Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

O spletnih obrazcih

Obrazci PDF so lahko uporabni za pošiljanje in zbiranje informacij prek spleta. To lahko storite, če določite več dejanj gumbov, ki so po delovanju podobni nekaterim skriptnim makrom HTML. Za zbiranje in preusmerjanje podatkov v zbirko podatkov mora biti v spletnem strežniku nameščen program CGI (Common Gateway Interface). Uporabite lahko poljuben program CGI, ki zbira podatke iz obrazcev (v obliki HTML, FDF ali XML).

Preden obrazce pripravite za spletno rabo, poskrbite, da se imena polj vašega obrazca ujemajo s tistimi, ki so nastavljena v programu CGI.

Opomba:

Program Adobe Acrobat ne omogoča ustvarjanja skriptov CGI, zato jih morate pripraviti z drugim programom.

Dodajanje funkcionalnosti pošiljanja

Z dejanjem Oddaj obrazec lahko podatke iz obrazca pošljete na e-poštni naslov ali v spletni strežnik, če navedete URL. Z gumbom za pošiljanje lahko druge datoteke tudi pošljete nazaj v strežnik ali zbirko podatkov. Tako lahko na primer obrazcu pripnete skenirane slike ali datoteke. Ko kliknete gumb za pošiljanje, se datoteke pošljejo skupaj z drugimi podatki obrazca.

Opomba:

Če je v obrazcu PDF gumb za pošiljanje po e-pošti, lahko razpošiljanje obrazca poenostavite z ukazom Razpošlji.

 1. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite Gumb in ustvarite gumb.
 2. Dvokliknite gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
 3. Kliknite zavihek Dejanja in v meniju Izberi sprožilec izberite Miška navzgor.
 4. V meniju Izberi dejanje izberite Oddaj obrazec in kliknite Dodaj.
 5. V polje Vnesite URL za to povezavo, ki ga najdete v pogovornem oknu Pošlji izbore obrazcev, vtipkajte vnos:
  • Če želite podatke obrazca poslati v spletni strežnik, vnesite ciljni URL.

  • Če želite podatke obrazca poslati na e-poštni naslov, vnesite mailto: in e-poštni naslov. Primer: vnesite mailto:nobody@adobe.com.

 6. Razpoložljive možnosti dodatno spremenite, nato pa kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.
 7. Po potrebi spremenite nastavitve na drugih zavihkih pogovornega okna Lastnosti gumba in kliknite Zapri.

Možnosti pošiljanja izbora obrazcev

FDF

Izvozi kot datoteko FDF. Izberete lahko eno ali več možnosti, ki so na voljo: podatki, ki jih vnese uporabnik, komentarji in postopne spremembe dokumenta PDF. Možnost Postopne spremembe dokumenta PDF je uporabna za izvažanje elektronskih podpisov na način, ki ga strežnik brez težav razume in rekonstruira.

Opomba:

 Če strežnik uporabniku vrne podatke v obliki zapisa FDF ali XFDF, se mora URL strežnika končati s pripono #FDF. Primer: http://mojstreznik/cgi-bin/mojskript#FDF.

HTML

Izvozi kot datoteko HTML.

XFDF

Izvozi kot datoteko XML. Izberete lahko, da se izvozijo podatki polja obrazca, komentarji ali oboje.

Celoten dokument PDF

Izvozi celotno datoteko obrazca PDF. Čeprav pri tem nastane večja datoteka kot pri možnosti FDF, je to lahko uporabno za ohranjanje elektronskih podpisov.

Opomba:

 Če uporabniki obrazec PDF izpolnjujejo s programom Adobe Reader, morate kot obliko izvoza izbrati FDF ali XFDF.

Vsa polja

Izvozi vsa polja obrazca, čeprav so prazna.

Samo ti

Izvozi samo polja obrazca, ki jih izberete s klikom pogovornega okna Izberi polja, v katerem označite polja, ki jih želite vključiti, in določite, ali želite vključiti tudi prazna polja.

Pretvori datum v standardno obliko

Vse datume obrazca izvozi v enotni obliki, ne glede na to, kako so bili vneseni v obrazec.

Dodajanje gumba za ponastavitev obrazca

Z gumbom Ponastavitev obrazca počistite vse podatke, ki jih je uporabnik morda že vnesel v obrazec. To je podobno funkciji Orodja > Obrazci > Druga opravila > Počisti obrazec, ki je na voljo med ustvarjanjem in urejanjem Acrobatovih obrazcev. Vseeno pa lahko vaš gumb za ponastavitev nastavite tako, da počisti le določena polja.

 1. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite orodje gumba in ustvarite gumb.
 2. Dvokliknite gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
 3. Kliknite zavihek Dejanja in v meniju Izberi sprožilec izberite Miška navzgor.
 4. V meniju Izberi dejanje izberite Ponastavi obrazec in kliknite Dodaj.
 5. V pogovornem oknu Ponastavitev obrazca naredite nekaj od tega in kliknite V redu:
  • Kliknite posamezna potrditvena polja in potrdite ali počistite polja, ki jih želite ponastaviti z gumbom.

  • Izberite vse.

  Na seznamu na zavihku Dejanja je sedaj možnost Ponastavi obrazec ugnezdena pod dejanjem Miška navzgor.

Po potrebi lahko odprete druge zavihke pogovornega okna Lastnosti gumba in za gumb nastavite druge vrste lastnosti.

Dodajanje gumba za uvoz podatkov

Z dejanjem Uvozi podatke obrazca uporabnikom omogočite izpolnjevanje skupnih polj obrazca, na primer ime in e-poštni naslov, s podatki, ki so uvoženi iz drugega obrazca. Z gumbom Uvozi podatke lahko uporabniki skupna polja obrazca dopolnijo tudi z informacijami osebnega profila. Posodobijo se samo ujemajoča se polja. Neujemajoča se polja niso upoštevana. Preden ustvarite dejanje Uvozi podatke obrazca, nastavite obrazec s polji s skupnimi podatki, iz katerih želite izvoziti podatke.

Opomba:

V operacijskem sistemu Windows dejanje Uvozi podatke obrazca išče podatkovno datoteko, iz katere želite uvoziti podatke, na drugem mestu kot v operacijskem sistemu Mac. V operacijskem sistemu Windows dejanje Uvozi podatke obrazca išče po mapah Acrobat ali Acrobat Reader, po trenutni mapi, sistemski mapi, mapi Windows, My Documents\Adobe\Acrobat in po mapah v stavku PATH. V operacijskem sistemu Mac dejanje Uvozi podatke obrazca išče po mapi Acrobat ali Acrobat Reader in po mapi System Preferences.

 1. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite Gumb in ustvarite gumb.
 2. Dvokliknite gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
 3. Kliknite zavihek Dejanja in v meniju Izberi sprožilec izberite Miška navzgor.
 4. V meniju Izberi dejanje izberite Uvozi podatke obrazca in kliknite Dodaj.
 5. Poiščite in izberite datoteko FDF, nato pa kliknite Odpri.
 6. Če želite določiti še druge lastnosti gumba, v pogovornem oknu Lastnosti gumba kliknite drug zavihek, sicer kliknite Zapri.

Izvozne vrednosti CGI

Izvozna vrednost je podatek, ki je programu CGI poslan zato, da opredeli polje obrazca, ki ga je izbral uporabnik. Izvozno vrednost je treba določiti samo, če velja oboje od naslednjega:

 • Podatki se v zbirki podatkov zbirajo elektronsko, in sicer po intranetu podjetja ali po spletu.

 • Podatki niso enaki elementu, ki ga določa polje obrazca, ali pa je polje obrazca izbirni gumb.

  Pri opredeljevanju izvoznih vrednosti upoštevajte naslednje smernice:

 • Za označevanje izbire potrditvenega polja ali izbirnega gumba uporabite privzeto izvozno vrednost (Da).

 • Izvozno vrednost za polja s spustnim seznamom ali polja s seznamom vnesite samo, če ne želite, da je vrednost enaka navedenemu elementu. To na primer storite, če jo želite uskladiti z imenom polja obrazca v zbirki podatkov. Izbrani element v polju s spustnim seznamom ali polju s seznamom se uporablja kot izvozna vrednost, razen če je v pogovornem oknu Lastnosti izrecno vnesena drugačna izvozna vrednost.

 • Povezani izbirni gumbi morajo imeti popolnoma enaka imena polja obrazca, vendar različne izvozne vrednosti. S tem zagotovite, da se izbirni gumbi med seboj preklapljajo in da bodo v zbirki podatkov zbrane pravilne vrednosti.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu