Težava

Če Acrobat ni nastavljen kot privzeti program za PDF in se program zažene, se odpre pogovorno okno  , ki vpraša, ali bo Adobe Acrobat privzet program za PDF.

Privzeti PDF

Okolje

Windows
Acrobat

Ločljivost

Če želite sporočilo zapreti, lahko potrdite izberete potrdilni okvirNe prikaži več tega sporočila.
Ko se potrdilni okvir izbere, mu ustreza prednostni ključ registra, ki se ustvari na poti registra kot sledi:
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(product name)\(različica)\AVAlert\cCheckBox]
             DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch , kije nastavljeno na vednost 1           
**Če o privzetih nastavitvah ne obstajata AVAlert ali cCheckbox, potem izberite potrdilni okvir Ne prikaži več tega sporočila v pogovornem oknu i prevrite znova.
               V sistemu Windows 10, ime DWORD je iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10

Možne vrednost tega ključa registra so:
1:
 Ne prikaži več tega sporočila
0: Prikaži to sporočilo ob vsakem zagonu programa Acrobat, dokler ni nastavljen kot privzet program za PDF.
Ključ lahko ustvarite ročno ali pa ga uporabite med uporabo, da ustavite sporočilo.