Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Pregled pogovornega okna Predogled natisa

Pogovorno okno Predogled natisa ponuja orodja in kontrolnike, ki vam pomagajo pri simulaciji videza datoteke PDF pri različnih pogojih. Zgornji del pogovornega okna vsebuje več ukazov za predogled dokumenta. Meni Predogled omogoča preklapljanje med predogledom separacij in predogledom opozoril o barvah. Kadar izberete Ločevanja, spodnji del pogovornega okna navaja informacije o črnilih v datoteki, kakor tudi kontrolnike celotnega pokrivanja območja. Ko izberete Barvna opozorila, razdelek z opozorili nadomesti razdelek z ločevanji in omogoči informacije o kontrolnikih opozoril črnila. Nastavitve predogleda, ki jih podate v pogovornem oknu Predogled natisa, se neposredno odražajo v odprtem dokumentu.

V razdelku Predogled pogovornega okna Predogled izhoda lahko odprete Nadzornik predmeta in pregledate vsebino dokumenta. Za več informacij si oglejte Ogled informacij o vsebini dokumenta PDF.

Pogovorno okno Predogled natisa vključuje tudi dostop do vseh možnosti upravitelja črnila za ponovno preslikavo črnil osnovnih barv za tiskanje in predogled. Preslikovanje črnila samo za predogled velja samo, dokler je odprto pogovorno okno Predogled natisa.

Opomba:

Če uporabljate sistem upravljanja barv (CMS) z natančno umerjenimi profili ICC in ste umerili svoj monitor, bodo prikazane barve predogleda ločevanja bližje končnemu natisu ločevanja barv.

Plošča Predogled natisa
Pogovorno okno Predogled natisa vam omogoča predogled ločevanja, barvna opozorila in podrobnosti o posameznih objektih.

Odpiranje pogovornega okna Predogled natisa

 1. Če plošča Izdelava natisa v podoknu Orodja ni vidna, izberite Pogled > Orodja > Izdelava natisa.
 2. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled natisa.

Izbira profila simulacije in možnosti predogleda

Izberite obstoječi profil za preverjanje videza natisnjenega dokumenta.

 1. V pogovornem oknu Predogled natisa izberite možnost iz profila simulacije.
 2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

  Simuliraj pretisk

  simulira zlivanje in pretisk barv v barvno ločenem natisu.

  Simuliraj črno črnilo

  simulira črno in temne barve glede na črno, ki je določena v profilu simulacije. V nasprotnem primeru so črne preslikane v najtemnejšo barvo, ki jo zaslon lahko prikaže.

  Simuliraj barvno papirja

  simulira videz barv, ko so natisnjene na barvo papirja. Če to možnost počistite, je barva papirja monitorjeva bela barva.

  Nastavi Barvo ozadja strani

  prikaže barvo strani. Kliknite barvni vzorec, da izberete barvo.

Ogled barv po izvirnem prostoru ali predogled posebnih elementov

Omejite lahko, katere barve se prikažejo v predogledu. Ogledate si lahko tudi izbrane vrste elementov, na primer enobarvne predmete, slike, gladke sence, besedilo in črtno risanje. Kadar izberete izvirni barvni prostor, vidite samo predmete v tem barvnem prostoru. Omejevanje barv je uporabno, če želite na primer videti, ali so na strani barve RGB ali kje je uporabljena točkovna barva.

 1. V pogovornem oknu Predogled natisa izberite eno od možnosti, ki so na voljo v meniju Prikaži.
 2. Izberite polja slik, prirezovanja in prelivanja, če želite predogled katerega koli polja strani, ki ste ga določili. Za več informacij o določanju polj strani si oglejte Pregled pogovornega okna Nastavi polja strani.

Predogled ločevanja barv

Ogledate si lahko ločevalne plošče in pokritost s črnilom, ter se prepričate, da natisnjeni del ustreza vašim zahtevam. Kljub temu, da lahko predogled ločevanj na monitorju pomaga zaznati težave brez stroškov, ki bi nastali s tiskanjem, ne omogoča predogleda prestrezanja, možnosti emulzij, oznak tiskalnika, poltonskih zaslonov in ločljivosti. Te nastavitve je najlažje preveriti pri ponudniku storitev s celostnimi in prekrivnimi poskusi.

Opomba:

Predmeti na skritih plasteh niso vključeni v predogled na zaslonu.

 1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Ločevanja.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Za ogled enega ali več ločevanj izberite prazno polje levo od vsakega imena ločevanja. Vsako ločevanje se prikaže v dodeljeni barvi.

  • Za skritje enega ali več ločevanj prekličite izbor praznega polja levo od vsakega imena ločevanja.

  • Za hkratni ogled vseh postopkovnih plošč ali plošč točke izberite polje Postopkovne plošče ali Plošče točke.


  Opomba:

  Ena postopkovna plošča ali plošča točke je prikazana kot črna plošča. Na tak način so predmeti na plošči svetle barve, na primer rumeni, bolje vidni.

Preverjanje pokritosti s črnilom

Preveč črnila lahko zasiči papir in povzroči težave s sušenjem ali spremeni pričakovane značilnosti barv v dokumentu. Celotna pokritost območja določa skupni odstotek vseh uporabljenih črnil. 280 na primer pomeni 280-odstotno pokritost s črnilom, kar je mogoče doseči s 60C, 60M, 60Y in 100K. Za informacije o največji pokritosti s črnilom tiskarskega stroja, s katerim tiskate, se obrnite na ponudnika storitev. S predogledom dokumenta lahko nato določite dele, na katerih skupna pokritost s črnilom presega omejitve tiskarskega stroja. Če naletite na težave, pridržite tipko Shift in kliknite območje, da vstavite komentar. Komentar je vnaprej izpolnjen s podrobnostmi o pokritosti črnila.

 1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Ločevanja.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite nastaviti velikost vzorca, izberite možnost na seznamu Velikost vzorca. Vzorec točke določa vrednost slikovne pike, ki jo kliknete. Povprečno 3 krat 3 in povprečno 5 krat 5 določa povprečno vrednost določenega števila slikovnih pik v področju, ki ga kliknete. Velikost vzorca ne vpliva na opozorila o celotni pokritosti območja. Vpliva samo na odstotke ob vsaki posamezni plošči.

  • Za preverjanje skupne pokritosti dokumenta izberite možnost Celotna pokritost področja in izberite številko iz pojavnega menija, ali pa v polje vnesite odstotek. Označi identificirana območja, kjer pokritost s črnilom preseže ta odstotek. Če želite spremeniti barvo za označevanje, kliknite barvni vzorec in izberite novo barvo.

  • Za preverjanje pokritosti določenega območja s kazalcem pokažite na to območje v oknu dokumenta. Odstotki pokritosti s črnilom se prikažejo v seznamu črnila poleg posameznega imena črnila.

  Opomba:

  Pokritost s črnilom lahko prilagodite s pretvarjanjem nekaterih barv točk v postopkovne barve s pomočjo Upravitelja črnila.

 3. Za zapis težave pridržite tipko Shift in kliknite območje. Acrobat vstavi komentar, ki vsebuje odstotek pokritosti s črnilom.

Nastavitev barve ozadja

S simulacijo si lahko ogledate, kako bi bil dokument videti natisnjen na barvnem papirju.

 1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Ločevanja.
 2. Na vrhu pogovornega okna označite možnost Nastavi barvo ozadja strani in izberite barvo.

Ogled opozoril za barve

Ko barv dokumenta na določenem tiskarskem stroju ni mogoče reproducirati ali ko je nenamerno uporabljena obilna črna, lahko pride do težav pri tiskanju. Da bi tovrstne težave z barvami našli še pred oddajo dokumenta PDF in tako poskrbeli za vrhunski natis, lahko uporabite različna opozorila za barve v pogovornem oknu Predogled natisa. Slikovne pike na področjih, ki sprožijo opozorila, so prikazana v opozorilnih barvah, ki jih je mogoče določiti s pomočjo barvnih vzorcev pol vrste opozorila.

 1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Barvna opozorila.
 2. Izberite eno ali obe naslednji možnosti:

  Pokaži pretiskanje

  Določa, kje na strani se pojavi pretiskanje na barvno ločenem natisu. Če izberete Simuliranje pretiska na plošči Izhod v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja, si lahko pri tiskanju s sestavljeno tiskalno napravo ogledate tudi učinke pretiskanja. Ta možnost je uporabna pri preverjanju ločevanj barv.

  Zgornja barva privzeto prekrije spodnjo področje pri tiskanju neprozornih, prekrivnih barv. S pretiskanjem lahko preprečite prekrivanje, tako da je vrhnjo črnilo v primerjavi s spodnjim črnilom videti prozorno. Stopnja prozornosti pri tiskanju je odvisna od črnila, papirja in uporabljene metode tiskanja.

  Obilna črna

  Določa območja, ki so natisnjena z obilnim črnim – procesnim črnim (K) črnilom, zmešanim z barvnimi črnili za večjo prosojnost in lepše barve. Obilna črna je uporabljena za velika območja, saj potrebujete več črnine, da je besedilo videti bolj črno kot sivo.

  Vnesite odstotek za Začni obrezovanje in tako določite najmanjši odstotek črne za opredelitev vsebine kot obilno črne. Bogata črna za to opozorilo je odstotek črne (glede na vrednost obrezovanja) in neničelna C, M ali Y.

  Opomba:

  Za spreminjanje opozorilne barve, uporabljene v predogledu, izberite barvo s pomočjo barvnih vzorcev.

Ogled informacij o vsebini dokumenta PDF

Uporabite pogovorno okno Nadzornik predmeta za prikaz ločljivosti slike, barvnega načina, prosojnosti in drugih informacij o vsebini dokumenta. Če pri predmetu naletite na težave, pridržite tipko Shift in kliknite predmet, da vstavite komentar. Komentar vsebuje vse informacije, ki jih je našel Nadzornik predmeta.

 1. V razdelku Predogled pogovornega okna Predogled natisa izberite Nadzornik predmeta.
 2. Kliknite v okno dokumenta, da si ogledate informacije o predmetih, ki so pod kazalcem v pogovornem oknu Pregled izhoda.
 3. Da označite težavna območja, pridržite tipko Shift in kliknite predmet. Acrobat vstavi komentar z informacijami, ki jih je našel Nadzornik predmeta.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu