Ustvarjanje URL za odpiranje dokumenta PDF na določeni strani

Strani HTML lahko vsebujejo povezave, ki s pomočjo vtičnika Adobe Acrobat, nameščenega v podprtih različicah brskalnika Google Chrome ali Microsoft Edge, odprejo datoteke PDF v spletnem brskalniku.

Ko v brskalniku odprete datoteko PDF, se bo privzeto prikazala prva stran datoteke PDF. V povezavo HTML lahko dodate niz, da se datoteka PDF odpre in skoči na določeno stran ali nastavljen cilj. Za uporabo katerega izmed teh dveh načinov storite naslednje:

Odprite datoteko PDF na določeni strani

Za usmerjanje povezave HTML na določeno stran v datoteki PDF dodajte #page=[številko strani] na konec povezave URL.

Ta oznaka HTML na primer odpre stran 4 v datoteki PDF z imenom myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Opomba: Če v povezavi uporabljate lokacije strežnika UNC (\\ime strežnika\mapa), s pomočjo postopka v naslednjem poglavju nastavite povezavo, ki se bo odprla na nastavljenem cilju. Če uporabljate URL-je, ki vsebujejo naslove lokalnih trdih diskov (c:\mapa\), jih ne morete povezati na številke strani ali nastaviti ciljev. Povezava na številko strani deluje samo, če uporabljate lokacije HTTP ali HTTPS. Lokacije strežnika UNC bodo delovale samo, če uporabljate način nastavljenih ciljev, ki je opisan v naslednjem poglavju tega dokumenta.

Za nastavitev cilja odprite datoteko PDF

Cilj je končna točka povezave, ki ga predstavlja besedilo na zavihku Cilji. Cilji omogočajo nastavitev poti za krmarjenje za zbirko dokumentov Adobe PDF. Povezovanje na cilj je priporočeno, ko povezujete preko dokumentov, ker za razliko od povezave na stran, na povezavo na cilj dodajanje ali brisanje strani znotraj ciljnega dokumenta ne vpliva.

Kako nastavite cilj v vtičniku Acrobat:

  1. Nastavite Povečavo in lokacijo strani na način, kot ga želite videti na zaslonu.

  2. Da odprete zavihek Cilji, izberite  > Pogled > Zavihki za krmarjenje > Cilji.

  3. Na zavihku Cilji izberite Možnosti > Novi cilj.

    Cilj poimenujte.

  4. Ustvarite povezavo HTML, ki kaže na ta cilj tako, da dodate #[ime cilja] na konec povezave URL.

    Ta oznaka HTML na primer odpre cilj, poimenovan "glosar" v datoteki PDF, ki se imenuje myfile.pdf:

    <A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

 Adobe

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu