Ta izdaja je popravek za Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC in Acrobat Reader 2017, ki naslavlja pomembne regresije, ki so se pojavile v različici iz avgusta 2017.

Razpoložljivi namestitveni programi

Namestitveni programi za Windows

 Izdelek Vrsta Namestitveni program Velikost (MB) Jezik Nameščanje prek prejšnje različice
Acrobat DC Continuous Popravek AcrobatDCUpd1701220095.msp 230,00 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat DC Classic 2015 Popravek Acrobat2015Upd1500630354.msp 140,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat 2017 Popravek Acrobat2017Upd1701130065.msp 86,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC Continuous Popravek AcroRdrDCUpd1701220095.msp 95,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Popravek AcroRdrDCUpd1701220095_MUI.msp 62,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Popravek AcroRdr2015Upd1500630354_MUI.msp
38,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Popravek AcroRdr2017Upd1701130065_MUI.msp 40,00 Vsi Posodobitev, avgust 2017

Namestitveni programi za Macintosh

Izdelek Vrsta Namestitveni program Velikost (MB) Jezik Nameščanje prek prejšnje različice
Acrobat DC Continuous
Popravek AcrobatDCUpd1701220095.dmg 351,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat DC Classic 2015 Popravek Acrobat2015Upd1500630354_incr.dmg
14,60 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat 2017 Popravek Acrobat2017Upd1701130065.dmg 264,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Popravek AcroRdrDCUpd1701220095_MUI.dmg
115,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Popravek AcroRdr2015Upd1500630354_MUI_incr.dmg
3,00 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Popravek AcroRdr2017Upd1701130065_MUI.dmg 113,50 Vsi Posodobitev, avgust 2017

Popravki težav

Pregledovalnik

  • Acrobat si ne zapomni zadnjega stanja okna in se vedno odpre maksimiran. [4221441]

Obrazci XFA

  • Acrobat se ob zagonu nekaterih datotek LC zruši. [4221442, 4221444, 4221445]

Integracija storitev

  • Pojavno okno za urejanje PDF-jev se po posodobitvi iz avgusta 2017 odpre večkrat. [4221522]

Znane težave

Seznam trenutnih težav si lahko ogledate v razdelku Znane težave | Acrobat DC, Reader DC.

Tehnični podatki

Na domači strani opomb ob izdaji si lahko ogledate več informacij o:

  • načinih posodabljanja,
  • vrstnem redu posodabljanja,
  • definiciji vrst izdaj,
  • sistemskih zahtevah,
  • podpori za različne jezike,
  • združljivosti in
  • razporedu do konca življenjske dobe izdelka.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu