Manjkajoča ali popačena pisava pri pretvorbi ali združevanju dokumentov PDF v Acrobat 9

Težava

Besedilo ni prikazano ali ni pravilno natisnjeno po pretvorbi ali združitvi dokumentov v Acrobat 9.

  • Besedilo se na videz topi ali prihaja do prekrivanja znakov
  • Besedilo je pomešano, popačeno ali vsebuje »nezaželene« znake.
  • Nekaj besedila je podpisanega.
  • Besedilo ni natisnjeno pravilno

Razlog

Vdelava preprečuje nadomeščanje pisave, ko uporabnik prebira ali tiska datoteko, in zagotavlja, da bralci vidijo besedilo v izvirni pisavi.

Rešitev

Oglejte si spodnji video, da izveste, kako odpraviti to težavo.

Če imate raje besedilna navodila, lahko preberete različico HTML.