Napaka o nepodprti vrsti datoteke ali poškodovani datoteki v programu Acrobat X ali Reader X

Težava

Ko Acrobat X ali Reader X poskusi odpreti datoteko PDF, se ta ne odpre in prikaže se naslednja napaka:

<product name> ni mogel odpreti »<filename>«, ker vrsta datoteke ni podprta ali ker je datoteka poškodovana.

Rešitev

Datoteka PDF je poškodovana. Ustvarite datoteko PDF, ki bo skladna s standardom PDF.

Dodatne informacije

Izdelki Acrobat X lahko strogo uveljavljajo upoštevanje določenih vidikov standarda ISO PDF glede oblike zapisa datoteke zaradi varnostnih razlogov. Ker je mogoče poškodovane datoteke PDF uporabiti kot sredstvo zlorabe, nestandardni konstrukti niso dovoljeni.