteko PDF. Plasti za vsak dokument so združene pod ločenim naslovom na plošči Plasti podokna za krmarjenje. Skupino razširite in strnete tako, da za skupino kliknete ikono v naslovni vrstici.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu