Zaupanja vredne storitve Adobe

Adobe omogoča zaupanja vredno in varno izmenjavo elektronskih dokumentov in informacij prek zaupanja vrednih storitev, ki posameznikom, vladam in podjetjem po celem svetu omogoča varno izvajanje svojih poslov na temelju načel varnosti, razpoložljivosti, pristnosti, poštenosti, zaupnosti in zasebnosti.

 

Seznam zaupanja, ki ga je pooblastil Adobe (AATL)

Seznam zaupanja, ki ga je odobril Adobe (AATL – Adobe Approved Trust List) je največja zaupanja vredna storitev za elektronske dokumente, ki milijonom uporabnikov po vsem svetu omogoča, da si ustvarijo digitalne podpise, ki se jih obravnava kot zaupanja vredne ob vsakem odprtju podpisanega dokumenta v vsestranski programski opremi Adobe Acrobat ali Acrobat Reader. Vsako leto se z rešitvami Adobe Document Cloud obdela več kot 6 milijard transakcij z elektronskimi in digitalnimi podpisi.

Acrobat in Acrobat Reader sta programirana tako, da komunicirata s spletno storitvijo, ki jo upravlja Adobe, in občasno preneseta seznam zaupanja vrednih digitalnih certifikatov vodilnih ponudnikov zaupanja vrednih storitev.

Digitalni podpisi, ki se jih ustvari z digitalno ID, ki je bila izdana pod katerim koli zaupanja vrednim certifikatom, izdanim v AATL, se v programih Acrobat in Acrobat Reader prikažejo kot zaupanja vredni. S tem se močno poenostavi preverjanje veljavnosti teh podpisov, ne da bi se potrebovalo kakršno koli posebno programsko opremo ali konfiguracijo po meri.

Če želite vedeti več o programu AATL in si ogledati seznam partnerjev, ki zagotavljajo zaupanja vredne digitalne ID-je za AATL, obiščite Seznam zaupanja, ki ga je odobril Adobe.

Seznam zaupanja Evropske unije Adobe (EUTL)

Seznami zaupanja Evropske unije so bistveni elementi za grajenje zaupanja med operaterji elektronskih trgov, tako da se uporabnikom omogoči določati status kvalifikacije in zgodovino statusa zaupanja vredne storitve ponudnikov in njihovih storitev.

Seznam zaupanja Evropske unije Adobe (EUTL) je skrajšana različica kombiniranih seznamov zaupanja vseh članic EU in držav EGP, ki vključuje: informacije, določene v členu 1 izvedbenega sklepa Evropske komisije (EU) 2015/1505.

Nekatere države članice lahko na svoje zaupanja vredne sezname vključijo informacije o ponudnikih nekvalificiranih zaupanja vrednih storitev, vendar so te storitve izključene iz EUTL Adobe. Nekatere države članice lahko na svoje zaupanja vredne sezname vključijo tudi informacije o nacionalno definiranih zaupanja vrednih storitvah ali drugih vrstah, ki niso opredeljene v členu 3(16) uredbe št. 2014/910. Ker te storitve niso kvalificirane skladno z uredbo EU št. 2014/910, so prav tako izključene iz EUTL Adobe.

Acrobat in Acrobat Reader sta programirana tako, da komunicirata s spletno storitvijo, ki jo upravlja Adobe, in občasno preneseta seznam zaupanja vrednih digitalnih certifikatov ponudnikov zaupanja vrednih storitev v EU, ki izpolnjujejo zahteve, določene v 1. členu odločbe o uvedbi (EU) 2015/1505.

Digitalni podpisi, ki se jih ustvari z digitalno ID, ki je bila izdana pod katerim koli zaupanja vrednim certifikatom, izdanim v EUTL, se v programih Acrobat in Acrobat Reader prikažejo kot zaupanja vredni. S tem se močno poenostavi preverjanje veljavnosti teh podpisov, ne da bi se potrebovalo kakršno koli posebno programsko opremo ali konfiguracijo po meri.

Če želite izvedeti več o programu EUTL in si ogledati seznam ponudnikov z zaupanja vrednimi storitvami za EU, obiščite Seznam zaupanja Evropske unije Adobe (EUTL).

Storitev kvalificiranega časovnega žiga Adobe

Storitev kvalificiranega časovnega žiga zagotavlja pravno obvezujoč podatek o datumu in času, s katerim se dokazujeta obstoj in celovitost elektronskega dokumenta.

Storitev kvalificiranega časovnega žiga Adobe je kvalificirana zaupanja vredna storitev, ki izpolnjuje zahteve, določene v odločbi EU št. 2014/910 (eIDAS). To storitev časovnega žigosanja so pregledali in ji podelili certifikat za skladnost s predpisi pregledovalci DNV-GL (certifikat št. 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) v skladu z naslednjimi standardi ETSI: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 in EN 319 422.

Zaupanja vredna storitev se izvaja pod nadzorom Ministrstva za komunikacije, ukrepe v povezavi s spremembami podnebja in okolja Irske, (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie).

Uradni dokumenti storitve kvalificiranega časovnega žiga Adobe

V tem razdelku so vsi uradni dokumenti, povezani z dejavnostmi organa za časovno žigosanje.

Dokumenti vsebujejo pravilnike za ravnanje, dolžnosti in odgovornosti organa za časovno žigosanje, uporabnikov in zanesljive prakse dostopa do javnih certifikatov časovnih žigov za izvajanje preverjanja.

Podatki za stik z oddelkom za skrb za stranke

Storitev kvalificiranega časovnega žiga Adobe je na voljo kot storitvena komponenta platforme Adobe Acrobat Sign.

Za podporo glede storitve časovnega žiga pojdite na Podporno spletno stran za Adobe Acrobat Sign.

Storitve certificiranih dokumentov Adobe (Certified Document Services – CDS)

Storitve certificiranih dokumentov (CDS) je zaupanja vredna storitev, ki jo omogoča organ Adobe Root Certificate Authority.

Storitev CDS omogoča avtorjem dokumentov da podpisujejo datoteke PDF s standardnimi digitalnimi potrdili, ki se samodejno overijo, kadar avtorji uporabljajo programsko opremo Adobe Acrobat ali Acrobat Reader brez potrebne dodatne programske opreme odjemalca ali konfiguracij.

Storitev CDS omogoča organizacijam in posameznikom, ki izdajajo dokumente visoke vrednosti velikim in raznolikim skupinam prejemnikom, da povečajo raven gotovosti ohranitve celovitosti in avtentičnosti dokumenta. Ob dodatku podpisa CDS v datoteko PDF lahko avtorji dokumenta povečajo to raven gotovosti, ne da bi bilo treba prejemnikom uporabiti dodatno programsko opremo ali izvesti zapletenih konfiguracij.

Pravilnik certifikatov CDS Adobe vsebuje zahteve glede uporabe organov za certifikate CDS.

Če želite vedeti več o programu zaupanja CDS in si ogledati seznam partnerjev, ki zagotavljajo zaupanja vredne digitalne ID-je za CDS, obiščite Storitve certificiranih dokumentov.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun