Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Vrste varnostnih pravilnikov

Če v več dokumentih PDF pogosto uporabljate iste varnostne nastavitve, jih lahko shranite kot pravilnik, ki ga lahko pozneje ponovno uporabite. Varnostni pravilniki vam prihranijo čas in zagotavljajo bolj dosledno varen potek dela. Ustvarjanje pravilnikov za varnost gesel in potrdil omogoča uporabo istih varnostnih nastavitev za nešteto dokumentov PDF. Na voljo sta dve vrsti varnostnih pravilnikov:

 • Organizacijski pravilniki so zlasti uporabni, če želite, da imajo drugi omejen čas dostopa do dokumentov PDF. Pravilniki programa Adobe LiveCycle Rights Management ES so shranjeni v strežniku. Če želijo uporabniki pravilnike uporabljati, morajo imeti dostop do strežnika. Za ustvarjanje pravilnikov na seznamu programa Adobe LiveCycleRights Management ES morate določiti prejemnike dokumenta. Program Adobe LiveCycleRights Management ES nadzoruje dostop do dokumentov PDF in dogodke nadzora, kot je določeno v varnostnem pravilniku. Program Adobe LiveCycleRights Management ES lahko uporabljate, če ima vaše podjetje licenco za programsko opremo in vam je omogočilo njeno uporabo.

 • Uporabniške pravilnike ustvarjajo in uporabljajo posamezniki. Če iste varnostne nastavitve uporabljate pri številnih dokumentih, lahko prihranite čas, tako da ustvarite uporabniški pravilnik. Nato ta uporabniški pravilnik uporabite v dokumentih. Uporabniški pravilniki za gesla in potrdila javnega ključa so shranjeni v vašem računalniku. Z dostopom do programa Adobe LiveCycle Rights Management ES lahko ustvarite uporabniški pravilnik, ki je shranjen v programu Adobe LiveCycle Rights Management ES. Ta pravilnik je na voljo samo vam.

Kako poteka preverjanje pristnosti organizacijskih pravilnikov

Poleg ponovne uporabe varnostnih nastavitev vam pravilniki, shranjeni v programu Adobe LiveCycle Rights Management ES, omogočajo, da zaključite veljavnost ali prekličete dokumente. Odgovornost vzdržujete tudi z nadziranjem uporabnikov, ki odprejo zaščitene dokumente.

Adobe LiveCycle Rights Management
Varnostni pravilniki

A. Pravilniki so shranjeni v strežniku. B. Pravilniki so uporabljeni v dokumentu PDF. C. Uporabniki lahko odprejo, uredijo ali natisnejo dokument samo, če jim pravilnik to dovoljuje. 

Nastavitev varnostih pravilnikov, ki temeljijo na strežnikih, vključuje štiri glavne korake:

Konfiguriranje programa Adobe LiveCycleRights Management ES

Sistemski skrbnik podjetja ali skupine običajno konfigurira program Adobe LiveCycle Rights Management ES, upravlja račune in nastavi organizacijske pravilnike. Za več informacij o konfiguraciji upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle Rights ManagementES glejte spletno stran Adobe.

Objava dokumenta z varnostnim pravilnikom

Avtor ustvari dokument PDF in v njem uporabi pravilnik, shranjen v upravljanju pravic programa Adobe LiveCycle. Strežnik ustvari licenco in enoličen šifrirni ključ za dokument PDF. Acrobat licenco vdela v dokument PDF in ga šifrira s šifrirnim ključem. Avtor ali skrbnik lahko s to licenco dokumentu PDF sledi in ga nadzoruje.

Ogledovanje dokumenta, v katerem je uporabljen pravilnik

Ko uporabniki poskušajo odpreti zaščiteni dokument PDF v programu Acrobat 9 (ali Reader 9), morajo dokazati svojo identiteto. Če je uporabniku dovoljen dostop do dokumenta PDF, se ta dešifrira in odpre z dovoljenji, ki so določena v pravilniku.

Skrbništvo nad dogodki in spreminjanje dostopa

Z vpisom v račun upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle Rights ManagementES lahko avtor ali skrbnik sledi dogodkom ali spremeni dostop do dokumentov PDF, zaščitenih s pravilniki. Skrbniki si lahko ogledajo vse dokumente PDF in sistemske dogodke ter spremenijo nastavitve konfiguracije in dostop do dokumentov PDF, zaščitenih s pravilniki.

Ustvarjanje uporabniškega varnostnega pravilnika

Uporabniški pravilniki lahko za preverjanje pristnosti dokumentov uporabljajo gesla, potrdila ali program za upravljanje pravilnikov Adobe LiveCycle ES.

Pravilniki za varnost gesel in potrdil so lahko shranjeni v vašem računalniku. S programom Adobe LiveCycle Rights Management ustvarjeni pravilniki so shranjeni v strežniku. Dinamično lahko pregledujete dejanja in spreminjate varnostne nastavitve. Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES lahko uporabljate, če ima vaše podjetje licenco za programsko opremo in vam je omogočilo njeno uporabo.

Ustvarjanje pravilnika gesla

 1. V Acrobatu izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
 2. Kliknite Novo.
 3. Izberite Uporabi gesla in kliknite Naprej.
 4. Vnesite ime in opis pravilnika, storite nekaj od spodaj naštetega in nato kliknite Naprej:
  • Za določitev gesel in omejitev, ko pravilnik uporabite v dokumentu, počistite možnost Shrani gesla s pravilnikom.

  • Če želite shraniti gesla in nastavitve omejitve s pravilnikom, izberite možnost Shrani gesla s pravilnikom.

 5. Določite nastavitev združljivosti in možnosti gesla. Če ste izbrali Gesla shrani s pravilnikom, določite geslo in omejitve. Kliknite V redu.
 6. Preglejte podrobnosti pravilnika, kliknite Dokončaj, nato pa kliknite Zapri.

Ustvarjanje pravilnika potrdila

 1. V Acrobatu izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
 2. Kliknite Novo.
 3. Izberite Uporabi potrdila javnih ključev in kliknite Naprej.
 4. Vnesite ime in opis pravilnika in določite komponente dokumenta, ki naj bodo šifrirane.

  Potrdila morajo biti posodobljena in imeti uporabo ključa, ki omogoča šifriranje.

 5. Določite način uporabe pravilnika:
  • Če želite ustvariti pravilnik, ki je povezan s posameznimi prejemniki, ne izberite možnosti Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika.

  • Če želite ustvariti pravilnik, povezan s posameznimi dokumenti, izberite možnost Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika.

 6. V meniju, ki je združljiv z različico programa Acrobat prejemnikov izberite algoritem šifriranja, nato pa kliknite Naprej.
 7. Naredite nekaj od tega:
  • Če ste izbrali Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika, preglejte nastavitve pravilnika, nato pa kliknite Dokončaj.

  • Če niste izbrali možnosti Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika, določite prejemnike, tako da izberite elektronske ID-je (vključno z vašim ID-jem). Nato kliknite Naprej.

 8. Kliknite Dokončaj.

Ustvarjanje pravilnikov za varne datotečne priloge

Enega ali več dokumentov lahko zaščitite tako, da jih vdelate v varnostno ovojnico in pošljete kot e-poštno prilogo. Ta način je uporaben, če želite poslati zaščitene datotečne priloge, ne da bi morali datoteke šifrirati. Dokumente lahko kot datotečne priloge vdelate v varnostno ovojnico, to pa šifrirate in jo pošljete prejemnikom. Ko prejemniki odprejo ovojnico, lahko datotečne priloge ekstrahirajo in shranijo na disk. Shranjene datoteke so identične prvotnim datotečnim prilogam in po shranitvi niso več šifrirane.

Na primer pri pošiljanju zaupnih dokumentov, vključno z datotekami, ki niso PDF, ko želite da je dokument viden samo prejemniku. Te dokumente lahko vdelate kot priloge v varnostno ovojnico, varnostno ovojnico šifrirate in jo nato pošljete po e-pošti. Ovojnico lahko odpre kdor koli, si ogleda njeno naslovnico ter seznam vsebine. Vendar pa si lahko vdelane priloge ogleda in za branje ekstrahira samo prejemnik.

Vdelava datotečnih prilog v varnostne ovojnice
Datotečne priloge za varen prenos vdelajte v varnostne ovojnice.

 1. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Ustvari varno ovojnico. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
 2. Kliknite Dodaj datoteko za pošiljanje, izberite dokumente, ki jih želite priložiti, in kliknite Odpri. Kliknite Naprej.
 3. Izberite predlogo ovojnice in kliknite Naprej.
 4. Izberite način dostave in kliknite Naprej.
 5. Če ste ustvarili pravilnik za ovojnico, ga izberite, ali pa izberite možnost Nov pravilnik in sledite korakom za ustvarjanje pravilnika.
 6. Preglejte podatke in kliknite Dokončaj.
 7. Pri nekaterih pravilnikih morate vnesti podatke, za katere želite, da so prikazani na ovojnici. Vnesite dovolj podatkov, da lahko prejemniki prepoznajo pošiljatelja ovojnice.
 8. Dopolnite varnostne podatke (geslo, potrdilo ali pravilnik).
 9. Imena prejemnikov vnesite, ko je ovojnica prikazana, nato pa v orodni vrstici kliknite Shrani ali ikono za pošiljanje.

  Če kliknete ikono za pošiljanje, se odpre privzeti program za e-pošto, ki vključuje varnostno ovojnico kot prilogo. Vnesite e-poštne naslove prejemnikov in pošljite e-poštno sporočilo.

Ustvarjanje uporabniškega varnostnega pravilnika s programom Adobe LiveCycle Rights Management ES

Če imate dostop do upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES, lahko omejite dostop do dokumenta in pravice posameznikov, registriranih v strežniku. Ko v programu Adobe LiveCycleRights Management ES ustvarite uporabniški pravilnik, ste preusmerjeni na spletno stran tega programa.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

  • Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

 2. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljanje. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
 3. Kliknite Novo.
 4. Izberite Uporabi upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle in kliknite Naprej.
 5. Na spletni strani upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle kliknite Pravilniki, nato pa kliknite Nov.
 6. Vnesite ime in opis ter nastavite obdobje veljavnosti in druge možnosti.
 7. Izberite uporabnike ali skupine, nastavite dovoljenja zanje in kliknite V redu.
 8. Določite komponente dokumenta, ki naj bodo šifrirane, in to, ali želite vodni žig.
 9. Ko končate, na vrhu strani kliknite Shrani.

Uporaba varnostnih pravilnikov v dokumentih PDF

V dokumentu PDF lahko uporabite organizacijski ali uporabniški pravilnik. Če želite v dokumentu uporabiti strežniški pravilnik, ga povežite z upravljanjem pravic Adobe LiveCycle ES. Varnostni pravilniki programa Adobe LiveCycleRights Management morajo biti shranjeni v strežniku, kar pa ni nujno za dokumente PDF, v katerih so ti pravilniki uporabljeni. Pravilnike lahko v dokumentih PDF uporabite s pomočjo Acrobata, paketnih zaporedij na strani strežnika ali drugih programov, na primer Microsoft Outlooka.

Organizacijske pravilnike lahko ureja in odstranjuje samo skrbnik pravilnikov. Za podrobnosti o urejanju varnostnih pravilnikov izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Upravljanje pravic > Upravljanje računa. Nato v zgornjem desnem kotu kliknite Pomoč.

Uporaba varnostnega pravilnika v dokumentu PDF

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

  • Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

 2. Če uporabljate pravilnik v strežniku, izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Izberite pravilnik. Na seznamu izberite pravilnik Adobe LiveCycle Rights Management in kliknite Osveži.

  Osveževanje varnostnih pravilnikov zagotavlja, da boste prejeli najnovejše strežniške pravilnike.

 3. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Izberite pravilnik in kliknite Uporabi v dokumentu. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

Uporaba pravilnika v prilogah v programu Outlook

V programu Microsoft Outlook lahko različne vrste datotek pošiljate kot varne priloge PDF. Ta možnost je na voljo samo, če je upravljanje pravilnikov programa Adobe LiveCycle ES nameščeno in na voljo v programu Acrobat.

 1. V Outlooku izberite Novo poštno sporočilo na traku Domov.
 2. Kliknite gumb Priloži kot zaščiten Adobe PDF  na traku Adobe PDF.
 3. Vnesite pot datoteke ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko, ki jo želite priložiti.
 4. Določite, kako želite zaščititi dokument, in kliknite V redu.

  Datoteka se bo pretvorila v obliko PDF in se šifrirala z izbranim varnostnim načinom.

 5. Dopolnite e-poštno sporočilo in kliknite Pošlji.

Odstranjevanje varnostnega pravilnika iz dokumenta PDF

Iz dokumenta PDF lahko varnostni pravilnik odstranite, če imate za to ustrezna dovoljenja. Običajno lahko lastnik dokumenta odstrani varnostni pravilnik iz dokumenta PDF.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

  • Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

 2. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Odstrani zaščito. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

Izvoz varnostnih nastavitev

 1. Izberite Nastavitve > Varnost > Izvozi.
 2. Izberite, katero skupino nastavitev želite dati v skupno rabo, in kliknite V redu.
 3. Po potrebi preglejte in spremenite varnostne nastavitve, nato pa kliknite Izvozi.
 4. Izberite način, ki ga želite uporabiti za šifriranje varnostnih nastavitev (če želite), nato pa kliknite V redu.
 5. Izberite Prejemniki in dvakrat kliknite V redu.
 6. Podpišite datoteko.

Kopiranje, urejanje ali brisanje pravilnika

 1. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne nastavitve. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
 2. V meniju Pokaži izberite, ali želite prikazati vse pravilnike, do katerih imate dostop, le pravilnike, ki ste jih ustvarili sami, ali organizacijske pravilnike.
 3. Izberite pravilnik, nato pa uporabite želene možnosti:

  Opomba:

  Možnosti urejanja in brisanja organizacijskih pravilnikov nista na voljo, če nimate skrbniških pravic za upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES. Te pravilnike je mogoče spreminjati samo v upravljanju pravic programa Adobe LiveCycle ES, ki se samodejno odpre, ko izberete eno od možnosti.

  Kopiraj

  Uporabite to možnost, če želite ustvariti pravilnik, ki temelji na nastavitvah obstoječega pravilnika.

  Urejanje

  Urejanje uporabniškega pravilnika, ki je shranjen v lokalnem računalniku vpliva samo na dokumente, v katerih je uporabljen ta pravilnik, ko je pravilnik urejen. V pravilnikih, shranjenih v strežniku, lahko urejate nastavitve dovoljenj in druge možnosti. Ta možnost za organizacijske pravilnike ni na voljo.

  Izbriši

  Ta možnost za organizacijske pravilnike običajno ni na voljo.

  Priljubljen

  Če je ta možnost izbrana, je ob pravilniku prikazana zvezdica. Če želite pravilnik odstraniti s seznama priljubljenih, ponovno kliknite Priljubljen. Možnost Priljubljen lahko uporabite za več pravilnikov. Uporabite to možnost za lažje pridobivanje pravilnika.

Preklic s pravilnikom zaščitenega dokumenta PDF

Če želite omejiti dostop do s pravilnikom zaščitenega dokumenta PDF, do katerega ste omogočili dostop skupini uporabnikov, lahko dokument prekličete.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Za posamezen dokument PDF ali komponento dokumenta PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF in se vpišite v Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES.

  • Za portfelj PDF odprite ta portfelj PDF, se vpišite v upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES, nato pa izberite Pogled > Portfelj > Naslovnica.

 2. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Upravljanje pravic > Prekliči. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
 3. V meniju na spletni strani izberite možnost z razlago, zakaj ste preklicali dokument, ali vnesite sporočilo. Če nameravate preklicani dokument zamenjati, vnesite naslov URL novega dokumenta.
 4. Kliknite V redu, da shranite spremembe.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu