Napaka neveljavnega barvnega prostora datotek PDF v programu Acrobat ali Reader

Težava

Ko skušate pogledati datoteko PDF v programu Adobe Reader ali Acrobat, se pojavi naslednja napaka:

»Med obdelavo strani je prišlo do napake. Neveljaven barvni prostor.«

Rešitev

Če poskušate odpreti datoteko z brskalnikom (s spletnega mesta), poskusite prenesti datoteko na lokalni računalnik. Nato jo odprite lokalno z uporabo programa Adobe Acrobat ali Reader. Preglejte prednostne nastavitve datoteke in preverite, ali je datoteka PDF bila ustvarjena s programom, ki ni od podjetja Adobe.   

a. Če je bil uporabljen program, ki ni od podjetja Adobe, poskusite uporabite program Adobe in ponovno generirajte datoteko PDF.

b. Če ponovno generiranje datoteke PDF z uporabo programa Adobe ni možno, ga poskusite ponovno shraniti in/ali uporabiti orodje za optimizacijo PDF v programu Acrobat. Pogostokrat bo to odpravilo vse napake s sintakso v PDF-u.

Dodatne informacije

Ta napaka se običajno pojavi pri pogledu okvarjenih datotek PDF v brskalniku, še posebej, če so datoteke PDF bile generirane s programi in orodji tretjih proizvajalcev. Ta vam ne bo preprečila, da odprete datoteko, ampak bo preprečila prikaz nekaterih strani.