Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Začetni pogled dokumenta PDF se razlikuje glede na nastavitve, ki jih določi avtor dokumenta. Dokument se na primer lahko odpre na določeni strani ali z določeno povečavo.

Ogled PDF-jev v načinu branja

Pri branju dokumenta lahko skrijete vse orodne vrstice in podokna za opravila ter tako povečate vidno območje zaslona.

Osnovni kontrolniki za branje, na primer krmarjenje po strani in povečava, se prikažejo v delno prosojni orodni vrstici na dnu okna.

 • Način branja odprete tako, da izberete Pogled > Način branja ali kliknete gumb Način branja v zgornjem desnem kotu orodne vrstice.

 • Če želite delovno področje preklopiti nazaj v prejšnji pogled, še enkrat izberite Pogled > Način branja. Kliknete lahko tudi gumb Zapri v plavajoči orodni vrstici.

Opomba:

Način branja je privzet pogled, ko PDF odprete v spletnem brskalniku.

Način branja z delno prosojno plavajočo orodno vrstico
Način branja z delno prosojno plavajočo orodno vrstico

Ogled datotek PDF v celozaslonskem načinu

V celozaslonskem načinu je prikazan samo dokument; menijska vrstica, orodne vrstice, podokna za opravila in kontrolniki okna so skriti. Celozaslonski način lahko za dokument PDF nastavi že avtor, lahko pa ga izberete tudi sami. Ta način se pogosto uporablja pri predstavitvah, včasih tudi v povezavi s samodejnimi premiki po straneh in prehodi med njimi.

Kazalec ostane aktiven v celozaslonskem načinu, zato lahko tudi tam kliknete povezave in odprete opombe. Obstajata dva načina za premikanje naprej po dokumentu PDF v celozaslonskem načinu. Ukaze za krmarjenje in povečavo lahko izvajate z bližnjicami na tipkovnici ali pa v nastavitvah za celozaslonski način izberete prikaz gumbov za krmarjenje, ki jih lahko kliknete, če želite spremeniti stran ali zapreti celozaslonski način.

Nastavitve vrstice za krmarjenje po celotnem zaslonu

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Celozaslonski prikaz.
 2. Izberite Prikaži vrstico za krmarjenje in kliknite V redu.
 3. Izberite Pogled > Celozaslonski način.

Vrstica za krmarjenje Celozaslonsko vsebuje gumbe Prejšnja stran , Naslednja stran in Zapri celozaslonski prikaz . Ti gumbi so prikazani v spodnjem levem kotu delovnega področja.

Branje dokumenta v celozaslonskem načinu

Če vrstica za krmarjenje celotnega zaslona ni prikazana, lahko za premikanje po dokumentu PDF uporabite bližnjice na tipkovnici.

Opomba:

Če imate nameščena dva monitorja, bo stran v celozaslonskem načinu morda prikazana samo na enem. Po straneh dokumenta se v tem primeru premikate tako, da kliknete zaslon, na katerem je stran v celozaslonskem načinu.

 1. Izberite Pogled > Celozaslonski način.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če se želite premakniti na naslednjo stran, pritisnite Enter, Page Down ali puščico desno.

  • Če se želite premakniti na prejšnjo stran, pritisnite Shift + Enter, Page Up ali puščico levo.

 3. Če želite zapreti celozaslonski način, pritisnite Ctrl+L ali Esc (v nastavitvah celozaslonskega pogleda mora biti izbrana možnost Tipka Esc za izhod).

Opomba:

Če želite orodje za celozaslonski pogled  prikazati v orodni vrstici Običajna orodja, z desno miškino tipko kliknite območje orodne vrstice in izberite Prikaz strani > Celozaslonski pogled. Nato kliknite orodje, da preklopite v celozaslonski način.

Način na dotik za tablične računalnike in mobilne naprave

Način na dotik olajša uporabo Acrobata in Readerja na napravah na dotik. Gumbi v orodni vrstici, plošče in menijo se rahlo odmaknejo, da omogočajo udobnejše izbiranje s prsti. Način branja na dotik optimira ogled in podpira večino običajnih potez. Acrobat in Reader na napravah na dotik samodejno preklopita na način dotika. V orodno vrstico lahko dodate gumb za vklop in izklop načina dotika ali pa spremenite privzete nastavitve za ta način.

Prikaz gumba za način dotika v orodni vrstici

Izberete lahko, da je v orodni vrstici prikazan gumb za vklop in izklop načina dotika.

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Način dotika.

Nastavitve načina na dotik

Določite lahko, ali naj Acrobat pri napravah, ki to omogočajo, preklopi v način dotika in kako.

 1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Nastavitve (Mac OS).

 2. V razdelku Kategorije izberite Splošno.

 3. V razdelku Osnovna orodja v meniju Način na dotik izberite želeno privzeto nastavitev.

Sprememba načina ogleda dokumentov PDF/A

PDF/A je standard ISO za dolgoročno arhiviranje in ohranitev elektronskih dokumentov. Dokumenti, ki jih skenirate v obliko PDF, so skladni s standardom PDF/A. Določite lahko, ali želite dokumente videti v tem načinu pogleda.

Ko odprete s standardom PDF/A skladen dokument v načinu pogleda PDF/A, se dokument odpre v načinu branja, zaradi česar je preprečeno spreminjanje dokumenta. V vrstici s sporočili dokumenta se prikaže sporočilo. Dokumenta ne boste mogli spreminjati, prav tako pa mu ne boste mogli dodajati pripomb. Če izklopite način PDF/A, lahko dokument urejate.

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Dokumenti.
 2. Izberite eno od možnosti za ogled dokumentov v načinu PDF/A: Nikoli ali Samo za dokumente PDF/A.

  V način ogleda PDF/A in iz njega lahko preklapljate tako, da spremenite to nastavitev.

Video o delu z datotekami PDF/A si lahko ogledate na naslovu www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_si.

Prikazovanje dokumentov PDF v pogledu Širine črte

Ogled Širine črte prikaže črte s širino, ki je določena v dokumentu PDF. Ko je možnost Širina črte izklopljena, uporablja nespremenljivo širino poteze za črte (1 slikovna pika), ne glede na stopnjo povečave. Pri tiskanju dokumenta bo poteza natisnjena z dejansko širino.

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Širina črte. Pogled Širina črte izklopite tako, da še enkrat izberete Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Širina črte.

Opomba:

Pogleda Širina črte ne morete izklopiti, ko si dokument PDF ogledujete v spletnem brskalniku.

Primerjanje pregledanega PDF-ja s starejšo različico (Acrobat Pro)

Uporabite funkcijo Primerjaj dokumente za prikaz razlik med različicama dokumenta PDF. Po meri lahko prilagodite številne možnosti za prikaz rezultatov primerjave. Video o primerjanju PDF-jev si lahko ogledate na naslovu www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_si. (Video velja za Acrobat X in Acrobat XI.)

 1. Izberite Pogled > Primerjaj dokumente.
 2. Določite dokumenta, ki ju želite primerjati. Če sta eden ali oba dokumenta portfelja PDF, izberite portfelj PDF. Pod Element paketa izberite sestavni PDF.
 3. Po potrebi določite obsege strani v dokumentih za primerjavo v poljih Prva stran in Zadnja stran.
 4. Izberite opis dokumenta, ki najbolje opisuje dokumente, ki jih primerjate, nato pa kliknite V redu.

  Ko sta dokumenta analizirana, se prikaže dokument z rezultati z odprto ploščo Primerjaj. Prikaže se nov dokument z opombami, ki označujejo spremembe. Prva stran prikazuje povzetek rezultatov primerjave.

 5. Na plošči Primerjaj dokumente naredite nekaj od tega:
  • Če želite skriti opombe, ki označujejo spremembe, kliknite Skrij rezultate.

  • Če želite določiti možnosti prikaza za rezultate primerjave, kliknite Prikaži možnosti. Določite lahko vrsto sprememb, ki naj bodo prikazane, barvno shemo in prosojnost opomb. Če se želite vrniti na stran s sličicami, kliknite Skrij možnosti.

  • Če želite vsak dokument prikazati v svojem oknu, v meniju možnosti izberite Prikaz dokumentov vzporedno ali Prikaz dokumentov enega ob drugem. Če želite sinhronizirati ustrezne strani med prikazom dokumentov v svojem oknu, v meniju možnosti izberite Sinhroniziraj strani.

  • Kliknite sličico strani, da se pomaknete neposredno na to stran. Če želite spremeniti velikost sličice strani, v meniju možnosti izberite Velikost sličice > [možnost].

  • Razdelilno vrstico na dnu plošče Primerjaj povlecite navzgor za prikaz sličic starega dokumenta. Kliknite sličico iz starega dokumenta, da se vam odpre v novem oknu.

Možnosti opisa dokumenta

Postavitev poročil, preglednic in revij

Vsebino primerja kot eno neprekinjeno telo besedila, od začetka do konca.

Predstavitveni kompleti, risbe ali ilustracije

Vsak diapozitiv ali stran pogleda kot majhen dokument in podobne postavi skupaj. in primerja vsebino vsakega ujemajočega se dokumenta. Prepozna premaknjene dokumente, na primer diapozitive v predstavitvah.

Skenirani dokumenti

Za vsako skenirano stran ustvari zajem slike in primerja slikovne pike. Pregleda vsako skenirano strani in podobne postavi skupaj. Prepozna tudi strani, ki so razvrščene v drugačnem vrstnem redu. Ta možnost je uporabna za primerjavo slik ali arhitekturnih risb.

Primerjaj samo besedilo

To možnost uporabite za kakršno koli vrsto dokumenta. Zasnovana je za primerjavo besedila v velikih dokumentov (250 strani ali več). Primerja tudi besedilo v dokumentih, ki imajo za ozadja strani slike, kar upočasnjuje obdelavo.

 • Če je izbrana možnost za poročila ali predstavitve, prepozna možnost Primerjaj samo besedilo samo razlike v besedilih obeh dokumentov.

 • Če je izbrana možnost Skenirani dokumenti, se besedili primerjata ločeno od slik, rezultati pa se združijo. Pri dokumentih s časopisnimi oglasi s slikami se razdelek s ponovnim potekom primerja samo v načinu besedila. Slike se ločeno primerjajo v ozadju. Razlike (v besedilu in na črtah/slikah) se združijo v en dokument z rezultati.

Nastavitve ogleda dokumentov PDF

V pogovornem oknu Nastavitve je mogoče določiti privzeto postavitev strani in na različne načine prilagoditi program. Za ogled PDF-jev si oglejte nastavitve za dokumente, splošno uporabo, prikaz strani ter 3D in večpredstavnost.

Nastavitve vplivajo na vedenje programa pri uporabi in niso povezane s posameznimi dokumenti PDF.

Opomba:

Če želite namestiti vtičnike drugih proizvajalcev, nastavitve določite z ustreznim menijem Nastavitve, ki ga priskrbi proizvajalec.

Nastavitve dokumentov

Nastavitve odpiranja

Pri vnovičnem odpiranju dokumentov obnovi zadnje nastavitve pogleda

Določa, ali se bodo dokumenti samodejno odprli na zadnji strani, ki ste jo gledali pred zaključkom dela z dokumentom.

Odpri navzkrižne povezave dokumentov v istem oknu

Zapre trenutni dokument in v istem oknu odpre dokument iz povezave, kar zmanjša število istočasno odprtih oken. Če je dokument, do katerega vodi povezava, že odprt, se trenutni dokument ne zapre, ko kliknete povezavo. Če ne izberete te možnosti, se bo vsakič, ko kliknete povezavo do drugega dokumenta, odprlo novo okno.

Dovoli nastavitev stanja plasti z uporabniškimi informacijami

Avtorju večplastnega dokumenta PDF dovoli, da na podlagi uporabniških informacij določi, katere plasti dokumenta bodo vidne.

Dokumentom omogoči skrivanje menijske vrstice, orodij in kontrolnikov oken

Omogoča določanje skrivanja menijske vrstice, orodne vrstice in kontrolnikov oken v odprtem dokumentu PDF.

Dokumenti na seznamu nedavno uporabljenih

Nastavi največje število dokumentov na seznamu v meniju Datoteka.

Shrani nastavitve

Samodejno shranjevanje sprememb dokumenta v začasno datoteko vsakih _ minut

Določa, kako pogosto Acrobat samodejno shranjuje spremembe v odprtem dokumentu.

Shrani kot optimizira za hitrejši spletni ogled

Prestrukturira dokument PDF za namen prenosa s spletnih strežnikov po posameznih straneh.

Način pogleda PDF/A

Ogled dokumentov v načinu PDF/A

Določa, kdaj bo uporabljen ta način: Nikoli ali Samo za dokumente PDF/A.

Skriti podatki

V dokumentu PDF poišče elemente, ki morda niso takoj opazni, na primer metapodatke, datotečne priloge, komentarje ter skrito besedilo in plasti. Rezultati pregleda so prikazani v pogovornem oknu, kjer lahko odstranite katerega koli od teh elementov.

Odstranjevanje skritih podatkov ob zapiranju dokumenta

(Možnost privzeto ni izbrana.)

Odstranjevanje skritih podatkov ob pošiljanju dokumenta po e-pošti

(Možnost privzeto ni izbrana.)

Redigiranje

Prilagajanje imena datoteke pri shranjevanju uporabljenih oznak za redigiranje

Določi predpono ali pripono, ki je uporabljena pri shranjevanju datoteke, v kateri so bile uporabljene oznake za redigiranje.

Izbira lokalizacije za vzorce iskanja in redigiranja

Navaja, katera nameščena jezikovna različica Acrobata naj se uporabi za vzorce. Če imate na primer nameščeno angleško in nemško različico, lahko za vzorce izberete katero koli. Možnost Vzorci je prikazana v pogovornih oknih Iskanje in Redigiranje.

Celozaslonske nastavitve

Celozaslonska nastavitev

Samo trenutni dokument

Določa, ali bo prikaz omejen na en sam dokument PDF.

Zapolni zaslon z eno stranjo naenkrat

Nastavi pogled strani tako, da je na zaslonu prikazana največ ena stran.

Opozori, ko dokument zahteva cel zaslon

Prikaže sporočilo pred preklopom v celozaslonski način. Če izberete to možnost, preglasite prej izbrani ukaz Tega sporočila ne kaži več.

Kateri monitor bo uporabljen

Če imate nameščenih več monitorjev, določa, na katerem bo uporabljen celozaslonski pogled.

Krmarjenje v celozaslonskem pogledu

Tipka Esc za izhod

Omogoča izhod iz celozaslonskega načina tako, da pritisnete tipko Esc. Če ta možnost ni izbrana, lahko celozaslonski način zapustite tako, da pritisnete Ctrl + L.

Pokaži vrstico za krmarjenje

Prikaže minimalno vrstico za krmarjenje ne glede na nastavitve dokumenta.

Z levo miškino tipko kliknite za pomik ene strani naprej; z desno miškino tipko pa kliknite za pomik ene strani nazaj

Omogoča premikanje po straneh dokumenta Adobe PDF s klikanjem miškinih tipk. Po dokumentu se lahko premikate tudi tako, da pritisnete Return, Shift-Return (za premikanje nazaj) ali puščične tipke.

Ponovi po zadnji strani

Omogoča neprekinjeno premikanje po dokumentu, saj se po zadnji strani znova vrne na prvo. Navadno se ta možnost uporablja pri postavitvi prodajnih zaslonov.

Napreduj vsakih _ sekund

Določa samodejno premikanje naprej od strani do strani v določenem sekundnem intervalu. Tudi če je samodejno premikanje izbrano, se lahko po straneh dokumenta premikate z ukazi za miško ali tipkovnico.

Prikaz celotnega zaslona

Barva ozadja

Določa barvo ozadja okna v celozaslonskem načinu. V barvni paleti lahko izberete barvo in tako prilagodite barvo ozadja.

Miškin kazalec

Določa, ali naj bo kazalec miške med izvajanjem celozaslonskega načina prikazan ali skrit.

Celozaslonski prehodi

Prezri vse prehode

Iz predstavitev v celozaslonskem načinu odstrani učinke prehodov.

Privzeti prehod

Določa, kateri učinek prehoda bo prikazan pri preklapljanju strani v celozaslonskem načinu, če za dokument ni bil izbran noben učinek.

Smer

Določa potek izbranega privzetega prehoda na zaslonu, na primer dol, levo, vodoravno itd. Možnosti, ki so na voljo, se razlikujejo glede na prehod. Če izbrani privzeti prehod ne omogoča različnih smeri, ta možnost ni na voljo.

Smer kontrolnikov za krmarjenje

Posnema premikanje uporabnika po predstavitvi, na primer prehajanje od zgoraj navzdol, ko se uporabnik premakne na naslednjo stran, in od spodaj navzgor, ko se uporabnik vrne na prejšnjo stran. Možnost je na voljo samo za prehode, ki omogočajo izbiro različnih smeri prehajanja.

Splošne nastavitve

Osnovna orodja

Uporabi bližnjice z eno tipko za dostop do orodij

Omogoča izbiro orodij z eno samo tipko. Ta možnost privzeto ni izbrana.

Ustvari povezave iz naslovov URL

Določa, ali bodo povezave, ki niso bile ustvarjene s programom Acrobat, samodejno prepoznane in bodo začele delovati v dokumentu PDF.

Omogoči izbiro besedila in slik z ročnim orodjem

Omogoča, da ročno orodje, postavljeno nad besedilo v dokumentu Adobe PDF, deluje kot orodje za izbiro.

Omogoči branje člankov z ročnim orodjem

Spremeni videz kazalca ročnega orodja, ko je ta nad nitjo članka. Pri prvem kliku se članek poveča in vodoravno zapolni podokno dokumenta, z nadaljnjimi kliki pa sledite niti članka.

Omogoči uporabo miškinega kolesca za povečavo z ročnim orodjem

Spremeni dejanje miškinega kolesca iz drsenja v povečavo.

Orodje za izbiro naj izbere slike pred besedilom

Spremeni vrstni red izbire Izbirnega orodja.

Za slike, posnete z orodjem za posnetke, uporabi nespremenljivo ločljivost

Določi ločljivost za kopiranje slik, posnetih z orodjem za posnetke.

Način dotika

Določa, ali Acrobat pri napravah, ki to omogočajo, preklopi v način dotika in kako. V načinu dotika se gumbi v orodni vrstici, plošče in meniji rahlo odmaknejo za lažje izbiranje s prsti. Način branja na dotik optimira ogled in podpira večino običajnih potez.

Opozorila

Ne kaži urejevalnih opozoril

Onemogoči opozorilna polja, ki se navadno pojavijo pri brisanju povezav, strani, sličic strani in zaznamkov.

Ponastavi vsa opozorila

Obnovi privzete nastavitve za opozorila.

Sporočila družbe Adobe

Pokaži mi sporočila ob zagonu Acrobata

Dovoljuje prikaz oglasnih sporočil družbe Adobe na pozdravnem zaslonu, ko program zaženete brez odprtega dokumenta. Kliknite sporočilo, če želite več informacij o funkcijah, posodobitvah ali spletnih storitvah ali pa v programu odpreti element, na primer podokno za opravila. Počistite izbiro možnosti, če želite preprečiti prikazovanje oglasnih sporočil v izdelku.

 

Opomba:

Transakcijskih sporočil, povezanih z Adobejevemi spletnimi storitvami, ni mogoče izklopiti.

Zagon programa

Pokaži uvodni zaslon (Mac OS)

Določa, ali bo uvodni zaslon prikazan ob vsakem zagonu programa.

Uporabi samo potrjene vtičnike

Zagotavlja, da bodo naloženi samo vtičniki tistih proizvajalcev, ki jih je potrdilo podjetje Adobe. Opomba Trenutno v potrjenem načinu prikazuje Da ali Ne, odvisno od stanja.

Poišči pospeševalnik 2D-grafik (samo Windows)

(Prikaže se samo, če strojna oprema računalnika podpira pospeševanje 2D-grafik.) Z izbiro te možnosti omogočite uporabo pospeševanja strojne opreme, ko je odprt prvi dokument. Ko počistite to možnost, je pospeševanje strojne opreme uporabljeno po tem, ko odprete prvi dokument. Ta možnost lahko upočasni zagon, zato privzeto ni izbrana.

Opomba:

Ta možnost je na voljo samo, ko je izbrana možnost Uporabi pospeševanje 2D-grafik v nastavitvah Prikaz strani.

Izberi privzetega upravljavca datotek PDF (samo za Windows)

Navedite, kateri program, Reader ali Acrobat, naj se uporablja za odpiranje PDF-jev. Nastavitev se uporabi, če imate v računalniku nameščena Acrobat in Reader. V operacijskem sistemu Windows 7 ali starejšem brskalnik to nastavitev uporabi le, če uporablja Adobejev vtičnik ali dodatek za ogled datotek PDF. V operacijskem sistemu Windows 8 ta nastavitev upravlja, kateri program je privzet za sistem, vključno z brskalnikom. Windows 8 vas pozove, da pred uporabo v sistemu to spremembo dovolite. Ko je to nastavljeno, uporablja Windows 8 izbran program za delo s PDF-ji tudi za opravila, povezana z datotekami PDF, na primer predogled, prikaz sličic in zagotavljanje informacij o datotekah.

Nastavitve za Prikaz strani

Privzeta postavitev in povečava

Postavitev strani

Določa postavitev strani, ki bo uporabljena za drsenje ob prvem odpiranju dokumenta. Privzeta nastavitev je samodejna. Nastavitev Postavitev strani v razdelku Datoteka > Lastnosti > Začetni pogled preglasi to vrednost.

Povečava

Določa stopnjo povečave dokumentov PDF ob prvem odpiranju. Privzeta nastavitev je samodejna. Nastavitev Povečava v razdelku Datoteka > Lastnosti > Začetni pogled preglasi to vrednost.

Opomba:

Na postavitev strani in povečavo lahko vplivata dva pogoja. 1) Nekdo je posamezen PDF v razdelku Datoteka > Lastnosti že nastavil za drug začetni pogled. 2) V kategoriji Urejanje > Nastavitve > Dokumenti imate izbrano možnost Pri vnovičnem odpiranju dokumentov obnovi zadnje nastavitve pogleda.

Ločljivost

Uporabi sistemske nastavitve

Uporabi sistemske nastavitve za ločljivost monitorja.

Ločljivost po meri

Omogoča nastavitev ločljivosti monitorja.

Upodabljanje

Gladko besedilo

Določa uporabljeno vrsto glajenja besedila.

Gladko črtno risanje

Uporabi glajenje za odstranitev izrazitih kotov na črtah.

Gladke slike

Z glajenjem ublaži izrazite spremembe na slikah.

Uporabi lokalne pisave

Določa, ali bo program uporabil ali prezrl lokalne pisave, nameščene v sistemu. Če prekličete izbor te možnosti, bodo namesto vseh pisav, ki niso vdelane v dokument PDF, uporabljene nadomestne pisave. Če pisave ni mogoče zamenjati, se besedilo pojavi v oznakah in prikaže se sporočilo o napaki.

Poudari tanke črte

Ko je izbrana ta možnost, poskrbi za večjo jasnost tankih črt v prikazu, tako da so te bolj vidne.

Uporabi predpomnilnik strani

Pred ogledom trenutne strani naloži naslednjo stran v medpomnilnik in tako zmanjša čas, potreben za premikanje po straneh dokumenta.

Uporaba 2D-grafičnega pospeševanja (samo Windows)

(Prikaže se samo, če strojna oprema računalnika podpira pospeševanje 2D-grafik.) Pospeši povečavo, drsenje in izrisovanje vsebine strani ter upodabljanje in obdelavo 2D-vsebin v dokumentu PDF. Ta možnost je privzeto izbrana.

 

Opomba:

Če ta možnost v nastavitvah Prikaza strani ni na voljo, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice in tako omogočiti to funkcijo strojne opreme. Za nakup posodobljenega gonilnika se obrnite na prodajalca strojne opreme ali proizvajalca računalnikov.

Vsebina in informacije o strani

Pokaži velike slike

Prikaže velike slike. Če je sistem počasen pri prikazovanju strani, ki vsebujejo veliko slik, prekličite to možnost.

Uporabi Gladko povečavo (samo Windows)

Če ta možnost ni izbrana, so animacijski učinki izklopljeni, kar izboljša učinkovitost delovanja.

Pokaži polja slik, prirezovanja in prelivanja

Prikaže polja slik, prirezovanja in prelivanja, določena v dokumentu.

Pokaži mrežo prosojnosti

Prikaže mrežo za prosojnimi predmeti.

Uporabi logične številke strani

Omogoča ukaz Oštevilči strani, tako da se položaj strani v dokumentu PDF ujema s številko, ki je natisnjena na strani. V orodni vrstici Krmarjenje po strani ter v pogovornih oknih Pojdi na in Tiskanje se prikaže številka strani, ki ji sledi položaj strani v oklepaju. Na primer i (1 od 1), če je natisnjena številka prve strani i. Če ta možnost ni izbrana, so številke oštevilčene z arabskimi številkami, začnejo pa se z 1. Z izbiro te možnosti lahko preprečite nepričakovana dejanja, kadar v spletnem brskalniku kliknete ukaza Nazaj ali Pojdi nazaj.

Vedno pokaži velikost strani dokumenta

Ob vodoravnem drsnem traku prikaže mere strani.

Uporabi predogled pretiska

Določa, ali je način predogleda pretiska vklopljen samo za datoteke PDF/X, ni nikoli vklopljen, je vedno vklopljen ali je nastavljen samodejno. Ko je nastavljen na Samodejno, se način predogleda pretiska vklopi, če dokument vsebuje pretiske. Način predogleda pretiska omogoča ogled (na zaslonu) učinkov zobčanja črnila v rezultatih tiskanja. Tiskalnik ali ponudnik storitev bi na primer lahko ustvaril alias črnila, če dokument vsebuje dve podobni točkovni barvi in je potrebna samo ena.

Privzeti barvni prostor zlivanja prosojnosti

Nastavi privzet barvni prostor, Delovni RGB ali Delovni CMYK, za zlivanje prosojnosti.

Način prikaza referenčnih predmetov XObjects

Prikaži cilje referenčnih predmetov XObjects

Določa vrsto dokumentov, v katerih si lahko ogledate referenčne predmete XObjects.

Mesto referenčnih datotek

(Izbirno) Določa mesto za referenčne dokumente.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu