Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Nastavitve preverjanja nastavite vnaprej. To vam pomaga zagotoviti, da so elektronski podpisi veljavni, ko dokument odprete in se skupaj s podpisom pojavijo podrobnosti o preverjanju. Za več podrobnosti si oglejte razdelek Nastavljanje možnosti za preverjanje podpisov.

Ko so elektronski podpisi preverjeni, se v sporočilni vrstici dokumenta pojavi ikona, ki prikazuje stanje podpisa. Na plošči Podpisi in v pogovornem oknu Lastnosti podpisa se pojavijo dodatne podrobnosti o stanju.

Nastavljanje preverjanja elektronskih podpisov

Ko prejmete podpisan dokument, boste morda želeli preveriti njegov podpis in se prepričati o pristnosti podpisnika in podpisane vsebine. Odvisno od načina konfiguracije se lahko preverjanje izvede samodejno. Veljavnost podpisa se ugotovi s preverjanjem pristnosti stanja potrdila elektronskega ID-ja podpisnika in celovitosti dokumenta:

 • S preverjanjem pristnosti potrdite, ali potrdilo podpisnika ali nadrejena potrdila obstajajo na potrjevalčevem seznamu zaupanja vrednih identitet. Potrdite tudi, ali je podpisno potrdilo veljavno glede na uporabnikovo konfiguracijo Acrobata ali Readerja.

 • S preverjanjem celovitosti dokumenta potrdite, ali je bila podpisana vsebina po podpisu spremenjena. V primeru spremembe vsebine s preverjanjem celovitosti dokumenta potrdite, ali je bila vsebina spremenjena na način, na katerega to dovoljuje podpisnik.

Nastavljanje možnosti za preverjanje podpisov

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
 2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
 3. Pod Preverjanje kliknite Več.

 4. Če želite samodejno preveriti vse podpise v dokumentu PDF, ko ga odprete, izberite možnost Preveri podpise ob odpiranju dokumenta. Ta možnost je privzeto izbrana.

 5. Po potrebi določite možnosti preverjanja in kliknite V redu.

  Vedenje preverjanja

  Pri preverjanju

  Te možnosti določajo načine za določanje, s katerim vtičnikom se bo preveril podpis. Ustrezen vtičnik se pogosto izbere samodejno. Glede zahtev po posebnih vtičnikih za preverjanje podpisov se obrnite na skrbnika sistema.

  Zahtevaj preverjanje preklica potrdila, kadar koli je mogoče ...

  Med preverjanjem veljavnosti preverja potrdila s seznamom izključenih potrdil. Ta možnost je privzeto izbrana. Če prekličete izbiro te možnosti, se stanje preklica za odobritev podpisa ne upošteva. Za potrditvene podpise se stanje preklica vedno preveri.

  Čas preverjanja

  Preveri podpise z uporabo

  Izberite želeno možnost, da določite način preverjanja veljavnosti elektronskega podpisa. Privzeto lahko preverite čas glede na čas ustvarjanja podpisa. Lahko pa ga preverite glede na trenutni čas ali čas, ki ga je nastavil strežnik časovnih žigov ob podpisu dokumenta.

  Uporaba pretečenih časovnih žigov

  Uporablja varni čas, ki ga zagotovi časovni žig ali je vdelan v podpis, čeprav je potrdilo podpisa preteklo. Ta možnost je privzeto izbrana. Če prekličete izbiro te možnosti, lahko pretečene časovne žige zavržete.

  Informacije o preverjanju

  Navaja, ali naj se informacije o preverjanju dodajo v podpisan PDF. Privzeta nastavitev je, da je uporabnik pozvan, ko so informacije o preverjanju prevelike.

  Integracija z operacijskim sistemom Windows

  Navaja, ali želite med preverjanjem podpisov in potrjenih dokumentov zaupati korenskim potrdilom možnosti potrdil operacijskega sistema Windows. Izbira teh možnosti lahko ogrozi varnost.

  Opomba:

  Zaupanje vsem korenskim potrdilom v funkciji Windows Certificate ni priporočeno. Veliko potrdil, ki so vključeni v program Windows, je namenjenih za druge namene in ne za preverjanje zaupanja vrednih identitet.

Nastavljanje stopnje zaupanja potrdilu

V programu Acrobat ali Reader je podpis potrjenega ali podpisanega dokumenta veljaven, če je med vami in podpisnikom vzpostavljeno zaupanje. Raven zaupanja potrdilu določa dejanja, za katera zaupate podpisniku.

Nastavitve zaupanja potrdil lahko spremenite in tako omogočite posamezna dejanja. Nastavitve lahko spremenite in tako v potrjenem dokumentu omogočite dinamično vsebino ter vdelan JavaScript.

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
 2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
 3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
 4. Izberite Zaupanja vredna potrdila na levi.
 5. Izberite potrdilo na levi in kliknite Zaupanje za urejanje.
 6. Na zavihku Zaupanje izberite katerega koli od naslednjih elementov, če želite zaupati potrdilu:

  Uporabi to potrdilo kot zaupanja vredno korensko potrdilo

  To je izvirni overitelj v verigi overiteljev, ki so izdali potrdilo. Če zaupate korenskemu potrdilu, zaupate vsem potrdilom, ki jih je izdal ta overitelj.

  Podpisani dokumenti ali podatki

  Potrdi identiteto podpisnika.

  Potrjeni dokumenti

  Zaupa dokumentom, ki jih je avtor potrdil s svojim podpisom. Podpisniku zaupate potrditev dokumentov ter sprejmete dejanja v potrjenem dokumentu.

  Ko izberete to možnost, so na voljo te možnosti:

  Dinamična vsebina

  Omogoča prevajanje filmov, zvoka in drugih dinamičnih elementov v potrjenem dokumentu.

  Vdelan javanski skript z visokimi pooblastili

  Omogoča izvajanje prednostnega javanskega skripta, vdelanega v datoteke PDF. Datoteke JavaScript so lahko zlorabljene. Izbiro te možnosti vam priporočamo samo, ko je to potrebno in pri potrdilih, ki jim zaupate.

  Prednostne sistemske operacije

  Dovoljuje internetne povezave, izvajanje skriptov med domenami, tiho tiskanje, sklicevanje na zunanje predmete in postopke z datotekami za uvoz in izvoz na potrjenih dokumentih.

  Opomba:

  Za vire, ki jim zaupate in s katerimi pogosto sodelujete, dovolite samo možnosti Vdelani JavaScript z visoko ravnjo pravic in Posebne sistemske operacije. Ti možnosti uporabite na primer za delodajalce ali ponudnika storitev.

 7. Kliknite V redu, zaprite pogovorno okno Nastavitve elektronskih ID-jev in zaupanja vrednih potrdil, nato pa kliknite V redu v pogovornem oknu Nastavitve.

Za več informacij si oglejte navodila za elektronske podpise na naslovu www.adobe.com/go/acrodigsig_si.

Plošča Podpisi za elektronske podpise

Na plošči Podpisi so prikazane informacije o vseh elektronskih podpisih v trenutnem dokumentu in zgodovina sprememb dokumenta od prvega podpisa. Vsak elektronski podpis ima ikono, ki označuje njegovo stanje. Podrobnosti o preverjanju so navedene pod vsakim podpisom in si jih lahko ogledate tako, da razširite podpis. Na plošči Podpisi so tudi informacije o času, ko je bil dokument podpisan ter zaupanje in podrobnosti o podpisniku.

Preverjanje podpisov na plošči Varnost
Preverjanje podpisov na plošči Varnost

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Podpisi ali pa kliknite gumb Plošča za podpise v sporočilni vrstici dokumenta.

Opomba:

Za večino na podpis vezanih opravil, vključno z dodajanjem, čiščenjem in preverjanjem podpisov, lahko na plošči Podpisi z desno miškino tipko kliknete polje podpisa. V nekaterih primerih se lahko podpisno polje po podpisovanju zaklene.

Podpisovanje v načinu za predogled dokumentov

Ko je za potek dela podpisovanja izjemno pomembna celovitost dokumenta, za podpisovanje uporabite funkcijo Predogled dokumenta. Ta funkcija preveri vsebino dokument, ki bi lahko spremenila videz dokumenta. Nato pa onemogoči vsebino, da si lahko dokument ogledate in podpišete v statičnem in varnem stanju.

S funkcijo Predogled dokumenta lahko ugotovite, ali dokument vsebuje dinamično vsebino ali zunanje odvisnosti. Lahko vam tudi pomaga ugotoviti, ali dokument vsebuje konstrukte, kot so polja obrazca, večpredstavnost ali JavaScript, ki bi lahko vplivale na njegov videz. Po pregledu poročila se lahko obrnete na avtorja dokumenta glede težav, ki so navedene v poročilu.

Uporabite lahko tudi način Predogled dokumenta zunaj podpisovanja, da preverite celovitost dokumenta.

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

 2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.

 3. Za Ustvarjanje in videz kliknite Več.

 4. Za možnost Pri podpisovanju izberite Ogled dokumentov v načinu predogleda in kliknite V redu.

 5. V PDF-ju kliknite polje podpisa in izberite Podpiši dokument.

  V sporočilni vrstici dokumenta se pojavi informacija o skladnosti in možnosti.

 6. (Izbirno) Kliknite Ogled poročila v sporočilni vrstici dokumenta (če je na voljo) in na seznamu izberite element, katerega podrobnosti bi radi videli. Ko ste končali, zaprite pogovorno okno Poročilo o podpisu v dokumentu PDF.

 7. Če ste zadovoljni s stanjem skladnosti dokumenta, kliknite Podpiši dokument v sporočilni vrstici dokumenta in dodajte svoj elektronski podpis.

 8. Dokument PDF shranite pod drugim imenom in ga zaprite, ne da bi naredili še kako spremembo.

Potrjevanje dokumenta PDF

Ko potrdite dokument PDF, s tem odobrite njegovo vsebino. Navedete lahko tudi vrste dovoljenih sprememb, ki ne vplivajo na veljavnost potrditve. Primer: recimo, da je vladni urad pripravil obrazec s podpisnimi polji. Ko je obrazec končan, ga urad potrdi in s tem uporabnikom dovoli le izpolnjevanje polj obrazca in podpis dokumenta. Uporabniki lahko izpolnijo obrazec in podpišejo dokument. Če pa odstranijo strani ali dodajo komentarje, dokument ni več potrjen.

Potrditveni podpis lahko dodate dokumentu PDF samo, če ne vsebuje drugih podpisov. Potrditveni podpisi so lahko vidni ali nevidni. Ikona z modrim trakom  na plošči podpisa označuje veljaven potrditveni podpis. Za dodajanje potrditvenega elektronskega podpisa je potreben elektronski ID.

 1. Odstranite vsebino, ki lahko ogrozi varnost dokumenta, na primer javanske skripte, dejanja ali vdelano predstavnost.

 2. Izberite Podpiši > Delo s potrdili, da odprete ploščo.

 3. Kliknite eno od teh možnosti:

  Potrdi (vidno)

  Postavi potrjen podpis v obstoječe polje elektronskega podpisa ali na mesto, ki ga določite.

  Potrdi (nevidno)

  Potrdi dokument, podpis pa je prikazan le na plošči Podpisi.

 4. Sledite navodilom na zaslonu, da postavite podpis (če je ustrezno), navedete elektronski ID in nastavite možnost za Dovoljena dejanja po potrjevanju.

  Opomba:

  Če ste omogočili možnost Ob podpisovanju: ogled dokumentov v načinu za predogled v razdelku Nastavitve podpisa, kliknite Podpiši dokument v sporočilni vrstici dokumenta.

 5. Dokument PDF shranite pod drugim imenom in ga zaprite, ne da bi naredili še kako spremembo. Priporočljivo je, da ga shranite kot drugačno datoteko, da obdržite izvirni nepodpisan dokument.

Dodajanje časovnega žiga dokumentu

Acrobat ponuja uporabnikom možnost, da dokumentu PDF dodajo časovni žig, ne da bi zahteval podpisa na osnovi identitete. Za dodajanje časovnega žiga v PDF je zahtevan strežnik časovnih žigov. (Oglejte si razdelek Konfiguracija strežnika časovnih žigov.) Časovni žig zagotavlja pristnost in obstoj dokumenta ob določenem času. Ti časovni žigi so skladni s funkcijami časovnih žigov in preklicev, ki so opisani v 4. delu standarda PAdES (ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures). Časovni žig lahko v dokument dodajo tudi uporabniki programa Reader X (in novejšega), če so v dokumentu omogočene ustrezne funkcije za Reader.

Za več informacij o standardih PAdES si oglejte blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html.

 1. Odprite dokument, ki mu želite dodati časovni žig.

 2. Izberite Podpiši > Delo s potrdili > Dokumentu dodaj časovni žig.

 3. V pogovornem oknu Izbira privzetega strežnika za časovne žige izberite privzet strežnik za časovne žige s seznama ali pa dodajte nov privzet strežnik za časovne žige.

 4. Kliknite Naprej in dokument shranite s časovnim žigom.

Preverjanje elektronskega podpisa

Če stanje podpisa ni znano ali preverjeno, podpis preverite ročno, da ugotovite vzrok težave in možne rešitve. Če stanje podpisa ni veljavno, se za odpravljanje težave obrnite na podpisovalca.

Za več informacij o opozorilih glede podpisov ter veljavnih in neveljavnih podpisih oglejte navodila za elektronske podpise na naslovu www.adobe.com/go/acrodigsig_si.

Veljavnost elektronskega podpisa in časovnega žiga lahko ocenite tako, da preverite lastnosti podpisa.

 1. Nastavite možnosti za preverjanje podpisov. Za več informacij si oglejte Določanje nastavitev za preverjanje podpisov.

 2. Odprite PDF s podpisi in kliknite podpis. Pogovorno okno Stanje preverjanja veljavnosti podpisa označuje veljavnost podpisa.

 3. Za več informacij o podpisih in časovnih žigih kliknite Lastnosti podpisa.

 4. Preglejte Povzetek veljavnosti v pogovornem oknu Lastnosti podpisa. Povzetek lahko vsebuje eno od naslednjih sporočil:

  Datum/čas podpisa se nanašata na uro računalnika podpisovalca

  Čas je določen glede na lokalni čas računalnika podpisovalca.

  Podpis vsebuje časovni žig

  Podpisovalec je uporabil strežnik časovnih žigov, iz vaših nastavitev pa je razvidno, da temu strežniku zaupate.

  Podpis vsebuje časovni žig, vendar veljavnosti tega ni mogoče preveriti

  Preverjanje časovnega žiga zahteva pridobitev potrdila strežnika časovnih žigov na seznam zaupanja vrednih identitet. Posvetujte se s skrbnikom sistema.

  Podpis ima časovni žig, vendar je ta potekel

  Acrobat in Reader časovni žig preverita glede na trenutni čas. To sporočilo se prikaže, če je potrdilo podpisnika časovnega žiga poteklo pred trenutnim časom. Če želite dovoliti, da Acrobat ali Reader sprejme pretečen časovni žig, izberite Uporaba pretečenih časovnih žigov v pogovornem oknu Nastavitve obnašanja podpisov (Nastavitve > Podpisi > Preverjanje: Več). Pri preverjanju podpisov s pretečenim časovnim žigom Acrobat in Reader prikažeta opozorilno sporočilo.

 5. Za podrobnosti o potrdilu podpisnika, na primer nastavitvah zaupanja ali zakonskih omejitvah podpisa, kliknite Pokaži potrdilo podpisnika v pogovornem oknu Lastnosti podpisa.

  Če je bil dokument spremenjen po tem, ko je bil podpisan, preverite podpisano različico dokumenta in jo primerjajte s trenutno.

Odstranjevanje elektronskega podpisa

Elektronskega podpisa ne morete odstraniti, če ga niste vstavili sami ali imate nameščen elektronski ID za podpisovanje.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Elektronski podpis lahko odstranite tako, da z desno miškino tipko kliknete polje podpisa in izberete Počisti podpis.
  • Če želite iz dokumenta PDF odstraniti vse elektronske podpise, izberite Počisti vsa podpisna polja v meniju Možnosti na plošči Podpisi. (Ploščo Podpisi odprete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Podpisi.)

Ogled prejšnjih različic elektronsko podpisanega dokumenta

Ob vsakem podpisu dokumenta s potrdilom se ob času podpisa z dokumentom PDF shrani tudi podpisana različica dokumenta. Vse različice so shranjene v načinu, ki omogoča samo dodajanje, tako da izvirnika ne morete spremeniti. S plošče Podpisi je mogoč dostop do vseh elektronskih podpisov in njihovih pripadajočih različic.

 1. Na plošči Podpisi izberite in razširite podpis, nato pa v meniju Možnosti izberite Poglej podpisano različico.

  Prejšnja različica se odpre kot nov dokument PDF, ki v naslovni vrstici vsebuje podatke o različici in ime podpisnika.

 2. Če se želite vrniti na izvirni dokument, izberite ime dokumenta v meniju Okno.

Primerjava različic podpisanega dokumenta

Ko podpišete dokument, lahko prikažete seznam sprememb, ki so nastale od zadnje različice.

 1. Na plošči Podpisi izberite podpis.

 2. V meniju Možnosti izberite Primerjaj podpisano različico s trenutno.

 3. Ko končate, zaprite začasni dokument.

Zaupanje potrdilu podpisnika

Če želite zaupati potrdilu, ga morate dodati na uporabnikov seznam zaupanja vrednih identitet v upravitelju zaupanja vrednih identitet in ročno nastaviti njegovo raven zaupanja. Pri uporabi s potrdili zagotovljene varnosti domači uporabniki pogosto izmenjujejo potrdila. Poleg tega potrdila dodajajo neposredno iz podpisanih dokumentov in nato nastavijo njihove ravni zaupanja. Vendar pa podjetja od zaposlenih pogosto zahtevajo, da podpise drugih preverijo brez izvajanja ročnih opravil. Acrobat zaupa vsem potrdilom za podpisovanje in potrjevanje, ki so v verigi, ki vodi do sidra zaupanja. Zato naj skrbniki vnaprej konfigurirajo odjemalske namestitve ali končnim uporabnikom pomagajo dodati sidro ali sidra zaupanja. Za več informacij o zaupanju potrdilom si oglejte razdelek Podpisi s potrdilom.

Portfelji PDF in elektronski podpisi

Podpišete lahko sestavne dele portfelja PDF ali pa portfelj kot celoto. Če podpišete sestavni PDF, ga zaklenete za urejanje in zaščitite njegovo vsebino. Po podpisovanju vseh sestavnih PDF-jev lahko podpišete celoten portfelj PDF in ga tako zaključite. Lahko pa podpišete celoten portfelj PDF in tako celotno vsebino podrejenih PDF-jev zaklenete hkrati.

 • Če želite podpisati sestavni PDF, si oglejte razdelek Podpisovanje PDF-jev. Podpisani PDF se samodejno shrani v portfelj PDF.

 • Če želite portfelj PDF podpisati kot celoto, podpišite naslovnico (Pogled > Portfelj > Naslovnica). Ko podpišete celoten portfelj PDF, sestavnim dokumentom ne morete več dodajati podpisov. Lahko pa podpise dodate naslovnici.

Elektronski podpisi prilog sestavnih PDF-jev

Pred podpisom naslovnice lahko podpise dodate prilogam. Če želite podpis dodati priloženemu PDF-ju, ga odprite v ločenem oknu. Prilogo kliknite z desno miškino tipko in v kontekstnem meniju izberite Odpri datoteko. Če si želite ogledati podpise v portfelju PDF, pojdite na naslovnico in si oglejte sporočilno vrstico ter ploščo s podpisi dokumenta.

Podpisani in potrjeni portfelji PDF

Pravilno podpisan ali potrjen portfelj PDF ima enega ali več podpisov, ki odobravajo ali potrjujejo portfelj PDF. Najpomembnejši podpis je v znački podpisa v orodni vrstici. Podrobnosti vseh podpisov so prikazane na naslovnici.

Značka s podpisom
Značka s podpisom zagotavlja hiter način za preverjanje odobritve ali potrditve portfelja PDF.

 • Če si želite ogledati ime organizacije ali osebe, ki je podpisala portfelj PDF, kazalec postavite nad značko s podpisom.

 • Če si želite ogledati podrobnosti podpisa v znački, kliknite značko s podpisom. Odpreta se naslovnica in podokno Podpisi (na levi) skupaj s podrobnostmi.

Če odobritev ali potrditev portfelja PDF ni veljavna ali pride do težav, se v znački s podpisom pojavi ikona z opozorilom. Če si želite ogledati obrazložitev težave, kazalec postavite nad značko s podpisom z ikono z opozorilom. Za različne težave se prikažejo različne ikone.

Seznam in razlago vseh opozoril si lahko ogledate v skrbniških navodilih za elektronske podpise na naslovu www.adobe.com/go/acrodigsig_si.

Podpisi s podatki XML

Acrobat in Reader podpirata podatkovne podpise XML, ki se uporabljajo za podpisovanje podatkov v obrazcih XFA (XML Forms Architectures). Avtor obrazca zagotovi podpise XML, preverjanje ali navodila za čiščenje dogodkov obrazca, na primer klike gumbov, shranjevanja datotek ali pošiljanje.

Podatkovni podpisi XML ustrezajo standardu W3C za podpise XML. Podobno kot elektronski podpisi PDF zagotavljajo elektronski podpisi XML celovitost, pristnost in sprejetje dokumentov.

Podpisi PDF imajo več stanj preverjanja podatkov. Nekatera stanja se nastavijo, ko uporabnik spremeni vsebino s podpisom PDF. Nasprotno imajo podpisi XML samo dve stanji preverjanja, veljavno in neveljavno. Neveljavno stanje se nastavi, ko uporabnik spremeni vsebino s podpisom XML.

Dodelitev dolgoročnega preverjanja veljavnosti podpisa

Dolgoročno preverjanje veljavnosti podpisa omogoča preverjanje veljavnosti podpisa še dolgo po podpisu dokumenta. Če želite doseči dolgoročno preverjanje veljavnosti, morajo biti vsi zahtevani elementi preverjanja podpisa vdelani v podpisani dokument PDF. Vdelava teh elementov se lahko izvede ob podpisu ali po podpisu dokumenta.

Če dokumentu PDF ne dodate določenih informacij, je podpis veljaven samo omejen čas. Ta omejitev je prisotna, ker potrdila, povezana s podpisom, sčasoma potečejo ali so preklicana. Ko potrdilo poteče, overitelj, ki ga je izdal, ni več odgovoren za zagotavljanje stanja preklica potrdila. Brez potrditve stanja preklica podpis ne more biti preverjen.

Zahtevani elementi za zagotavljanje veljavnosti podpisa vključujejo podpisovanje verige potrdila, stanje preklica potrdila in, če je to mogoče, časovni žig. Če so zahtevani elementi med podpisovanjem na voljo in vdelani, je mogoče podpis preveriti z zahtevanimi zunanjimi viri za preverjanje. Acrobat in Reader lahko vdelata zahtevane elemente, če so ti na voljo. Ustvarjalec PDF-ja mora uporabnikom Readerja dodeliti pravice za uporabo (Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader).

Opomba:

Vdelava informacij o časovnem žigu zahteva ustrezno konfiguriran strežnik časovnih žigov. Poleg tega mora biti čas preverjanja veljavnosti podpisa nastavljen na Varni čas (Nastavitve > Varnost > Napredne nastavitve > zavihek Preverjanje). Potrdila CDS lahko v dokument dodajo informacije za preverjanje, na primer preklic in časovni žig, ne da bi jih moral podpisnik konfigurirati. Vendar pa mora imeti podpisnik vzpostavljeno povezavo, če želite pridobiti ustrezne informacije.

Dodajanje informacij o preverjanju veljavnosti ob podpisu

 1. Zagotovite, da lahko računalnik vzpostavi povezavo z ustreznimi omrežnimi viri.

 2. Prepričajte se, da je nastavitev Vključi stanje za preklic podpisa še vedno izbrana (Nastavitve > Podpisi > Ustvarjanje in videz: Več). Ta nastavitev je privzeto izbrana.

 3. Podpišite dokument PDF.

Če so na voljo vsi elementi verige potrdila, so informacije samodejno dodane dokumentu PDF. Če je strežnik časovnih žigov konfiguriran, je dodan tudi časovni žig.

Dodajanje informacij o preverjanju veljavnosti po podpisu

V nekaterih potekih dela so informacije o preverjanju veljavnosti podpisa na voljo ob podpisovanju, vendar jih je mogoče pridobiti kasneje. Uradnik v podjetju na primer podpiše pogodbo na prenosnem računalniku, medtem ko potuje z letalom. Računalnik ne more vzpostaviti povezave z internetom in tako pridobiti informacije o časovnih žigih in preklicu, ki bi jih dodal podpisu. Kasneje, ko je povezava z internetom na voljo, lahko vsak, ki preverja veljavnost podpisa, dokumentu PDF doda te informacije. Vsa prihodnja preverjanja veljavnosti podpisa lahko prav tako uporabljajo te informacije.

 1. Zagotovite, da se lahko računalnik poveže z ustreznimi omrežnimi viri in nato v dokumentu PDF z desno miškino tipko kliknite podpis.

 2. Izberite Dodaj informacije o preverjanju.

Informacije in metode, ki se uporabljajo za dodajanje teh informacij za dolgoročno preverjanje (LTV) v PDF-je, so skladni s 4. delom standarda ETSI 102 778 PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). Za več informacij si oglejte blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Ukaz ni na voljo, če je podpis neveljaven ali je podpisan s samopodpisanim potrdilom. Ukaz ni na voljo tudi, če je čas preverjanja enak trenutnemu času.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu