Ta izdaja je popravek za Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC in Acrobat Reader 2017, ki naslavlja določene težave s funkcionalnostjo v različici iz avgusta 2017.

Razpoložljivi namestitveni programi

Namestitveni programi za Windows

 Izdelek Vrsta Namestitveni program Velikost (MB) Jezik Nameščanje prek prejšnje različice
Acrobat DC Continuous Popravek AcrobatDCUpd1701220098.msp 299 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat DC Classic 2015 Popravek Acrobat2015Upd1500630355.msp 140 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat 2017 Popravek Acrobat2017Upd1701130066.msp 86,2 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC Continuous Popravek AcroRdrDCUpd1701220098.msp 95,5 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Popravek AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.msp 62,1 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Popravek AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.msp 38,2 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Popravek AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.msp 40 Vsi Posodobitev, avgust 2017

Namestitveni programi za Macintosh

Izdelek Vrsta Namestitveni program Velikost (MB) Jezik Nameščanje prek prejšnje različice
Acrobat DC Continuous
Popravek AcrobatDCUpd1701220098.dmg 351,3 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat DC Classic 2015 Popravek Acrobat2015Upd1500630355.dmg 247,8 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat 2017 Popravek Acrobat2017Upd1701130066.dmg 264,3 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Popravek AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.dmg 115,2 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Popravek AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.dmg 94,1 Vsi Posodobitev, avgust 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Popravek AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.dmg 113,6 Vsi Posodobitev, avgust 2017

Popravki težav

Pripombe

 • Samodejno zaznani URL-ji ne preusmerjajo na ustrezna spletna mesta v PDF-ju. [4221718] 

Tiskanje

 • Pri tiskanju PDF-ja, zapisanega v hebrejščini, je natis zrcalna slika. [4221638, 4222206, 4222214]

Obrazci XFA

 • Ranljivost zaradi možnosti oddaljene izvedbe kode pri uporabi po sprostitvi obrazca XFA v programu Adobe Reader DC. [4211091, 4211092, 4211093] Za več informacij obiščite http://blogs.adobe.com/psirt/?p=1484.

Omogočanje dostopa

 • Dostopnost: ob odpravi popravka razponov vrstic/stolpcev tabele se spremeni struktura zavihkov. [4221301, 4222097]

Pregledovalnik

 • V Readerjevem oknu ni mogoče preurediti več zavihkov. [4221621]
 • Pri nekaterih PDF-jih ni mogoče izbrisati prve strani. [4221968, 4221997]
 • Pri uporabi Acrobata v načinu enega zavihka so v središču za orodja prikazani vtičniki drugih proizvajalcev. [4221827]

Znane težave

Seznam trenutnih težav si lahko ogledate v razdelku Znane težave | Acrobat DC, Reader DC.

Tehnični podatki

Na domači strani opomb ob izdaji si lahko ogledate več informacij o:

 • načinih posodabljanja,
 • vrstnem redu posodabljanja,
 • definiciji vrst izdaj,
 • sistemskih zahtevah,
 • podpori za različne jezike,
 • združljivosti in
 • razporedu do konca življenjske dobe izdelka.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu