Strani HTML lahko vsebujejo povezave, ki odpirajo datoteke PDF v brskalniku z vtičnikom izdelka Adobe Acrobat (Adobe Acrobat Professional ali Standard, Adobe Acrobat 3D ali Adobe Reader), ki je nameščen v podprte različice brskalnikov Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer ali Safari (Mac OS).

Ko v brskalniku odprete datoteko PDF, se bo privzeto prikazala prva stran datoteke PDF. V povezavo HTML lahko dodate niz, da se datoteka PDF odpre in skoči na določeno stran ali nastavljen cilj. Za uporabo katerega izmed teh dveh načinov storite naslednje:

Odprite datoteko PDF na določeni strani

Za usmerjanje povezave HTML na določeno stran v datoteki PDF dodajte #page=[številko strani] na konec povezave URL.

Ta oznaka HTML na primer odpre stran 4 v datoteki PDF z imenom myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Opomba: Če v povezavi uporabljate lokacije strežnika UNC (\\ime strežnika\mapa), s pomočjo postopka v naslednjem poglavju nastavite povezavo, ki se bo odprla na nastavljenem cilju. Če uporabljate URL-je, ki vsebujejo naslove lokalnih trdih diskov (c:\mapa\), jih ne morete povezati na številke strani ali nastaviti ciljev. Povezava na številko strani deluje z izdelki Adobe Acrobat 7.0 samo, če uporabljate lokacije HTTP ali HTTPS. Lokacije strežnika UNC bodo delovale samo, če uporabljate način nastavljenih ciljev, ki je opisan v naslednjem poglavju tega dokumenta.

Za nastavitev cilja odprite datoteko PDF

Cilj je končna točka povezave, ki ga predstavlja besedilo v zavihku »Cilji«. Cilji omogočajo nastavitev poti za krmarjenje za zbirko dokumentov Adobe PDF. Povezovanje na cilj je priporočeno, ko povezujete preko dokumentov, ker za razliko od povezave na stran na povezavo na cilj dodajanje ali brisanje strani znotraj ciljnega dokumenta ne vpliva.

Za nastavitev cilja v Acrobat 7.0 (Professional ali Standard):

1. Nastavite »Povečavo« in lokacijo strani na način, kot ga želite videti na zaslonu.

2. Da odprete zavihek »Cilji«, izberite Pogled > Zavihki za krmarjenje > Cilji.

3. V zavihku »Cilji« izberite Možnosti > Novi cilj.

4. Cilj poimenujte.

5. Ustvarite povezavo HTML, ki kaže na ta cilj tako, da dodate #[ime cilja] na konec povezave URL.

Ta oznaka HTML na primer odpre cilj, poimenovan »glosar« v datoteki PDF, ki se imenuje myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">