Napaka »OffendingCommand: setdistillerparams« pri ustvarjanju PDF-a v programu Acrobat Distiller

Težava

Ko skušate ustvariti datoteko PDF v programu Adobe Acrobat Distiller, se prikaže dnevnik napake PostScript, na primer:

»%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Error accessing color profile: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Distill Time: 0 seconds (00:00:00)

**** End of Job ****«

Ko uporabite PDFMaker v programu Microsoft Office, lahko PDFMaker vrne sporočilo o napaki »NAPAKA«, ki mu sledi sporočilo »Tiskalniku Adobe PDF ni uspelo ustvariti datoteke PDF.«

Rešitve

Poskusite eno ali več od naslednjih rešitev:

Rešitev 1: ponovno namestite profil USWebCoatedSWOP.icc.

Za prenos in ekstrahiranje profilov:

1. Prenesite nadomestne profile ICC s spletnega mesta Adobe na www.adobe.com/si/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Ekstrahirajte datoteko ZIP.

Opomba: uporabniki sistema Windows 2000 lahko za ekstrahiranje datoteke ZIP uporabijo orodja, kot sta WinZip ali WinRAR, tako da z desno tipko miške kliknejo preneseno datoteko in izberejo možnost Ekstrahiraj. Uporabniki Windows XP lahko z desno tipko miške kliknejo datoteko ZIP in izberejo možnost Ekstrahiraj vse datoteke.

Za namestitev manjkajočega ali poškodovanega profila:

1. Poiščite profil USWebCoatedSWOP.icc. (Arhiv AdobeICCProfiles_0805.zip vsebuje dva imenika: Profili CMYK in Profili RGB. USWebCoatedSWOP.icc se nahaja v mapi CMYK.)

2. Z desno tipko miške kliknite profil in izberite Namesti profil.

Opomba: nadaljujte na 2. rešitev, če je prisotna možnost Odstrani profil.

Rešitev 2: odstranite poškodovane profile in profile ponovno namestite ročno.

Preden odstranite poškodovane profile, prenesite in ekstrahirajte nadomestne profile:

1. Prenesite nadomestne profile ICC s spletnega mesta adobe na www.adobe.com/si/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Ekstrahirajte datoteko ZIP.

Opomba: uporabniki sistema Windows 2000 lahko za ekstrahiranje datoteke ZIP uporabijo orodja, kot sta WinZip ali WinRAR, tako da z desno tipko miške kliknejo preneseno datoteko in izberejo možnost Ekstrahiraj. Uporabniki Windows XP lahko z desno tipko miške kliknejo datoteko ZIP in izberejo možnost Ekstrahiraj vse datoteke.

Da odstranite poškodovane profile in jih ponovno namestite:

1. Poiščite profil USWebCoatedSWOP.icc. (Arhiv AdobeICCProfiles_0805.zip vsebuje dva imenika: Profili CMYK in Profili RGB. USWebCoatedSWOP.icc se nahaja v mapi CMYK.)

2. Z desno tipko miške kliknite USWebCoatedSWOP.icc in izberite Kopiraj.

3. Če uporabljate 32-bitno izdajo sistema Windows, pojdite na C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended. Če uporabljate 64-bitno izdajo sistema Windows, pojdite na C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Izbrišite vse postavke USWebCoatedSWOP.icc na seznamu.

5. Izberite Uredi > Prilepi.

6. Če uporabljate 32-bitno izdajo sistema Windows, pojdite na C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Če uporabljate 64-bitno izdajo Windows, pojdite na C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Izbrišite vse postavke USWebCoatedSWOP.icc na seznamu.

8. Izberite Uredi > Prilepi.

Rešitev 3: odstranite poškodovane profile iz funkcije možnosti opravila (joboption)

Opomba: ta rešitev odstrani sporočilo o napaki, vendar ne obravnava izvora težave. Onemogočanje možnosti opravila lahko spremeni prikaz barv na zaslonu ali med procesom tiskanja.

1. Izberite Začetek > Programi > Acrobat Distiller, da zaženete program Distiller.

2. V programu Distiller izberite Nastavitve > Uredi nastavitve za Adobe PDF.

3. Kliknite zavihek Barve.

4. Spremenite nastavitev Pravilnik urejanja barve na vrednost Ne spreminjaj barve.

5. Kliknite Shrani kot.

6. Poimenujte modificirano možnost opravila, kliknite Shrani in nato kliknite V redu.

7. Ponovite korake 2–6 za dodatne možnosti opravila, ki se uporabljajo pri pretvorbi datotek v PDF.

8. Izberite Datoteka > Izhod.

Informacije v ozadju

To napako povzročajo poškodovani profili ICC. Acrobat generira napako, če ne more dostopati do ali naložiti profilov.

Dodatne informacije

Določite, ali vaš računalnik poganja 32- bitno ali 64-bitno izdajo sistema Windows (tehnična opomba kb407673)