Podpis založnika, ki ni vreden zaupanja

Informacije v ozadju

Dvojiške vrednosti Acrobat (izvršljive datoteke in vtičnik knjižnic PDFMaker DDL) so digitalno podpisane, njihove digitalne podpise pa sopodpiše naprava s časovnim žigom. Časovno žigosanje zagotavlja, da digitalni podpis ostane veljaven tudi po preteku potrdila o podpisu. Ko je dvojiški vrednosti dodana nova koda, je podpisana z najnovejšim veljavnim potrdilom, nato pa jo sopodpiše še naprava s časovnim žigom.

Opis težave

Ko je za vtičnike Office (v Nastavitve centra zaupanja > Politika skupine) omogočena nastavitev Zahtevaj, da vtičnike aplikacije podpiše zaupanja vreden založnik, Office onemogoči vtičnik in prikaže sporočilo, kakor je prikazano na spodnji sliki zaslona.

Opozorilo za vtičnike

Morda boste razumeli, da se je zgornje opozorilo prikazalo zaradi poteka potrdila o podpisu (poteklo 26. 7. 2015). Članek podpore Microsoft o upravljanju zaupanja vrednega založnika navaja naslednje točke, ki še povečuje zmedo uporabnikov.

===================================================

Zaupanja vredni založniki so ugledni in izpolnjujejo naslednja merila:

  • Njihova koda je podpisana z njihovim digitalnim podpisom.
  • Njihov digitalni podpis je veljaven.
  • Njihov digitalni podpis je sedanji (ni potekel).
  • Potrdilo, povezano z digitalnim podpisom, je izdal ugledni organ potrjevanja.

===================================================

Priporočilo Adobe

Adobe pojasnjuje, da digitalni podpis, ki je časovno žigosan (sopodpisan), ostane veljaven tudi po poteku veljavnosti potrdila o podpisu in šteje za sedanjega (ne poteklega)".

Ko potrdilo o podpisu dodate na seznam zaupanja vrednih založnikov, bo opozorilo izginilo in vtičnik bo omogočen.